Artykuły z kategorii Izrael i narody świata

Stwórca nie ma żadnych preferencji w stosunku do nikogo

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Stwórca posłał Torę dla całego narodu Izraela. Dlaczego tylko kabalistom otworzył drogę do Siebie?

Odpowiedź: Stwórca zrobił wszystko, aby każdy, kto chce, mógł się do Niego zbliżyć. Jeśli teraz tego jeszcze nie rozumiemy, to w końcu dowiemy się, że Stwórca nie wyróżnia, nie wywyższa, jednego człowieka ponad drugiego, mężczyzny ponad kobietę, jednego narodu nie stawia wyżej ponad drugim i tak dalej. Inaczej nie byłaby to Tora, ale coś wymyślonego przez ludzi.

Uwierzcie, że im bardziej odkrywacie wszechświat i wszystko, co stworzył Stwórca, tym bardziej utwierdzacie się w tym, że nie ma tu żadnych przywilejów, żadnego kumoterstwa, nie ma niczego. Wszystko zależy od człowieka, który rozwija się tylko dzięki swoim wysiłkom. Zatem życzę wam powodzenia w zbliżeniu się do Stwórcy i przekonaniu się, że On odnosi się do wszystkich absolutnie jednakowo.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 17.11.2023


Bezpośrednia zależność

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy można powiedzieć, że narody świata swoim zachowaniem zmuszają Izrael do wejścia na drogę naprawy?

Odpowiedź: Tak, narody świata poprzez swoje negatywne zachowanie do Izraela zmuszają go do zrozumienia, że cały świat zależy od niego.

Pytanie: W artykule Baala HaSulama: „Najpierw nastąpi naprawa świata” jest powiedziane, że kiedy naprawione zostaną poszczególne elementy całego Izraela w całości, cały świat zostanie automatycznie naprawiony. Co to znaczy?

Odpowiedź: Chodzi o połączenie między wszystkimi ludźmi na świecie. Jeśli my, którzy studiujemy Kabałę, a poprzez studiowanie i połączenie między sobą, jesteśmy związani ze Stwórcą, jeśli zapragniemy naprawić siebie i wznieść się do Stwórcy, to w miarę naszej naprawy cały świat zjednoczy się i wzniesie do Stwórcy.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 04.11.2023


Niech Stwórca zgromadzi nas w jeden naród

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Chcę zrozumieć, czego powinienem życzyć sobie w ciągu dnia – właściwie jakiego Stwórcę ludzie powinni odkryć dla siebie?

Odpowiedź: Stwórcę, który może zjednoczyć wszystkich ludzi w jedną grupę, w jeden naród – naród Stwórcy. Wówczas będziemy we właściwym stanie.

Pozwólmy Stwórcy zebrać nas w jedną grupę, w jeden naród i nauczyć nas, jak właściwie postępować wobec siebie, co myśleć i czuć do siebie nawzajem. A w przeciwnym razie cały ten proces nie zakończy się ani dziś, ani jutro, a być może za wiele, wiele lat.

Musimy żądać od Stwórcy, aby pokazał nam odpowiedni kierunek rozwoju i prawidłową pozycję każdego narodu, wszystkich narodów świata, jak powinny odnosić się do siebie nawzajem.

Z lekcji według artykułu Rabasza, 30.10.2023


Razem zwyciężymy

Międzynarodowe wsparcie, jakie Izrael otrzymuje w tej straszliwej wojnie, w tym lotniskowce od Amerykanów w ramach odstraszania i wsparcia, zapewnia Izraelczykom poczucie wzmocnienia i ochrony. Nie możemy jednak zapominać, że żadna ilość przygotowań i broni nie zastąpi połączenia między nami: naszej podstawowej tarczy przed wszelkimi zagrożeniami.

To nasza dywizja napędza, ośmiela i wzmacnia naszych wrogów. Im bardziej jesteśmy podzieleni, tym bardziej zdeterminowani są nasi wrogowie, aby nas zniszczyć. Jeśli podejmiemy inicjatywę i będziemy dążyć do zbudowania spójnego społeczeństwa tutaj, w Izraelu, nie tylko w czasach niepokojów narodowych, będziemy mieli trwałe bezpieczeństwo i pokój, gdyż zależą one przede wszystkim od naszej jedności.

Relacja, która istnieje między nami, powinna dać nam pewność, że jesteśmy jednym narodem, który zawsze pozostaje połączony pomimo dzielących nas różnic. Tam, gdzie jest sytuacja odwrotna, zaczyna się wojna. Kiedy dla naszego wroga staje się jasne, że nie jesteśmy wystarczająco zjednoczeni, aby się bronić, płoty, które mają nas chronić, łatwo ulegają przełamaniu.

Musimy wykorzenić wrogów, którzy chcą separacji między nami: zarówno wrogów zewnętrznych, jak i wrogów wewnętrznych. Wrogowie zewnętrzni to terroryści, przed którymi mamy prawo się chronić, a naszymi wrogami wewnętrznymi, których również musimy unicestwić, są negatywne i szkodliwe myśli, intencje i pragnienia, które nas dzielą i powodują wzajemne odrzucenie.

Dlatego też, pomijając środki wojskowe, naszym pierwszym i najważniejszym wysiłkiem musi być zjednoczenie naszych szeregów i utworzenie między nami niezachwianej siły w przeciwnym razie każda wojna będzie gorsza i bardziej bolesna niż poprzednia. Historia dostarczyła nam żywego dowodu na to, że jeśli nie połączymy się w jedno, nasze istnienie nie będzie miało sensu i pozostaniemy na zawsze jako naród prześladowany.

Naszym największym wyzwaniem jest zbudowanie solidnego pola siłowego połączenia, poczucia jedności, które pozostanie w czasach pokoju, a nie tylko jako pocieszenie lub wsparcie w czasie wojny. Osiągnięcie tego jest niezwykle istotne. Jedność jest naszą tarczą przez cały czas, a jej brak sprowadza na nas kłopoty. W księdze Shem MiSzmuel napisano: „Kiedy przywrócona zostanie jedność Izraela, nie będzie już miejsca na zło, w którym można by umieścić błąd, bo gdy będą jak jeden człowiek o jednym sercu, będą jak mur obronny przeciwko siły zła.”

Książka Maor VaSehemesh powtarza te słowa, mówiąc: „Podstawową obroną przed nieszczęściem jest miłość i jedność. Kiedy w Izraelu panuje miłość, jedność i przyjaźń między sobą, żadne nieszczęście nie może ich spotkać, a przez to znikają wszelkie przekleństwa i cierpienia”. Widzimy zatem, że jedność nie jest tylko tarczą, którą powinniśmy wznosić jedynie w trudnych czasach dla narodu żydowskiego; jedność jest naszą ostateczną bronią pozwalającą zawsze osiągnąć sukces, dobrobyt i bezpieczeństwo.

Przed zniszczeniem Świątyni, z powodu bezpodstawnej nienawiści, nasi przodkowie opracowali unikalną metodę łączenia się, stanowiącą podstawę ludu Izraela. Zamiast tłumić cechy lub punkty widzenia danej osoby, wykorzystali indywidualne umiejętności dla dobra zbiorowego, tworząc społeczeństwo, które wspierało osobiste spełnienie, jednocześnie wzmacniając tkankę społeczną.

Abyśmy mogli się zjednoczyć, nie musimy tłumić ani bagatelizować naszych różnic. Wymaga się od nas wzniesienia się ponad wszystko, co nas dzieli i znalezienia wspólnej płaszczyzny. Dziś dla przetrwania naszego społeczeństwa konieczne jest wdrożenie tej samej prostej, ale skutecznej metody połączenia, którą udoskonalili nasi przodkowie i którą zobowiązali się dzielić z narodami świata.

Źródło: https://blogs.timesofisrael.com/together-we-will-prevail/


Z rozbitego stanu

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: W artykule Baal HaSulama „Wygnanie i wybawienie” powiedziano: „I będziesz stamtąd szukał Stwórcy, swego Wszechmogącego, i znajdziesz; bo będziesz Go szukał całym swoim sercem i całą swoją duszą”.

Dlaczego Baal HaSulam nazywa to wyrokiem na wskutek sądu?

Odpowiedź: Ponieważ to właśnie w takim stanie, kiedy jesteśmy całkowicie rozproszeni, oddzieleni, nie mamy ani społeczeństwa, ani państwa, ani poczucia czegoś własnego, otaczającego nas, uświadamiamy sobie, że w zasadzie jesteśmy niczym i nikim, i z takiego stanu zaczynamy się podnosić.

Z lekcji według artykułu „Wygnanie i wybawienie”, 17.10.2023


Jedność teraz i na zawsze

каббалист Михаэль Лайтман Komentarz: Cały czas mówi Pan: „Jedność. Musimy być zjednoczeni”. Jeśli można, proszę kontynuować. Dlatego że…? Ponieważ…?

Odpowiedź: Ponieważ to jest nasza idea, która jest ponad życiem i śmiercią, ponad wszystkim. Oznacza to, że najważniejsza jest jedność. Dlaczego, po co, kiedy – to nie ma znaczenia. Teraz i na zawsze. To jest to, co powinno być.

Musimy być zjednoczeni, ponieważ w taki sposób możemy wypełnić program stworzenia i tylko tak zbliżymy się do wyższej siły. Musimy być zjednoczeni nie po to, aby żyć, dobrze i spokojnie, ale po to, aby istniała nasza idea, która polega na tym, aby pokochać bliźniego jak siebie, bez względu na jakiekolwiek warunki.

Z programu telewizyjnego „Wiadomości z Michaelem Laitmanem”, 12.10.2023


Zwycięzcą jest tylko Stwórca

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Cała historia ludzkości to wojny. Straszne wojny, także w historii Izraela. Wiemy, jakiego Holokaustu doświadczył naród izraelski podczas wojny. Okazuje się, że nic nie pomaga, chociaż jest on nieustannie bity. Ale ile można bić?

Odpowiedź: Dopóki nie zmądrzejemy, dopóki nie wybiją z nas egoizmu.

Pytanie: Czy są zwycięzcy w wojnie i czy słuszne jest stwierdzenie, że w roli zwycięzcy występuje pojednanie?

Odpowiedź: W roli zwycięzcy może wystąpić tylko Stwórca, i taką wojnę chcemy zobaczyć. To wojna, w której egoizm zostanie pokonany a pokój zostanie przywrócony na całej Ziemi.

Z lekcji na temat „Umacniamy się w tym, że „nie ma nikogo oprócz Niego”, 12.10.2023


Świat potrzebuje naprawy poprzez jedność

каббалист Михаэль Лайтман Stopniowo narody świata zgodzą się, że musimy żyć w przyjaźni i współpracy, w zbliżeniu między nami. Ponieważ w przeciwnym razie nie będzie żadnego postępu w rozwoju ludzkości. Dlatego przybliżamy się do takiego stanu, w którym część ludzkości zacznie rozumieć, że zbliżenie między narodami jest konieczne nie tylko w celu uniknięcia wojen, ale jest koniecznością wynikającą z samej natury, z jej źródła, Stwórcy.

Trudna sytuacja w kraju zmusi ludzi do zainteresowania się nauką Kabały. Chociaż przyzwyczaili się kojarzyć Kabałę z pewnego rodzaju cudami,    mistycyzmem, rytuałami, to tak naprawdę Kabała uczy struktury rzeczywistości, która obejmuje cały wszechświat, wszystkich ludzi, całą nieożywioną materię, rośliny i zwierzęta, czyli całą naturę wszechświata, bez wyjątku.

Musimy zrozumieć, że żyjemy w świecie, który wymaga naprawy poprzez jedność. Przed nami wiele pracy, aby zobowiązać wszystkich mieszkańców świata do zastanowienia się nad tym. Nie ma innej możliwości, na naprawienie świata i osiągnięcie pokoju i spokoju, na dobre życie, by więcej nie powracać na ten świat, spadając do najniższego punktu rzeczywistości – jeśli nie zjednoczymy się w jednego człowieka z jednym sercem.

Człowiek powinien to dokładnie uświadomić sobie, aby w zamieszaniu tego życia, bez względu na to, jak bardzo jest zagubiony każdego dnia miliardami ludzi będących wokół niego, jednak nie odłączył się od celu życia i nie popadł we władzę pragnienia bogactwa, władzy, wiedzy lub wyłącznej troski o jedzenie, seks, rodzinę.

Z lekcji według artykułu „Przedmowa do Księgi Zohar”, 13.10.2023


Wypełnić to, co zostało nam powierzone

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Gdyby wszyscy ludzie poczuli się obywatelami świata i przestali dzielić się na narody i kraje, czy pomogłoby to zatrzymać wojny?

Odpowiedź: Nie. Musimy wykonać to, co zostało nam powierzone. Pomimo tego, że jesteśmy podzieleni na narody, na jednostki ze względu na płeć i inne parametry, musimy jednak jednoczyć się ze sobą w naszych sercach jak jeden człowiek z jednym sercem.

Tylko w takim przypadku na całym świecie zapanuje pokój. Swoją drogą właśnie tam zmierzamy. Możesz oczywiście w to nie wierzyć, ale w końcu zobaczysz, że zmierzamy w tym kierunku. Tak więc podejmijmy jeszcze więcej wysiłku a znajdziemy się w dobrym, pełnym, spokojnym świecie.

Z lekcji na temat „Umacniamy się w tym, że „nie ma nikogo oprócz Niego”, 12.10.2023


W tych trudnych dniach

каббалист Михаэль Лайтман W tych trudnych dniach, kiedy naród Izraela znajduje się w strasznym kryzysie, z rozbitym sercem, możemy mieć tylko jedno dążenie, aby zapomnieć o wszystkich różnicach między nami i zjednoczyć się ponad wszystkimi różnicami, właśnie na przekór nim. To rzeczywiście doprowadzi wszystko do naprawy.

Wciąż można usłyszeć wzajemne oskarżenia o to, kto jest winien temu, co się dzieje i od czego to wszystko się zaczęło. Ale wina leży w nas wszystkich – każdy powinien poczuć, że ta katastrofa wydarzyła się i nadal trwa właśnie z jego winy. Każdy ma obowiązek tak czuć i nie obwiniać innych, a tylko siebie, ponieważ jest winny tego, że nie pracował z całych sił, aby odkryć połączenie między nami.

Dlatego my, naród Izraela, musimy zjednoczyć się jako jeden człowiek z jednym sercem. Aby zmienić sytuację na lepsze, możliwy jest tylko jeden sposób – poprzez nasze zjednoczenie. Ostatecznie cała ludzkość musi zjednoczyć się w jeden system, który nazywa się „Adam”, jeden człowiek.

Wydaje się, że nie ma mowy o zjednoczeniu, gdy panuje taka wrogość i niezgoda partii i poglądów. Ale w każdym człowieku żyją wrogowie, różne partie i opinie. Wszyscy zawieramy w sobie wszystkich, a każdy człowiek zawiera w sobie wszystko, co istnieje na świecie. Mimo to, wszyscy musimy się zjednoczyć i każdy z nas powinien czuć się odpowiedzialny za pokój na świecie.

W końcu musimy osiągnąć taki stan, w którym nasze zjednoczenie będzie ponad wszelkimi ograniczeniami, ponad wszelkimi przeszkodami.

Z lekcji na temat Umacniamy się w tym, że „nie ma nikogo oprócz Niego”, 09.10.2023