Artykuły z kategorii Mężczyzna i kobieta

Duchowa komórka

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy istnieją jakieś ograniczenia mieszania się dusz, czyli duchowego mieszania? Często mówimy o wzajemnym włączeniu, gdzie jeden człowiek przyjmuje pragnienia drugiego. A na poziomie materialnym wszystko jest jakby uwarunkowane: to jestem ja, to moja żona, dzieci.

Odpowiedź: Pochodzi to z faktu, że mąż, żona i ich dzieci są jedną duchową komórką. Tylko w naszym świecie jest to podzielone na męską część i żeńską część, a w duchowym świecie jest to jeden parcuf, awijut i zakut, pragnienie i ekran, które pracują razem.

Dlatego w duchowości nie ma oddzielnie istniejącej części żeńskiej i męskiej. Ich wspólna praca tworzy następne stany, zwane dziećmi.

Również dlatego w naszym świecie jesteśmy tak zbudowani, że grupujemy się w rodziny. W duchowym stanie nie może być żadnego zamieszania z mężami i żonami, a każdy znajdzie swoją połowę.

Z rozmowy „Zadzwonił mój telefon. Nieuporządkowany seks“


Dlaczego dzisiaj coraz więcej rodzin się rozpada?

Coraz więcej rodzin się dzisiaj rozpada, ponieważ ludzie nie mogą tolerować ograniczeń, które narzucają rodziny. Aby tolerować ograniczenia narzucane przez rodziny, istnieje kilka zmiennych, z których jedna jest koniecznością: jednostka rodzinna jest nam dana przez naturę. Oznacza to, że jeśli zrozumiemy, że żyjąc jako część struktury rodziny, możemy osiągnąć doskonały i wieczny stan istnienia, do którego prowadzi nas natura, wtedy zdobędziemy siłę, aby przejść przez wszelkie sytuacje, które pojawiają się w rodzinie.

Możemy zatem odnieść się do rodziny jako swego rodzaju laboratorium, w którym możemy pracować nad tworzeniem się naszego wyższego ja. Oznacza to, że rodzina jest dla nas największą szansą na osiągnięcie stanu, w którym łączymy się ze sobą pozytywnymi więzami wzajemnej miłości i obdarzania. Może to jednak zadziałać pod warunkiem, że podejdziemy do rodziny w bardzo szczególny sposób, który jest właściwy dla postępu duchowego.

W obecnych czasach nie jesteśmy jeszcze gotowi na takie podejście, dlatego też nie omawiam go na lekcjach, które codziennie prowadzę. Ale nadejdzie czas, kiedy to się stanie. Oprócz uznania naturalnej konieczności istnienia jednostki rodzinnej, powinien istnieć jasny podział obowiązków, możliwości i wzajemnego spełnienia, w którym dzieci również odgrywają znaczącą rolę, ponieważ uczestniczą w relacjach między mężem i żoną stosownie do ich wieku, a także najprawdopodobniej rozwiną się, aby mieć własne dzieci, wnuki i tak dalej.

Co więcej, jeśli mówimy o rodzinie, która jest zgodna z idealnym stanem naturalnym, to musimy również omówić trzy pokolenia, które mają ze sobą regularny kontakt, w których dzieci regularnie widzą i czują swoje babcie, dziadków i rodziców. Zalety rodziny trzypokoleniowej omówiłem w innych miejscach.

Natura stopniowo prowadzi nas do stanu, w którym będziemy musieli działać w naszych rodzinach w sposób zrównoważony z naturą, a nasz świat nie będzie mógł istnieć bez tak utworzonej jednostki rodzinnej. Tak więc pomiędzy idealną rodziną, do której realizacji zmusza nas natura, a obecnym stanem coraz większej liczby rodzin, które się rozpadają, czekają nas trudne lata.

Jednak omawianie tych zmiennych jest nadal bardzo ryzykowne, ponieważ wydaje się, jakby najcięższe obowiązki spoczywały na nas. Kiedy widzimy wewnętrzną esencję tego, z kim jesteśmy, że lata spędzone razem i wygląd zewnętrzny nic nie znaczą, ponieważ wszystko zależy tylko od naszego stanu wewnętrznego, wtedy odkrywamy, że możemy zbudować niezwykły nowy duchowy świat miłości i obdarzania.

Nie widzielibyśmy wyglądu i przyzwyczajeń naszych partnerów tak, jak widzimy je dzisiaj, ale cieszylibyśmy się ciągłą odnową wewnętrzną i między nami wszystkimi. Krótko mówiąc, zmienialibyśmy się przez cały czas i postrzegalibyśmy inny świat z chwili na chwilę.

Na podstawie wideo „Dlaczego dzisiaj coraz więcej rodzin się rozpada?” z kabalistą dr Michaelem Laitmanem i Semionem Vinokurem. Napisane/wydane przez uczniów kabalisty dr Michaela Laitmana.

Źródło: https://bit.ly/3IrZWVZ


Narodziny następnego stopnia

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jak wytłumaczyć narodziny następnego stopnia?

Odpowiedź: Narodziny następnego stopnia to kontynuacja relacji męskiej i żeńskiej części na następnym poziomie. Ale ten poziom jest z reguły wyższy. Dziecko rodzi się z mężczyzny i kobiety. Jednak jego podstawą jest następny stan.

Duchowy mężczyzna i kobieta lub mężczyzna i kobieta w naszym świecie są tylko zewnętrzną przyczyną narodzin dziecka. Załóżmy, że musi urodzić się dziecko, dlatego pojawia się jakaś para, mają do siebie pociąg, łączą się i poczynają dziecko, dlatego że w naszym świecie musi się urodzić określona liczba dusz w swoim cielesnym wyrażeniu.

Sami nie wiedzą, dlaczego nagle zaczynają ze sobą flirtować, zawiązywać jakiś związek. Budzi się w nich pragnienie, gdy z wnętrza, z samej natury, wynika konieczność urodzenia kogoś. Czy coś sami z siebie robimy?! Choć wydaje nam się, że są to nasze osobiste pragnienia, w rzeczywistości wynikają z potrzeby rozwoju ogólnego systemu.

Jesteśmy wewnątrz tego pola, jak groszek. Budzi się w nas to, co jest konieczne, aby zrealizować, i mimowolnie to spełniamy. A możemy to zrealizować nie z wyboru, ale na podstawie własnego zrozumienia. Do tego prowadzi Kabała.

Z rozmowy „Zadzwonił mój telefon. Czym jest mężczyzna i kobieta?”


Co to jest rodzina?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czym jest rodzina?

Odpowiedź: Rodzina to kilka pokrewnych dusz, które wydają mi się bliższe niż wszystkie inne.

Rola rodziny jest analogiczna według swojego stanu do bliskich komórek w ciele. Jest to wzajemne uczestnictwo, przezwyciężanie przeszkód, aby pomagać sobie i tak dalej. Nic innego i z reguły nie na poziomie duchowym, ale na zwierzęcym poziomie pomocy i przeszkód.

Na poziomie duchowym działa tylko grupa – przyjaciele, podobni do mnie w dążeniu do celu.

Z rozmowy „Zadzwonił mój telefon. Co to jest rodzina?”


O czym powinni myśleć małżonkowie

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jeśli mówimy o rodzinie przyszłości, to jaką umowę zawierają, kiedy wstępują w związek małżeński?

Odpowiedź: Umowa polega na tym, że on lub ona w pierwszej kolejności powinni myśleć o dzieciach, potem o współmałżonku, a następnie o sobie. Takie w sumie proste. Nie widzę problemu.

I kiedy oni będą w takim stanie umysłu, będąc ukierunkowani na takie myśli, nie będą mieli żadnych problemów. Nawet jeśli nie będą żyć blisko siebie, bo wszystko w życiu się zdarza. Widziałem wiele rodzin, które były szczęśliwe i przy tym nie miały ze sobą bliskiego kontaktu.

Komentarz: To znaczy, postępują według tej formuły: jeśli są dzieci…

Odpowiedź: Są dobrymi przyjaciółmi. A kiedy przede wszystkim żądamy miłości, oddania, to z pewnością to szybko doprowadzi do klęski. Nawet patrząc na nasze życie widzimy, że to nie działa.

Pytanie: Dlaczego więc Stwórca dokonuje tych wszystkich przewrotów?

Odpowiedź: A dlatego, że istnieje różnica między poziomem zwierzęcym a poziomem ludzkim. I my musimy się obowiązkowo podnieść wszelkimi sposobami.

Pytanie: A jaki jest w tym poziom ludzki?

Odpowiedź: Ludzki poziom – kiedy myślę o współmałżonku jako o przyjacielu.

Z programu telewizyjnego „Wiadomości z Michaelem Laitmanem”, 14.02.2022


Czeka nas matriarchat!

каббалист Михаэль Лайтман Komentarz: Pierwszym systemem społecznym był matriarchat. Wcześniej kobiety rządziły wszystkim.

Odpowiedź: Zaczęliśmy od matriarchatu i na nim zakończymy.

Komentarz: Ale zgodnie z prawem natury, mężczyźni w łańcuchu ewolucji, otrzymując światło, są bliżej przekazywania go kobietom.

Odpowiedź: A zatem?! Kto jest nosicielem materii naszego świata – tego, który potrzebuje naprawy i połączenia ze Stwórcą? Kobiety. Część żeńska stanie się rzeczywiście główną, a część męska naprawiającą.

Co jest dla nas ważne: narzędzia, za pomocą których się naprawia, czy to co jest naprawiane? Prawidłowe pragnienie. Kobieta w naszym świecie uosabia uniwersalne pragnienie. A za pomocą czego można je naprawić? Z pomocą mężczyzn. Naprawia się i tyle. Można to odłożyć na później.

Pytanie: Załóżmy, że naprawiliśmy to pragnienie. Jaka będzie rola mężczyzn w przyszłości?

Odpowiedź: Żadna! Wszyscy razem jesteśmy w pełni połączeni ze Stwórcą. Ale właśnie dzięki temu, że kobieca część zostanie naprawiona.

Pytanie: Dlaczego cała starożytna kultura opierała się na tym, że kobieta była na czele społeczeństwa?

Odpowiedź: Dlatego że jest podstawą natury. Dopóki nie zaczął się rozwijać egoizm, a mężczyzna nie zaczął ganiać za zdobyczą, wszystko koncentrowało się wokół kobiety. Tak samo jest u zwierząt. Najważniejsza jest część żeńska, ona rozmnaża potomstwo i troszczy się o nie. A samiec brał udział w stworzeniu potomstwa i odchodził.

Oczywiście są pojedyncze osobniki, które są związane z rodziną na całe życie, albo przynajmniej do czasu, aż dzieci dorosną. I w zasadzie wszystko toczy się wokół matki. Ona jest główną siłą, ona troszczy się o wszystko.

Z rozmowy „Zadzwonił mój telefon. Czeka nas matriarchat!”


Przysięga małżeńska małżonków

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co napisać parze małżeńskiej w umowie małżeńskiej, żeby wzmocniła więź między nimi, a nie rozbiła, lub rozdzieliła?

Odpowiedź: W umowie małżeńskiej powinno być napisane, że właściwie bez względu na to, co się między nami wydarzy, zawsze będziemy myśleć o tym, żeby drugiemu było dobrze, że nie może być nic takiego, że jedno drugiemu życzy czegoś złego lub zrobi coś złego. Tym właśnie jest ślubowanie.

Pytanie: A jeśli nagle będę życzył złego? Jeśli nieoczekiwanie to ze mnie wyskoczy?

Odpowiedź: Wszystko to wymaga natychmiastowej korekty. Oznacza to, że są rzeczy, które powinny być ponad naszymi pragnieniami, egoistycznymi kalkulacjami i wszystkim innym. Jak na przykład dzieci. Cokolwiek się dzieje, myślisz tylko o tym, żeby czuły się dobrze. To wszystko. I tak samo jest w tym przypadku.

Pytanie: Czyli, właściwie wpisać to w umowie, taką prostą frazę?

Odpowiedź: Tak.

Z programu telewizyjnego „Wiadomości z Michaelem Laitmanem”, 14.02.2022


Kobiece połączenie

каббалист Михаэль Лайтман Komentarz: Wcześniej podkreślał Pan, że zjednoczeniem mogą zajmować się tylko mężczyźni. A teraz jest to równoznaczne zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet.

Odpowiedź: Tak, kobiety wychodzą do przodu, zaczynają coraz bardziej brać aktywny udział we wszystkich sferach życia. Wcześniej kobieta musiała rodzić, gotować, sprzątać, obsługiwać wszystkich i wszystko. Chociaż traktowano ją z wielkim szacunkiem, nie było mowy o żadnej pracy duchowej. Nie było dla nich miejsca nawet w domach modlitwy. Zostało to wprowadzone zaledwie 100-200 lat temu.

W dzisiejszych czasach wszystko jest na równi. Świat zmierza w kierunku żeby kobiety we wszystkich społeczeństwach były na równych w prawach. Nie tylko dlatego, że jesteśmy tacy dobrzy, ale dlatego, że taki jest ruch w kierunku ogólnej naprawy. Nie ulega wątpliwości, że część kobieca staje się coraz bardziej skuteczna, niezbędna w naszej wspólnej pracy.

Dlatego poświęcam im większą uwagę. To są poważne pragnienia, poważna siła, nacisk na wszystkich mężczyzn, na cały świat. Czy 200 lat temu można było pomyśleć, że kobieta będzie zajmować się polityką?! A dzisiaj bardzo wiele kobiet zajmuje pierwsze stanowiska w państwie. Tak więc jest to ogólny trend, ponieważ świat się rozwija. Egoizm wychodzi do przodu. Kobieta jest uosobieniem egoizmu, pragnieniem otrzymywania. Dlatego jest coraz bardziej wymagająca i coraz bardziej niezależna.

Jest za co szanować kobiety. Kobiety są bardzo konsekwentne, bardzo poważne, bardzo skrupulatne. W ich naprawach istnieje pewne ograniczenie, ale to nie jest ich ograniczenie, tylko podział natury na dwie części. Dlatego uważam kobiece połączenie za bardzo duże i poważne przedsięwzięcie.

Z rozmowy „Zadzwonił mój telefon. Kobiecy kongres”


Miłość

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czym jest miłość?

Odpowiedź: Miłość jest wtedy, gdy postrzegasz pragnienia innego człowieka ponad swoimi osobistymi i starasz się je napełnić.

Pytanie: Ale to nie jest klasyczna miłość, kiedy czujesz palenie w sercu?

Odpowiedź: Co dotyczy palenia w sercu, nie wiem. Trzeba zapytać fizjologów, co tam może się palić. Mówisz o jakimś cierpieniu, być może złych przeżyciach, doświadczeniach.

A ja mówię o tym, że miłość to pragnienie napełnienia pragnienia drugiego człowieka kosztem własnego, ponad swoje, siebie. I wcale nie ma dla ciebie znaczenia, co będziesz z tego miał, ponieważ najważniejsze dla ciebie jest to, co drugi będzie z tego miał. To jest ziemska miłość, nie taka, o której mówi Kabała.

Według Kabały miłość jest połączeniem dwóch obiektów duchowych: stworzenia (człowieka) i Stwórcy. A dokładniej, duszy i Stwórcy. Takie zespolenie osiąga się dzięki podobieństwu właściwości, kiedy dusza i Stwórca oddają nawzajem, napełniają się i tak łączą się, absolutnie się wzajemnie uzupełniając. Ten stan nazywa się miłością.

Z rozmowy „Zadzwonił mój telefon. Miłość”


Mężczyzna i kobieta – Stwórca i stworzenie

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jakie paralele można zauważyć między wzajemnymi relacjami mężczyzny i kobiety, w porównaniu do Stwórcy i stworzenia?

Odpowiedź: Między mężczyzną i kobietą są absolutnie wszystkie ruchy, powiązania, zbliżenia, oddalenia, które istnieją między Stwórcą i stworzeniem, dlatego że te stany w duchowości są źródłem rozdzielenia płci w naszym świecie. Na początku w ogóle nie było ani naszego świata, ani człowieczeństwa, ani podziału ludzi. Powstały właśnie dlatego, że Stwórca stworzył stworzenie – coś otrzymanego od Stwórcy.

Stwórca uważany jest za męską siłę – tworzącą, dokonującą. Stworzenie to żeńska siła: otrzymująca, pomnażająca, rozszerzająca, która poprzez swój rozwój dochodzi do uświadomienia sobie Stwórcy i pragnienia połączenia się z Nim. To jest założone w planie stworzenia.

W świecie materialnym, w naszych biologicznych białkowych ciałach, realizuje się to na poziomie ziemskim. Poprawna realizacja na poziomie białka jest również konieczna po to, aby całe stworzenie na wszystkich jego poziomach doszło do prawidłowego stanu. Nie istnieje nic, co by wychodziło poza ramy tej jedności.

Dlatego Kabała, studiując tę jedność w siłach, rozumie wszystko, co dzieje się w naturze na wszystkich poziomach: między ludźmi, między częściami natury, w ludzkim społeczeństwie, w tym, że człowiek, opierając się na swojej naturze, tworzy wszelkiego rodzaju systemy polityczne, ekonomiczne, handlowe, rodzinne i inne.

Kabała jest nauką uniwersalną, dlatego że operuje tym co najbardziej uniwersalne: dwiema siłami, Stwórcą i stworzeniem. Wyjaśnia, jak stopniowo, według hierarchii schodzą przez cztery światy, tworzą nasz świat i w nim osiągają tę samą realizację. Wszystko jest bardzo proste.

Z rozmowy „Zadzwonił mój telefon. Mężczyzna i kobieta – wieczny orgazm”