Artykuły z kategorii

Modlitwa powinna pochodzić z głębi serca

каббалист Михаэль Лайтман Najważniejsza jest modlitwa, ponieważ wyraża naszą prośbę, naszą postawę wobec Stwórcy. Modlitwa pokazuje, że już rozumiemy, że jesteśmy całkowicie od Niego zależni i sami nie możemy absolutnie nic zrobić, a wszystko zależy tylko od tego, jak potrafimy prosić. Dlatego naszą główną siłą jest siła modlitwy.

Ale my, odwrotnie, zazwyczaj płaczemy właśnie dlatego, że nie mamy już siły. Okazuje się jednak, że właśnie wtedy, gdy nie mamy już sił, jesteśmy gotowi do prawdziwej pracy, jaką jest modlitwa. Czyli powinienem się cieszyć, kiedy czuję się bezsilny – to znaczy, że doszedłem do momentu, w którym mogę zwrócić się do Stwórcy, krzyczeć, prosić, modlić się.

Trzeba wiele wysiłku, aby uświadomić sobie, że nic nie można osiągnąć samemu. A potem zwracam się do Stwórcy, prosząc Go o siłę i pomoc we wznoszeniu modlitwy. Ostatecznie Stwórca spełnia tę prośbę i pozwala nam przylgnąć do Niego. Stwórca odczuwa pragnienie człowieka, by przylgnąć do Niego, tak jak Stwórca już przylgnął do człowieka, chociaż człowiek jeszcze tego nie czuje.

Modlitwa musi wypływać z głębi serca i za każdym razem staje się coraz głębsza. Zwrócenie się z modlitwą oznacza trzymanie się Stwórcy rękami i nogami, tak jak gdybym znajdował się w Stwórcy jak zarodek w brzuchu matki. Piję i karmię się Nim, chcę utonąć i rozpuścić się w Nim bez końca. Chcę więc anulować się przed Najwyższym.

A zwrócenie się do Stwórcy jest możliwe tylko poprzez przyjaciół. Czyli, chcę uchwycić się za moich przyjaciół i anulować się przed nimi – będzie to oznaczać, że dołączyłem do Najwyższego.

Z lekcji na temat „Wszystko osiąga się siłą modlitwy”, 18.10.2023


Cierpienia są brakiem połączenia ze Stwórcą

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: W artykule Baal HaSulama „Modlitwa „Osiemnaście błogosławieństw” jest powiedziane, że istnieje przykazanie, aby modlić się o cierpienie. Jaki jest właściwy sposób, aby to zrobić?

Odpowiedź: Cierpienie jest brakiem połączenia ze Stwórcą, z przyjaciółmi, z całą ludzkością. Prawidłowa modlitwa o cierpienie oznacza, że nie proszę Stwórcy, aby je zabrał z powrotem, nie proszę, aby nie wywoływał go we mnie. Poprzez cierpienie Stwórca przypomina mi, że nie jestem naprawiony. Dlatego proszę Go, aby mnie naprawił, a wtedy w stopniu, w jakim będę się naprawiał, zacznę inaczej odczuwać świat.

Pytanie: Z jakiego powodu cierpi kabalista?

Odpowiedź: Kabalista cierpi z powodu tego, że chce kochać bardziej, ale jeszcze nie jest w stanie. Chodzi o to, że istnieje granica, do jakiego stopnia jego serce jest w intencji obdarzania. Chce więcej, ale nie ma jeszcze siły.

Pytanie: O co mamy się modlić, gdy Stwórca anuluje już cierpienie?

Odpowiedź: Modlić się, abyśmy mogli naprawić i odnosić się do siebie nawzajem z miłością, a wtedy cierpienie samo zniknie.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 19.10.2022


Stwórca nie ma żadnych preferencji w stosunku do nikogo

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Stwórca posłał Torę dla całego narodu Izraela. Dlaczego tylko kabalistom otworzył drogę do Siebie?

Odpowiedź: Stwórca zrobił wszystko, aby każdy, kto chce, mógł się do Niego zbliżyć. Jeśli teraz tego jeszcze nie rozumiemy, to w końcu dowiemy się, że Stwórca nie wyróżnia, nie wywyższa, jednego człowieka ponad drugiego, mężczyzny ponad kobietę, jednego narodu nie stawia wyżej ponad drugim i tak dalej. Inaczej nie byłaby to Tora, ale coś wymyślonego przez ludzi.

Uwierzcie, że im bardziej odkrywacie wszechświat i wszystko, co stworzył Stwórca, tym bardziej utwierdzacie się w tym, że nie ma tu żadnych przywilejów, żadnego kumoterstwa, nie ma niczego. Wszystko zależy od człowieka, który rozwija się tylko dzięki swoim wysiłkom. Zatem życzę wam powodzenia w zbliżeniu się do Stwórcy i przekonaniu się, że On odnosi się do wszystkich absolutnie jednakowo.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 17.11.2023