Artykuły z kategorii

Bezpośrednia zależność

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy można powiedzieć, że narody świata swoim zachowaniem zmuszają Izrael do wejścia na drogę naprawy?

Odpowiedź: Tak, narody świata poprzez swoje negatywne zachowanie do Izraela zmuszają go do zrozumienia, że cały świat zależy od niego.

Pytanie: W artykule Baala HaSulama: „Najpierw nastąpi naprawa świata” jest powiedziane, że kiedy naprawione zostaną poszczególne elementy całego Izraela w całości, cały świat zostanie automatycznie naprawiony. Co to znaczy?

Odpowiedź: Chodzi o połączenie między wszystkimi ludźmi na świecie. Jeśli my, którzy studiujemy Kabałę, a poprzez studiowanie i połączenie między sobą, jesteśmy związani ze Stwórcą, jeśli zapragniemy naprawić siebie i wznieść się do Stwórcy, to w miarę naszej naprawy cały świat zjednoczy się i wzniesie do Stwórcy.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 04.11.2023


Na podstawie zamysłu stworzenia

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy zamysł stworzenia jest jakimś celem, do którego podąża całe stworzenie, czy też jest to myśl, która jest w każdej części stworzenia w każdym momencie czasu?

Odpowiedź: I jedno i drugie. Zamysłem stworzenia jest stworzenie stworzeń po to, aby ostatecznie zadowolić je, napełnić wyższym światłem i pomóc osiągnąć poziom Stwórcy. W taki sposób osiąga się ich doskonałość.

Pytanie: Czy w każdym stanie stworzenia jest cząsteczka zamysłu stworzenia? Na przykład w każdej myśli człowieka, w każdym pragnieniu człowieka?

Odpowiedź: Tak, we wszystkim. Dlatego że to wszystko pochodzi z postanowienia Stwórcy, aby stworzyć wyjątkowe, jedyne stworzenie.

Z lekcji według „Nauki dziesięciu Sfirot”, 05.11.2023