Artykuły z kategorii Praca duchowa

Pytania dotyczące pracy duchowej – 79

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy istnieje różnica pomiędzy włączeniem siebie w przyjaciół, a pozwalaniem im na włączenie w siebie?

Odpowiedź: Powinno być jednocześnie jedno i drugie. Powinieneś dawać w swoim sercu miejsce przyjaciołom, a jednocześnie zbliżyć się z nimi, aby być obecny w ich sercach.

Pytanie: Skąd pochodzi „anioł śmierci”, jeśli nie ma nikogo, oprócz Niego?

Odpowiedź: To jest odwrotna strona Stwórcy.

Pytanie: Jakie powinny być działania dziesiątki, aby nie zostało wymazane to, co jest zapisane we wspólnym sercu? Czy można to wymazać i zapisać ponownie?

Odpowiedź: Tak, można. Ale przede wszystkim musimy myśleć o tym, aby to, co pragniemy otrzymać, zostało zachowane.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 04.02.2024


Wdzięczność podzielona na dwie części

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Po kongresie jestem w ciągłym stanie wdzięczności. Ale podzieliła się jakby we mnie na dwie części. Wcześniej byłem wdzięczny Stwórcy za to, że miałem dobre uczucia, a teraz dziękuję Stwórcy za to, że jest przyczyną moich uczuć. Czy to jest prawdziwa wdzięczność?

Odpowiedź: Ta wdzięczność jest już wyższa od poprzedniej. Wcześniej byłeś wdzięczny za to, że dobrze się po prostu czułeś. A teraz jesteś wdzięczny za to, że czujesz się dobrze w świecie Stwórcy. A potem będą jeszcze inne wyjaśnienia.

Ale już stopniowo oddzielasz się od tego stanu, w którym podnosi cię Stwórca.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 26.02.2024


Prawidłowa reakcja

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jeśli człowiek odczuwa strach, to powinien wzmocnić swoją wiarę w Stwórcę. A jeśli strach nie zostanie zniwelowany, nie powinien prosić o zabranie go, dlatego że pochodzi on od Stwórcy. Jak w takim przypadku prawidłowo pracować ze strachem?

Odpowiedź: To nie ma znaczenia. Można nawet prosić Stwórcę, aby usunął strach, anulował go. A jeszcze lepiej, aby podniósł cię ponad ten strach. To jest najważniejsze. Dobrze jest móc zareagować w taki sposób.

Pytanie: Ale ja nie chcę bać się Stwórcy, chcę być podobny do Niego, połączyć się z Nim, kochać Go. Czy można zastąpić strach miłością?

Odpowiedź: Nie, ponieważ jesteśmy egoistami, najpierw musi być strach, a potem miłość.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 23.02.2024


Pytania dotyczące pracy duchowej – 78

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Gdzie jest korzeń honoru?

Odpowiedź: W egoizmie.

Pytanie: Nie mam dążeń, aby wznosić się po stopniach, ale wkładam w pracę maksymalnie dużo i zostawiam wszystko woli Stwórcy. Czy to prawidłowe?

Odpowiedź: Nie, nieprawidłowe. Należy samemu podejmować wysiłki.

Pytanie: Czy człowiek, który wykonał wielką pracę na kongresie, stał się we własnych oczach wielkim sprawiedliwym i postrzega siebie ponad innymi, jest dużym problemem dla dziesiątki. Jak pomóc mu wydostać się z tej pułapki, skoro z reguły kończy się to dla niego źle?

Odpowiedź: Zwykle w takim przypadku człowiek porzuca grupę. Ale trzeba poczekać. Może porozmawiać o tym przypadku, ale nie w odniesieniu do tego konkretnego przyjaciela, ale ogólnie, jakby wydarzyło się to w innym miejscu.

Pytanie: Czy pragnienie ucznia, aby osiągnąć stan sprawiedliwego, jest pragnieniem egoistycznym?

Odpowiedź: Jeśli przyjaciel chce osiągnąć to pragnienie kosztem innych, wtedy jest to egoistyczne, a jeśli po prostu podnosi siebie, to nie jest egoizm.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 03.02.2024


Atak na Stwórcę

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czym jest atak na Stwórcę?

Odpowiedź: Oznacza to, że za pomocą działań, dokonanych przez Stwórcę na świecie, w stosunku do każdego z was i do was wszystkich, chcecie na Niego wpłynąć, aby zmienił swój stosunek do was, aby pomagał i podnosił was.

Pytanie: Czy atak jest modlitwą?

Odpowiedź: Modlitwa, działanie – to nie ma znaczenia.

Pytanie: Jak możemy sprawdzić, czy dokonaliśmy ataku? W wojnie konwencjonalnej jest to zrozumiałe, wynik jest natychmiast widoczny. A jak możemy zobaczyć, że wywarliśmy na Niego wpływ, i On zaczął nam pomagać? Czy to w ogóle jest możliwe?

Odpowiedź: Tak, jest to możliwe. Co więcej, wejdziecie ze Stwórcą we wspólne działania.

Pytanie: Jak zorganizować atak w dziesiątce?

Odpowiedź: Dogadajcie się ze sobą, spróbujcie i zobaczcie, do czego was to doprowadzi.

Z lekcji według artykułu Rabasza, 24.02.2024


Przystosować się do systemu duchowego

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co ma robić człowiek który nie postrzega systemu duchowego?

Odpowiedź: W tym celu prowadzimy kursy, na których uczymy metod włączania do tego systemu. Te kursy umożliwiają człowiekowi zobaczenie integralnego wzajemnego połączenia między wszystkimi ludźmi, które stopniowo zbliża nas coraz bardziej i nie możemy od tego nigdzie uciec.

Musimy poznać ten system, przystosować do siebie lub siebie do niego, bo inaczej będzie źle. Ten system rządzi nami, zarządza całym światem, przeznaczeniem człowieka. Jeśli człowiek zapozna się z tą metodą, może maksymalnie prawidłowo współdziałać, osiągnąć dla siebie i dla całego świata doskonały, idealny stan.

Każdy ma możliwość wyobrazić sobie taki obraz w jakiś, na razie jeszcze nie zmysłowy, ale czysto teoretyczny sposób. Tworzone są wszelkiego rodzaju klipy, rysunki, filmy, artykuły na ten temat, organizowane są wszelkiego rodzaju spotkania na forum i praktyczne zajęcia, aby człowiek mógł zapoznać się z tym systemem, a następnie zostać włączony we wzajemne połączenie z innymi.

Człowiek poczuje jak oddycha, jak pracuje, jak cały otaczający go świat jest w tym systemie.

Z rozmowy „Zadzwonił mój telefon. Negatywne właściwości Laitmana”


Modlitwa jest wysiłkiem

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jaka powinna być modlitwa, aby człowiek otrzymał miłosierdzie Stwórcy?

Odpowiedź: Modlitwa musi pochodzić z serca.

Komentarz: Ale zawsze modlimy się z serca.

Odpowiedź: To „zawsze” właśnie wszystko zabija. Jakość modlitwy zależy tylko od twojego serca, od tego, czy zastanawiasz się nad tym, jak zwrócić się do Stwórcy. Modlitwa jest wysiłkiem. Zależy to jednak od tego, kiedy i w czym.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 19.02.2024


Środek i skutek

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: W którym momencie następuje zrozumienie wyższego świata?

Odpowiedź: Zrozumienie duchowe następuje wtedy, gdy Stwórca pragnie, by zostało to odkryte człowiekowi. Nie ma konkretnego momentu.

Pytanie: Do czego powinniśmy bardziej dążyć: do naprawienia swojej natury czy do duchowego zrozumienia?

Odpowiedź: To jest to samo. Naprawa jest środkiem, a zrozumienie duchowe jest konsekwencją. Poziom zrozumienia zależy tylko od człowieka, jak bardzo chce się wznieść i upodobnić do Stwórcy.

Pytanie: Co osiągamy, kiedy łączymy się ze Stwórcą?

Odpowiedź: Osiągamy nasze wspólne kli, wpływ Stwórcy na nie oraz to, jak nasze wspólne kli wpływa z kolei na Stwórcę.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 21.02.2024


Pytania dotyczące pracy duchowej – 77

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy prawidłowe jest takie odczuwanie, że niezależnie od tego, jakie wysiłki włożymy, to nadal nie są to nasze zasługi, ponieważ to Stwórca dał wszystko: wysiłki, wyniki i wszystkie potrzebne środki?

Odpowiedź: I co z tego? Ale zbliżamy się do Stwórcy, wchodzimy w połączenie, On rozprzestrzenia się w nas.

Pytanie: Jeśli modlitwa do Stwórcy jest zbudowaniem z Nim więzi, to czy nasze działania są odpowiedzią Stwórcy?

Odpowiedź: Nie, nie należy tak mówić. Nasze działania są naszymi działaniami. Odpowiedź Stwórcy może być w takim przypadku, jeśli poczujesz, że On ci odpowiada. Nie mieszaj jednego z drugim.

Pytanie: Czy można sobie wyobrazić, że Stwórca jest całą grupą, całym Bnei Baruch?

Odpowiedź: Nie. Stwórca jest wyższą siłą, która znajduje się poza nami.

Pytanie: Mówi Pan, że nie mamy na razie żadnego połączenia ze Stwórcą. Co to jest takiego, gdy czujemy reakcję lub odpowiedź na naszą modlitwę lub jakieś działanie? Czy to nie jest połączenie ze Stwórcą?

Odpowiedź: Jeszcze bardzo malutkie, ale jest to już połączenie.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 02.02.2024


Aby nie zniknęło duchowe naczynie

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: O jakich wysiłkach jest mowa, jeśli chodzi o zbudowanie kli (naczynia duchowego)?

Odpowiedź: Musimy zbudować kli dla całej dziesiątki, abyśmy wszyscy mogli się w nim zmieścić i zwrócić się do Stwórcy. Można to zrobić tylko poprzez zjednoczenie.

Pytanie: Powiedziano, że jeśli człowiek nie włoży wymaganej ilości wysiłku, to kli zniknie. Co to znaczy? Przecież wiemy, że w duchowym nic nie ginie.

Odpowiedź: Człowiekowi wymyka się to, wezwanie do Stwórcy, pragnienie zbliżenia się do Niego, dążenie zjednoczenia z przyjaciółmi, zebranie ich wszystkich razem. Wszystko to może zniknąć.

Pytanie: Ale w żadnym razie człowiek nie może utracić tego na zawsze. Mimo wszystko Stwórca doprowadzi go do tego, aby nabył to kli.

Odpowiedź: Ostatecznie, oczywiście. Nie wiadomo jednak, jak i kiedy.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 19.02.2024