Artykuły z kategorii

Światy duchowe

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Po rozbiciu ogólnego systemu Adama Riszon zostały stworzone światy – filtry przeznaczone do dalszej naprawy, czyli światy Acilut, Brija, Jecira i Asija.

Co jest szczególnego w świecie Acilut? Co to jest za stan?

Odpowiedź: Świat Acilut jest najwyższym światem, najbliższym do Stwórcy.

W nim zaczyna się proces rozłożenia elementów wyższej siły na jej składniki: dziesięć sfirot, parcufim i pozostałe prawa zależności, pomiędzy wszystkimi częściami tego świata, które następnie w znacznie niższych od nas światach przekształcają się w niezależne systemy.

Po świecie Acilut następuje świat Brija, który jest zupełnie niezwiązany z wyższą siłą (Elokut). Następnie przychodzą światy Jecira, Asija i na koniec, najniższy ze światów – nasz świat.

Z programu TV „Wprowadzenie do nauki Kabały”, 07.11.2023


Z uczucia połączenia w kręgu

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Nastrajamy się na Stwórcę poprzez światło, emanujące od Niego. A jak możemy poczuć punkt, w którym musimy zrobić skrócenie na pragnienie otrzymywania i podjąć pracę ze względu na obdarzanie Stwórcy?

Odpowiedź: Powinniśmy cały czas starać się czuć wzajemnie związani w jednym kręgu, w centrum którego pragniemy odkryć Stwórcę. Krąg – to dziesiątka. Wszystko, co otrzymujemy z naszego wzajemnego połączenia, chcemy przekazać Stwórcy.

Z lekcji według artykułu Rabasza, 11.11.2023