Artykuły z kategorii Pytania&Odpowiedzi

Czym jest percepcja człowieka?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Świat przechodzi obecnie przez dość złożony etap swojego rozwoju. Każdego dnia jesteśmy atakowani ogromem informacji. Rzeczywistość człowieka obejmuje dosłownie wszystkich ludzi i cały świat z jego szybkimi, gwałtownymi zmianami. W jednej chwili całe twoje życie może zawalić się lub odwrotnie, odrodzić z popiołów.

Czasami zastanawiasz się, jak można przetrwać w takim świecie, jak zachować właściwą podstawę dla swojego rozwoju, jak prawidłowo postrzegać wszystko, co się dzieje? Czym jest percepcja człowieka? Czy jest to właściwość, cecha, umiejętność?

Odpowiedź: Świat – jest tym, co dano nam w odczuciach. Świat sam w sobie jest dla nas nieznany, nieciekawy, nie czujemy go i nawet nie chcemy wiedzieć, czym jest. Interesuje nas to, jak zmienić nasze odczucia, aby były bardziej pewne, napełnione i przewidywalne do następnego stanu. Istnieje takie pojęcie – „rzecz sama w sobie”, „świat sam w sobie”, ale nie powiedziałbym, że to nas przyciąga.

Pytanie: Oznacza to, że istnieje człowiek, a percepcja zostaje dodawana do człowieka. Czy istnieje jakiś duchowy korzeń tego pojęcia?

Odpowiedź: Powiedziałbym, że człowiek jest tym, co postrzega otaczający go świat. A jego miarą jest sposób, w jaki człowiek to postrzega. Całe postrzeganie świata zależy tylko od percepcji człowieka. A całe jego dążenie w życiu polega na tym aby jego percepcja w jak największym stopniu zależała tylko od niego.

Z programu telewizyjnego „Kabala Expres”, 29.04.2022


Pytania dotyczące pracy duchowej – 17

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: W jaki sposób pamięć o przeszłych stanach wzlotów i upadków jest dla nas przydatna, jak możemy ją właściwie wykorzystać?

Odpowiedź: Mamy doświadczenie i dlatego dobrze, że nie zapominamy o przeszłych stanach. Możemy zastosować je w obecnych stanach i przewidzieć przyszłość. Tak się uczymy.

Pytanie: W czym przejawia się skromność Stwórcy?

Odpowiedź: W tym, że wszystko pochodzi od Niego, ale On jest ukryty.

Pytanie: Czy możliwe jest ciągłe dążenie do wiary ponad wiedzą?

Odpowiedź: Nie należy ciągle być w tym, ale trzeba dążyć do tego za każdym razem, gdy masz taką możliwość.

Pytanie: Jak możemy skierować nasze zjednoczenie na jedność ze Stwórcą?

Odpowiedź: Zwrócić się wszyscy razem z każdego serca do Stwórcy, i nic więcej nie jest potrzebne.

Z lekcji na temat Potrzeba zbawienia przez Stwórcę”, 21.08.2023


Sam sobie szefem

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Według badań obecnie na świecie, zwłaszcza w Europie Zachodniej, buduje się coraz więcej mieszkań przeznaczonych dla jednej osoby. Oznacza to, że ludzie są coraz mniej skłonni, aby obciążać się związkami, i planują życie w pojedynkę. Dlaczego tak się dzieje?

Odpowiedź: Po pierwsze dlatego, że stać nas na to, by w pojedynkę zapewnić sobie wyżywienie, artykuły spożywcze, utrzymanie mieszkania, pranie itp., aby być swoim własnym szefem.

Życie z kimś, to ciągłe poczucie, że obok ciebie jest osoba, która cię ogranicza, taka perspektywa  nie jest dla każdego. Tylko wtedy, kiedy człowiek ma jakąś szczególną relację z drugą osobą, może to znieść, pójść na kompromis, ograniczyć się, aby zapewnić jej miejsce.

Ale dzisiaj ludzie nie do końca się na to zgadzają. Dlaczego miałbym wciskać się w kąt własnego mieszkania, by dać miejsce komuś innemu? Muszę konkretnie wiedzieć, co będę z tego miał, dlaczego tak będzie dla mnie wygodniej itd. 

Kiedy ludzie mieli problemy z zakupem żywności, gotowaniem, chłodzeniem czy ogrzewaniem, zwłaszcza jeśli w rodzinie pojawiło się dziecko, szli na kompromisy. W dzisiejszych czasach ludzie mogą zapewnić sobie wszystko, czego potrzebują.

Z programu telewizyjnego „Kabała we współczesnym burzliwym świecie”, 03.08.2023


Dlaczego Bóg się na mnie gniewa?

Nie ma czegoś takiego jak gniew Boga na ciebie.

Niektóre pisma w Torze mogą być w ten sposób błędnie interpretowane, ponieważ przemawiają językiem istot ludzkich, ale wyższa siła nie ma w sobie gniewu. Jest ponad ludzkimi emocjami. Bardziej trafne jest myślenie o Bogu jako o systemie, który z góry wie wszystko, co się wydarzy. Negatywne zjawiska, które wkraczają w nasze życie, takie jak klęski żywiołowe i pandemie, nie są wynikiem gniewu Boga. Zamiast tego pojawiają się, aby nauczyć nas, jak lepiej zrozumieć system, w którym istniejemy, i zorganizować się w równowadze z tym systemem: stać się tak integralnie połączonym jak system.

Skąd możemy mieć pewność, że brak równowagi z naturą jako integralnym systemem jest przyczyną nieszczęść, które nas spotykają?

Widzimy, jak połączonym i współzależnym systemem jest natura, a człowiek jest jedyną częścią tego systemu, która ma wolny wybór. Tylko my możemy wypchnąć naturę z jej zrównoważonego połączenia.

W jaki sposób to działa?

My, ludzie, zostaliśmy stworzeni z egoistycznymi pragnieniami cieszenia się sobą kosztem innych i natury. Taka skłonność nazywana jest „złą” lub „złem” ze względu na jej sprzeciw wobec funkcjonowania systemu. Zaczęliśmy więc od życia w opozycji z połączoną formą natury, teraz musimy wejść z nią w równowagę, poprzez nawiązywanie pozytywnych, życzliwych i troskliwych relacji.

Jeśli nie zdołamy się zmienić z negatywnie połączonych między sobą, gdzie chcemy osiągać korzyści dla sobie kosztem innych, na pozytywnie połączonych, pragnących przynosić korzyści i służyć innym, wówczas spowodujemy gromadzenie się w systemie różnych błędów i negatywnych reakcji, na które on odpowiednio reaguje. Wypełniamy system coraz większą liczbą złych odchyleń, które z kolei powracają do nas jak bumerang. Jego reakcja jest skierowana na negatywne połączenia, które do niego wprowadziliśmy, i właśnie taka reakcja ma na celu naszą naprawę, tj. pchnięcie nas od negatywnych do pozytywnych wzajemnych relacji międzyludzkich.

Ważne jest, aby podkreślić, że ten jedyny system natury, Bóg lub siła wyższa – z których wszystkie są jednym i tym samym, tj. jedyną siłą miłości i obdarzania – odnosi się do nas zgodnie z tym, jak odnosimy się do siebie nawzajem, a nie wyłącznie w kategoriach tego, jak odnosimy się do systemu na jego nieożywionym, roślinnym i zwierzęcym poziomie. Dlatego, niezależnie od tego, jak myślisz o tym systemie, czy jako o Bogu, Stwórcy, sile wyższej czy naturze, ma on wobec ciebie to samo żądanie: abyś pozytywnie łączył się z innymi ludźmi.

Źródło: https://blogs.timesofisrael.com/why-is-god-angry-at-me/


Błyskawiczne odpowiedzi kabalisty

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy pragnienie akceptacji, uznania jest egoizmem?

Odpowiedź: To nie do końca egoizm. Takie pragnienie może też przejawiać się w najlepszym tego słowa znaczeniu, gdy człowiek wymyśla coś, aby czynić dobro ludziom, próbuje coś zrobić i potrzebuje wsparcia.

Pytanie: Jaką radę dałby Pan człowiekowi, który nie ma prawdziwych przyjaciół, ale chciałaby ich znaleźć?

Odpowiedź: Musi się zmienić. To nie jest proste. Musi dobrze zrozumieć, dlaczego tego potrzebuje, czy potrzebuje tych ludzi, dlaczego chciałby się z nimi zjednoczyć, co mógłby im dać i tak dalej.

Pytanie: Co Pan sądzi o medytacji?

Odpowiedź: Nie wiem, nigdy się tym nie zajmowałem. Myślę, że są ludzie, którzy tego potrzebują, chcą tego. Ale osobiście nie mogę sobie wyobrazić siebie, uprawiającego medytację.

Pytanie: Jaki był najszczęśliwszy moment w Pana życiu?

Odpowiedź: Myślę, że najszczęśliwszym momentem w moim życiu był dzień, kiedy znalazłem swojego Nauczyciela. Szukałem go przez kilka lat, odwiedzałem wielu ludzi, zadawałem im pytania, ale nie otrzymałem odpowiedzi. I nagle przez przypadek znalazłem Nauczyciela.

Pytanie: O czym powinniśmy myśleć w każdej chwili, jeśli swoimi myślami wpływamy na innych ludzi?

Odpowiedź: Aby ta chwila nie minęła na próżno. Abyś w tym momencie miał kontakt ze Stwórcą i zrozumiał, czego chcesz od tego kontaktu.

Z programu telewizyjnego „Kabała we współczesnym burzliwym świecie”, 03.08.2023


Pytania dotyczące pracy duchowej – 12

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jeśli teraz zwracamy się do Pana, aby podziękować od nas wszystkim światowym dziesiątkom za to, że nas otaczają, czy robimy tym prezent osobiście Panu?

Odpowiedź: Oczywiście. To, że zwracacie się do siebie i za każdym razem więź między wami staje się coraz silniejsza, jest to dla mnie wielkim prezentem.

Pytanie: Czy możemy dawać prezenty Stwórcy, jeśli sami doświadczamy poczucia braku i niezadowolenia?

Odpowiedź: Brakuje ci miłości, którą możesz dać przyjaciołom i otrzymać od nich, a wtedy nie będzie żadnego uczucia braku. Zacznij rozwijać w sobie to uczucie.

Pytanie: Powiedział Pan, że przed podarowaniem prezentu, trzeba dowiedzieć się od przyjaciela, co jest dla niego ważne. Czy można zrobić to samo w odniesieniu do Stwórcy: wyjaśnić w dziesiątce czy Stwórca potrzebuje prezentu od nas?

Odpowiedź: Tak. Poza tym do Stwórcy możecie zwracać się w różny sposób: możesz wyobrazić sobie dziesiątkę, i Stwórcę – w centrum dziesiątki, lub możesz wyobrazić sobie dziesiątkę jako jedną wspólną całość wewnątrz Stwórcy. Wypróbuj obydwa sposoby.

Z lekcji na temat „Podarować prezent Stwórcy”, 13.08.2023


Przezwyciężyć siebie

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jaki jest właściwy sposób na przeciwstawienie się egoistycznym pragnieniom?

Odpowiedź: Nie możesz przezwyciężyć swoich egoistycznych pragnień, jeśli nie przeciwstawiasz się im. Musisz zbudować połączenie ze Stwórcą ponad wszystkimi swoimi pragnieniami.

Ponieważ wszystko, co powstaje teraz w tobie, daje ci uczucie skierowane przeciwko jedności Stwórcy, przeciwko Jego istnieniu, a powinieneś zachowywać się tak, jakby On istniał, On jest Jedynym Źródłem wszystkiego, co się dzieje, absolutnie dobrym, czyniącym tylko dobro.

A ty otrzymujesz zupełnie inny, ciągle zmieniający się obraz przeciwny tym postawom. Ale ty wznosisz się ponad nie i działasz zgodnie z nimi, mówiąc: „Dajesz mi te uczucia, te myśli, te relacje ze wszystkimi i do wszystkich, tworząc wokół mnie ten bezwartościowy świat.

A ja będę ponad to wszystko traktował Ciebie jako dobrego, przynoszącego dobro, jedynego istniejącego, jako przyczynę wszystkiego, co się dzieje. A w ogóle, to wszystko wokół mnie po prostu nie istnieje, jesteś tylko Ty!”.

Przypuśćmy, że rozmawiasz teraz ze mną, ale mnie nie ma, traktujesz mnie jako wpływ Stwórcy na siebie, a ja nie istnieję. I ja – dokładnie to samo. Nawet te myśli i uczucia, które we mnie powstają, są wywoływane przez Ciebie. A kim ja jestem? Jestem tylko punktem doświadczalnym, który odczuwa to wszystko i jest tak skonfigurowany, aby to postrzegać. A następnie z tego punktu doświadczalnego zaczyna rozwijać się dusza.

Z rozmowy „Zadzwonił mój telefon. Przezwyciężyć siebie”


Cel rozwoju wewnętrznego

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy psycholog może pracować z pacjentem również na podstawie Kabały?

Odpowiedź: Nie znam zadań psychologa, ale wiem, że żaden psycholog nie może pracować z człowiekiem w sferze kabalistycznej – w jego wewnętrznej duszy, duchowej objętości. Nie oferujemy się psychologom i nie staramy się ich przyciągnąć do Kabały, by próbowali nam w czymś pomóc.

Naszym zadaniem jest ujawnienie człowiekowi potrzeby jego wewnętrznego rozwoju, aby mógł poczuć Stwórcę, zrozumieć Go i na tej podstawie dalej się rozwijać.

Z programu telewizyjnego „Kabała we współczesnym burzliwym świecie”, 03.08.2023


Dlaczego ludzie wolą samotność?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Według statystyk poziom chorób układu krążenia u osób samotnych jest znacznie wyższy niż u tych, których łączą dobre więzi z innymi. Podobnie jest ze stresem. Istnieje wiele chorób psychosomatycznych, które są związane właśnie z samotnością. Dlaczego ludzie wciąż decydują się na samotne życie?

Odpowiedź: Ponieważ wydaje im się, że takie życie może być spokojniejsze. Wstają rano, biorą prysznic, robią sobie kawę, idą do pracy, wracają z pracy do domu – wszystko jest normalnie, dobrze. W pracy mogą zjeść lunch, po pracy mogą oglądać telewizję lub iść do kina.

Ale faktem jest, że nie jesteśmy stworzeni, aby żyć w samotności. W końcu jesteśmy stworzeni do życia w rodzinie. A rodzina to przynajmniej jeszcze jedna osoba. Tutaj już nie uciekniemy od samych siebie.

Z programu telewizyjnego „Kabała we współczesnym burzliwym świecie”, 03.08.2023


Co to znaczy „odkryć Stwórcę”?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co to znaczy „odkryć Stwórcę”. Jak to zrobić?

Odpowiedź: Odkryć Stwórcę oznacza odkryć jedyną siłę, która zarządza wszystkim i prowadzi nas do Swojego celu.

Można z tego wyciągnąć bardzo wiele wniosków: w jaki sposób możemy odkryć Go, jak możemy wykorzystać nasze połączenie z Nim, czy mamy do tego taką możliwość i tak dalej. Wszystko to jest studiowane w nauce Kabały.

Z programu telewizyjnego „Kabała we współczesnym burzliwym świecie”, 03.08.2023