Pytania dotyczące pracy duchowej – 71

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jeśli istnieje poczucie dystansu w odniesieniu do zjednoczenia, to na czym powinniśmy się skupić, gdy wszystko jest jakby odkryte i nie ma czegoś określonego?

Odpowiedź: Musicie zerwać wszystkie złe więzi między wami a zamiast nich przywrócić dobre więzi, i myśleć tylko o tym, jak wszyscy razem przekształcimy się w jedno wielkie kli. Nic więcej nie potrzeba, jak tylko stać się jednym zjednoczonym sercem.

Pytanie: Co to znaczy, że w miarę naprawy różnice znikają? Przecież każdy ma swój własny korzeń duszy, a zjednoczenie pozwala jeszcze wyraźniej ujawnić indywidualne osobliwości każdego pragnienia.

Odpowiedź: Chociaż indywidualne cechy każdego z nas odkrywają się wyraźniej, to kierunek jest ten sam. Sens duchowego wzniesienia polega na tym, żeby wszyscy połączyli się i utworzyli jedną sieć, która zjednoczy wszystkie serca.

Pytanie: Czuję, że nie wiem, jak zjednoczyć całe światowe kli w swoim sercu. Ale wiem, że Pan może to zrobić. Czy mogę dodać swoją intencję do Pana?

Odpowiedź: Proszę. Jestem otwarty na każdego na świecie. Absolutnie dla wszystkich. Dlatego dołączcie do mnie, ja dołączę do was i razem będziemy dążyć do pełnego zjednoczenia.

Z lekcji na temat „Przygotowanie do kongresu „Życie w dziesiątce””, 25.01.2024


Jak zadowolić nauczyciela?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: W artykule Baala HaSulama „Przed stworzeniem plonów” (Szamati, 245) jest powiedziane: dzięki temu, że człowiek znajduje się w połączeniu z prawdziwym nauczycielem, czyli całym jego pragnieniem jest tylko obdarzanie, wtedy powinien wykonywać działania, aby zadowolić nauczyciela.

Co to znaczy podobać się nauczycielowi i jak przejawia się to w dziesiątce?

Odpowiedź: Nauczyciel wymaga od ciebie tylko jednego – ciągłego przybliżania się do Stwórcy poprzez dziesiątkę. To wszystko. Chcesz spodobać się? Wykonuj to działanie. Nic więcej nie jest potrzebne.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 10.02.2024


Duchowa skarbnica

каббалист Михаэль Лайтман Zagubiliśmy się na straszliwej pustyni, razem z całą ludzkością, a teraz znaleźliśmy wielki skarbiec pełen wszelkich dobrodziejstw. Chodzi o księgi kabalistyczne. (Baal HaSulam, „Ostatnie pokolenie”)

Dlaczego Baal HaSulam nazywa księgi kabalistyczne skarbnicą? – Chodzi o to, że wszystkie kabalistyczne księgi opisują pochodzenie człowieka, pochodzenie naszej Ziemi, społeczeństwa ludzkiego – dokąd powinno zmierzać, według jakich praw funkcjonować, jak może zmieniać siebie w naturze, i naturę dla siebie.

Wszystko to odnosi się do Kabały, a tym bardziej, jeśli chodzi o ostatnie pokolenie. Przecież mówimy o stanie, który musimy osiągnąć w przyszłości. Informacje zawarte w księdze pokazują ludzkości, jak należy istnieć. W taki sposób ludzkość może zapewnić sobie dobry rozwój przez wiele, wiele lat, aż osiągnie najwyższy etap swojego rozwoju jako ostatnie pokolenie.

Z programu telewizyjnego „Epoka ostatniego pokolenia”, 04.02.2024


Proście Stwórcę, a On odpowie

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: „Sprawiedliwy” i „czysty” to dwa stopnie w naszej pracy?

Odpowiedź: Tak, to są dwa stany. W artykule „Szamati” 135 jest powiedziane: „czystego i sprawiedliwego nie zabijaj”, co oznacza​​ nie zabijaj w sobie swoich prawidłowych odczuć.

Pytanie: Jeśli nie mogę zrozumieć artykułu, ale czuję, że jest w nim coś szczególnego, czy mogę prosić Stwórcę, aby mi to odkrył?

Odpowiedź: Zawsze możesz prosić Stwórcę. Z reguły powinien odpowiedzieć. Nie dokładnie tak, jak chcesz, ale odpowie. Tak więc proś tak często, jak tylko możesz..

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 07.02.2024


Sposób i działanie

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Załóżmy, że człowiek znajduje się w stanie, który ocenia jako zły, ale jednocześnie usprawiedliwia Stwórcę. Jaka jest różnica pomiędzy zwykłym usprawiedliwieniem Stwórcy a wiarą ponad wiedzę?

Odpowiedź: Wiara ponad wiedzę jest sposobem na połączenie się ze Stwórcą. A usprawiedliwienie Stwórcy jest działaniem, które doprowadza człowieka do wiary ponad wiedzę, do zjednoczenia ze Stwórcą.

Pytanie: Jeśli jestem w złym stanie, jest to zrozumiałe. A kiedy jestem w dobrym stanie, co to znaczy usprawiedliwiać Stwórcę?

Odpowiedź: I tak jesteś w działaniu usprawiedliwiania, jeśli jesteś w dobrym stanie.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 07.02.2024


Czy warto dzielić się osobistymi odczuciami?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co oznaczają właściwości, których nie wolno ujawniać człowiekowi?

Odpowiedź: Niektóre osobiste wrażenia i doświadczenia. Chociaż na etapie przygotowania są takie, że niczego zakazanego w nich nie ma, jednak lepiej jest, jeśli człowiek mniej lub bardziej ukrywa je przed innymi.

Pytanie: A czy możemy dzielić się naszymi odczuciami z nauczycielem, otworzyć przed nim serce?

Odpowiedź: Lepiej tego nie robić. Ale możesz swobodnie zadawać pytania na lekcji. Nie ma nic tajnego, co powinieneś póki co ukrywać.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 06.02.2024


Zapis duchowym światłem

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Na czym polega działanie wyrycia słów Tory na sercu?

Odpowiedź: Serce – to egoizm. Powinieneś zapisać na sercu za pomocą duchowego światła wszystkie warunki, wszystkie prawa obdarzania.

Pytanie: A jeśli czuję, że moje serce jest z kamienia, cóż mogę na nim napisać?

Odpowiedź: Próbuj. Zobaczysz, że z jednej strony twoje serce jest z kamienia, a z drugiej jest żywe. Poczujesz wyzwolenie od egoizmu w takim stopniu, w jakim zaczniesz wznosić się coraz wyżej, zwracając się do Stwórcy. W tym manifestuje się twoje zbliżenie ze Stwórcą.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 04.02..2024


Wyjątkowy artykuł

каббалист Михаэль Лайтман Artykuł Baal HaSulama „Ostatnie pokolenie” jest unikalnym artykułem napisanym w latach 50. ubiegłego wieku. Napisał go specjalnie dlatego, aby pokazać przyszłość z przeszłości, program duchowego rozwoju ludzkości.

Artykuł przeznaczony jest dla pokolenia, które musi zdecydować, po co istniejemy, dokąd zmierzamy, co nas przyciąga. Właśnie to interesowało Baal HaSulama.

Baal HaSulam starał się pokazać, jak prawa duchowe manifestują się we wszystkich sferach naszego życia, i musimy osiągnąć stan, kiedy wspólnie będziemy myślec o ostatnim pokoleniu, które się właśnie teraz formuje.

Baal HaSulam był wielkim wizjonerem, prorokiem. Prorok to człowiek, który ma połączenie z wyższą siłą/Stwórcą, z systemem światów i jednocześnie z naszym światem. Dlatego może służyć jako ogniwo łączące między naszym światem a wyższym światem.

Z programu telewizyjnego „Epoka Ostatniego pokolenia”, 04.02.2024


Połączenie duszami

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co to znaczy, że łączymy się z poszczególnymi duszami? Moi przyjaciele w dziesiątce są jakby oddzielnymi duszami. Gdzie w nich jest ta część duszy, z którą się łączę?

Odpowiedź: Pragnienie przyjaciela do duchowości, punkt w sercu, jest jego indywidualną duszą. Powinieneś starać się połączyć z każdym z nich tak, aby być razem w jednej wspólnej duszy.

Stopniowo będziecie się do siebie zbliżać coraz bardziej i mocniej, na różnych poziomach, i dzięki temu połączeniu utworzycie wspólną duszę.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 06.02.2024


Wolność – wyzwolenie od egoizmu

каббалист Михаэль Лайтман Właściwość „wolność”, którą jesteśmy uhonorowani w wyniku pracy duchowej, to pragnienie bycia ponad pragnieniem otrzymywania. Czyli w stopniu zbliżenia ze Stwórcą, człowiek dostaje się pod Jego wpływ i zaczyna przekształcać wszystkie swoje pragnienia, intencje, właściwości na podobieństwo do Stwórcy.

Pytanie: Dlaczego nazywa się to właściwością wolności, skoro człowiek faktycznie podlega wpływowi Stwórcy?

Odpowiedź: Wyzwolenie od egoizmu jest dla nas wolnością.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 04.02.2024