Biografia

Michael Laitman

Michael Laitman to światowej sławy naukowiec-badacz w dziedzinie klasycznej, autentycznej kabały.

Doktor filozofii, profesor ontologii i teorii poznania, Michael Laitman jest założycielem i dyrektorem Międzynarodowej Akademii Kabały, Bnei Baruch oraz Instytutu Badań Kabały imienia J. Aszlaga (ARI – Ashlag Research Institute) – organizacji non-profit, zaangażowanych w działalność naukową i edukacyjną w zakresie nauki kabały. Członek Światowej Rady Mądrości (World Wisdom Council) – zgromadzenia czołowych naukowców i osób publicznych, zajmujących się rozwiązywaniem globalnych problemów współczesnej cywilizacji, której patronuje profesor filozofii Erwin Laszlo, nominowany w 2004 i 2005 r. do Pokojowej Nagrody Nobla.

Dr M. Laitman jest autorem ponad trzydziestu książek na temat kabały, w których określono jej podstawowe pojęcia. Są to komentarze do oryginalnych źródeł kabalistycznych, które ujawniają tę naukę jako mądrość i wiedzę, niezbędną dla ludzkości do świadomego i kontrolowanego wyjścia z dzisiejszego totalnego kryzysu cywilizacji. Książki są przetłumaczone i opublikowane w wielu językach.

Dr M.Laitman urodził się w 1946 r. w Witebsku na Białorusi. Po ukończeniu nauki na Uniwersytecie Politechnicznym w Leningradzie (Petersburg, Rosja) na wydziale Biocybernetyki Medycyny zaczął karierę naukową w Centrum Badawczym Hematologii w Petersburgu, gdzie specjalizował się w elektromagnetycznej regulacji dopływu krwi do serca i mózgu. Następnie pracował w laboratorium Wojskowej Akademii Medycznej w Kronsztadzie (Rosja) i w delfinarium Akademii w Sewastopolu (Ukraina). Pracował nad tematem „Medycyna kosmiczna”.

W 1974 roku wyemigrował do Izraela, gdzie służył w bazie wojskowej Sił Powietrznych Izraela jako specjalista urządzeń elektronicznych. Później zajął się biznesem w dziedzinie medycyny.

W 1975 roku uświadomił sobie swoją wiarę. Rozczarowany możliwościami nauk świeckich w ujawnieniu źródła życia, zaczął odwiedzać rabinów i kabalistów, starając się od nich uzyskać odpowiedź. Po wielu latach poszukiwań wreszcie znalazł swojego nauczyciela, kabalistę Rawa Barucha Szalom Aszlaga zwanego Rabaszem. Był on pierworodnym synem i następcą wielkiego kabalisty Rawa Jehudy Aszlaga znanego jako Baal ha-Sulam. W ten sposób Michael Laitman kontynuuje łańcuch przekazu wiedzy kabalistycznej współczesnemu pokoleniu.

W ciągu następnych dwunastu lat, między rokiem 1979 a 1991, nigdy nie opuszczał Rabasza na krok, aż do chwili jego odejścia. Był przy nim cały ten czas, służąc mu jako osobisty asystent i sekretarz. Był jednym z jego najwierniejszych studentów. Za namową Rabasza napisał i opublikował swoje pierwsze trzy książki wydane w 1983 roku.

W 1991 roku założył Bnei Baruch, grupę studentów kabały, która przejęła nieprzerwane dziedzictwo po Baal ha-Sulamie i Rabaszu. Bnei Baruch stała się szybko rozrastającą organizacją międzynarodową, wypełnioną studentami z całego świata, którzy studiują i rozpowszechniają wiedzę kabalistyczną.

W 1996 roku stworzył jedną z najbardziej popularnych stron internetowych o kabale – http://www.kabbalah.info w 35-iu językach. W 2000 roku strona została oznaczona przez encyklopedię „Britannica” jako jedna z największych stron internetowych pod względem liczby odwiedzających oraz liczby materiałów edukacyjnych i informacyjnych na temat kabały.

W 2001 roku na bazie Bnei Baruch założył Międzynarodową Akademię Kabały z bezpłatną stacjonarną i zaoczną formą nauczania dla wszystkich chętnych. Oddziały Akademii zostały otwarte w ponad 25 krajach na całym świecie. Wszystkie materiały szkoleniowe: wykłady, książki, filmy itd. dostępne są w internecie bezpłatnie. Akademia prowadzi również bezpłatne kursy korespondencyjne.

Przez ostatnie trzydzieści lat Michael Laitman zajmuje się badaniem nauki kabały. Mieszka w Izraelu, jest żonaty i ma troje dzieci.

Podejście M. Laitmana do kabały jest radykalnie odmienne od utartych wyobrażeń o niej jako mistycznego kierunku w judaizmie. Sprawą pierwszorzędną jest, by autentyczna kabała była wolna od przekłamań, które zostały skojarzone z nią przez lata. Autentyczna kabała nie ma związku z uzdrawianiem, rzucaniem zaklęć, święconą wodą, czerwonymi nitkami czy medytacją. Nie ma też żadnego związku z mistycyzmem czy religią.

Mądrość kabały, według definicji wielkich kabalistów, jawi się jako metoda naprawy człowieka i świata. Jest odkrywana w ostatnich czasach, bo dziś ludzkość potrzebuje jej jak powietrza.

Inne osiągnięcia i opinie naukowców…
Rozległa działalność naukowa i edukacyjna Dr Laitmana spowodowała przyznanie mu tytułu Profesora Ontologii i Teorii Poznania, nadanego mu przez Najwyższą Międzydyscyplinarną Komisję Zaświadczeń Naukowych Federacji Rosyjskiej. Poza tym Dr Laitman współpracował z wybitnymi naukowcami prowadzącymi niepowtarzalne, unikatowe badania nad współczesną nauką i Kabałą, a w 2005 roku napisał na ten temat książkę wspólnie z Prof. Wadimem Rozinem z Państwowego Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie, Państwowego Uniwersytetu Nauk Humanistycznych przy Rosyjskiej Akademii Nauk.
Inne projekty z czołowym naukowcem, jakim jest Dr Jeffrey Satinover – psychiatrą i fizykiem teoretycznym z Uniwersytetów w Princeton i w Nicei są w różnym stadium realizacji.Dziś trzydziestoletnie badania Dr Laitmana w nauce Kabały są znane wśród sławnych naukowców i badaczy nauk ścisłych, które przestrzegają klasycznego naukowego paradygmatu. W ramach jego edukacyjnego i naukowego programu Laitman uczestniczy w międzynarodowych konferencjach obok naukowców z całego świata. Jest on też założycielem i prezesem Instytutu Badań Aszlaga (ARI- Ashlag Research Institute), powołanego by prowadzić badania nad powiązaniami między naukami naszego świata a nauką Kabały.W marcu 2005 roku Dr Laitman wziął udział w udanym publicznym spotkaniu w San Francisco z wiodącymi amerykańskimi naukowcami, występującymi w dokumentalnym hicie „Co my do diaska wiemy?” – „What the bleep we do know?”. Poniżej są niektóre z wrażeń naukowców po tym spotkaniu:

Fred Alan Wolf – Doktor Filozofii, autor jedenastu książek, między innymi „The Yoga of Time Travel & Matter into Feeling: a new Alchemy of Science” oraz „Spirit and Mind into Matter”:

„Jesteś naprawdę mistrzem. Chciałbym siedzieć u Twoich stóp i studiować przez lata.”

Jeffery Satinover – Dr Medycyny i Magister Nauk Ścisłych, autor 7 pozycji z fizyki kwantowej i psychiatrii włącznie z: Quantum Brain (Mózg kwantowy) i Cracking the Bible Code (Rozszyfrowywanie kodu biblii), Wydział Fizyki, Uniwersytet w Nicei, Francja:

„Wyłanianie się Kabały z ukrycia w autentycznej formie ma znaczenie historyczne i jest naprawdę niezwykłe. Miałem wielki przywilej i zaszczyt poznać Rawa Michaela Laitmana osobiście i z wielką przyjemnością popieram jego ostatnią książkę o Kabale. Dr Laitman wnosi do tej starożytnej nauki gorące serce, głęboką wiedzę i doświadczenie, jak również uchwycił współczesną zasadę empiryzmu. Wspaniałe umysły przez całe wieki znajdowały w autentycznej Kabale (w przeciwieństwie do jej powierzchownych wariantów, przestrzegam) nie sekciarskie, lecz humanitarne, duchowe kierownictwo.”

Więcej poparcia od ważnych osobistości w świecie Kabały pojawia się w jednej z ostatnich publikacji Dr Laitmana: Awakening to Kabbalah (Przebudzenie ku Kabale) (wyd. Jewish Lights Publications, 2005):

Prof. Daniel Matt, jeden z czołowych badaczy Kabały. Prof. Matt służył jako profesor Żydowskiej Duchowości w Graduate Theological Union w Berkeley, Kalifornia w latach 1979-2000. Dodatkowo wykładał na Uniwersytecie w Stanford oraz Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Wydał sześć książek, m.in. Zohar: The Book Enlightenment (Zohar: Księga oświecenia); The Essential Kabbalah; oraz God and the Bing Bang (Bóg i Wielki Wybuch). Obecnie pracuje nad pierwszym angielskim tłumaczeniem Sefer-ha-Zohar (Wydawnictwo Stanford):

„Raw Michael Laitman jest wyjątkową i fascynującą osobistością: utalentowanym naukowcem, który opracował sensowną syntezę nauki i kabały.”

Rabi David A. Cooper, autor książki God Is a Verb (Bóg – to czasownik) and Ecstatic Kabbalah (Rozentuzjazmowana Kabała):

„Niezwykłe zasoby dla tych, którzy poszukują tradycyjnej, mistycznej, żydowskiej nauki, droga poważnych studentów studiujących je od tysięcy lat. Bazująca na dobrze znanym komentarzu SULAM do księgi Zohar, który do teraz jest podstawowym źródłem dla każdego, kto badał ezoteryczne Kabalistyczne objawienie, jest to niezbędny tekst dla dobrze zaopatrzonej Żydowskiej mistycznej biblioteki.”

Artur Goldwag, autor The beliefnet Guide to Kabbalah :

„Nie ma tutaj żadnej czerwonej nitki, żadnej płytkiej obietnicy światowego sukcesu. Zamiast tego Raw Laitman zachęca nas do transformacji siebie – i świata – poprzez wymagające, często bolesne działanie Kabały. Fascynujący, uczony, czasami zaskakujący. będzie prowokował i inspirował każdego duchowego poszukiwacza.”

Tamar Frankiel, Doktor Filozofii, autor The Gift of Kabbalah: discovering the Secrets of Heaven (Dar Kabały: Odkrywanie sekretów Raju), Renewing Your Life on Earth (Przedłużanie życia na Ziemi):

„Wyjaśnia jak Kabała, rozumiana właściwie jest nauką duchowej mądrości, która transformuje nasze pragnienia tak, że możemy przynieść korzyść dla całego stworzenia.”

Dr Laitman jest członkiem Światowej Rady Mądrości organizacja kierowana przez Prof. Ervina Laszlo w połączeniu z Klubem Budapeszteńskim. Prof. Laszlo był jednym z pierwszych przedstawicieli w obszarze systemów filozofii i ogólnej Teorii Ewolucji i wydał blisko 70 książek przetłumaczonych na 18 języków. W czasie swojej długiej kariery akademickiej jako profesor filozofii, systemów filozoficznych i przyszłych nauk, pracował na wielu różnych renomowanych uczelniach w Stanach Zjednoczonych i w Europie, m.in. w Sorbonie w Paryżu, Uniwersytet w Houston, Uniwersytetach stanu Portland i Indiana, na Północnowschodnim Uniwersytecie i Uniwersytecie Nowego Jorku. Poniżej jest parę słów, które napisał odnośnie jednej z publikacji Dr Laitmana: „Kabała, Nauka i znaczenie życia” :

„W czasie krytycznych decyzji dla naszego życia na tej planecie, starożytna mądrość Kabały ma nowe znaczenie i użyteczność. Mądrość zawarta w klasycznym Piśmie Świętym musi zostać przeniesiona by znieść problemy przed, którymi stoimy i stworzyć dla nas możliwości, i komunikat ten musi stać się dostępny dla wszystkich ludzi, w Izraelu i na całym świecie. Raw Michael Laitman jest wykwalifikowany, jak nikt inny do tego, by stawić czoła temu wyzwaniu i zrealizować historyczną misję.”