Artykuły z kategorii Modlitwa, Intencja

Pytania dotyczące pracy duchowej – 39

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co to jest intencja, aby zadowolić Stwórcę?

Odpowiedź: Sprawić tak, aby Stwórcy było przyjemnie. Może to być modlitwa, prośba lub działanie duchowe.

Pytanie: Jakie są warunki naprawy, aby nie czuć wstydu, ale światło, które chce nam Pan przekazać?

Odpowiedź: Tylko zjednoczenie między nami. Nic więcej. Porozmawiajcie ze sobą o tym, jak jeszcze bardziej się do siebie zbliżyć.

Pytanie: Jaka modlitwa powinna być główną modlitwą Ostatniego Pokolenia w zgodzie z miejscem i działaniem?

Odpowiedź: Zjednoczenie z przyjaciółmi, a następnie wspólne scalenie ze Stwórcą. Nic więcej.

Pytanie: Jest powiedziane, że istnieje duża różnica pomiędzy modlitwą dzisiaj i modlitwą jutro. Co to znaczy?

Odpowiedź: Każdego dnia musimy myśleć o nowych połączeniach i o nowych dążeniach do Stwórcy.

Z lekcji według artykułu Rabasza, 25.11.2023


Dziesiątka jest „telefonem” łączności ze Stwórcą

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: W jaki sposób odkrywamy kli, po to, aby usłyszeć modlitwę w dziesiątce?

Odpowiedź: Im bardziej jesteście połączeni ze sobą, tym bardziej odkrywacie swoje połączenie ze Stwórcą. Praca sama w sobie jest bardzo prosta, tylko konieczne jest, aby w każdej sekundzie dążyć do zjednoczenia między wami i przez to do połączenia ze Stwórcą.

Pytanie: Kiedy tracisz kontakt z przyjaciółmi, to rozum mówi ci, że trzeba prosić za nich, a serce nie jest jeszcze gotowe. Chcę ich obdarzać, a nie mam sił. Czy w takim momencie człowiek powinien poprosić o siłę dla obdarzania czy jednak o połączenie przyjaciół?

Odpowiedź: Mimo wszystko łączyć się z przyjaciółmi. Nie ma od tego ucieczki. Musi być dziesiątka, z której zwracamy się do Stwórcy, prosimy Go o połączenie z Nim, a On odpowiada w tej samej dziesiątce. Dziesiątka jest naszym „aparatem telefonicznym”, przez który rozmawiamy ze Stwórcą.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 20.11.2023


Zrozumieć czy przyjąć?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Powiedział Pan, że nie musimy rozumieć działań Stwórcy, ale je przyjmować. A ja zawsze staram się przeanalizować, co zrobiłem nie tak i w czym jestem oderwany od Stwórcy. Okazuje się, że tak nie należy robić?

Odpowiedź: Dlaczego nie należy? To nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest akceptowanie i usprawiedliwianie tego, co posyła nam Stwórca.

Pytanie: Oznacza to, że jednak należy zrozumieć, jaki błąd popełniłem, że On odpycha mnie od Siebie?

Odpowiedź: Możesz prosić Stwórcę, aby pomógł ci to zrozumieć. A czy otrzymasz odpowiedź, czy nie, to już zależy od Niego, a nie od ciebie.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 17.11.2023


Z pozycji sprawiedliwego

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jak powinniśmy żałować, że nie znajdujemy się w doskonałości, aby przejść ze stanu grzesznika do stanu sprawiedliwego?

Odpowiedź: Musimy nauczyć się usprawiedliwiać Stwórcę we wszystkich naszych stanach i dążyć do całkowitego zjednoczenia się z Nim. Dlatego należy żałować, że jeszcze nie jesteś w tym stanie.

Pytanie: Jeśli mamy jakąś potrzebę i wznosimy modlitwę, to okazuje się, że zawsze pochodzi z pozycji grzesznika?

Odpowiedź: Nie, nie tylko. Może też być z pozycji sprawiedliwego, gdy czujesz się dobrze w świecie Stwórcy i chcesz Mu podziękować.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 17.11.2023


Modlitwa powinna pochodzić z głębi serca

каббалист Михаэль Лайтман Najważniejsza jest modlitwa, ponieważ wyraża naszą prośbę, naszą postawę wobec Stwórcy. Modlitwa pokazuje, że już rozumiemy, że jesteśmy całkowicie od Niego zależni i sami nie możemy absolutnie nic zrobić, a wszystko zależy tylko od tego, jak potrafimy prosić. Dlatego naszą główną siłą jest siła modlitwy.

Ale my, odwrotnie, zazwyczaj płaczemy właśnie dlatego, że nie mamy już siły. Okazuje się jednak, że właśnie wtedy, gdy nie mamy już sił, jesteśmy gotowi do prawdziwej pracy, jaką jest modlitwa. Czyli powinienem się cieszyć, kiedy czuję się bezsilny – to znaczy, że doszedłem do momentu, w którym mogę zwrócić się do Stwórcy, krzyczeć, prosić, modlić się.

Trzeba wiele wysiłku, aby uświadomić sobie, że nic nie można osiągnąć samemu. A potem zwracam się do Stwórcy, prosząc Go o siłę i pomoc we wznoszeniu modlitwy. Ostatecznie Stwórca spełnia tę prośbę i pozwala nam przylgnąć do Niego. Stwórca odczuwa pragnienie człowieka, by przylgnąć do Niego, tak jak Stwórca już przylgnął do człowieka, chociaż człowiek jeszcze tego nie czuje.

Modlitwa musi wypływać z głębi serca i za każdym razem staje się coraz głębsza. Zwrócenie się z modlitwą oznacza trzymanie się Stwórcy rękami i nogami, tak jak gdybym znajdował się w Stwórcy jak zarodek w brzuchu matki. Piję i karmię się Nim, chcę utonąć i rozpuścić się w Nim bez końca. Chcę więc anulować się przed Najwyższym.

A zwrócenie się do Stwórcy jest możliwe tylko poprzez przyjaciół. Czyli, chcę uchwycić się za moich przyjaciół i anulować się przed nimi – będzie to oznaczać, że dołączyłem do Najwyższego.

Z lekcji na temat „Wszystko osiąga się siłą modlitwy”, 18.10.2023


Cierpienia są brakiem połączenia ze Stwórcą

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: W artykule Baal HaSulama „Modlitwa „Osiemnaście błogosławieństw” jest powiedziane, że istnieje przykazanie, aby modlić się o cierpienie. Jaki jest właściwy sposób, aby to zrobić?

Odpowiedź: Cierpienie jest brakiem połączenia ze Stwórcą, z przyjaciółmi, z całą ludzkością. Prawidłowa modlitwa o cierpienie oznacza, że nie proszę Stwórcy, aby je zabrał z powrotem, nie proszę, aby nie wywoływał go we mnie. Poprzez cierpienie Stwórca przypomina mi, że nie jestem naprawiony. Dlatego proszę Go, aby mnie naprawił, a wtedy w stopniu, w jakim będę się naprawiał, zacznę inaczej odczuwać świat.

Pytanie: Z jakiego powodu cierpi kabalista?

Odpowiedź: Kabalista cierpi z powodu tego, że chce kochać bardziej, ale jeszcze nie jest w stanie. Chodzi o to, że istnieje granica, do jakiego stopnia jego serce jest w intencji obdarzania. Chce więcej, ale nie ma jeszcze siły.

Pytanie: O co mamy się modlić, gdy Stwórca anuluje już cierpienie?

Odpowiedź: Modlić się, abyśmy mogli naprawić i odnosić się do siebie nawzajem z miłością, a wtedy cierpienie samo zniknie.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 19.10.2022


W oczekiwaniu na odpowiedź

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: W artykule Baal HaSulama „Dwa stany” jest napisane, że odpowiedź na prośbę skierowaną do Stwórcy przychodzi po długim czasie. Może się wydawać, że na górze panuje jakaś biurokracja, jakby list do Niego tam zaginął.

Okazuje się jednak, że kiedy człowiek zaczyna prosić, to sama jego prośba nie jest jeszcze zakończona i zaczyna się jej korektura, która zajmuje dużo czasu. Czy to dlatego trzeba tak długo czekać na odpowiedź? A kiedy prośba osiągnie stan doskonały, czy wtedy człowiek ją otrzyma?

Odpowiedź: Tego nie wiemy. Za każdym razem mogą być różne przyczyny. Musimy jednak zrozumieć, że istnieje tylko jeden wyższy korzeń, który zarządza wszystkim, a kiedy odkrywa się, zaczynamy rozumieć, że istnieje wyższe zarządzanie. A kiedy jest ukryty, to zrozumiałe, że zarządzanie jest na poziomie naszego świata.

Pytanie: Czy oznacza to, że odpowiedź na pytanie, dlaczego dostajemy taki przedział czasu nie jest możliwa?

Odpowiedź: Może nie być to dla nas zrozumiale. Nie mniej jednak wszystko dzieje się zgodnie z zarządzaniem z góry. To czy Stwórca odpowie, czy zrobi tak żeby człowiek zapomniał o tym, zależy od wyższego zarządzania.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 14.11.2023


Jak podsumowywać wyniki duchowego rozwoju?

каббалист Михаэль Лайтман Ludzie powinni dokonać obliczeń, ile napraw muszą przeprowadzić, aby mogli złożyć wykup za swoją duszę Stwórcy. Czyli niech nie patrzą na braki, ale na naprawę tych wad. Z tego powodu ich dusza, która była w klipot, odejdzie od nich i połączy się ze Stwórcą (Rabasz. Artykuł 18, 1989. Co oznacza, że ​​błogosławieństwo nie przebywa nad tym, co zostało wyliczone w pracy duchowej)

Pytanie: Czy musimy dokonywać obliczeń na podstawie stanów naszej drogi?

Odpowiedź: A skąd będziemy wiedzieć, o co prosimy?

Pytanie: Jednak w dziesiątce nigdy nie podsumowywaliśmy, jak dobrze rozwijamy się. Czego nam brakuje?

Odpowiedź: Człowiek musi sam poczuć, gdzie jest i gdzie podąża, w jakim kierunku się porusza.

Pytanie: Zanim wykonam tego rodzaju pracę, muszę się odpowiednio przygotować. W artykule jest napisane: błogosławieństwo musi być na początku i potem. Jak mam błogosławić, aby obliczenie było prawidłowe?

Odpowiedź: Chodzi o błogosławienie Stwórcy za to, że pozwolił ci zobaczyć twoje nienaprawione pragnienia, a następnie błogosławisz Stwórcę za ich naprawę.

Z lekcji według artykułu Rabasza, 29.10.2023


Nie ma niczego lepszego od milczenia

каббалист Михаэль ЛайтманPrzez całe moje życie dorastałem wśród mędrców i nie znalazłem nic lepszego, od milczenia”. (Traktat Awot 1:17)

Pytanie: Dlaczego jest taka wysoka wielkość w milczeniu – „nie znalazłem nic lepszego”?

Odpowiedź: Dlatego że człowiek w zasadzie powinien rozmawiać sam ze sobą. A kiedy rozmawia ze sobą, przez to zaczyna przestawiać się na Stwórcę.

Pytanie: Modlitwy są napisane jednak słowami, odmawiane są trzy razy dziennie, kiedy trzeba. Jest czas na odmawianie modlitw. Dlaczego?

Odpowiedź: To jest dla tych ludzi, którzy nie umieją milczeć. Dla tych ludzi, którzy muszą coś koniecznie wyrazić, wypłakać i tak dalej. Zwykle, jeśli człowiek może wyrazić to wszystko w sobie, jest to najlepsze ze wszystkiego, silniejsze od wszystkiego. To takie krzyczące milczenie.

Z programu telewizyjnego „Wiadomości z Michaelem Laitmanem”, 21.09.2023


Dostroić serce do fal Stwórcy

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: W artykule 241 „Szamati“ Baal HaSulam napisał: wzywaj Go, gdy Stwórca jest blisko. Po jakich znakach możemy poznać, że Stwórca jest blisko nas?

Odpowiedź: Kiedy myślimy o Stwórcy, chcemy się do Niego zbliżyć, kiedy mamy jakieś odniesienie do Niego, to znaczy, że jesteśmy blisko Stwórcy. W tym czasie powinniśmy koniecznie zwracać się do Stwórcy, wznieść do Niego swoje prośby.

Pytanie: W tym artykule jeszcze napisane jest, że jeśli człowiek nie skorzystał z możliwości, to znowu pozostaje, tak jak wcześniej. Co to znaczy „nie skorzystać z możliwości”?

Odpowiedź: Jeżeli dano Ci możliwość, aby prosić Stwórcę, aby zbliżyć się do Niego, ale tego nie zrobiłeś, oznacza to, że nie skorzystałeś z tej możliwości. Dlatego powinieneś stale dostrajać swoje serce na zwrócenie się do Stwórcy, zwłaszcza razem z przyjaciółmi, a wtedy bezwzględnie będziesz miał możliwość połączenia z Nim, i dostaniesz od Niego odpowiedź na twoją prośbę.

Należy cały czas starać się odczuwać, jakbyś był dostrojony do tej fali w sercu, a wtedy twoja prośba nie będzie skierowana gdzieś w próżnię.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 02.11.2023