Artykuły z kategorii

Znak postępu

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Powiedział Pan, że jeśli na kongresie mocno poprosimy, to będziemy mogli zjednoczyć wszystkie nasze dusze w jedno pragnienie „Adam Riszon”. Gdzie jest ten punkt dodatkowy, abyśmy jednak osiągnęli ten wynik?

Odpowiedź: W naszym sercu. Jeśli czujesz, że jesteś znacznie bliżej przyjaciół, którzy są tutaj i ogólnie na świecie, jeśli czujesz, że masz więcej ciepła wobec siebie nawzajem, oznacza to, że zrobiłeś postęp.

O ile więcej można z tego wyciągnąć duchowych sił? Zależy to od indywidualnych praktycznych wysiłków każdego człowieka. Ale generalnie, dzisiaj macie dużo więcej siły, aby czerpać duchowe siły i wykorzystywać je dla naszego zjednoczenia.

Spróbuj pomyśleć o tym: jak możemy wszyscy razem zaczerpnąć tę energię, i nasycić się nią tak, aby wszystkie nasze siły i aspiracje zjednoczyły się razem, zawróciły do Stwórcy i zmusiły Go, aby się zbliżył, zwrócił ku nam swoje oblicze. A wtedy poczujemy, jak wspólnie włączamy się w Niego. Wszystko to musimy zrobić w naszych pragnieniach. To jest możliwe.

Z lekcji nr 3 Międzynarodowego kongresu kabalistycznego „Otwieranie Serc”, 01.10.2023


W myślach o Stwórcy

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jak możemy pozostawać w myślach tylko o Stwórcy lub przynajmniej szybko do nich powracać?

Odpowiedź: Z pomocą grupy. Samemu jest to bardzo trudne. Trzeba cały czas zajmować się tym, czytać, słuchać. Ale z pomocą grupy jest to o wiele łatwiejsze do zrobienia.

Kiedy jesteś otoczony myślami i wypowiedziami przyjaciół, jeśli cały czas słyszysz ich, wtedy będziesz mógł nieustannie trzymać się myśli o celu stworzenia, o zbliżeniu się do Stwórcy.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 01.11.2023


Swoimi słowami

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jak modlić się o to, czego nam brakuje?

Odpowiedź: Najlepiej swoimi słowami. Powiedz swoimi słowami, co myślisz, czego ci brakuje, do tego, aby być w pełni połączonym z przyjaciółmi i ze Stwórcą. A z drugiej strony, czego w swoim egoizmie chciałbyś się pozbyć, aby scalić się z przyjaciółmi i ze Stwórcą?

Komentarz: Dosłownie, ja czuję nienawiść do mojego egoizmu.

Odpowiedź: Wspaniale! To znaczy, że masz o co prosić.

Z lekcji według artykułu Rabasza, 05.11.2023