Artykuły z kategorii

Pytania dotyczące pracy duchowej – 30

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jaka jest różnica, czy wypełniamy Torę z ciemności, czy z pragnienia, by było światło?

Odpowiedź: Staraj się stworzyć połączenie między wszystkimi elementami stworzenia a zobaczysz, jak bardzo przybliżasz się do ich wypełnienia. Wtedy poczujesz, czy znajdujesz się w świetle, czy w ciemności.

Pytanie: Jak rozwiązać odwieczny konflikt pomiędzy złym początkiem a potrzebą pracy dla niebios?

Odpowiedź: W tym celu otrzymaliśmy dziesiątkę, grupę, w której jesteśmy i za pomocą której możemy wydostać się z własnego egoizmu. Włączcie się bardziej w siebie nawzajem i zobaczcie ile siły pojawia się w Was, aby iść do przodu.

Pytanie: Jak możemy poczuć ciemność z tego, że brakuje nam kelim do obdarzania?

Odpowiedź: Musicie poczuć na podstawie swoich wysiłków, czego wam brakuje, i modlić się o to, aby pojawiły się w was obdarzające kelim.

Pytanie: Jak możemy otrzymać siłę i rozum od Stwórcy tylko dla uformowania duszy, a nie z egoistycznego proszenia za siebie?

Odpowiedź: Tylko z pomocą tego, że robisz dobro dla grupy, aby jeszcze bardziej ją zjednoczyć.

Z lekcji według artykułu Rabasza, 13.11.2023


Miejsce naprawy dusz

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Dusze które tworzą ogólny system „Adam Riszon” znajdują się w trzech światach BJ’ABrija, Jecira i Asija. Co to znaczy?

Odpowiedź: Dusze, będące wciąż oderwane od duchowości, od boskości, są w światach BJ’A w różnego rodzaju stanach wzlotów, upadków, studiowania wyników swoich działań. Tam przechodzą wstępne naprawy. Chodzi o ludzi, którzy wychodzą z naszego świata i zaczynają stopniowo poznawać duchowość.

Pytanie: Jaki jest związek pomiędzy systemem „Adama Riszon“, w którym znajdują się zaczątki wszystkich dusz ludzi, wszystkich naszych pragnień i myśli, a światem Acilut – światem naprawy?

Odpowiedź: Świat Acilut znajduje się ponad światami Brija, Jecira i Asija. Pomiędzy nim i światami BJ’A istnieje granica, która nazywa się „parsa”. Trzeba tę granicę przekroczyć, po to, aby wznieść się do świata Acilut.

Z programu TV „Wprowadzenie do nauki Kabały”, 07.11.2023


Dlaczego tak trudno pracować dla obdarzania?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Dlaczego tak trudno jest pracować dla obdarzania i jak można ułatwić to działanie w pracy duchowej?

Odpowiedź: Nie chodzi o to że pracować dla obdarzania jest trudno, ale że jest to niemożliwe. Tej właściwości nie ma w nas, dlatego mówienie o tym jest równoznaczne z powiedzeniem: „Lataj jak ptak”. I co można zrobić? Pomimo wszystko, nadal pracować dla obdarzania.

Nawet jeśli nie mamy takiej właściwości, którą moglibyśmy włączyć, aby pracować dla obdarzania, to jest ona kształtowana pod wpływem wyższego światła i musimy się przybliżyć do niej poprzez grupę.

Pytanie: Zatem nasza metoda ułatwia tę pracę?

Odpowiedź: Nie tylko ułatwia, ale kieruje, wyjaśnia, wzmacnia. Ta metoda jest wszystkim.

Z lekcji według artykułu Rabasza, 12.11.2023


Być włączonym w zarządzanie Stwórcy

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy można prosić Stwórcę o stan przyspieszenia (achiszena), czy też stan ten jest nagrodą za naszą pracę?

Odpowiedź: W zasadzie musimy starać się być stale w takim samym działaniu, jak Stwórca, aby zgadzać się z Jego zarządzaniem. Naszym zadaniem jest włączyć się w Jego zarządzanie i cały czas podążać w tym samym kierunku. Tak jak chce Stwórca, tak musimy działać. A wtedy wejdziemy w stan zespolenia ze Stwórcą.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 14.11.2023