Artykuły z kategorii ZOHAR

Pierwsza manifestacja Stwórcy

каббалист Михаэль Лайтман A słowo pan młody (chatan) wskazuje również na opuszczanie, jak jest powiedziane: „Opuścił się na stopień i wziął sobie żonę”. (Przedmowa do Księgi Zohar, „Noc panny młodej”, p. 129)

„Pan młody” (chatan) – od słowa „nachut”, „nachut darga”. Oznacza to, że pan młody schodzi ze swojej wysokości do panny młodej i bierze ją za żonę.

Oznacza to, że Stwórca obleka się w ludzi, aby mogli Go postrzegać. W takim przypadku przybliża się do nich i mogą Go studiować. Człowiek zaczyna odczuwać, pragnie poznania sensu życia, duchowego wzniesienia, bliskości między ludźmi.

W taki sposób następuje pierwsze spotkanie Stwórcy z duszą człowieka.

Z programu telewizyjnego „Przedmowa do Księgi Zohar”, 12.11.2023


Za zasłoną ukrycia

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Wiele rzeczy jest przed nami ukrytych, na przykład potencjał człowieka, nasza przyszłość, Boskie zarządzanie lub zarządzanie natury itd. A co jest najważniejsze z tego ukrycia?

Odpowiedź: Ogólna siła natury, zwana „Stwórcą”, jest przed nami ukryta. Zawiera w sobie wszystko i wszystkich, wszystko, co jest w naturze – jej nieożywionej, roślinnej, zwierzęcej i ludzkiej części i prowadzi w kierunku określonego celu. Chcielibyśmy wiedzieć, gdzie znajduje się nasza część, na czym polega nasze przeznaczenie, ale na razie nie możemy jeszcze tego odkryć.

Odkrywamy po trochu stąd, trochę stamtąd, ale w zasadzie im więcej robimy, tym bardziej rozumiemy, że przed nami ukryte jest coś bardzo wielkiego, ogólnego, integralnego, ale my w tym nie jesteśmy.

Z programu telewizyjnego „Przedmowa do Księgi Zohar”, 21.05.2023


Po prostu czytać!

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jak poprawnie czytać Księgę Zohar?

Odpowiedź: Na wstępie po prostu czytaj ją w języku, który rozumiesz. Być może na początku ta księga będzie postrzegana przez ciebie jako jakaś legenda lub coś w tym rodzaju, ale mimo to będzie na ciebie wpływać i będziesz się zmieniał. Tak więc radzę wszystkim ją czytać.

Pytanie: Czy potrzebne jest wstępne przygotowanie przed czytaniem? Czy lepiej czytać samemu czy w grupie?

Odpowiedź: Nie, bardzo trudno jest czytać tę księgę w grupie. Na razie wystarczy czytanie samemu. Każdy może wziąć i zacząć czytać Księgę Zohar, zanurzając się w niej. Nie należy czytać wszelkich wprowadzeń, ale samą Księgę Zohar – artykuły „Listy rabina Amnona-Saby”, „Wizję rabina Chija” i inne.

Z lekcji według artykułu Baal HaSulama „Szofar Masziacha”, 12.11.2023


System RASZBI ożywia wspólną duszę

каббалист Михаэль Лайтман Kabaliści którzy żyli do czasów RASZBI również dokonali naprawy w ogólnym systemie dusz – ale na znacznie wyższym poziomie. System RASZBI jest systemem, związanym bezpośrednio z nami, dlatego odnosimy się do Księgi Zohar jak do naszego pierwotnego źródła. Kabaliści dokonując napraw w systemie rozbitych dusz, tworzą w nim specjalne połączenia, przygotowania do ogólnej naprawy. Ożywiają ten system, przewodząc do niego światło przez kanały łączące przeprowadzone przez nich wewnątrz. Dlatego możemy już wznieść się i naprawić w tym systemie.

Naprawiając się, dusza zmienia nie tylko sama siebie, ale także wprowadza swoje naprawy we wszystkie inne dusze. Są jednak takie dusze, jak RASZBI, które odgrywają zasadniczą rolę w naprawie – kończą pewien etap i przygotowują podstawę dla wszystkich kolejnych napraw. Wydaje nam się, że naprawiona dusza jest jakąś izolowaną częścią systemu. Ale to nie jest prawidłowe.

Cały system dusz, jedno i jedyne stworzenie, jest jak obraz holograficzny, w każdej jego części zawarty jest cały obraz. A z drugiej strony, w całym obrazie i w każdej jego części, jest obecna każda jego część.

Ja jestem częścią systemu dusz, we mnie znajduje się cały system i także jestem obecny w każdej części systemu. Dusza nie jest jednostką całości – jest „rozproszona” po całym systemie stworzenia, przenikając swoimi właściwościami całą Malchut świata Nieskończoności. I tak – każdy z nas!

A kiedy każdy uzupełnia wszystkich, powstaje jedna wielka sfera dusz, w której działa system RASZBI, zapewniając jej naprawę – ponieważ przez nią otrzymujemy naprawiające i napełniające światło.

Z przygotowania do lekcji według Księgi Zohar


Człowiek, który przyszedł, aby wyprowadzić nas na górę

каббалист Михаэль Лайтман Cała nauka Kabały przyszła do nas z Księgi Zohar i dzieł Ari. Ale gdyby nie Baal HaSulam, nie moglibyśmy jej studiować. W końcu księga Zohar jest pełna alegorii, opowieści zrozumiałych tylko dla człowieka, który jest na tym samym poziomie duchowym i może rozszyfrować te wskazówki.

Jeśli chodzi o Ari, to sam niczego nie napisał – tylko mówił. Wszystkie prace Ari zostały napisane przez jego ucznia, Chaima Vitala, i cały ten wielotomowy zbiór dzieł opiera się na tym, co Ari powiedział przez półtora roku. Tak krótko istniała jego grupa, w której nauczał, a potem zmarł.

Materiał ten trafił do różnych ludzi, którzy w różny sposób opracowali z niego książki. Jedną część zapisów przechowywano w jakimś tajnym miejscu, drugą zakopano w grobie Chaima Vitala, została odzyskana później, gdy grób został otwarty. Trzecia część natomiast była odziedziczona i przekazywana przez wielu ludzi i kto wie, co z nią zrobili.

Ari mówił ogólnie o całym systemie, a jeśli człowiek nie ma kompletnego materiału i nie jest w stanie go dobrze zrozumieć, to nie jest w stanie właściwie go zorganizować. Dlatego, chociaż te zapisy były również zebrane przez kabalistów, ale tam brakowało wielu rzeczy i nie została zachowana prawidłowa kolejność.

Dlatego Baal HaSulam dodał swój komentarz do dzieł Ari, abyśmy mogli podążać za takim naturalnym nurtem, od lekkiego do coraz bardziej złożonego i ucząc się w prawidłowej formie, moglibyśmy zrozumieć, co napisał Ari. Bez tego nie bylibyśmy w stanie niczego zrozumieć. A w nauce Kabały jest to bardzo niebezpieczne, dlatego że jeśli nie rozumiesz, o czym się mówi, to możesz fantazjować sobie cokolwiek chcesz.

Dlatego musimy zrozumieć, jaką ogromną pracę wykonał Baal HaSulam, bez której niczego byśmy nie osiągnęli. Czasami ludzie pytają mnie: jest tak wielu innych kabalistów – dlaczego nie studiujemy ich dzieł?

Ale nie ma nikogo innego, od kogo moglibyśmy się uczyć, bo wszyscy pisali na swoim wysokim poziomie – tacy, jak AGRA, Ramhal. Nie da się uczyć z tych dzieł, ponieważ nie rozszyfrowali tego dla zwykłych ludzi, takich jak my, aby można było to zrozumieć, wykorzystać i realizować na sobie.

Z lekcji według artykułu „Wprowadzenie ogólne (Pticha Kolelet)”


Księga Zohar jest bramą na górę

каббалист Михаэль Лайтман W ogólnym systemie dusz istnieje uniwersalne połączenie, hierarchia, łańcuch, w kolejności którego następuje rozwój różnych typów dusz. Dusze w swoim rozwoju zawsze zależą od poprzednich i są ze sobą powiązane jak ojciec i syn, przyczyna i skutek, nauczyciel i uczeń.

Ale nad wszystkimi rodzajami połączeń, które przenikają ten system, niczym żywy organizm i działającymi w różnych kierunkach, istnieje jeden szczególny system na niezwykłej wysokości a nazywa się systemem RASZBI.

Jest to łącznik pomiędzy częścią systemu wypełnioną światłem i zawierającą naprawione pragnienia, które są już gotowe do ogólnej, ostatecznej naprawy całego systemu, który odkrył już 125 stopni prawidłowego rozwoju ogólnego systemu stworzenia, a między tą częścią, która jeszcze powinna uświadomić sobie swój stan i dopiero rozpoczęła swoją naprawę.

Nienaprawioną częścią jesteśmy my, wszystkie te dusze, które są na poziomie tego świata. Wszyscy będziemy musieli przejść naprawę etapowo z pomocą tego systemu RASZBI, który znajduje się w doskonałości, na wysokości 125 stopni. A odkrycie i wpływ na nas tych naprawionych dusz następuje dzięki powiązaniom i przygotowaniom, które zbudowały w formie systemu zwanego „Zohar” (światło schodzące z Arich Anpin świata Acilut).

Stworzyły dla nas taki system, który, gdy się z nim połączymy, umieszcza nas w prawidłowym środowisku. A przecież cały nasz rozwój zależy od naszego środowiska!

Jeśli próbujemy związać się z Księgą Zohar, z tym systemem, reprezentującym grupę RASZBI i jego uczniów, to możemy otrzymać stamtąd wszystko czego potrzebujemy dla naszej naprawy. Te dusze dokonały szczególnej naprawy w wyższym świetle, które możemy przyodziać dzięki Księdze Zohar, i poprzez nie możemy także połączyć się ze światłem, połączyć się ze Stwórcą.

Księgą Zohar RASZBI otwiera nam bramy na górę, w takim stopniu, w jakim doceniamy wielkość tego systemu i jesteśmy w stanie się do niego przyłączyć, aby z jego pomocą osiągnąć duchowy cel.

Z przygotowania do lekcji według Księgi Zohar


Co to jest Księga Zohar?

каббалист Михаэль Лайтман Księga Zohar jest szczególną księgą, podsumowującą całą naukę Kabały. Została napisana dwa tysiące lat temu w bardzo trudnych warunkach, kiedy dziesięciu mędrców-kabalistów ukryło się w jaskini i w odosobnieniu w pracy między sobą, we wzajemnej wymianie materiałów, wrażeń, odkryć, napisali tę księgę, a po zakończeniu ukryli ją. Księgę Zohar znaleziono dopiero 10-11 wieków później. Ale tak naprawdę odkrywa się właśnie w naszych czasach, po kolejnych 11 wiekach.

Z pomocą tej księgi ludzkość będzie mogła wydostać się ze swojego zamkniętego, żałosnego, ograniczonego stanu, w którym obecnie jesteśmy, do poznania wyższego świata – świata sił i systemów zarządzania naszym światem. Będziemy mogli wznieść się ponad siebie z poziomu rządzonych do poziomu zarządzających, czyli do poziomu zrozumienia, czym jest nasze istnienie, jego program i cel.

Księga Zohar mówi nie tylko o celu i znaczeniu naszego życia na planecie Ziemia, ale o wszystkim co istnieje, nie tylko o naszym układzie słonecznym a nawet galaktyce, ale o ogólnej strukturze całego Wszechświata, o tym, co jest powyżej naszego Wszechświata, który powstał zaledwie 14 miliardów lat temu. Zohar pozwala człowiekowi rozwinąć w sobie takie zmysły, które pomagają mu dostrzec powyżej materii, energii, informacji, powyżej tego wszystkiego, co możemy sobie dzisiaj wyobrazić.

I nie jest to mistycyzm ani nauka naszych czasów. Jest to szczególna nauka, kiedy człowiek z pomocą Księgi Zohar nabywa zupełnie nowych właściwości i zaczyna z ich pomocą badać otaczający świat. Księga Zohar pomaga mu, prowadzi, wyjaśnia. Człowiek w końcu zaczyna rozumieć jej prawdziwe znaczenie. Oto czym jest Księga Zohar.

Księga Zohar ma doprowadzić nas do całkowitego zrozumienia wszystkiego co istnieje i pomóc nam osiągnąć poziom wieczności, nieskończoności, doskonałości.

Z rozmowy o Księdze Zohar


Pewnego dnia zobaczysz siebie w grupie RASZBI…

каббалист Михаэль Лайтман Aby wejść i przyłączyć się do systemu stworzonego dla nas przez RASZBIEGO, musimy przede wszystkim przejść przez stan duchowego zarodka (ibur). W nim staram się anulować siebie, swój egoizm dzięki kabalistycznej grupie, w której się znajduję, i razem z nią chcę przylgnąć do wyższego systemu, o którym opowiadają kabaliści, aby w nim wzrastać.

W stopniu, w jakim udaje mi się anulować siebie przed grupą, zaczynam ujawniać, że nie jestem w mojej własnej grupie, ale w znacznie wyższej…

Potem zaczynam dostrzegać, że między mną a przyjaciółmi działają siły coraz wyższych systemów – w takim stopniu, na ile wzmacnia się moje połączenie z innymi.

A system RASZBI pomaga mi w tym i działa wobec mnie najpierw dosłownie jak łono matki, a następnie karmi mnie (CHAGAT) i przewodzi do mnie światło mochin (CHABAD).

Jest to ta sama grupa, która w czasie rozbicia naprawiła się do wysokości 125 stopni i dlatego całe światło, które przechodzi przez trzy linie do rozbitych dusz jest przekazywane przez tego przewodnika, który łączy nas ze światem Nieskończoności.

Z przygotowania do lekcji według Księgi Zohar


Istota artykułu „Poganiacz osłów”

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jaka jest główna myśl artykułu „Poganiacz osłów”? Jak można praktycznie wykorzystać to, co tam jest napisane, dla swojego rozwoju duchowego?

Odpowiedź: Warto spróbować znaleźć w swoim życiu przewodników, którzy poprowadzą cię stopień po stopniu, tak abyś w końcu poczuł, uświadomił je sobie i zaczął sam prosić o odkrycie tych stopni. W zasadzie ten artykuł jest instrukcją dla tych, którzy już znajdują się w duchowym postrzeganiu.

Ale czytanie tego artykułu wpływa również na człowieka, który na razie nie znajduje w sobie tych wszystkich wewnętrznych właściwości, sił i nie może nimi posługiwać się. Ponieważ czytając go, wywołuje na siebie świecenie wyższego światła, które stopniowo odkrywa mu jego wewnętrzne właściwości i przybliża go do duchowego zrozumienia.

Dlatego nawet bez zrozumienia czegokolwiek w tym tekście, człowiek wywołuje pewne pozytywne siły, które go zmieniają. A jeśli już jest w duchowym poznaniu, to wtedy świadomie wykorzystuje te siły.

Z programu telewizyjnego „Wprowadzenie do Księgi Zohar”, 03.09.2023


Stwórca jako poganiacz

каббалист Михаэль Лайтман Artykuł „Poganiacz osłów” w Księdze Zohar odnosi się do człowieka, poganiającego osły. Poganiacz nie jest zwykłą postacią. Jest to siła, która pogania nasze bydło, czyli człowieka, i wywołuje w nim pewne właściwości, myśli, uczucia, reakcje. Dlatego ten poganiacz jest bardzo niezwykły.

„Osioł” po hebrajsku to „homer”, a „homer” w Kabale to nasze pragnienie otrzymywania. Nazywa się to zwierzęciem, które rozwijamy i popychamy do przodu. Generalnie poganiaczem osłów jest sam Stwórca.

Z programu telewizyjnego „Wprowadzenie do Księgi Zohar”, 03.09.2023