Artykuły z kategorii

Pytania dotyczące pracy duchowej – 26

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy powinno się w grupie rozwijać przedsmak przyjemności na przyszłych stopniach i odświeżać wspomnienia dobrych stanów, które były w przeszłości?

Odpowiedź: Tak, zdecydowanie. To wspiera człowieka na duchowej drodze.

Pytanie: Czym jest siła życiowa i jak możemy ją uzyskać z działania czasu? Przecież w duchowości nie ma czasu.

Odpowiedź: W takim stopniu, w jakim chcesz wznieść się ponad swoją naturę otrzymywania i dążyć, aby być w naturze obdarzania, zaczynasz zbliżać się do duchowości, otrzymywać nowe siły i odkrywać źródło tych sił – Stwórcę.

Pytanie: Co to jest życiodajna siła świętości? Czy jest w nas teraz?

Odpowiedź: Siła życiodajna to taka siła, która cię utrzymuje i daje siłę do nauki, słuchania, przychodzenia na lekcje, wzajemnego współdziałania z przyjaciółmi i tak dalej. Oczywiście, że masz ją w sobie. Gdyby tej siły nie było, byłbyś zupełnie osłabiony.

Pytanie: Jak przekonać ciało, że jest zobowiązane, do otrzymania życiowej siły od duchowości?

Odpowiedź: Nieustannie mówić mu o tym.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 08.11.2023


Pytania dotyczące pracy duchowej – 25

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co pomaga nam ujawnić formy zachowania Stwórcy w dziesiątce?

Odpowiedź: Nasze dążenie do zjednoczenia. Musimy starać się połączyć, a jeśli zrobimy to nieprawidłowo, wtedy Stwórca zacznie nas poprawiać.

Pytanie: Co pomoże mi uświadomić sobie różnicę pomiędzy moim codziennym dążeniem do zjednoczenia w dziesiątce a tym, jaką formę Stwórca najwyraźniej pokazuje mi? Na co powinienem zwrócić uwagę?

Odpowiedź: Na przyjaciół. Stwórca obleka się w przyjaciół. Powinieneś poczuć poprzez nich, jakie jeszcze niedokończone relacje masz z nimi, i w taki sposób otrzymasz formę zbliżenia się do Stwórcy.

Pytanie: Jak mam być szczery sercem wobec przyjaciół, aby ich nie odpychać?

Odpowiedź: Aby to zrobić, należy właściwie podnieść wielkość połączenia z przyjaciółmi ponad wszystko inne na świecie. Jak jest powiedziane: albo zjednoczenie, albo śmierć.

Z lekcji według artykułu Rabasza, 03.11.2023


Pytania dotyczące pracy duchowej – 24

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy można sobie wyobrazić, że mój egoizm to Stwórca, ale jest to zły Stwórca?

Odpowiedź: To nie jest Stwórca. To taka właściwość, specjalnie stworzona przez Stwórcę, aby pomóc nam skierować się w stronę Stwórcy, który jest Dobry i emanuje dobro.

Pytanie: Jakie powinny być działania, aby poczuć głębię jedności w dziesiątce?

Odpowiedź: Działania w kierunku połączenia. To właśnie one doprowadzają nas do poczucia jedności, jej wymiaru, głębi itd. Nie potrzebujemy niczego innego, jak tylko zjednoczenia między nami.

Pytanie: Kiedy w poznawaniu wiedzy ujawniamy brak podobieństwa właściwości, to metoda Kabały zaleca nam, abyśmy podążali wiarą ponad wiedzę. Jak wiara rekompensuje brak podobieństwa właściwości?

Odpowiedź: Wiara nie rekompensuje braku podobieństwa właściwości, a pomaga zbliżyć się do Stwórcy, chociaż nadal istnieje różnica we właściwościach między Stwórcą a człowiekiem. Następnie właściwości te wyrównują się w pewnym stopniu i człowiek zaczyna bardziej odczuwać Stwórcę i tak przechodzi od stopnia do stopnia.

Pytanie: W artykule „Szamati” jest powiedziane, że człowiek będąc w najgorszym stanie, już poniżej którego być nie może, nie powinien wychodzić spod zarządzania Stwórcy. Jak to jest możliwe?

Odpowiedź: Jeśli człowiek czuje że jest pod zarządzaniem Stwórcy, to znaczy, że powinien dołożyć jeszcze większych wysiłków, aby nie wyjść spod tej władzy.

Z lekcji na temat „Umacniamy się w tym, że „nie ma nikogo oprócz Niego”, 11.10.2023


Pytania dotyczące pracy duchowej – 23

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Na tym kongresie często mówiono o wstydzie. Dlaczego po każdym działaniu, czy to modlitwie, czy dyżurze, pojawiają się wątpliwości i strach: czy zrobiłem to prawidłowo, czy nie?

Odpowiedź: Po to, by popychać was jeszcze dalej, bardziej prawidłową drogą i abyś właściwie ocenił siebie. Tak więc, jest to dobrze.

Pytanie: Na kongresie, na zebraniu przyjaciół, jeden z nas mówił i płakał, ja też, niespodziewanie rozpłakałem się, jak zresztą wielu innych. Potem, gdy przyjaciele rozmawiali na posiłku, nastąpiło natychmiastowe włączenie. Nigdy wcześniej nie widziałem takiego skupienia i otwarcia serc. Ale nie rozumieliśmy, co powinniśmy zrobić dalej z tym otwarciem serca?

Odpowiedź: Uchwyćcie Stwórcę, zmuście Go aby zniżył się i napełnił was. Oto, co należy zrobić. Ale to przyjdzie instynktownie. Wszystko się wam uda.

Pytanie: Jak możemy otworzyć serca nawzajem i przed całym kongresem a jednocześnie myśleć o przyszłości, aby nasza praca przyniosła korzyść przyszłym pokoleniom, tak jak my korzystamy z tego, co zostawili nam ci którzy przebyli tę drogę przed nami?

Odpowiedź: Jeśli staramy się iść do przodu w coraz lepszej więzi między nami, to niewątpliwie Stwórca nam pomoże, będzie nam towarzyszył i tak osiągniemy nasz cel.

Pytanie: Jest takie wrażenie, że w naszych przejawieniach miłości panuje jakieś zamieszanie, ponieważ napływają nieustanne wyjaśniania. Gdzie popełniamy błąd? Jak możemy dokładniej wykonać to, co radzi Pan i Rabasz?

Odpowiedź: Ciągle popełniacie błędy i potykacie się. Przez to cały czas powinniście wyjaśniać, o co się potykacie, gdzie upadliście, jak podnieść się i kontynuować drogę. Szukajcie!

Z lekcji nr 2 Międzynarodowego kongresu kabalistycznego „Odkrywamy serca”, 30.09.2023