Artykuły z kategorii

Wszystko jest w mocy Stwórcy

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy po tym, jak Stwórca odkrywa się człowiekowi jako „nie ma nikogo oprócz Niego” i „Dobry, Tworzący dobro”, nadal mogą pojawiać się w nim takie stany, że nie może usprawiedliwić Stwórcy?

Odpowiedź: Tak. O tym jest powiedziane: nie wierz sobie aż do chwili śmierci. Oznacza to śmierć egoizmu, ponieważ dopóki egoizm nie umrze w tobie, nie możesz być pewien, że nie powrócą do ciebie najgorsze stany egoistyczne.

Pytanie: Czy oznacza to, że naprawdę można zapomnieć o takim wielkim odkryciu, jak „nie ma nikogo oprócz Niego”?

Odpowiedź: Oczywiście, że można. Wszystko jest w mocy Stwórcy.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 17.11.2023


Być przykładem dla przyjaciół

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jest powiedziane: „Jeśli nie ja sobie, to kto mnie”. Jak to zrozumieć?

Odpowiedź: Musisz myśleć o tym, jak nieustannie rozwijać się. W tym celu musisz włączyć się w grupę, zbliżyć się do przyjaciół, być dla nich przykładem, aby też byli przykładem dla innych, w kręgu. W efekcie uformuje się w tobie wielka siła dążenia do zjednoczenia, w którą po prostu zostaniesz wessany.

Z lekcji według artykułu Rabasza, 19.11.2023


Jak stworzyć portret Stwórcy

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Skąd mogę wziąć przykład, by upodobnić się do Stwórcy, jeśli Go nie odczuwam?

Odpowiedź: Nie możesz poczuć Stwórcy, dopóki przynajmniej w pewnym stopniu nie staniesz się taki jak On. Ale w naszym świecie nie otrzymasz takiego przykładu. Musisz sobie sam wyobrazić, co to znaczy. Masz swoje właściwości, więc sporządź z nich prawidłowy portret, a potem już zwracaj się do Stwórcy i proś.

Z lekcji według artykułu „Artykuł na zakończenie Księgi Zohar”, 17.11.2023


Z pozycji sprawiedliwego

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jak powinniśmy żałować, że nie znajdujemy się w doskonałości, aby przejść ze stanu grzesznika do stanu sprawiedliwego?

Odpowiedź: Musimy nauczyć się usprawiedliwiać Stwórcę we wszystkich naszych stanach i dążyć do całkowitego zjednoczenia się z Nim. Dlatego należy żałować, że jeszcze nie jesteś w tym stanie.

Pytanie: Jeśli mamy jakąś potrzebę i wznosimy modlitwę, to okazuje się, że zawsze pochodzi z pozycji grzesznika?

Odpowiedź: Nie, nie tylko. Może też być z pozycji sprawiedliwego, gdy czujesz się dobrze w świecie Stwórcy i chcesz Mu podziękować.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 17.11.2023


Ogólny tandem: teoria i praktyka

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy wystarczy studiować system światów duchowych, aby rozwijać się duchowo?

Odpowiedź: Nie, nie wystarczy. Metoda Kabały wyjaśnia, jak system stworzony przez Stwórcę schodzi z góry w dół pod wpływem wyższego światła, które buduje wszystkie stopnie. A my musimy w pracy między sobą podnieść się po tych samych stopniach z dołu do góry.

W zasadzie rozwój człowieka w duchowości powinien obejmować obydwa rodzaje kształcenia: teorię i praktykę. Jedno bez drugiego jest niewykonalne.

Z programu TV „Wprowadzenie do nauki Kabały”, 07.11.2023