Artykuły z kategorii Struktura Wszechświata

Gałęzie wychodzące z Nieskończoności

каббалист Михаэль Лайтман Ponieważ jesteśmy gałęziami wychodzącymi z Nieskończoności, to co jest w naszym korzeniu, służy naszej przyjemności, a to, czego nie ma w naszym korzeniu, będzie dla nas ciężarem i cierpieniem. (Baal HaSulam, Nauka dziesięciu Sfirot, Wewnętrzna kontemplacja, rozdz. 4, p. 19)

Wyjaśnić można to bardzo prosto: to, co jest powiązane z tobą, bliskie dla ciebie, zawsze postrzegasz jako właściwe, miłe, przyjemne. W taki sposób stworzone są wszystkie istoty, wszyscy ci którzy żyją na Ziemi. Dlatego tak właśnie definiujemy stworzenie.

Daje początek sobie podobnym i dlatego czuje związek pokrewieństwa do tego, co rodzi.

Z programu telewizyjnego „Nauka dziesięciu Sfirot (TES)”, 04.12.2022


Iluzja rzeczywistości

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: W snach widzimy różne obrazy, przeżywamy różnego rodzaju sytuacje. A kiedy się budzimy, rozumiemy, że żadna z nich nie była prawdziwa, a to, co widzimy we śnie, po prostu nie istnieje. A następnego dnia zupełnie o tym zapominamy.

Kabała mówi, że nasz świat – jest iluzją. Czy to oznacza, że gdy człowiek wejdzie w sferę duchową budzi się z ziemskiego snu, to iluzja znika?

Odpowiedź: Nie. Chodzi o to, że ta iluzja nie zniknie do pełnej naprawy całego świata. Nawet jeśli człowiek traci cielesne kontakty ze światem, to mimo wszystko jego obecność w tym świecie nie znika. To znaczy, mówiąc z grubsza, umarli są razem z nami. Wszystko to bowiem jest pragnieniem, które rysuje się przed nami. Może przybierać szczególne formy, ale samo w sobie jest wieczne.

Światło stworzyło pragnienie, które musi przybrać formę podobną do światła, przejść od właściwości otrzymywania do właściwości obdarzania. Na tym polega cała droga. Ale samo pragnienie istnieje równolegle do światła, mają jakby równą wartość.

Z rozmowy „Zadzwonił mój telefon. Rzeczywistość we śnie”


Z czego składa się wszystko, co istnieje

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Wiemy, że strukturą naszego świata są atomy. Zbudowane są z jąder, jądra z protonów, neutronów i elektronów. A jaka jest struktura duchowej materii?

Odpowiedź: Duchowa materia to pragnienie.

Pytanie: A z czego się składa to pragnienie?

Odpowiedź: Pragnienie istnieje samo z siebie. Jest stworzone przez Stwórcę, więc nie ma już pytania o to, czym jest. To samo pragnienie, istnieje w naturze i cała natura składa się z niego. A to pragnienie jest tylko po to żeby się zadowolić, otrzymywać przyjemność, zyskać korzyść, żeby być napełnionym czymś, co jest poza nim.

A poza tym istnieje jeszcze pragnienie obdarzania, nasycenia, napełnienia. Te dwa pragnienia składają się na wszystko, co istnieje.

Z programu telewizyjnego „Nauka dziesięciu Sfirot (TES)”, 12.02.2023


Istota duchowego pragnienia

каббалист Михаэль Лайтман Komentarz: Mówimy, że cały wszechświat składa się z materii. Ale Pan twierdzi, że materia – to pragnienie. A fizycy twierdzą, że materia składa się z atomów i cząsteczek.

Odpowiedź: Wynika to z naszego postrzegania tej materii. W stosunku do nas, materia tak się przejawia.

Pytanie: W takim razie z czego składa się duchowe pragnienie?

Odpowiedź: Pragnienie składa się z dziesięciu sfirot, które dzielą się na kolejne dziesięć, jeszcze na kolejne dziesięć i tak dalej. Studiując „Naukę dziesięciu Sfirot”, poznajemy strukturę naszego pragnienia.

Pytanie: Naszego pragnienia? Czy może jest to wspólne pragnienie całego wszechświata?

Odpowiedź: Wspólne, całego wszechświata, ale nie materialnego wszechświata!

Pytanie: A czy można powiedzieć, że istnieje prawo „szczegółowe i ogólne są równe”, i dlatego studiując na sobie strukturę dziesięciu sfirot, mogę zrozumieć to, co dzieje się we wszystkich duchowych światach?

Odpowiedź: Oczywiście. Analogicznie.

Z programu telewizyjnego „Nauka dziesięciu Sfirot (TES)”, 12.02.2023


Dzieło napisane dla obecnego pokolenia

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: „Nauka dziesięciu Sfirot” napisana przez Baal HaSulama to komentarze do księgi wielkiego kabalisty XVI wieku Ari.

Dlaczego najpierw dla Ari, a potem dla Baal HaSulama ważne było aby w tamtym czasie pisać o takich zjawiskach jak czas, przestrzeń, ruch?

Odpowiedź: Ponieważ w tym czasie ludzkość dojrzała do stanu, w którym mogła zrozumieć te źródła przynajmniej intuicyjnie. W zasadzie ci kabaliści pisali dla swojego pokolenia, ale też dla następnych pokoleń. Wcześniejsi kabaliści wyrażali to wszystko w formie różnych opowieści i legend.

Komentarz: Rzeczywiście, Ari i Baal HaSulam mają zupełnie inny język. Czytamy „Naukę dziesięciu Sfirot” jako pewien rodzaj fizyki. A wcześniej tak nie było.

Odpowiedź: Owszem, wcześniej było inaczej, ale określało to samo.

Z programu telewizyjnego „Nauka dziesięciu Sfirot (TES)”, 12.02.2023


Ruch w duchowości

каббалист Михаэль Лайтман To odnowa, czyli odmienność nowej formy w obiekcie duchowym, co jest podobne do materialnej istoty, gdy jakaś część się oddzieliła i porusza się, przenosząc samodzielnie z miejsca na miejsce. Dlatego to odnowienie formy nazywa się słowem „ruch”. (Nauka dziesięciu Sfirot. Cz. 1. „Skrócenie i linia”, Wewnętrzna kontemplacja, rozdz. 9, p. 33)

Tutaj jest mowa o sile, która trzyma w sobie nie tylko materię, ale też wszystko, co istnieje, i sukcesywnie zmienia je ze stopnia na stopień, z etapu na etap.

Pytanie: Załóżmy, że w naszym świecie istnieje obiekt, który może fizycznie przemieścić się na pewną odległość. To nazywamy „ruchem”. Ale Baal HaSulam mówi o ruchu w duchowości. Na przykład człowiek rozwija się duchowo, to znaczy, że jego forma zmieniała się z jednej na drugą. O jaką formę tutaj chodzi?

Odpowiedź: O ruch wewnątrz obiektu. Zmiana celu człowieka, jego istoty istnienia, jego intencji, jego pragnień, jego właściwości – to wszystko stopniowo się zmienia, przeobraża się. Widzimy, że wszystko w naturze podlega zmianom, i dlatego mówimy, że wszystko porusza się.

Pytanie: Więc to nie odnosi się do pragnień naszego świata? Nie, one się nie zmieniają.

Odpowiedź: Pragnienia też się zmieniają, ale bardzo powoli. A w duchowym, gdy mam jakieś połączenie z wyższą siłą, czyli pragnienie się zmienia, oznacza to, że zbliżyłem się do wyższej siły. Wszystko dzieje się na obraz i podobieństwo wyższej siły. Jeśli odkrywamy ją dla siebie, to poznajemy w niej pewne obrazy, właściwości i możemy wtedy badać, czy jesteśmy do tego podobni czy nie, czy jesteśmy bliżej tej wyższej siły czy dalej od niej.

Z programu telewizyjnego „Nauka dziesięciu Sfirot (TES)”, 12.02.2023


Siła, określająca formę świata

каббалист Михаэль ЛайтманRuch duchowy oznacza pojawienie się zmiany formy. Pozostaje wyjaśnić pojęcia „czasu” i „ruchu”, z którymi spotykamy się w tej nauce przy każdym niemal słowie.

Wiedz więc, że ruch duchowy nie jest namacalnym przemieszczaniem się z jednego miejsca na drugie, lecz oznacza tu odnowienie formy, a każdą zmianę formy nazywamy słowem „ruch”. (Nauka dziesięciu Sfirot. Cz.1.„Skrócenie i linia”, Wewnętrzna kontemplacja, rozdz. 9, p. 33)

Chodzi o siłę, która określa formę istniejącego świata. Zmienia się ona cały czas, dlatego zmienia się świat i my na tym świecie się zmieniamy. Ale wyjaśnienie, jak to się dzieje, jest praktycznie niemożliwe, ponieważ zmienia się sama istota istniejącej materii, ale nie fizyczna, tylko duchowa.

W materii duchowej zmieniają się pragnienia jako podstawa jej istnienia. Zmienia się znaczenie, cel materii i dlatego odczuwamy tylko tego konsekwencje.

Z programu telewizyjnego „Nauka dziesięciu Sfirot (TES)”, 12.02.2023


Litery hebrajskie – obraz właściwości Stwórcy i stworzenia

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co daje nam informacja o czterech etapach rozprzestrzeniania się światła w postaci liter?

Odpowiedź: Ta informacja daje, przede wszystkim, dane o tym, że cały alfabet hebrajski przedstawia nam właściwości światła i właściwości ciemności, właściwości Stwórcy i właściwości stworzenia.

Alfabet hebrajski został stworzony w taki sposób, aby wyjaśnić nam, jak bardzo różnimy się od Stwórcy i jak możemy przedstawiać swoje właściwości w stosunku do Stwórcy lub właściwości Stwórcy w stosunku do nas.

Praktycznie wszystkie litery są jakby rysunkami, przedstawieniem właściwości Stwórcy na tle właściwości lub cech stworzenia.

Pytanie: Czyli można powiedzieć, że kabalista patrzy na te litery i widzi w nich instrukcje, jak wziąć światło i położyć je na swoje pragnienie?

Odpowiedź: Oczywiście, że tak.

Pytanie: A jeśli ktoś nie rozumie, jak to zrobić, jak wykorzystuje to w życiu?

Odpowiedź: Przecież jeśli człowiek nie rozumie, patrzy na te litery jak na chiński alfabet.

W języku chińskim nie ma nawet liter, tylko ogromna liczba obrazów, tysiące znaków. Ale one przedstawiają zgodność między właściwościami. Tak samo w hebrajskim. Chociaż mamy tylko 22 litery, ale to wystarczy aby zobrazować relacje światła i kli, stworzenia i Stwórcy. To jest bardzo oszczędny alfabet.

Pytanie: Czy przeciętny człowiek może to wykorzystać w swoim życiu?

Odpowiedź: Nie. W czym może go wykorzystać? Może coś zapisać, może przeczytać. Ale bez zrozumienia istoty Stwórcy i istoty stworzenia, nie odczyta tego poprawnie.

Z programu telewizyjnego „Nauka dziesięciu Sfirot (TES)”, 15.01.2023


Białe światło, czarne pragnienie

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Skąd wzięły się litery jud-hej-waw-hej? Dlaczego nazywa się je czteroliterowym imieniem Stwórcy?

Odpowiedź: Dlatego że białe światło rysuje swój obraz na czarnym tle. Pragnienie jest czarne, światło jest białe. W taki sposób wyrysowuje się obraz właściwości światła na właściwości pragnienia.

Pytanie: A dlaczego pierwsza litera to właśnie jud?

Odpowiedź: Generalnie, wszystko to jest wyjaśnione bardzo prosto. Właściwość światła i właściwość ciemności są tak umieszczone naprzeciw siebie, że światło przedstawia się w taki sposób.

Litera jud wygląda jak przecinek i oznacza początek rozprzestrzeniania się światła. Litera waw jest przedstawiona jako kreska, która symbolizuje rozprzestrzenianie się światła z góry w dół. Wszystkie litery hebrajskie są stworzone w ten sam sposób.

Z programu telewizyjnego „Nauka dziesięciu Sfirot (TES)”, 15.01.2023


Skorzystać z możliwości naprawy

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jesteśmy konsekwencją programu Stwórcy, stworzył nas z pragnieniem otrzymywania. Zostało ono zaprogramowane w samym świetle. To nie nasza wina, prawda?

Odpowiedź: Nikt cię nie obwinia. Po prostu znajdujesz się w naturze.

Pytanie: A czego oczekuje od nas natura?

Odpowiedź: Natura niczego nie chce. Oferuje ci prawidłowe, normalne, zrównoważone, można powiedzieć idealne życie, doskonałą egzystencję. Ale tylko wtedy, gdy zastosujesz się do jej integralnego prawa.

Pytanie: Więc ja postępuję zgodnie z prawem. Zostałem stworzony z pragnieniem otrzymywania, więc otrzymuję dla siebie.

Odpowiedź: Nie! To nie wystarczy. Musisz myśleć także o innych, ponieważ znajdujesz się z nimi w jednym systemie.

Komentarz: Ale tak zostałem stworzony, nie mogę myśleć o innych.

Odpowiedź: I dlatego tutaj musisz dodać własną świadomość. To jest to, co podniesie cię do poziomu Stwórcy. Na pewnym etapie rozwoju dostajesz możliwość wzniesienia się, uświadomienia sobie, w jakim systemie się znajdujesz. I jeśli będziesz spełniać warunki równowagi tego systemu, otrzymywać i oddawać, wtedy zaczniesz odczuwać jego ogólny charakter, czyli Stwórcę.

Pytanie: Czyli zostałem stworzony jako przeciwieństwo światła tylko po to, żebym zdał sobie z tego sprawę i sam zechciał się zmienić?

Odpowiedź: Tak. Każde stworzenie ma taką możliwość..

Z programu telewizyjnego „Nauka dziesięciu Sfirot (TES)”, 15.01.2023