Artykuły z kategorii Struktura Wszechświata

Cel rozwoju człowieka

каббалист Михаэль Лайтман Prawo „kochaj bliźniego swego” ma za podstawę główne, jedyne prawo całego wszechświata, całej natury – prawo miłości. Zostało napisane o tym w Torze trzy tysiące lat temu.

Chodzi o to, że natura jest jednym, zrównoważonym systemem. Chociaż wydaje nam się, że czasami zdarzają się jakieś zupełnie niezrozumiałe wydarzenia, kataklizmy, eksplozje, to wszystko nadal wchodzi w jedno ogólne prawo całkowitego współdziałania nieożywionej, roślinnej, zwierzęcej, ludzkiej natury, plus jeszcze wyższych jej warstw i tych niższych warstw, których my nie znamy (obejmują one wszelkiego rodzaju elementarne siły, cząsteczki itd.).

We wszechświecie wszystko bez wyjątku zbudowane jest na absolutnej interakcji, absolutnym wspieraniu. Stopniowo staramy się to rozwikłać w naszych naukach, dotrzeć do jakiejś ogólnej formy, rodzaju, powiedziałbym, formuły, według której wzajemnie oddziałuje cała natura. Ale jak dotąd, jeszcze tego nie osiągnęliśmy. W zasadzie jest to właśnie cel rozwoju człowieka.

Z programu telewizyjnego „Praktyczna Kabała”, 19.12.2023


Ogólny tandem: teoria i praktyka

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy wystarczy studiować system światów duchowych, aby rozwijać się duchowo?

Odpowiedź: Nie, nie wystarczy. Metoda Kabały wyjaśnia, jak system stworzony przez Stwórcę schodzi z góry w dół pod wpływem wyższego światła, które buduje wszystkie stopnie. A my musimy w pracy między sobą podnieść się po tych samych stopniach z dołu do góry.

W zasadzie rozwój człowieka w duchowości powinien obejmować obydwa rodzaje kształcenia: teorię i praktykę. Jedno bez drugiego jest niewykonalne.

Z programu TV „Wprowadzenie do nauki Kabały”, 07.11.2023


Droga o długości 6000 lat

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: W artykule „Wprowadzenie do nauki Kabały” Baal HaSulam napisał, że duchowa naprawa trwa 6000 lat. Co to oznacza?

Odpowiedź: 6000 lat to 6000 stopni, które musi przejść człowiek, aby wznieść się na najwyższy stopień. Ale raczej chodzi o pragnienie, ponieważ materia człowieka – to pragnienie. Dlatego każdy musi przejść wszystkie 6000 stopni i przez światy Asija, Jecira, Brija, Acilut by osiągnąć świat Adam Kadmon, a następnie świat Nieskończoności.

Pytanie: O ile rozumiem, artykuł ten mówi jedynie o stworzeniu systemu naprawy z góry w dół, ale nie o samej naprawie człowieka, który stara się rozwijać duchowo?

Odpowiedź: Ten, kto chce wznieść się po stopniach duchowych światów, musi rozpocząć systematyczne studiowanie Kabały. Studiując ten system, zacznie odczuwać jego wpływ na siebie i poczuje, że znajduje się w tym systemie, poczuje, jak i co się z nim dzieje.

Z programu TV „Wprowadzenie do nauki Kabały”, 07.11.2023


Jak odbywa się duchowa naprawa?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: W jaki sposób zachodzi duchowa naprawa?

Odpowiedź: Duchowa naprawa odbywa się stopniowo. Przede wszystkim musimy dążyć do poznania Stwórcy w coraz większym połączeniu między sobą, w coraz większym stopniu wzajemnego obdarzania, a wtedy zaczniemy pojmować Stwórcę. A to już jest uważane za przebywanie w świecie Acilut.

Innymi słowy, w systemie „Adama Riszon“ istnieje określona liczba dusz. Gdy jednoczą się ze sobą wzajemnie, to w połączeniu między nimi przejawia się Stwórca i wtedy nasz świat zaczyna stopniowo znikać z ich percepcji, czyli znika ukrycie.

Z programu TV „Wprowadzenie do nauki Kabały”, 07.11.2023


Miejsce naprawy dusz

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Dusze które tworzą ogólny system „Adam Riszon” znajdują się w trzech światach BJ’ABrija, Jecira i Asija. Co to znaczy?

Odpowiedź: Dusze, będące wciąż oderwane od duchowości, od boskości, są w światach BJ’A w różnego rodzaju stanach wzlotów, upadków, studiowania wyników swoich działań. Tam przechodzą wstępne naprawy. Chodzi o ludzi, którzy wychodzą z naszego świata i zaczynają stopniowo poznawać duchowość.

Pytanie: Jaki jest związek pomiędzy systemem „Adama Riszon“, w którym znajdują się zaczątki wszystkich dusz ludzi, wszystkich naszych pragnień i myśli, a światem Acilut – światem naprawy?

Odpowiedź: Świat Acilut znajduje się ponad światami Brija, Jecira i Asija. Pomiędzy nim i światami BJ’A istnieje granica, która nazywa się „parsa”. Trzeba tę granicę przekroczyć, po to, aby wznieść się do świata Acilut.

Z programu TV „Wprowadzenie do nauki Kabały”, 07.11.2023


Różnica między światem Acilut a światami BJ’A

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jaka jest różnica między światem Acilut – światem naprawy, a kolejnymi trzema światami Brija, Jecira, Asija?

Odpowiedź: Różnica polega na tym, że światy Brija, Jecira i Asija znajdują się jakby pod zasłoną, pod ukryciem. W tych światach możemy wznosić się i opuszczać, ale nie odczuwamy przez to niczego boskiego, niczego, odnoszącego się do Wszechmogącego, do Stwórcy.

A w świecie Acilut już przejawia się Stwórca. Dlatego ten świat nazywa sie „Acilut” od słowa „Eclo” (u „Niego”, „On”).

Pytanie: Czy oznacza to, ze wszystkie naprawy odbywają się w świecie Acilut?

Odpowiedź: Nie same naprawy, a ich rezultat.

Z programu TV „Wprowadzenie do nauki Kabały”, 07.11.2023


Istota ukrycia

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Słowo „świat” („olam”) pochodzi od słowa „alama” („ukrycie”). Co jest przed nami ukryte w światach duchowych?

Odpowiedź: Każdy kolejny świat po świecie Nieskończoności – Acilut, Brija, Jecira i Asija – jest bardziej ukryty, mniej odsłania istotę Boskości, która znajduje się w świecie Nieskończoności.

Ukrycie było konieczne po to, aby stopniowo stworzyć wokół nas taki system, dzięki opanowaniu którego moglibyśmy wznieść się z naszego najniższego świata, w którym zupełnie nie odczuwamy wyższej natury, coraz wyżej, aż do poznania Stwórcy.

Istota ukrycia polega na tym, abyśmy sami swoją wolną wolą odkryli istotę Boskości i sukcesywnie wznosili się z naszego świata do świata Asija, następnie Jecira, Brija, Acilut i na koniec, do świata Nieskończoności (Ejn Sof).

Z programu TV „Wprowadzenie do nauki Kabały”, 07.11.2023


Światy duchowe

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Po rozbiciu ogólnego systemu Adama Riszon zostały stworzone światy – filtry przeznaczone do dalszej naprawy, czyli światy Acilut, Brija, Jecira i Asija.

Co jest szczególnego w świecie Acilut? Co to jest za stan?

Odpowiedź: Świat Acilut jest najwyższym światem, najbliższym do Stwórcy.

W nim zaczyna się proces rozłożenia elementów wyższej siły na jej składniki: dziesięć sfirot, parcufim i pozostałe prawa zależności, pomiędzy wszystkimi częściami tego świata, które następnie w znacznie niższych od nas światach przekształcają się w niezależne systemy.

Po świecie Acilut następuje świat Brija, który jest zupełnie niezwiązany z wyższą siłą (Elokut). Następnie przychodzą światy Jecira, Asija i na koniec, najniższy ze światów – nasz świat.

Z programu TV „Wprowadzenie do nauki Kabały”, 07.11.2023


Na podstawie zamysłu stworzenia

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy zamysł stworzenia jest jakimś celem, do którego podąża całe stworzenie, czy też jest to myśl, która jest w każdej części stworzenia w każdym momencie czasu?

Odpowiedź: I jedno i drugie. Zamysłem stworzenia jest stworzenie stworzeń po to, aby ostatecznie zadowolić je, napełnić wyższym światłem i pomóc osiągnąć poziom Stwórcy. W taki sposób osiąga się ich doskonałość.

Pytanie: Czy w każdym stanie stworzenia jest cząsteczka zamysłu stworzenia? Na przykład w każdej myśli człowieka, w każdym pragnieniu człowieka?

Odpowiedź: Tak, we wszystkim. Dlatego że to wszystko pochodzi z postanowienia Stwórcy, aby stworzyć wyjątkowe, jedyne stworzenie.

Z lekcji według „Nauki dziesięciu Sfirot”, 05.11.2023


Światło jako źródło wynagrodzenia

каббалист Михаэль Лайтман Jedną myślą została stworzona i utworzona cała rzeczywistość i jest ona działająca, i jest istotą działania, i jest przedmiotem oczekiwanej nagrody, którą On napełnia stworzenia. (Baal HaSulam. Nauka dziesięciu Sfirot (TES). Tom 1. Część 1. Wewnętrzna kontemplacja)

W tym zamyśle stworzenia znajduje się wszystko od początku i do końca, we wszystkich formach.

Pytanie: Czy moje wysiłki i moja zapłata również odnoszą się do tej myśli?

Odpowiedź: Nie, chodzi nie o nas, a o Stwórcę, o światło, które pochodzi od Stwórcy i buduje absolutnie wszystkie stworzenia. Wynagrodzenie znajduje się wewnątrz tego światła. Stwórca wywołuje w stworzeniu konkretne działania i On także napełnia stworzenia światłem.

Z lekcji według „Nauka dziesięciu Sfirot”, 03.11.2023