Artykuły z kategorii

Jak odbywa się duchowa naprawa?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: W jaki sposób zachodzi duchowa naprawa?

Odpowiedź: Duchowa naprawa odbywa się stopniowo. Przede wszystkim musimy dążyć do poznania Stwórcy w coraz większym połączeniu między sobą, w coraz większym stopniu wzajemnego obdarzania, a wtedy zaczniemy pojmować Stwórcę. A to już jest uważane za przebywanie w świecie Acilut.

Innymi słowy, w systemie „Adama Riszon“ istnieje określona liczba dusz. Gdy jednoczą się ze sobą wzajemnie, to w połączeniu między nimi przejawia się Stwórca i wtedy nasz świat zaczyna stopniowo znikać z ich percepcji, czyli znika ukrycie.

Z programu TV „Wprowadzenie do nauki Kabały”, 07.11.2023


Złem nie nie można osiągnąć dobra

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jeśli spróbujemy teoretycznie wyjaśnić człowiekowi, że obdarzanie daje znacznie większą przyjemność, czy pomoże mu to by się zmienić?

Odpowiedź: Nic nie pomoże. Możesz mówić wszystko co chcesz. Piękne słowa nie wpłyną na naszą egoistyczną naturę. To właśnie chcieli zrobić komuniści. Byli przekonani, że słowa nikogo nie zmienią, czyli zastosowali terror. I co się stało? Kto na tym wygrał?

Zbudowali tylko podstawy pod nowe technologiczne społeczeństwo. Ale gdyby działali wspólnie z carskim reżimem, zrobiliby znacznie więcej i nie zniszczyliby tak ogromnego potencjału ludzkiego, nie wytępiliby go głodem, ołowiem, więzieniami i wszystkim innym. Mieli dobre pomysły, ale ich realizacja była całkowicie błędna. Nie można złem osiągnąć dobra.  Dlatego musimy to wszystko rozwijać tylko drogą wychowania. Wychowania! Edukacji. Powinniśmy wyjaśnić ludziom, gdzie jesteśmy.

Nic nie odchodzi. Staramy się powiedzieć, że kryzys minął. Ale tylko go przykrywamy, kryzys nigdzie nie odszedł. Wszystko pozostaje wewnątrz. Wpędzamy chorobę do środka i pojawiają się nowe choroby, o których zapomina się, potem znowu następują nowe, a poprzednie odchodzą w niepamięć. W taki sposób nieustannie wszystko kompensujemy.

Będziemy drukować pieniądze, palić ostatnie złoża ropy, zabijać się pestycydami i innymi związkami chemicznymi. Zrobimy z siebie pokolenie mutantów, ale będziemy myśleć, że nic nam nie jest, że jest normalnie. Ale potem to i tak wszystko pęknie?. Widzimy to w zupełnie nieprzewidywalnych wydarzeniach. I nikt nic nie może na to poradzić!

Przywódcy wszystkich krajów czują się bezsilni. Skąd nagle coś się pojawia? Tego sami nie wiedzą. Pojawia się nowa informacja. Na świecie zaczynają działać nowe siły i poruszają tymi marionetkami w inny sposób.

Pytanie: Co się dzieje, kiedy człowiek zmienia egoistyczną naturę i przybliża się do natury obdarzania? Co się zmienia? Przecież w człowieku dwie natury nie mogą istnieć razem, prawda?

Odpowiedź: Nie, nie mogą, następuje stopniowe zbliżenie do altruistycznej natury.

Pytanie: Czy w tym przypadku nie wybija się klina, klinem?

Odpowiedź: Zasadniczo następuje dość gwałtowne przejście, ale zanim to nastąpi, człowiek zaczyna wyobrażać sobie przybliżenie do świata duchowego.

Z rozmowy „Zadzwonił mój telefon. Korzyści z altruizmu”


Odkryć zamysł Stwórcy

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Kiedy kabalista wydostaje się spod wpływu całego świata i wchodzi w połączenie ze Stwórcą, co się z nim dzieje?

Odpowiedź: Zaczyna odczuwać zarządzanie Stwórcy. Przestaje postrzegać własne myśli i uczucia, zaczyna odczuwać myśli i uczucia dziesiątki i w takim stopniu przybliża się do Stwórcy. Odczuwanie myśli Stwórcy w dziesiątce oznacza odkrywanie Jego zamysłu – tego, czego tak naprawdę chce od nas Stwórca.

Pytanie: W jakiej formie nam to przekazuje? W formie jakiegoś uczucia, stanu?

Odpowiedź: W formie naszych myśli. Czujemy, że one pochodzą od Stwórcy.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 14.11.2023


Trzymać się Stwórcy

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: W artykule Baal HaSulama „Jak stojący przed Królem” (Szamati 211) jest napisane, że człowiek powinien być ostrożny jeśli otrzymuje rzeczy materialne, aby nie anulowały jego chisaronu (duchowej potrzeby). Jak dziesiątka pomaga w tym człowiekowi?

Odpowiedź: Spróbujcie w waszym wspólnym dążeniu do Stwórcy wyobrazić sobie, że jesteście przed Nim, wspieracie się wzajemnie, razem zwracacie się do Niego i nie macie innych problemów niż pozostawanie z Nim w kontakcie.

Miejcie razem ze wszystkimi przyjaciółmi w dziesiątce ten sam kierunek, aby wspólne dążenie do coraz większego połączenia ze Stwórcą stało się niezmienne. Musicie cały czas starać się widzieć Stwórcę przed sobą i trzymać się Jego. Jeśli będziecie ciągle wyobrażać sobie, że Stwórca jest przed wami, wtedy stopniowo wszystko wam się to uda.

Dlatego praktycznym narzędziem waszej pracy duchowej jest wyobrażanie sobie, siły Stwórcy. A kiedy odpowie wam, czyli przyciągnie do siebie, zaczniecie inaczej postrzegać świat.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 16.11.2023