Artykuły z kategorii

Przejawy rozbicia w naszym świecie

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: W jaki sposób rozbicie zjednoczonego systemu „Adam Riszon” przejawia się dzisiaj w naszym świecie?

Odpowiedź: Przejawia się w tym, że cała natura jest egoistyczna, zbudowana na tzw. materialistycznych prawach a my żyjemy w niej zgodnie z tymi prawami. Ale stopniowo odkrywana jest nauka Kabały, która wyjaśnia, że istnieje zupełnie inna natura, której nie widzimy w naszym świecie – altruistyczna, oparta na właściwościach obdarzania, wzajemności.

Teraz zbliżamy się do takiego stanu, w którym nie mamy innego wyjścia, jak tylko rozpocząć opanowanie drugiej natury – natury obdarzania i miłości, w przeciwnym razie nie będziemy mogli istnieć.

Z programu TV „Wprowadzenie do nauki Kabały”, 10.10.2023


Droga do Stwórcy

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jaka jest różnica pomiędzy odkryciem Stwórcy człowiekowi, kiedy widzimy Stwórcę za każdym przyjacielem, i tym, że patrzymy na świętą Szchinę (Boskość)?

Odpowiedź: Różnica polega na tym, że jeśli pragniemy zbliżyć się do Stwórcy, do Jego jakości, właściwości obdarzania, połączenia, miłości, to nie wolno nam myśleć o niczym innym. Musimy wszystko naprowadzić na te właśnie tory, z wyjątkiem tego, co niezbędne. Niezbędne – oznacza opiekę nad dziećmi i tak dalej. Wszystko co najważniejsze, jest w naszej duszy i powinno być skierowane do Stwórcy i związane z Nim.

Pytanie: Jaka jest różnica między nakierowaniem siebie na Stwórcę a skierowaniem się na rozmyślanie o Szchinie

Odpowiedź: Kierowanie się do Stwórcy oznacza przebywanie tylko na drodze do tego. A zobaczenie Szchiny lub połączenie się z nią oznacza osiągnięcie pełnego już połączenia ze Stwórcą.

Pytanie: Ale przecież połączenie dusz Izraela jest właśnie Szchiną. Czy nie do tego dążymy? Kiedy mówimy, że chcemy się zjednoczyć, to tak, jakbyśmy chcieli zobaczyć Szchinę między nami.

Odpowiedź: Tak, oczywiście. Ale to jest cel. Nie jest to jeszcze pragnienie, w którym powinniśmy być.

Pytanie: Jakie zatem powinno być pragnienie, jeśli ostatecznym celem jest zjednoczenie Szchiny ze względu na Stwórcę. Gdzie jest Stwórca?

Odpowiedź: Stwórcę osiąga się poprzez połączenie między nami, kiedy decydujemy się być połączeni z Nim i niczym innym. To jest droga do Stwórcy.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 01.11.2023


Wielowarstwowy egoizm

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Rabasz napisał, że człowiek kilka razy dochodzi do stanu, kiedy widzi, że nie jest w stanie dać więcej sił i dlatego chce uciec od pracy duchowej. Dlaczego muszę wielokrotnie przechodzić przez stan pragnienia ucieczki?

Odpowiedź: Dlatego że nasz egoizm jest wielowarstwowy. Dopóki człowiek przekonuje sam siebie, że musi się zmienić, przechodzi wiele działań nad nim i mija dużo czasu.

Pytanie: Jak wytrzymać, aby nie uciec? Czy odbywa się to kosztem wzmacniania dziesiątki czy siebie?

Odpowiedź: I siebie, ale głównie dziesiątki.

Z lekcji według artykułu Rabasza, 02.11.2023


Na przekór wątpliwościom

каббалист Михаэль Лайтман I w takim stopniu, w jakim człowiek pracuje, w takim samym stopniu mnożą się jego cierpienia. Dopóki cierpienia i wysiłki nie osiągną pewnej miary i dopóty Stwórca nie zlituje się nad nim i nie da mu poczuć smaku w służbie Stwórcy, jak jest powiedziane: „Dopóki duch z góry nie zostanie na nas zesłany”. (Baal HaSulam. Szamati 219. O poświęceniu się)

Pytanie: Co to znaczy „Dopóki duch z góry nie zostanie na nas zesłany” ?

Odpowiedź: Jeśli człowiek przeciwstawia się swoim pragnieniom, ponad swoją naturalną siłę i za wszelką cenę pragnie wypełniać polecenia Stwórcy, to po tej walce, którą toczy ze sobą, aby wypełnić pragnienie Wyższego, Stwórca okazuje mu miłosierdzie i daje mu dar obdarzania (liszma).

Pytanie: Na początku musimy postępować w ramach przymusu i strachu. Właściwość bojaźni nabywa się poprzez nasze wysiłki, czy też jest dana przez Stwórcę?

Odpowiedź: Bojaźń to strach, aby nie upaść z duchowej drogi, nie oddalić się od Stwórcy, a trzymać się Go wbrew wszelkim wątpliwościom i problemom.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 31.10.2023