Artykuły z kategorii

Pytania dotyczące pracy duchowej – 34

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Na spotkaniach i na lekcjach nasz egoizm zostaje zauważalnie naprawiany. A jak prawidłowo pracować samemu w domu, żeby to było odczuwalne?

Odpowiedź: Gdy jesteś w domu, powinieneś czytać kabalistyczne teksty lub słuchać lekcji. Wtedy twój czas nie będzie zmarnowany i będziesz nieprzerwanie przechodził przez właściwe stany.

Pytanie: Co oznacza głębia serca i dlaczego człowiek nie zniża się do niej?

Odpowiedź: Nie znamy głębi serca. Poznajemy ją w drodze do celu stworzenia, kiedy stopniowo odkrywa się przed nami nasze serce. Ale ogólnie, powinniśmy starać się całym sercem odczuwać Stwórcę i przyjaciół, tak blisko jak to możliwe.

Pytanie: Jak możemy osiągnąć poczucie świadomości wielkości Stwórcy, tak aby nawet oddech powietrza, wdychać z wdzięcznością?

Odpowiedź: Zależy to od twoich systematycznych wysiłków podejmowanych na bieżąco. Ale chodzi o to, że musisz przyłączyć się do grupy, a grupa do ciebie, w przeciwnym razie to nie będzie trwałe.

Pytanie: Jeśli odkrywa się nam nasze zło, to na każdym stopniu będzie przejawiane w dawkach, trochę więcej i coraz więcej? Czy może odkryje się jednorazowo i do końca naprawy będziemy musieli pracować z tym, co zostało odkryte?

Odpowiedź: Nie, zło odkrywa się tylko w takim stopniu, w jakim człowiek może z nim pracować. Dlatego na każdym stopniu będzie się odkrywać coraz bardziej. Tak więc nie obawiajcie się, ponieważ całe odkrycie zła jeszcze przed nami.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 20.11.2023


Pytania dotyczące pracy duchowej – 33

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: W artykule Baal HaSulama: Czym są „podpory w Torze” w pracy duchowej, jest fraza: „Albowiem w pracy dzieje się tak, że jeśli myśl prowadzi do działania…”. Czy wynika z tego, że człowiek zarządza myślą?

Odpowiedź: Oczywiście, możemy to robić. Wszystko zależy od stopnia naszej bliskości ze Stwórcą.

Pytanie: Jaka jest różnica między Torą a przykazaniem i jak ta różnica wyraża się w naszej pracy w grupie?

Odpowiedź: Tora jest ogólnym odnoszeniem się do przyjaciół, a przykazanie jest osobistą relacją.

Pytanie: Co jest ważniejsze, prośba grupowa czy osobista?

Odpowiedź: Oczywiście, grupowa.

Pytanie: Jak stale podtrzymywać życiową siłę w grupie i czy jest to możliwe?

Odpowiedź: Możecie to robić razem a wtedy poczujecie, jakbyście unosili się balonem w powietrze.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 17.11.2023