Trzymać się Stwórcy

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: W artykule Baal HaSulama „Jak stojący przed Królem” (Szamati 211) jest napisane, że człowiek powinien być ostrożny jeśli otrzymuje rzeczy materialne, aby nie anulowały jego chisaronu (duchowej potrzeby). Jak dziesiątka pomaga w tym człowiekowi?

Odpowiedź: Spróbujcie w waszym wspólnym dążeniu do Stwórcy wyobrazić sobie, że jesteście przed Nim, wspieracie się wzajemnie, razem zwracacie się do Niego i nie macie innych problemów niż pozostawanie z Nim w kontakcie.

Miejcie razem ze wszystkimi przyjaciółmi w dziesiątce ten sam kierunek, aby wspólne dążenie do coraz większego połączenia ze Stwórcą stało się niezmienne. Musicie cały czas starać się widzieć Stwórcę przed sobą i trzymać się Jego. Jeśli będziecie ciągle wyobrażać sobie, że Stwórca jest przed wami, wtedy stopniowo wszystko wam się to uda.

Dlatego praktycznym narzędziem waszej pracy duchowej jest wyobrażanie sobie, siły Stwórcy. A kiedy odpowie wam, czyli przyciągnie do siebie, zaczniecie inaczej postrzegać świat.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 16.11.2023


W oczekiwaniu na odpowiedź

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: W artykule Baal HaSulama „Dwa stany” jest napisane, że odpowiedź na prośbę skierowaną do Stwórcy przychodzi po długim czasie. Może się wydawać, że na górze panuje jakaś biurokracja, jakby list do Niego tam zaginął.

Okazuje się jednak, że kiedy człowiek zaczyna prosić, to sama jego prośba nie jest jeszcze zakończona i zaczyna się jej korektura, która zajmuje dużo czasu. Czy to dlatego trzeba tak długo czekać na odpowiedź? A kiedy prośba osiągnie stan doskonały, czy wtedy człowiek ją otrzyma?

Odpowiedź: Tego nie wiemy. Za każdym razem mogą być różne przyczyny. Musimy jednak zrozumieć, że istnieje tylko jeden wyższy korzeń, który zarządza wszystkim, a kiedy odkrywa się, zaczynamy rozumieć, że istnieje wyższe zarządzanie. A kiedy jest ukryty, to zrozumiałe, że zarządzanie jest na poziomie naszego świata.

Pytanie: Czy oznacza to, że odpowiedź na pytanie, dlaczego dostajemy taki przedział czasu nie jest możliwa?

Odpowiedź: Może nie być to dla nas zrozumiale. Nie mniej jednak wszystko dzieje się zgodnie z zarządzaniem z góry. To czy Stwórca odpowie, czy zrobi tak żeby człowiek zapomniał o tym, zależy od wyższego zarządzania.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 14.11.2023


Pytania dotyczące pracy duchowej – 31

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy będąc pod jawnym zarządzaniem Stwórcy człowiek zawsze odczuwa tylko łaskę i dobro?

Odpowiedź: Tak, oczywiście. Jak może być inaczej? Człowiek czuje Stwórcę, czyli tylko pozytywne wpływy na siebie.

Pytanie: Dlaczego w niektórych przypadkach mówimy, że jeśli pojawi się prośba, to odpowiedź na nią jest gotowa natychmiast, a w innym przypadku, że czekamy na odpowiedź latami, miesiącami czy dniami?

Odpowiedź: To nie zależy od nas, musimy po prostu zwiększyć naszą prośbę. Jeśli jest to naprawdę prawdziwa prośba, to musimy się na niej skupić i cały czas kierować ją do Stwórcy.

Pytanie: W naszej dziesiątce jest ogromna potrzeba Stwórcy. Czujemy, że bardzo nam Go brakuje. Czego jeszcze nam brakuje, żeby zadowolić Stwórcę?

Odpowiedź: Brakuje prawdziwego uczucia potrzeby Stwórcy, aby stać się jedną całością i z tej jedności poczuć, że Stwórca jest w nas.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 14.11.2023


„Sojusz soli” – połączenie na wieki

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co to znaczy „ofiarować sól”? Jakie jest to działanie w duchowości?

Odpowiedź: W świecie materialnym posypujemy mięso solą, aby zapobiec jego zepsuciu. Ponieważ sól to jedyna substancja spożywcza, która nie ulega rozkładowi. Ale w świecie duchowym chodzi o pragnienie, aby połączenie między nami pozostało wieczne. Dlatego należy obowiązkowo chronić i wzmacniać nasze wzajemne relacje, pomimo wszelkich przeszkód, co nazywa się „sojuszem soli”.

Pytanie: Czym różni się prawo poręczenia od sojuszu soli? A może jest to jedno i to samo?

Odpowiedź: Nie są tym samym, ale odnosi się do tych samych celów: chronimy nasze połączenie i nasze ukierunkowanie na Całkowitą Naprawę, w której stanowimy całkowitą jedność.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 15.11.2023


Miejsce człowieka

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Człowiek, z jednej strony powinien włączyć się we wspólne kli, aby Stwórca mógł je napełnić, ale z drugiej strony punkt człowieka dąży do zjednoczenia się z zamysłem Stwórcy. I okazuje się, że nie jest ani tu, ani tam. Gdzie znajduje się miejsce człowieka?

Odpowiedź: Człowiek powinien dążyć do Stwórcy – stamtąd wyszedł i tam musi powrócić. Ponieważ jego wyjście nastąpiło pod wpływem egoizmu, dlatego powrót do Stwórcy jest możliwy tylko w tym przypadku, jeśli człowiek przekształci swój egoizm w siłę połączenia ze Stwórcą.

W taki sposób jego połączenie ze Stwórcą będzie absolutne, pełne, nazywa się to, całym ciałem i duszą. Właśnie to musimy osiągnąć.

Z lekcji według artykułu Rabasza, 12.11.2023


Pytania dotyczące pracy duchowej – 30

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jaka jest różnica, czy wypełniamy Torę z ciemności, czy z pragnienia, by było światło?

Odpowiedź: Staraj się stworzyć połączenie między wszystkimi elementami stworzenia a zobaczysz, jak bardzo przybliżasz się do ich wypełnienia. Wtedy poczujesz, czy znajdujesz się w świetle, czy w ciemności.

Pytanie: Jak rozwiązać odwieczny konflikt pomiędzy złym początkiem a potrzebą pracy dla niebios?

Odpowiedź: W tym celu otrzymaliśmy dziesiątkę, grupę, w której jesteśmy i za pomocą której możemy wydostać się z własnego egoizmu. Włączcie się bardziej w siebie nawzajem i zobaczcie ile siły pojawia się w Was, aby iść do przodu.

Pytanie: Jak możemy poczuć ciemność z tego, że brakuje nam kelim do obdarzania?

Odpowiedź: Musicie poczuć na podstawie swoich wysiłków, czego wam brakuje, i modlić się o to, aby pojawiły się w was obdarzające kelim.

Pytanie: Jak możemy otrzymać siłę i rozum od Stwórcy tylko dla uformowania duszy, a nie z egoistycznego proszenia za siebie?

Odpowiedź: Tylko z pomocą tego, że robisz dobro dla grupy, aby jeszcze bardziej ją zjednoczyć.

Z lekcji według artykułu Rabasza, 13.11.2023


Miejsce naprawy dusz

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Dusze które tworzą ogólny system „Adam Riszon” znajdują się w trzech światach BJ’ABrija, Jecira i Asija. Co to znaczy?

Odpowiedź: Dusze, będące wciąż oderwane od duchowości, od boskości, są w światach BJ’A w różnego rodzaju stanach wzlotów, upadków, studiowania wyników swoich działań. Tam przechodzą wstępne naprawy. Chodzi o ludzi, którzy wychodzą z naszego świata i zaczynają stopniowo poznawać duchowość.

Pytanie: Jaki jest związek pomiędzy systemem „Adama Riszon“, w którym znajdują się zaczątki wszystkich dusz ludzi, wszystkich naszych pragnień i myśli, a światem Acilut – światem naprawy?

Odpowiedź: Świat Acilut znajduje się ponad światami Brija, Jecira i Asija. Pomiędzy nim i światami BJ’A istnieje granica, która nazywa się „parsa”. Trzeba tę granicę przekroczyć, po to, aby wznieść się do świata Acilut.

Z programu TV „Wprowadzenie do nauki Kabały”, 07.11.2023


Dlaczego tak trudno pracować dla obdarzania?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Dlaczego tak trudno jest pracować dla obdarzania i jak można ułatwić to działanie w pracy duchowej?

Odpowiedź: Nie chodzi o to że pracować dla obdarzania jest trudno, ale że jest to niemożliwe. Tej właściwości nie ma w nas, dlatego mówienie o tym jest równoznaczne z powiedzeniem: „Lataj jak ptak”. I co można zrobić? Pomimo wszystko, nadal pracować dla obdarzania.

Nawet jeśli nie mamy takiej właściwości, którą moglibyśmy włączyć, aby pracować dla obdarzania, to jest ona kształtowana pod wpływem wyższego światła i musimy się przybliżyć do niej poprzez grupę.

Pytanie: Zatem nasza metoda ułatwia tę pracę?

Odpowiedź: Nie tylko ułatwia, ale kieruje, wyjaśnia, wzmacnia. Ta metoda jest wszystkim.

Z lekcji według artykułu Rabasza, 12.11.2023


Być włączonym w zarządzanie Stwórcy

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy można prosić Stwórcę o stan przyspieszenia (achiszena), czy też stan ten jest nagrodą za naszą pracę?

Odpowiedź: W zasadzie musimy starać się być stale w takim samym działaniu, jak Stwórca, aby zgadzać się z Jego zarządzaniem. Naszym zadaniem jest włączyć się w Jego zarządzanie i cały czas podążać w tym samym kierunku. Tak jak chce Stwórca, tak musimy działać. A wtedy wejdziemy w stan zespolenia ze Stwórcą.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 14.11.2023


Różnica między światem Acilut a światami BJ’A

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jaka jest różnica między światem Acilut – światem naprawy, a kolejnymi trzema światami Brija, Jecira, Asija?

Odpowiedź: Różnica polega na tym, że światy Brija, Jecira i Asija znajdują się jakby pod zasłoną, pod ukryciem. W tych światach możemy wznosić się i opuszczać, ale nie odczuwamy przez to niczego boskiego, niczego, odnoszącego się do Wszechmogącego, do Stwórcy.

A w świecie Acilut już przejawia się Stwórca. Dlatego ten świat nazywa sie „Acilut” od słowa „Eclo” (u „Niego”, „On”).

Pytanie: Czy oznacza to, ze wszystkie naprawy odbywają się w świecie Acilut?

Odpowiedź: Nie same naprawy, a ich rezultat.

Z programu TV „Wprowadzenie do nauki Kabały”, 07.11.2023