Artykuły z kategorii Modlitwa

Kwestionariusz prośby do Stwórcy

каббалист Михаэль ЛайтманCzytając Księgę Zohar, koniecznie trzeba sobie uzmysłowić wszystkimi możliwymi sposobami, a głównie – w myślach, że wchodzimy teraz do gabinetu, w którym poprosisz – i otrzymasz, ale pod warunkiem, że twoja prośba jest właściwa. Pożądane jest, aby człowiek poczuł, że dana mu jest możliwość wejścia i powiedzenia tylko jednej frazy. A jeśli nie uda mu się przebudzić tego, Kto jest w tym gabinecie, od którego zależy cały jego los – to straci tę możliwość i więcej nie dostanie innej. Jeśli człowiek ma takie odczucie, to nawet jeśli otrzymuje możliwości raz po raz, może mu to w jakiś sposób pomóc.

Dlatego konieczna jest wiedza:

1. Wszystkie zmiany, których musimy przede wszystkim zapragnąć, to zmiany w kierunku obdarzania i miłości do bliźniego, a z niej – miłości do Stwórcy,

2. Zmiany te realizują się w nas tylko poprzez wyższą siłę, która może wpływać na nas i dokonywać tych zmian tylko pod warunkiem, że ich pragniemy, na ile można pragnąć z niższego stopnia wyższy [stopień]. Przecież jeszcze nie rozumiemy tych zmian i nie chcemy ich w 100%, ponieważ te zmiany są w kierunku obdarzania i miłości do bliźniego. Ale na ile jest mi dane, z całych swoich sił staram się. Jestem zobowiązany wierzyć, że jeśli moja prośba będzie prawidłowa, to te zmiany natychmiast się urzeczywistnią, zrealizują we mnie.

Dlatego musimy uformować w sobie taki obraz, w którym się znajdujemy, i czytając księgę Zohar, stale pozostawać na ostrzu proszenia, modlitwy, uwielbienia, błagania, żeby nawet jeśli nie doszliśmy do prawdziwej prośby, to poprzez błaganie, jak w modlitwie, która poprzedza modlitwę, mamy nadzieję, że nasza prośba przybierze właściwą formę. I jeśli nie wiem, jak Go poprosić, to proszę Go, aby pomógł mi dowiedzieć się, jak prosić. Nie mogę Mu powiedzieć: „Proszę, ale nie wiem jak – Ty to zrób!” Nie, to nie zadziała. Stwórca nie może tego zrobić, dlatego że moja prośba w każdym razie musi być prawidłowa, bo inaczej nie mam gdzie otrzymać naprawy.

Z lekcji według Księgi Zohar


Nastrojenie na odkrycie

каббалист Михаэль ЛайтманPrzed czytaniem księgi Zohar musimy nastroić się na to, że to czytanie przyniesie nam korzyści. Zohar mówi o naprawie duszy, czyli o naprawie połączenia między nami – dlatego, czytając go musimy starać się, aby opisane w nim naprawione stany urzeczywistniały się w nas. Oznacza to, że chcemy ujawnić, o czym opowiada Zohar.

Odkrycie – nie jest zrozumieniem w umyśle. Jak mogę kiedykolwiek zrozumieć to, czego nigdy nie widziałem?… Zobaczyć można tylko pod warunkiem, że we mnie uformują się nowe wzory doznań, ponieważ widzenie jest doznaniem w naszych pragnieniach, naczyniach percepcji. A odczucie może powstać tylko zgodnie z moim szczególnym stanem wewnętrznym, gdy odpowiada temu co jest napisane w Zohar.

Można to osiągnąć tylko w tym wypadku, jeśli wzniosę się na poziom obdarzania, jak wymaga tego Zohar. Jak to jest możliwe? – Jeśli łączę się ze środowiskiem, w stosunku do którego mogę wyrazić miarę mojego obdarzania. Dlatego zanim jeszcze otworzymy księgę Zohar, musimy dążyć do połączenia się ze sobą – w takim stanie, na takim poziomie, z taką siłą, która będzie odpowiednia do odkrycia Zohar w połączeniu. między nami.

W miarę tego, jak każdy anuluje się, i jednoczymy się razem, we wzajemnym obdarzaniu i poręczeniu, – w tym działaniu możemy osiągnąć stan, w którym już poczujemy, o czym mówi Zohar, – przynajmniej w minimalnym stopniu. A wszystko to zależy tylko od siły jedności między nami, która musi być na wysokości pierwszego duchowego stopnia. Wtedy poczujemy, o czym opowiada Zohar.

Baal HaSulam tak napisał o tym w Przedmowie do Nauki Dziesięciu Sfirot, punkt 155: ten, kto stara się poznać to, czego się uczy, wywołuje na siebie światło, powracające do źródła. W istocie cała nasza praca polega na dążeniu do tego, aby być w tym stanie, poczuć go. Dlatego wymaga się od nas jedynie pragnienia, do odczuwania potrzeby odkrycia.

Z lekcji według Księgi Zohar


Gotowość do pracy dla innych

каббалист Михаэль Лайтман Kongres „Arawa” w Europie – Litwa 2022. Lekcja nr 1

Pytanie: W jakiej modlitwie być z tymi, którzy fizycznie zebrali się na Arawa i z całym światowym kli? Żeby nie rozpuścić się w tym pięknie, które nas otacza, ale w innym pięknie – w przyjacielu.

Odpowiedź: Najważniejsze jest jednak anulowanie siebie. Anulować się i jakby rzucić się w ramiona przyjaciół. I tak powinni wszyscy. Być może to nieprawidłowo zabrzmi, ale kiedy człowiek anuluje siebie, nie chce czuć siebie, ale tylko innych. Pragnie włożyć w nich swoje siły. Tego czego chcą przyjaciele, będę właśnie robił, jakbym nie miał swojego „ja”, nie ma nic, tylko siły, jak maszyna. Jestem gotowy pracować dla innych. Przyjaciele chcą się połączyć – ja ich połączę. Co zechcą, to będę robić, sam nie mam żadnych swoich pragnień, swoich celów.

To jest to, co powinniśmy w zasadzie zrobić z siebie. Wówczas bardzo szybko osiągniemy nasz cel, gdy wszyscy będziemy zjednoczeni i w połączeniu między sobą odkryjemy Stwórcę. Faktycznie to jest przed nami. I to jest blisko.

Z lekcji nr 1 Kongresu „Arawa“ w Europie – Litwa 2022, 22.07.2022


Z czego powinno pochodzić zwrócenie się do Stwórcy?

каббалист Михаэль Лайтман Kongres „Arawa” w Europie – Litwa 2022. Lekcja nr 1

Pytanie: Jak sformułować żądanie anulowania egoistycznej powłoki i wyjścia do prawdziwego wewnętrznego połączenia sercami? Co to jest za żądanie? Jak należy go wyrazić?

Odpowiedź: To jest pytanie, na które nie ma odpowiedzi. Musisz sam, własnymi wysiłkami, dojść do tego, żeby poczuć, jak powinieneś prosić, aby zasłużyć na odpowiedź. A na razie nie zasłużyłeś na odpowiedź, ponieważ twoje żądanie jest jeszcze niewystarczające ani pod względem siły, ani treści.

Zobaczcie, jak jest napisane w piątym punkcie „Maor we-Szemesz”: „Najważniejsze jest zjednoczenie się w prawdziwej miłości i ciepłej relacji między przyjaciółmi, która przynosi zbawienie i łagodzi sądy. A kiedy zbierzecie się razem w miłości i braterstwie, i w przyjaźni, dzięki temu anulują się wszystkie sądy i złagodzone będą miłosierdziem, i na świecie odkryje się doskonałe miłosierdzie i otwarta miłość rozwinie się dzięki zjednoczeniu.

Właśnie o tym należy myśleć. Zwrócenie się do Stwórcy powinno pochodzić ze zjednoczenia, z prawidłowych relacji między nami. To jest niesamowicie trudne, ale właśnie tak powinno być zbudowane. A o co prosisz? Powinieneś osiągnąć stan, w którym zrobiłeś maksymalnie wszystko, co w twojej mocy, aby zbliżyć się do przyjaciół, a okazuje się, że nadal jest między wami przepaść. A kiedy czujesz tę przepaść, krzyczysz do Stwórcy, aby pomógł ci ją przeskoczyć. Wtedy to zadziała.

Z lekcji nr 1 Kongresu „Arawa“ w Europie – Litwa 2022, 22.07.2022


Modlitwa, włożona przez Stwórcę

каббалист Михаэль Лайтман Kongres „Arawa” w Europie – Litwa 2022. Lekcja nr 1

Pytanie: Jaką modlitwę Stwórca już włożył w nasze usta?

Odpowiedź: To co poczujesz do Stwórcy, gdy stwierdzisz, że to właśnie ta modlitwa jest tą którą On włożył w ciebie. Na początku będzie ci się wydawało, że ta modlitwa jest twoja, prośba jest twoja, wszystko twoje. A w rzeczywistości – tak nie jest. To jest wszystko co On włożył w ciebie od samego początku.

Z lekcji nr 1 Kongresu „Arawa“ w Europie – Litwa 2022, 22.07.2022


Rajski ogród zamiast pustyni

каббалист Михаэль Лайтман Czujemy, jak daleko jesteśmy od siebie nawzajem i nic nie przyciąga nas do zjednoczenia, ponieważ czujemy w tym połączeniu smak prochu. Ale jeśli spróbujemy wprowadzić w ten stan nowy smak, to bardzo nas to do siebie zbliży.

Jak ożywić to połączenie, aby zamiast smaku prochu wnieść do niego duch życia? Trzeba dodać do niego wody, Chasadim, i proch zamieni się w ziemię. Skąd można wziąć tę wodę? A chociażby z łez! Płaczcie o to, że czujecie smak prochu w waszych połączeniach. Te połączenia muszą zostać ożywione, i wtedy w nich odkryje się Stwórca.

Płaczemy z żalu, że nie jesteśmy w stanie zbliżyć się do siebie. Egoistyczne pragnienia nie pozwalają nam zjednoczyć się w jedno serce i odkryć wyższego świata, wiecznego życia i Stwórcy. Oczywiście sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ale należy prosić! Wówczas wyższe światło wpłynie na nas i zjednoczy nas.

Trzeba konieczne poczuć smak prochu, bo to jest prawda – i wspólnie pracować, aby ten proch, tę pustynię, zamienić w Rajski Ogród.

Z lekcji na temat „Rozbicie jako możliwość do naprawy”, 26.07.2022


Modlić się za mężczyzn

каббалист Михаэль Лайтман Kongres „Arawa” w Europie – Litwa 2022. Lekcja nr 1

Pytanie: Zawsze czułyśmy się zależne od męskiej grupy a teraz z ogromną trwogą ujawniamy, że męska grupa w jakiś sposób zależy również od nas. Chcemy znaleźć to miejsce, w którym jest nasze dokładanie wysiłków – to, co zależy wyłącznie od nas.

Jak możemy dojść do takiej modlitwy? Jak dojść do tego punktu, który zależy tylko od kobiet? Chciałybyśmy podać pomocną dłoń mężczyznom, którzy nas teraz potrzebują, czujemy to.

Odpowiedź: Nie ma potrzeby wyciągania ręki do mężczyzn. Powinnyście po prostu się za nich modlić. Kobiety, jak powiedziałem, wiedzą jak to robić. Módlcie się za nich, a odniesiecie sukces.

Z lekcji nr 1 Kongresu „Arawa“ w Europie – Litwa 2022, 22.07.2022


Dlaczego tak trudno jest być w ciągłej modlitwie?

каббалист Михаэль Лайтман Kongres „Arawa” w Europie – Litwa 2022. Lekcja nr 1

Pytanie: Dlaczego zawsze tak trudno jest trwać w nieustannej modlitwie przez całą lekcję? Dlaczego cały czas wyrzuca nas z tego? Jaka jest konieczność tych wejść i wyjść w modlitwie?

Odpowiedź: Dzieje się tak, ponieważ nie przygotowujesz się do tego wystarczająco. Gdybyś przygotował się bardziej do tego, prosił Stwórcę, żeby się nie wyłączać, cały czas poprawnie myśleć, to wtedy byłoby to inaczej. A tak wpadasz na lekcję i dopiero teraz zaczynasz myśleć o tym, co powinieneś robić. Powinieneś myśleć o tym przez wszystkie godziny przed lekcją lub przed takim spotkaniem, jak teraz.

Z lekcji nr1 Kongresu „Arawa“ w Europie – Litwa 2022, 22.07.2022


Czy jesteśmy gotowi do zjednoczenia?

каббалист Михаэль ЛайтманKongres „Arawa” w Europie – Litwa 2022. Lekcja nr 1

Pytanie: Powiedział Pan, że kobiety potrafią prosić. Każdego dnia, w każdej dziesiątce układamy nasze modlitwy. Co powinniśmy teraz w nich zawrzeć? Jak możemy ulepszyć nasze modlitwy w tych dniach, aby osiągnąć jedno serce?

Odpowiedź: Musimy poczuć, jakie jeszcze dystanse istnieją między nami i jak chcielibyśmy się ich pozbyć, aby nasz ruch w kierunku obdarzania i miłości był skierowany od nas do innych. Od każdego z nas do innych. Wtedy poczujemy, czy jesteśmy gotowi na zjednoczenie, czy nie. Może jednak jeszcze nie.

Spróbujcie poczuć, czy istnieje między nami ruch tylko w kierunku obdarzania, ku innym, ale nie z powrotem do siebie.

Z lekcji nr 1 Kongresu „Arawa“ w Europie – Litwa 2022, 22.07.2022


Proście, krzyczcie, żądajcie

каббалист Михаэль Лайтман Kongres „Arawa” w Europie – Litwa 2022. Lekcja nr 1

Pytanie: Bardzo trudno jest nam przebić się przez wszystkie działania i zewnętrzne formy do poczucia jednego wewnętrznego serca, jednej duszy. Fizycznie jest to znacznie trudniejsze niż wirtualnie. Jak możemy jednak wejść w uczucie jednej duszy, jednego serca i wznieść z niego modlitwę, pomimo wszelkich zewnętrznych działań?

Odpowiedź: Tylko wtedy, gdy każdy podejmie coraz więcej wysiłków i poprosi Stwórcę o usunięcie wszystkich dzielących nas odległości i barier między nami. Tym w zasadzie jest modlitwa – największa, najprawdziwsza, najczystsza modlitwa, kiedy prosimy Stwórcę, aby przywrócił nas do pierwotnego stanu, po tym jak upadliśmy w egoizm. Ale Stwórca celowo stworzył ego. Więc mówi: „Ja stworzyłem egoizm i dałem wam metodę do jego naprawy”.

Potrzebujemy Go, aby nauczył nas, jak prawidłowo stosować metodę naprawy, abyśmy usunęli egoizm, który celowo stworzył, i abyśmy mogli w pełnej mierze odkryć Stwórcę między nami! Będziemy starać się.

Pytanie: Wszyscy powinniśmy prosić o to samo. Musimy mieć ogólny obraz tego stanu. O co konkretnie powinniśmy prosić?

Odpowiedź: To, co każdy wyobraża sobie. Nie bójcie się, proście, krzyczcie, żądajcie, módlcie się. Stwórca przyjmie wszystko. Dlatego że, jak później poczujecie, to właśnie On daje możliwość zwrócenia się do Niego z tą prośbą. Stwórca wkłada modlitwę w nasze usta.

Z lekcji nr 1 Kongresu „Arawa“ w Europie – Litwa 2022, 22.07.2022