Artykuły z kategorii

Stwórca czyta w naszych sercach

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jakiego serca oczekuje Stwórca?

Odpowiedź: Stwórca pragnie poczuć serca, które Go kochają. To są serca tych, którzy pragną zjednoczyć się w celu ostatecznego scalenia z Nim.

Pytanie: Jak naszym egoistycznym sercom pokazać miłość do Stwórcy i odczuwać ją?

Odpowiedź: Tylko z pomocą uczuć, innego sposobu nie ma. Przecież Stwórca rozumie, czuje, czyta w naszych sercach. Jeśli masz uczucie miłości do Stwórcy, to przejawi się. Stwórca pomoże temu uczuciu zamanifestować się, co więcej, tak bardzo, że to poczujesz.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 22.11.2023


Pytania dotyczące pracy duchowej – 32

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Kiedy człowiek otrzymuje przyjemność ze względu na obdarzanie, czy to również gasi jego chisaron?

Odpowiedź: Oczywiście. To jest prawdziwa przyjemność, ponieważ człowiek otrzymuje ją w kelim ze względu na obdarzenie.

Pytanie: Jak można być właściwie dostrojonym instrumentem Stwórcy w świecie materialnym, będąc nieustannie pogrążonym w wewnętrznej pracy? Jak wygląda taki człowiek?

Odpowiedź: Taki człowiek stale widzi przed sobą Stwórcę.

Pytanie: Najważniejszą rzeczą w wysiłkach człowieka powinno być osiągnięcie siły, która daje poczucie smaku obdarzania. Osiąga się to poprzez zmniejszenie siły, która daje poczucie smaku otrzymywania dla siebie. Czym różni się smak otrzymywania dla siebie od smaku otrzymywania dla obdarzania Stwórcy?

Odpowiedź: Tego nie mogę wytłumaczyć w żaden sposób, dlatego że najpierw trzeba tego posmakować, a potem dowiadujesz się.

Pytanie: Powiedział Pan, że musimy koniecznie poczuć Stwórcę w przyjaciołach. Gdzie dokładnie w przyjaciołach czuję Stwórcę?

Odpowiedź: W centrum waszej grupy, tam, gdzie wszyscy spotykacie się wspólnie ze swoimi myślami, uczuciami i pragnieniami.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 16.11.2023


Dwie właściwości w jednym człowieku

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jaka jest różnica między absolutnym sprawiedliwym i absolutnym grzesznikiem?

Odpowiedź: Z reguły obydwa stany są w jednym człowieku. Człowiek odkrywa siebie tak w stosunku do Stwórcy albo jako absolutny sprawiedliwy albo jako absolutny grzesznik, gdyż stany te nie mogą przejawiać się jednocześnie.

Pytanie: Czy powinienem odnosić się do przyjaciół w dziesiątce jak do absolutnych sprawiedliwych, i jeśli tak, to w jaki sposób pomoże im to odkryć, że są grzesznikami?

Odpowiedź: Nie ma znaczenia, za kogo się uważają ani za kogo ty ich uważasz. W każdym przypadku powinieneś myśleć, że są absolutnymi sprawiedliwymi, a wtedy będziesz mógł przybliżyć się do nich a poprzez nich do Stwórcy.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 20.11.2023


Zrozumieć czy przyjąć?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Powiedział Pan, że nie musimy rozumieć działań Stwórcy, ale je przyjmować. A ja zawsze staram się przeanalizować, co zrobiłem nie tak i w czym jestem oderwany od Stwórcy. Okazuje się, że tak nie należy robić?

Odpowiedź: Dlaczego nie należy? To nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest akceptowanie i usprawiedliwianie tego, co posyła nam Stwórca.

Pytanie: Oznacza to, że jednak należy zrozumieć, jaki błąd popełniłem, że On odpycha mnie od Siebie?

Odpowiedź: Możesz prosić Stwórcę, aby pomógł ci to zrozumieć. A czy otrzymasz odpowiedź, czy nie, to już zależy od Niego, a nie od ciebie.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 17.11.2023


Pierwsza manifestacja Stwórcy

каббалист Михаэль Лайтман A słowo pan młody (chatan) wskazuje również na opuszczanie, jak jest powiedziane: „Opuścił się na stopień i wziął sobie żonę”. (Przedmowa do Księgi Zohar, „Noc panny młodej”, p. 129)

„Pan młody” (chatan) – od słowa „nachut”, „nachut darga”. Oznacza to, że pan młody schodzi ze swojej wysokości do panny młodej i bierze ją za żonę.

Oznacza to, że Stwórca obleka się w ludzi, aby mogli Go postrzegać. W takim przypadku przybliża się do nich i mogą Go studiować. Człowiek zaczyna odczuwać, pragnie poznania sensu życia, duchowego wzniesienia, bliskości między ludźmi.

W taki sposób następuje pierwsze spotkanie Stwórcy z duszą człowieka.

Z programu telewizyjnego „Przedmowa do Księgi Zohar”, 12.11.2023