Artykuły z kategorii ZOHAR

Aby klucz pasował do zamka

каббалист Михаэль Лайтман Ta brama ma jeden zamek i jedno wąskie miejsce, aby włożyć do niej ten klucz, a zauważyć i odróżnić można go tylko dzięki śladowi pozostawionemu przez ten klucz. Czyli dowiedzieć się czegoś o tym wąskim miejscu można tylko za pomocą tego klucza. (Przedmowa do Księgi Zohar, rozdział „Zamek i klucz”)

Pytanie: Klucz jest prawdopodobnie pewnego rodzaju dostępem do ukrytej wiedzy? Jak mogę odkryć to wewnątrz siebie, gdzie włożyć ten klucz?

Odpowiedź: Nie działasz mechanicznie, jakby analizując coś w sobie, ale uczuciowo, rozumiesz, że musisz zmienić niektóre cechy, aby ostatecznie, właściwości Chesed, Gwura, Tiferet, Necach, Chod, Jesod przemieszczały się między sobą, klucz wchodzi do Malchut i odkrywa twoja całą naturę.

Pytanie: Jak człowiek może odkryć ten zamek i klucz w sobie?

Odpowiedź: Jeśli studiuje Kabałę, zaczyna odczuwać swoje połączenie z tajemnicą i w rezultacie dochodzi do tego, że musi ją zrozumieć. Na tym polega cel jego istnienia. Dlatego do tego zmierza. Nie ma innej możliwości..

Z programu telewizyjnego „Przedmowa do Księgi Zohar”, 21.05.2023


Nieosiągalne skarby

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Skarby, o których mowa jest w artykule „Zamek i klucz” – to przyjemności płynące z połączenia ze Stwórcą, które potrzebują komnat, czyli ogromnych pragnień. Dlaczego zatem początkowo nie mamy pragnienia, aby odkryć te skarby?

Odpowiedź: Rodzimy się tacy, że nie potrzebujemy tych pragnień. Nie odczujemy nic szczególnego w związku z nimi, nawet jeśli je odkryjemy. To tak jak dziecku dać złote monety, które nic dla niego nie znaczą.

Komentarz: Ale myślę, że wielu ludzi chciałoby mieć połączenie ze Stwórcą, jeśli jest to skarb.

Odpowiedź: Zależy na jakich warunkach. Ponieważ więź ze Stwórcą może być zbudowana tylko na podobieństwie właściwości, okazuje się, że musimy nabyć te same właściwości które ma Stwórca. Czyli obdarzanie, miłość, wzajemna pomoc i tak dalej. To istotnie są właściwości Stwórcy.

My z reguły nie posiadamy takich właściwości. Dlatego nie czujemy Stwórcy, nie czujemy dążenia do Niego, a gdy tylko pojawia się jakaś możliwość, by do tego dążyć, natychmiast odwracamy się i uciekamy.

Z programu telewizyjnego „Przedmowa do Księgi Zohar”, 21.05.2023


Komnaty i skarby

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: W artykule Wprowadzenie do Księgi Zohar „Zamek i klucz” powiedziano, że w komnatach ukryte są niezliczone skarby. Czym są komnaty wewnątrz człowieka i czym są skarby?

Odpowiedź: Komnaty Stwórcy to kelim (naczynia), czyli ogromne pragnienia, które mogą zostać odkryte i napełnione wyższym światłem, wyższymi bogactwami, które się odkrywają, w tych komnatach. Są one porównane do wielu bogactw. Jednak nie chodzi o bogactwa naszego świata, kiedy od razu przychodzą nam na myśl drogocenne kamienie, złoto, srebro i tak dalej. Chodzi o poznanie, zrozumienie, opanowanie wszystkich tajemnic natury.

Z programu telewizyjnego „Przedmowa do Księgi Zohar”, 21.05.2023


Odkryć dla siebie cały wszechświat

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Artykuł „Zamek i klucz” we Wprowadzeniu do Księgi Zohar wspomina o kluczu, który zarówno otwiera, jak i zamyka zamek, czyli coś ukrytego. Co to jest za właściwość wewnątrz człowieka, która otwiera i zamyka zamek w tym kontekście?

Odpowiedź: To zależy od właściwości człowieka, który zbliża się lub oddala od Stwórcy. Zgodnie z tym albo otwiera, albo zamyka dla siebie cały Wszechświat, całą naturę.

Możesz znaleźć klucz, który odkrywa działania Stwórcy wewnątrz siebie, jeśli zmienisz w sobie właściwości otrzymywania na właściwości obdarzania. Zrobić to można tylko wtedy, gdy jesteś w grupie, w związku z innymi podobnymi do siebie, kiedy wspólnie pomagacie sobie wzajemnie wznieść się ponad swój egoizm i odkryć siebie na innych.

Okazuje się, że w ten sposób zbliżacie się do siebie i rozumiecie, jak możecie pojmować całą naturę. Dzieje się tak zgodnie z prawem zgodności właściwości. Można odkryć działania Stwórcy tylko wtedy, gdy sam wykonujesz podobne działania ze swoimi pragnieniami.

Z programu telewizyjnego „Przedmowa do Księgi Zohar”, 21.05.2023


Cała natura – to Zeir Anpin

каббалист Михаэль Лайтман Powiedział rabin Chija Rabbi Josi: „Kiedy mówi się, że słowo „na początku (bereszit בראשית)” pośrednio wskazuje na „stworzył sześć (bara szit ברא שית)” – to oczywiście tak jest. (Przedmowa do Księgi Zohar, rozdział „Zamek i klucz”)

Pytanie: „Na początku (bereszit)” – tak zaczyna się Tora. Pierwotne źródła podają, że „Tora” – to Zeir Anpin. Jest jednym z dziesięciu sfirot, która zawiera w sobie jeszcze sześć. Co oznacza „stworzył sześć”?

Odpowiedź: Cała natura, stworzona przez Stwórcę, znajduje się pod Nim i jest stworzona przez Niego z sześciu części: Chesed, Gwura, Tiferet, Necach, Chod, Jesod. Stwórca Sam uosabia Swój wpływ na naturę poprzez trzy wyższe sfiry: Keter, Chochma i Bina. Następnie podąża za nimi sześć pozostałych sfirot.

Malchut jest już ostatnią, siódmą sfirą. Oznacza to że, poprzez sześć sfirot Stwórca tworzy ostatnią, siódmą, w której zawarty jest cały Jego zamysł. Jest to praktycznie to, o czym mówi rozdział „Zamek i klucz” w Przedmowie do Księgi Zohar.

Pytanie: Co to znaczy, że Tora – to Zeir Anpin?

Odpowiedź: Zeir Anpin jest centralną częścią systemu natury, który postrzega wszystko z góry i przekazuje w dół do swoich elementów: nieożywionej, roślinnej, zwierzęcej i ludzkiej natury. Dlatego uważa się, że cała natura – to Zeir Anpin.

Z programu telewizyjnego „Przedmowa do Księgi Zohar”, 21.05.2023


Ukrycie, panujące nad nami

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co ukrywa przed nami Księga Zohar, i co możemy odkryć?

Odpowiedź: Księga Zohar ukrywa przed nami cały wszechświat i to w taki sposób, że zaczynamy rozumieć, jak bardzo jest dla nas niepojęty. Oczekujemy, że ta księga ujawni nam wszystko. Ale jej celem nie jest odkrycie, tylko uświadomienie nam, że jesteśmy w ukryciu.

Ukrycie nieustannie panuje nad nami, wpływa na nas. Znajdujemy się w bardzo ograniczonym zakresie postrzegania rzeczywistości, która naciska na nas cały czas a my nie rozumiemy, co się dzieje z nami i z całą naturą. To jest właśnie ukrycie.

Ale przeciwko temu istnieje możliwość odkrycia. Księga Zohar opowiada, jak możemy stopniowo zbliżyć się do natury i zacząć ją odkrywać, ujawniając jej siły, schematy, wszelkiego rodzaju cudowne zjawiska. W taki sposób poczujemy i zrozumiemy, czym jest prawdziwa natura.

Z programu telewizyjnego „Przedmowa do Księgi Zohar”, 21.05.2023


Zrozumienie osiągane poprzez kabalistyczne księgi

каббалист Михаэль Лайтман Wspólna dusza jest jedyną rzeczą stworzoną we wszechświecie i ma tylko jedną właściwość – właściwość obdarzania i miłości.

W tej mierze, w której mogę dostosować się do wspólnej duszy, nabywając nawet niewielką właściwość obdarzania i miłości, podłączam się do niej i nawiązuje się między nami kontakt. A jeśli nie mogę tego zrobić, to czuję się jak wszyscy ludzie w naszym świecie, którzy są odłączeni od niej i nie rozumieją, wewnątrz jakiej powłoki istnieją. Nie czują tego systemu.

Ale tak powinno być na początku. Przez tysiące lat ewoluowaliśmy, aby dojść do rozpaczy, czując, że w naszym życiu nie ma nic, dalej nic nie świeci, a codzienne stany nami wstrząsają, zagrażają, domagają się, abyśmy poznali przyczyny naszego istnienia. Zwierzęcy strach, konieczność i beznadzieja doprowadzają ludzi do domagania się tego kontaktu: gdzie jest, jak, po co, dlaczego i co my tutaj robimy.

Wówczas Księga Zohar wychodzi na przeciw, odkrywa się i mówi: „Ja jestem systemem. Czytając mnie, włączacie się we mnie, podłączacie się do ogólnego duchowego systemu i zaczynacie w końcu czuć, w jakim świecie żyjecie. Nie czujecie bowiem tego świata, w którym istniejecie”.

Z rozmowy „Zadzwonił mój telefon. Co to jest księga?”


Zanim człowiek dojrzeje…

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Przez długi czas Księga Zohar była ukryta przed ludźmi, a teraz wiele osób podchodzi do niej z pewnym sceptycyzmem: „No cóż, pojawiła się kolejna książka”. Jak wytłumaczyć im, że to naprawdę bardzo ważna księga?

Odpowiedź: Nie da się tego wyjaśnić. Dopóki człowiek nie otrzyma określonej liczby uderzeń i nie dojrzeje, nie ma sposobu, aby mu to wytłumaczyć. Powie: „A ja nie wierzę!” – Cóż, nie wierz! Będziesz się uczył stopniowo. Nic nie można zrobić.

Widzimy, jak ogromna liczba ludzi w naszym świecie zajmuje się różnego rodzaju bzdurami! Co można z nimi zrobić? Czy możesz podejść do człowieka i wytłumaczyć mu, pokazać, opowiedzieć, o czym pisze Księga Zohar?! Odwróci się od ciebie i tyle. Ale kiedy trafi go uderzenie, to od razu zacznie słuchać. Tak jesteśmy zbudowani.

Z rozmowy „Zadzwonił mój telefon. Nowa religia?”


Księga o tajemnicach wszechświata

каббалист Михаэль Лайтман Księga Zohar jest bardzo znaną księgą. Nie trzeba jej nawet reklamować. Wszyscy o niej słyszeli, każdy ją szanuje, nawet jeśli nie rozumie ani jednego słowa. Ta księga opowiada o tajemnicach wszechświata, jego strukturze, o jego przeszłej, teraźniejszej i przyszłej historii, zawiera w sobie wszystko.

A „Przedmowa do Księgi Zohar” w skondensowanej formie mówi o wewnętrznej treści samej Księgi Zohar.

Chodzi o to, że Księga Zohar składa się z kilku tomów, natomiast „Przedmowa” do niej jest bardzo krótka, przestronna, pojemna. Według słów Baal HaSulama, autora komentarzy do Zohar, „Przedmowa” zastępuje generalnie całą Księgę Zohar.

Z programu telewizyjnego „Przedmowa do Księgi Zohar”, 23.04.2023


Szczególna cecha informacji kabalistycznej

каббалист Михаэль Лайтман Czytając Księgę Zohar czy studiując Naukę dziesięciu Sfirot, odczuwasz w obydwu przypadkach, że masz do czynienia z wyższą informacją. Ta wyższa informacja jest szczególna. Jest w niej coś, co budzi szacunek, podziw.

Ta informacja nie nastraja do niewolniczego podziwu, do fanatyzmu. Wręcz przeciwnie, powoduje że się wznosisz, nie obniżasz, ona nie przytłacza, nie zmusza do klęczenia na kolanach, nie powoduje strachu. Podnosząc cię, czyni z ciebie człowieka przez duże Cz, odkrywa wyższy świat, a nie tłumi.

Na tym polega różnica między Księgą Zohar i TES a innymi źródłami religijnymi. Ostatecznie, źródła kabalistyczne mówią o wyższym świecie, ale przez to wznoszą do niego człowieka.

Z rozmowy „Zadzwonił mój telefon. Zohar czy TES?”