Artykuły z kategorii Praca duchowa

Struktura duchowego podziału

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: W Torze napisane jest, że teść Mojżesza dał mu strukturę „dziesiątki”, jak organizować naród. Powiedział: „Musisz wybrać spośród narodu dzielnych ludzi, którzy boją się Wszechmocnego, i uczynić ich głowami dziesiątek, pięćdziesiątek ludzi, setek, tysięcy”. Czy jest to tylko wewnętrzna hierarchia naszych pragnień, czy rzeczywiście tak podzielono naród w materialnym świecie?

Odpowiedź: Kiedyś było tak. Jeśli chcemy upodobnić się do Stwórcy, zbliżyć się do Niego we właściwościach, to musimy również siebie, nasze społeczeństwo, państwo, a nawet świat, całą ludzkość ukształtować według tej samej zasady, jak powiedziano w Torze, to znaczy podzielić wszystkich na dziesiątki, pięćdziesiątki, setki itd.

Wszystkich! Dlatego że w tej formie możemy w zjednoczeniu między sobą osiągnąć właściwość wzajemnego obdarzania, wzajemnego połączenia, wzajemnego poręczenia („arwut”) i przy pomocy tej korelacji między sobą możemy w taki sam sposób odnosić się do Stwórcy.

Pytanie: Ale dlaczego jest taki podział: dziesięć, pięćdziesiąt, sto, tysiąc?

Odpowiedź: To pochodzi od dziesięciu sfirot. Jeśli mamy Najwyższego, Obdarzającego, to Jego obdarzanie rozprzestrzenia się po dziesięciu stopniach, dopóki nie osiągnie ostatniej sfiry Malchut, która otrzymuje wszystko. Podział na dziesięć stopni od obdarzającego stanu Keter (korona) do otrzymującego stanu Malchut (królestwo otrzymywania) w pełni odzwierciedla rozwój pragnienia obdarzania Stwórcy w pragnienie otrzymywania stworzenia.

Jeśli stworzenie ze swej strony chce upodobnić się do Stwórcy, musi dokonać na siebie skrócenie: nie otrzymywać w takiej formie, w jakiej je stworzył Stwórca, ale przeciwnie, działać na podobieństwo Stwórcy, to znaczy z dołu w górę, z powrotem od Malchut do Keter i realizować siebie we właściwości obdarzania. W zasadzie, skrócenie było nie na samo działanie, ale na intencję. Ale kiedy skracamy intencję, to jednocześnie z tym skraca się również działanie, a następnie działanie może, przeciwnie, obrócić się w kierunku otrzymywania. Najważniejsza – jest intencja.

Pytanie: Ale skąd się wzięło pięćdziesiąt, sto, tysiąc?

Odpowiedź: To nie ma znaczenia. Działania w pięćdziesiątce, setce, tysiącu i tak dalej, podlegają tym samym warunkom, tym samym prawom, co w dziesiątce.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”, 10.05.2022


Nie ma wojny w planach Stwórcy

каббалист Михаэль Лайтман Czy możemy złagodzić straszliwy cios w postaci wojny, jaki złowrogi egoizm obecnie zadaje światu, całej naturze? Przede wszystkim musimy pamiętać o prostej prawdzie, że chodzi tu o pragnienie przyjemności, które ma cztery poziomy. To, co jest odczuwane w pragnieniu przyjemności, w jego czterech poziomach: nieożywionym, roślinnym, zwierzęcym i ludzkim – to przedstawia się nam jako istniejące w świecie. Ponieważ cały nasz świat – to pragnienie przyjemności.

Dlatego musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby ujawnić i naprawić egoistyczne pragnienie. Na świecie nie ma nic poza naszym egoizmem, który należy uspokoić, zrównoważyć, doprowadzić do uświadomienia sobie tego, skąd się bierze i dlaczego, jaki jest jego cel. Musimy dostrzec, że stan świata jest pochodną miary naszego zjednoczenia. Jeśli jednoczymy się bardziej, to świat jest dobry, a jeśli się nie jednoczymy – jest zły. I na tej podstawie jesteśmy uważani za grzeszników lub sprawiedliwych: podobamy się Stwórcy, czy też, nie daj Boże, nie podobamy się Jemu.

Stwórca nie chce wojny, On jest dobry i czyni dobro, dlatego w Jego planach nie ma wojen. Ale Jego planem jest doprowadzenie nas do uświadomienia sobie zła i do robienia dobrych czynów, abyśmy stali się podobni do Niego. Dlatego od Stwórcy nie pochodzi nic negatywnego, nic niemiłego. Ale jeśli nie zgadzamy się z naprawami, to przez to sprowadzamy na siebie kłopoty, to już jest nasza wina. Nie powinniśmy obwiniać o to Stwórcy – to nasza wina, że ​​nie naprawiamy tego, co od Niego otrzymujemy.

Wszystko otrzymujemy od Stwórcy poprzez system w takiej formie, że jesteśmy w stanie to przyjąć, zrozumieć, odreagować i skorygować. Możemy, ale nie chcemy! I tak dochodzi do upadku, jakby to była kara. W rzeczywistości jednak jest to naprawa, która powoduje, że spadamy o jeden stopień niżej. Przecież jeśli ja, będąc w czwartej klasie, nie jestem w stanie wypełnić tego, co powinien zrobić czwartoklasista, to odsyłają mnie do trzeciej klasy. A gdy wykonam pracę w trzeciej klasie, to przechodzę do klasy czwartej, a potem do piątej, szóstej i tak dalej. Wszystko więc dzieje się zgodnie z jakimś systemem.

Z lekcji według artykułu „Wprowadzenie do Księgi Zohar”, 16.05.2022


Kim jest Stwórca?

каббалист Михаэль Лайтман Stwórca jest wszystkim, nie ma niczego oprócz Niego. Nie posiada nazwy, imienia, obrazu, formy. Nie jest ograniczony ani czasem, ani przestrzenią, absolutnie niczym, Stwórca jest ponad wszelkimi ograniczeniami i światami. To po prostu wszystko, co istnieje. Ale chociaż Stwórca wypełnia wszystko, w nieskończonym zakresie, nieskończoną liczbą dźwięków i form, musimy się przygotować do tego, aby Go dostrzec. Ponieważ dzięki połączeniu z nami chce nas rozwijać, abyśmy stopniowo wzrastali, poszerzali nasze organy zmysłów i mogli Stwórcę poczuć i zrozumieć w całej Jego mocy.

Dlatego należy bez końca rozwijać swoje narządy percepcji, to znaczy wyjść z egoizmu, który nas ogranicza i wpędza w wąskie ramy, zmuszając do oceniania wszystkiego tylko z pozycji własnej korzyści lub szkody. A z takim podejściem niemożliwe jest zbliżenie się do Stwórcy, bo On jest ponad takimi kalkulacjami. To tylko człowiek, który został specjalnie stworzony jako egoista, aby wychodząc z tych ograniczeń mógł się naprawić z pomocą Stwórcy, i zrozumiał to, poczuł to, co Stwórca dla niego uczynił.

Bez tego nie da się zrozumieć pojęcia wyższej siły, ponieważ nie znajdujemy się w tym wymiarze, w którym ona działa: poza pragnieniem przyjemności, poza granicami naszego egoizmu, czyli naszej percepcji. Postrzegamy rzeczywistość pięcioma organami zmysłów i dlatego widzimy taki świat. Ale Stwórca nie jest niczym ograniczony i dlatego nie można Go odczuć poprzez materialne organy, którymi odczuwamy świat i wszechświat, ponieważ wszystko to jest postrzegane dzięki ograniczeniu.

Stwórca – to siła obdarzania, emanacji. Chce nam darować, dawać, kochać, napełniać. W taki sposób objawia się Jego pragnienie w stosunku do nas, ale poza nami nie możemy powiedzieć ani jednego słowa o Stwórcy. Nie wiemy, czy ma myśli i pragnienia. Chyba nie, ponieważ znajduje się ponad tym wszystkim. Doskonały nie może podlegać emocjom: dobrym czy złym, ponieważ Stwórca nie jest ograniczony niczym.

Dlatego nie może mieć złych czy dobrych uczuć. Wszystkie nasze odczucia są spowodowane albo brakiem czegoś, albo napełnieniem. Ale to wszystko nie jest charakterystyczne dla Stwórcy. Stwórca – to absolutne dobro, który chce tylko napełnić wszystkich dobrocią.

Z programu „Podstawowe pojęcia w nauce Kabały”, 20.02.2022


Kiedy ludzie myślą o jednym i tym samym…

каббалист Михаэль Лайтман Komentarz: Według Tory, w każdej dziesiątce musiał być naczelnik, który wpływał na wszystkich swoją mądrością. Ale potem ta struktura zakończyła się.

Odpowiedź: Nie, to nie znaczy że się zakończyła. Postanowiono kontynuować ten stan aż do całkowitej naprawy, ale potem wszystko ugrzęzło w ogólnym egoizmie. Wcześniej istniały dziesiątki, tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi, którzy znajdowali się we wzajemnym połączeniu i tworzyli między sobą duchowe pole, pomagające im być we właściwości wzajemnego obdarzania.

Jeśli ogromna liczba ludzi myśli o jednym i tym samym, dąży do jednego celu, to mimowolnie do tego celu dażą wszyscy.

Pytanie: Czy myśli Pan, że w przyszłości ludzkość również będzie podzielona na dziesiątki, setki?

Odpowiedź: Jestem pewien, że ludzie nie będą chcieli się rozdzielać, a jednoczyć.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”, 10.05.2022


Dlaczego dobry Stwórca stworzył zło?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Dlaczego dobry Stwórca stworzył zło?

Odpowiedź: Właśnie dlatego, że Stwórca jest dobry, to stworzył zło, abyśmy przekształcili je w dobro, zrozumieli w jakim stanie, na jakiej wysokości, na jakim poziomie znajduje się Stwórca, i upodobnili się do Niego.

Pytanie: Dlaczego nie można było od razu umieścić nas w idealnym stanie?

Odpowiedź: Gdybyśmy od razu znaleźli się w doskonałym stanie, czulibyśmy go nie bardziej niż zarodek w łonie matki.

Pytanie: Czy Stwórca stworzył jeszcze coś innego oprócz zła?

Odpowiedź: Nic innego. Stworzył tylko zło, co nazywa się „przeciwko Sobie”, tj. coś przeciwnego do Siebie.

Pytanie: A skąd zatem bierze się altruizm?

Odpowiedź: Altruizm pojawia się w nas, gdy chcemy przejąć od Stwórcy Jego właściwości. W każdym człowieku istnieje punkt w sercu, specjalnie umieszczony w nas od samego Stwórcy, dzięki któremu możemy zmienić nasz prawdziwy egoizm na przeciwstawną właściwość. Ten punkt nazywa się „częścią Stwórcy z góry”.

Z lekcji w języku rosyjskim, 26.02.2017


Sfira – interakcja Stwórcy i stworzenia

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co to jest dziesięć sfirot?

Odpowiedź: Kiedy stworzenie zaczyna wchodzić w interakcje ze Stwórcą, a wzajemne relacje między nimi napełniają się znaczeniem, siłą, intencją, wtedy nazywa się je„sfirot”.

Jeśli człowiek zrozumie stosunek Stwórcy do niego i prawidłowo zareaguje, to te dziesięć stopni przekształca się w dziesięć sfirot. „Sfira” – od słowa „świecić się”.

Człowiek zaczyna odczuwać, jak Stwórca odnosi się do niego i jak on sam powinien odnosić się do Stwórcy. Innymi słowy, istnieje pewien rodzaj systemu, będący w potencjale, a kiedy go poznajemy, wnosimy do niego swoje uczucia i to nazywa się „sfira”. Wtedy cały ten system zaczyna jakby współgrać, świecić się.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”, 10.05.2022


Najważniejsza rzecz, jaką powinien zrobić człowiek

каббалист Михаэль Лайтман Opowiadanie wyjścia z Egiptu obejmuje całą historię ludzkości, jeszcze niedopowiedzianą, na obecny czas praktycznie jeszcze nie rozpoczętą.

W Torze to tylko krótka historia. Ale sama Tora – to instrukcja. Należy zrozumieć, jak jest napisana.

To jest wyjście z niewoli swoich egocentrycznych uczuć – to najbardziej podstawowe działanie z całej Tory, które powinien zrobić człowiek.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”, 19.04.2022


Duchowy korzeń liczby dziesięć

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jaki jest duchowy korzeń liczby dziesięć?

Odpowiedź: Duchowy korzeń liczby dziesięć oznacza, że po dziesięciu stopniach odkrywa się korzeń tej liczby. Dlatego w dziesiątce przejawia się istota relacji Stwórcy do stworzenia i odwrotnie. Innymi słowy, konieczne jest przejście przez dziesięć stopni od stworzenia do Stwórcy i od Stwórcy do stworzenia, po to żeby jeden mógł poczuć drugiego.

Pytanie: Jaki jest związek liczby dziesięć z czteroliterowym imieniem Stwórcy „Jud-hej-waw-hej”?

Odpowiedź: Dziesięć lub cztery – to jedno i to samo. Jeśli ujawniamy pokrótce właściwość Stwórcy i właściwość stworzenia, to relacje między nimi mogą być połączone w czteroliterowe imię Stwórcy, to jest w cztery etapy, ale mogą być rozszerzone i wyjaśnione w dziesięciu etapach. Ale praktycznie jest to jedno i to samo.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”, 10.05.2022


Zadanie każdego człowieka

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Dlaczego Kabała naucza, że każdy człowiek musi zmienić siebie? Jeśli wszyscy jesteśmy jednym wspólnym systemem, to niech kabaliści wszystko zmienią.

Odpowiedź: W jaki sposób mogę zmienić ciebie? Masz swój własny egoizm, swoje właściwości, ja mam swoje i nie mam nad tobą władzy. Każdy człowiek musi osiągnąć ten stan, każdy może i musi ostatecznie kontrolować swój los. Dopiero wtedy osiągnie zrozumienie ogólnego zamysłu, ogólnej myśli.

Pytanie: To oznacza, że Kabała daje człowiekowi możliwość bycia panem swojego losu, a nie przepowiadania jakiś wydarzeń?

Odpowiedź: Kabała generalnie nie zajmuje się przepowiedniami. Właśnie to jest zakazane w Kabale, ponieważ zagłębiając się w przepowiadanie przyszłości, nie zmieniasz siebie, po to aby ta przyszłość była dobra.

Pytanie: To w zasadzie nic się nie zmienia z powodu przepowiedni?

Odpowiedź: Oczywiście. To po prostu jest gra i dlatego Kabała tego zabrania.

Ale jest nieśmiertelność! Wyjście na jej poziom jest bardzo proste. Zapraszam.

Z programu telewizyjnego „Przybliżenie kamerą. Tajemnice nieśmiertelności”


Każdy dzień przybliża świat do naprawy

каббалист Михаэль ЛайтманOdkryciu reszimot towarzyszą nieprzyjemne doznania, ponieważ ujawniają nam nasze braki. Ale jednocześnie pokazują nam warunki dla wyjaśnienia prawdziwych potrzeb. Wzrost ogólnego pragnienia otrzymywania przyjemności i odkrywające się reszimot od rozbicia – są głównymi czynnikami naszego przebudzenia.

Które przebudzają całą ludzkość. Spójrzcie, jakie ogromne kroki robi dzisiaj ludzkość w kierunku nowych stanów. Wkrótce zobaczymy kardynalne zmiany, w których będzie wyraźnie widoczny dokładny kierunek i prawidłowe nastawienie na połączenie, zbliżenie, racjonalną konsumpcję, naprawę. W przeciwnym razie po prostu nie przetrwamy.

Cała ludzkość zacznie odczuwać presję z powodu prostych rzeczy, takich jak pojawiające się dzisiaj problemy z ropą, z dostarczaniem energii. Wkrótce mogą wystąpić niedobory produktów żywności, głód, dotkliwa susza lub nowa epidemia. W taki sposób zrozumiemy, że znajdujemy się w jednym systemie, jesteśmy od siebie wzajemnie zależni i jesteśmy zobowiązani do uświadomienia sobie tej zależności.

Najważniejsze jest to, żeby zrozumieć, że tylko nasze zjednoczenie może wygenerować siłę, która podziałałaby na wszystkie negatywne zjawiska i zmieniła je w pozytywne. W taki sposób wirus zmusi nas wszystkich do szukania lekarstwa, dzięki czemu bardziej zbliżymy się i zjednoczymy, zbliżymy się do jedności, do celu stworzenia.

Okazuje się, że żadne zjawisko nie odkrywa się nam po to żeby szkodzić, a każde wydarzenie, każda chwila i każdy dzień coraz bardziej przybliżają nas do naprawy. Dlatego musimy cieszyć się swoim życiem, starając się aktywnie włączać w ten proces. Naprawa świata zależy tylko od dobrego połączenia między nami.

Z lekcji „Nauka dziesięciu sfirot”, 10.05.2022