Artykuły z kategorii Stwórca

Jak być użytecznym w tym świecie?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co to jest Stwórca?

Odpowiedź: Stwórca – to jedna i jedyna siła natury.

Pytanie: Jakie informacje Stwórca przekazuje człowiekowi?

Odpowiedź: Tylko to, co jest potrzebne człowiekowi, aby być użytecznym obiektem na tym świecie.

Pytanie: A jak być pożytecznym w tym świecie?

Odpowiedź: Kochać wszystkich.

Z programu telewizyjnego „Szybkie pytania i odpowiedzi”, 06.01.2023


Różnica między Acmuto i światłem

каббалист Михаэль ЛайтманW „Nauce dziesięciu Sfirot” jest powiedziane, że istnieje różnica między Acmuto i światłem.

Acmuto jest czymś niepoznawalnym, korzeniem stworzenia. A światło jest tym, co emanuje z tego korzenia, rozprzestrzenia się i dalej tworzy różnego rodzaju stworzenia. Baal HaSulam napisał, że światło różni się od Acmuto właśnie swoją formą, ponieważ światło zawiera już bezpośrednio właściwość stworzenia – pragnienie otrzymywania. A w Acmuto tego nie ma.

Pytanie: Czy można powiedzieć, że Amcuto – to istota Stwórcy? Czyli że w Stwórcy w ogóle nie ma żadnej myśli, aby otrzymywać cokolwiek dla siebie?

Odpowiedź: Stwórca – to źródło wszystkiego, co istnieje. Wszystko jest w Nim. Ale nie możemy wiele o Nim powiedzieć, ponieważ nic o Nim nie wiemy.

Z programu telewizyjnego „Nauka dziesięciu Sfirot (TES)”, 01.01.2023


Obraz Stwórcy

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Co oznacza wyrażenie „obraz Stwórcy”?

Odpowiedź: Gdy mówimy o czyimś stosunku do kogoś lub do czegoś, to taki stosunek jednego do drugiego może doprowadzić do jakiegoś obrazu, zachowania itd.

Obraz Stwórcy staramy się przedstawić w Jego relacji do stworzeń. Oczywiście można to zrobić także w odniesieniu do nieożywionej, roślinnej i zwierzęcej natury, ale głównie – do człowieka.

Stwórca – to ogólna siła natury, absolutnie niezmaterializowana, nieożywiona, znajdująca się ponad wszystkim, co możemy sobie wyobrazić. A w jaki sposób ta właściwość wciąż objawia się człowiekowi i czego od nas pragnie, studiuje nauka Kabały.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”, 21.05.2022


Wszystko jest w Stwórcy

каббалист Михаэль ЛайтманWiedz, że nie znajdziesz w tym wszystkim, co naprawdę istnieje na świecie, zarówno w postrzeganiu naszymi zmysłami, jak i w postrzeganiu przez nas teoretycznie – żadnej istoty, która nie byłaby zawarta w Stwórcy (Baal HaSulam, Nauki Dziesięciu Sfirot (TES), Cz. 1, „Skrócenie i linia”, Wewnętrzna kontemplacja)

Stwórca jest ogólną siłą, która obejmuje w sobie wszystko. To znaczy, że nie tylko to, co widzimy, ale wszystko co się w ogóle dzieje, jest, istnieje – to wszystko jest zawarte w Stwórcy.

Pytanie: Jeśli Stwórca jest właściwością obdarzania, właściwością jedności, a nasz świat jest egoistyczny, to dlaczego nasz świat mimo wszystko jest w Nim. Jak to zrozumieć?

Odpowiedź: Ponieważ nieprawidłowo go postrzegamy.

Pytanie: Zło, które widzimy na świecie, tkwi w Stwórcy, a może my tak to odbieramy?

Odpowiedź: To jest nasza percepcja. W rzeczywistości nie ma w ogóle żadnego zła na świecie.

Z programu telewizyjnego „Nauki Dziesięciu Sfirot (TES)”, 16.10.2022


Jak poczuć dobroć Stwórcy?

каббалист Михаэль ЛайтманKomentarz: Powiedziano, że Stwórca jest dobry, czyniący dobro. Tego dowiedzieli się kabaliści. Oznacza to, że nie wiedzą, kim On jest sam w sobie w stosunku do innych stworzeń. Tylko Jego działania są tak określone w stosunku do nas.

Odpowiedź: Kabaliści, którzy już zrozumieli Stwórcę, charakteryzują Go jako dobrego, czyniącego dobro. Ale to są kabaliści. A ludzie, którzy zaczynają to badać, naturalnie jeszcze niczego nie czują i stopniowo dochodzą do takiego stanu z przeciwstawnej strony.

Komentarz: Czyli można powiedzieć, że w odniesieniu do ostatecznego celu – doprowadzenia stworzenia do poziomu Stwórcy, jest On dobry i czyniący dobro. Ale po drodze zdarzają się różne sytuacje.

Odpowiedź: Tak, po drodze bywają różne stany, przeciwstawne, czasem nieprzyjemne. Ponieważ stworzenie musi się zmienić, aby w swoich zmianach poczuć, kim jest Stwórca – z jednej strony. Z drugiej strony odczuwać Go we wszystkich Jego przemianach i metamorfozach. Tak więc wszystko to jest badane w Kabale i przedstawia sobą jej podstawową część.

Pytanie: Czy można powiedzieć, że Stwórca jest ukryty i dlatego nie możemy Go odczuć jak dobrego i czyniącego dobro?

Odpowiedź: Tak. Jeśli chcemy Go poczuć – to proszę – zmień siebie ze złej istoty na dobrą i na miarę podobieństwa do Stwórcy, gdy staniesz się tak dobry jak On, będziesz Go odczuwać. Podobieństwo właściwości jest podstawowym prawem Kabały.

Komentarz: Oczywiście trudno, patrząc na świat, to wszystko usprawiedliwić.

Odpowiedź: Niemożliwe! Usprawiedliwiać można tylko w takim stopniu, w jakim nabywasz właściwość obdarzania. Wówczas w tej właściwości stopniowo zobaczysz, że Stwórca jest dobry.

Z programu telewizyjnego „Nauka Dziesięciu Sfirot (TES)”, 04.09.2022


Obszar stworzony przez Stwórcę

каббалист Михаэль ЛайтманDziwne na pierwszy rzut oka: jeśli nie ma w Nieskończoności początku i końca, to jak może być tam środek? I jeszcze jedno: czy badamy coś materialnego, co zajmuje miejsce? (Nauka Dziesięciu Sfirot. Cz. 1. „Skrócenie i linia”, rozdz.1)

Oczywiście, nie chodzi tu o nic materialnego. Mówimy tylko o właściwościach. Stwórca jakby skrócił Siebie i stworzył w Sobie taki obszar, gdzie może istnieć przeciwstawne Jemu stworzenie. Z jednej strony, stworzenie jest podtrzymywane przez Stwórcę, Stwórca je żywi, wspiera, rozwija, choć jest całkowicie przeciwstawne Jemu. Ale inaczej nie istniałoby.

Stworzenie jest zobowiązane do istnienia jakby wewnątrz Stwórcy, w Jego właściwościach, środkach i siłach. Z drugiej strony jest absolutnie przeciwstawne do Niego, inaczej nie byłoby stworzeniem, czymś oddzielonym od Stwórcy. W taki sposób rozwija się.

Pytanie: Dlaczego skrócenie nastąpiło właśnie w centralnym punkcie? Okazuje się, że jest to jakiś rodzaj geometrii.

Odpowiedź: Tutaj chodzi o to, że wszystkie intencje, wszystkie działania Stwórcy, wszystkie Jego myśli, dążenia skierowane są na ten centralny obszar, który On wyznaczył, i na pragnienie otrzymywania, które rozwija się w tym obszarze.

Z programu telewizyjnego „Nauka Dziesięciu Sfirot (TES)”, 04.09.2022


W imię i dla dobra stworzenia

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: W „Nauce Dziesięciu Sfirot“ Baal HaSulam napisał o cudownej właściwości jedności Stwórcy. O jaką jedność chodzi?

Odpowiedź: Chodzi o to, że we wszystkich swoich działaniach Stwórca jest absolutnie dobry. On tylko obdarza i oddaje, tylko myśli i zamierza zrobić wszystko dla absolutnej korzyści stworzenia. Nie ma żadnego zamysłu dla Siebie, tylko dla stworzenia, które On stworzył. Stwórca nie ma żadnych pragnień „ze względu na siebie”, a więc nie może być źródłem negatywnych działań. Wszystko bowiem, co On robi, jest tylko w imieniu i dla dobra stworzenia.

Pytanie: Czyli powinniśmy dojść też do takiego stanu, w którym nie myślimy o sobie?

Odpowiedź: Tak, będziemy musieli dojść do takiego samego stanu w wyniku naszej naprawy. To właśnie nazywa się „cudowną właściwością” – nie myśleć o sobie, a myśleć o innych.

Z programu telewizyjnego „Nauka Dziesięciu Sfirot (TES)”, 04.09.2022


Stwórca i wyższe światło

каббалист Михаэль Лайтман Duchowe światło – to oddziaływanie Stwórcy na pragnienie przyjemności, które nazywa się stworzeniem.

Stwórca określa źródło wszystkiego, co istnieje, a światło jest Jego wpływem na stworzenie. W zależności od formy, w jakiej stworzenie otrzymuje światło, może je odczuwać jako przyjemność lub jak coś przeciwnego.

To światło – jest wpływem pochodzącym od Stwórcy, ale stworzenie musi być gotowe, aby je odczuć. I w zależności od swojej zgodności ze światłem, może odczuwać przyjemność z tego oddziaływania lub odwrotnie.

Światło – jest neutralne, a stworzenie może się zmieniać. Dlatego wszystko zależy od stworzenia.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”, 19.07.2022


Pierwsze słowo Boga

каббалист Михаэль Лайтман Komentarz: Niedawno wypowiedział Pan zdanie: „Pierwsze było słowo, a było nim słowo Boże”. Jakie słowo było pierwsze?

Odpowiedź: Istnieją kabalistyczne wyjaśnienia na słowo „Bereszit“, które zajmują tysiące stron. Tysiące stron! Całe traktaty, co oznacza „Bereszit”. W tym słowie „Bereszit“ zawarte jest absolutnie wszystko! Poza nim wszystko inne jest jego konsekwencją.

Pytanie: „Bereszit” można przetłumaczyć jako „na początku”?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie: A czy może Pan skompresować te tysiące stron traktatów w kilku zdaniach?

Odpowiedź: W tym słowie „Bereszit” zawarta jest istota Stwórcy, znaczenie stworzenia i jego kompletny program rozwoju, aż do ostatniego stanu.

Pytanie: Jaka jest istota Stwórcy?

Odpowiedź: Istota Stwórcy – Dobry, czyniący dobro.

Pytanie: A istota stworzenia, które stworzył?

Odpowiedź: Stworzeniem nazywa się stworzone przez Stwórcę pragnienie, które dąży do połączenia się ze Stwórcą, do zbliżenia ze Stwórcą.

Pytanie: Czy to oznacza, że ​​program stworzenia jest zbliżeniem ze Stwórcą? Jeśli dążymy do zbliżenia ze Stwórcą, to spełniamy istotę stworzenia?

Odpowiedź: Tak.

Z programu telewizyjnego „Wiadomości z Michaelem Laitmanem”, 20.06.2022


10 błyskawicznych odpowiedzi o Stwórcy

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Gdzie ukrywa się Stwórca i dlaczego?

Odpowiedź: Stwórca jest ukryty za całym „płótnem“ tego świata, za wszystkimi naszymi uczuciami i myślami. Jeśli chcemy Go poznać, to musimy rozwinąć te działania, właściwości, uczucia, wizje, i wtedy odkryjemy Go jako podstawę tego wszystkiego.

Pytanie: Jaki język rozumie Stwórca?

Odpowiedź: Stwórca rozumie język uczuć, gdy odnosisz się do Niego niezależnie od siebie, chcesz Go poczuć a przy tym zapominasz o sobie. Oznacza to, że odczucie Stwórcy musi być absolutnie obiektywne!

Pytanie: Jak zrozumieć, że Stwórca nie ma granic, że jest nieskończony?

Odpowiedź: Nie sądzę, że można to zrozumieć, ponieważ człowiek postrzega wszystko w pewnych granicach. Przychodzi to stopniowo, właśnie z pomocą wysiłków.

Pytanie: Czy Stwórca lubi, kiedy ludzie się do Niego modlą?

Odpowiedź: Stwórca nie lubi, kiedy ludzie modlą się do Niego, kłaniają mu się i błagają. Stwórca kocha ludzi, którzy chcą się do Niego zbliżyć, dlatego że Jego stan jest absolutny, najlepszy! Czego właśnie pragnie dla stworzeń.

Pytanie: Jaki jest Bóg?

Odpowiedź: Bóg jest Absolutem we wszystkim!

Pytanie: Czy ma On uczucia i rozum?

Odpowiedź: Uczucia i rozum Stwórcy nie są niczym ograniczone. Ale nie możemy o nich mówić, ponieważ postrzegamy wszystko w ramach, w granicach, w ograniczeniach.

Pytanie: Czy Bóg ma zagadki?

Odpowiedź: Nie ma dla Niego tajemnic. Wręcz przeciwnie, Stwórca pragnie w pełni odkryć się stworzeniom. Ale jednocześnie Jego zadaniem jest doprowadzenie stworzeń do takiego stanu, w którym mogą Go objawić. Nie ukrywa się.

Pytanie: Jaki jest najprawdziwszy dowód na istnienie Boga?

Odpowiedź: To – że istniejemy.

Pytanie: Jaki obraz może najdokładniej odpowiadać Stwórcy?

Odpowiedź: Narysowałbym literami „jud-hej-waw-hej”.

Pytanie: A jakie pytanie zadałby Pan Stwórcy?

Odpowiedź: Czy masz mi coś jeszcze do pokazania?

Z rozmowy „10 błyskawicznych odpowiedzi o Stwórcy”, 21.05.2022