Artykuły z kategorii

We wspólnym polu sojuszu

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jaki rodzaj pracy należy wykonać w dziesiątce, gdy Stwórca odpycha ją, a następnie przywołuje do Siebie?

Odpowiedź: W dziesiątce musimy pracować, próbując nieustannie zbliżać się do siebie nawzajem a od nas do Stwórcy. Tutaj nie ma innej możliwości, jak tylko stworzyć wokół nas wspólne pole sojuszu, z którego zwracamy się do Stwórcy, przekonujemy Go, aby nam pomógł i przybliżył nas do Siebie.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 02.11.2023


Dostroić serce do fal Stwórcy

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: W artykule 241 „Szamati“ Baal HaSulam napisał: wzywaj Go, gdy Stwórca jest blisko. Po jakich znakach możemy poznać, że Stwórca jest blisko nas?

Odpowiedź: Kiedy myślimy o Stwórcy, chcemy się do Niego zbliżyć, kiedy mamy jakieś odniesienie do Niego, to znaczy, że jesteśmy blisko Stwórcy. W tym czasie powinniśmy koniecznie zwracać się do Stwórcy, wznieść do Niego swoje prośby.

Pytanie: W tym artykule jeszcze napisane jest, że jeśli człowiek nie skorzystał z możliwości, to znowu pozostaje, tak jak wcześniej. Co to znaczy „nie skorzystać z możliwości”?

Odpowiedź: Jeżeli dano Ci możliwość, aby prosić Stwórcę, aby zbliżyć się do Niego, ale tego nie zrobiłeś, oznacza to, że nie skorzystałeś z tej możliwości. Dlatego powinieneś stale dostrajać swoje serce na zwrócenie się do Stwórcy, zwłaszcza razem z przyjaciółmi, a wtedy bezwzględnie będziesz miał możliwość połączenia z Nim, i dostaniesz od Niego odpowiedź na twoją prośbę.

Należy cały czas starać się odczuwać, jakbyś był dostrojony do tej fali w sercu, a wtedy twoja prośba nie będzie skierowana gdzieś w próżnię.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 02.11.2023


Na etapie dorastania

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Zazwyczaj dzieci poniżej piątego roku życia bawią się równocześnie, bez żadnego związku ze sobą. Ludzkość przechodzi obecnie przez ten sam stan, kiedy wydaje się, że nie dotykamy się wzajemnie.

Czy powinniśmy przejść przez ten stan w przyspieszonym tempie, czy też powinniśmy przejść wszystko po kolei, co nam przeznaczono, nigdzie się nie spiesząc?

Odpowiedź: Już przeszliśmy przez stan niemowlęcy, ponieważ otrzymaliśmy instrukcje do naprawy siebie w połączeniu między sobą. Dlatego wszyscy powinniśmy myśleć tylko o tym, jak możemy być połączeni ze sobą wzajemnie dobrymi intencjami. O to właśnie prosimy w modlitwie.

Pytanie: Wówczas rodzi się prawdziwa modlitwa za całą ludzkość?

Odpowiedź: Za Stwórcę, abyśmy dostarczyli Mu naczynie, które On napełni Swoją miłością.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 03.11.2023


Najważniejsza jest praca w grupie

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy praca w rozpowszechnianiu pozwoli nam otrzymać światło Stwórcy bez poczucia wstydu?

Odpowiedź: Tak, oczywiście. Przecież przez to przyciągasz do siebie dodatkowe pragnienia, umieszczasz je pod wspólnym ekranem, prosisz o napełnienie ich światłem, aby Stwórca je naprawił i podniósł do Swojego poziomu. Co może być ważniejsze? Dlatego wychodzi na to, że najważniejsze jest praca w grupie.

Z lekcji według „Nauki dziesięciu Sfirot”, 02.11.2023


Aby Tora nie stała się eliksirem śmierci

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jakie działania oddalają nas od miłości do Stwórcy i nazywane są eliksirem śmierci?

Odpowiedź: Egoistyczne intencje ze względu na siebie, a nie dla dobra innych. Każde działanie w sferze duchowej mierzone jest i ważone tylko według jego intencji: dlaczego to robię, dla kogo albo po co. Dlatego musimy być w nieustannej intencji robienia wszystkiego, co w naszej mocy, dla połączenia wszystkich stworzeń w dobrej relacji ze Stwórcą.

Pytanie: Jaki cel powinniśmy mieć cały czas przed oczami, aby Tora nie stała się eliksirem śmierci?

Odpowiedź: Połączenie, naprawa, wzajemna pomoc w grupie.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 03.11.2023


Słuchać swojego „ciała”

каббалист Михаэль Лайтман To, co Zohar mówi, że Stwórca nienawidzi ciała, mamy na uwadze w szczególności ciała pracowników Stwórcy, z tego powodu, że chcą oni być wiecznie otrzymującymi, tak jak człowiek pragnie również bogactwa przyszłego świata. (Baal HaSulam, Szamati 108, „Jeśli zostawisz Mnie na dzień – na dwa dni opuszczę cię“)

Pytanie: Jeśli Stwórca nienawidzi ciała, to jaka była potrzeba stworzenia go?

Odpowiedź: Materialne ciało jest pragnieniem otrzymywania. Gdyby Stwórca nie stworzył ciała, to nie mielibyśmy nad czym pracować i otrzymywać nagrody. Chodzi o pragnienia ze względu na siebie, które powstają u człowieka poszukującego duchowego wzniesienia. Ale w pragnieniu otrzymywania nic nie może się odkryć. Tylko w pragnieniu obdarzania, które nazywa się „duchowym ciałem” lub „duszą”.

Pytanie: Jeśli Stwórca z góry daje nam nagrodę, czy prawdą jest, że później powinniśmy zapłacić za to jeszcze więcej?

Odpowiedź: Nie, nie bierz tego pod uwagę. Musisz zrobić to, czego się od ciebie wymaga.

Pytanie: W tym artykule prowadzi się jakby rozmowę z ciałem. Okazuje się, że ważne jest, aby śledzić, co w każdej chwili mówi mi moje ciało, czyli moje pragnienie?

Odpowiedź: Oczywiście, że jest to ważne. Jeśli nie będziesz go słuchać, nie słuchać, a dokładnie usłyszeć, nie możesz rozwijać się. Prawidłowo usłyszeć oznacza, trzymać się grupy, Stwórcy i słuchać tego, co chce powiedzieć ci twoje ciało. Wtedy będziesz miał siłę, aby zmierzać naprzód niezależnie od ciała.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 07.11.2023