Jak zbliżyć się do przyjaciół?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jak zbliżyć się do przyjaciół, od czego wszystko się zaczyna?

Odpowiedź: Wszystko zaczyna się od uświadomienia sobie konieczności, obowiązkowego zbliżenia się do przyjaciół. A jeśli nie czujesz z nimi wspólnego wewnętrznego połączenia, to nie ma sensu kontynuować swojego dążenia w kierunku Stwórcy. Najpierw musisz koniecznie ustanowić połączenie serc z przyjaciółmi, to znaczy połączenie w głębi serca.

W tym wspólnym sercu dążycie do Stwórcy i pragniecie bardziej Go poczuć, aby mógł was napełnić.

Z lekcji na temat „Potrzeba zbawienia przez Stwórcę”, 22.08.2023


Rosz ha-Szana – nowy etap drogi

каббалист Михаэль Лайтман Rosz ha-Szana jest początkiem nowego okresu i musimy postarać się odnowić wszystkie nasze siły i, co najważniejsze, skierować na nasze zjednoczenie tak, aby było godne stania się nowym rozdziałem, początkiem nowego czasu.

Cała praca człowieka polega na wzniesieniu się ponad egoistyczną wiedzę, w której znaleźliśmy się w wyniku grzechu Adama Riszona, czyli z powodu złego początku, panującego w nas. Musimy ze wszystkich sił starać się utrzymać wiarę ponad wiedzą, najlepiej jak potrafimy, aby wszyscy razem mogli być jak jeden człowiek w jednym sercu, zwróconym do Stwórcy.

Zjednoczyć się ze sobą, uchwycić się Stwórcy i nie puszczać Go, przywołać naszymi modlitwami, prośbami, apelami, nadziejami, dopóki nie poczujemy, że naprawdę jesteśmy razem z Nim – wszyscy jak jeden człowiek, zjednoczeni ze Stwórcą. To właśnie będzie nazywać się początkiem roku, początkiem odnowy, Rosz ha-Szana.

Grzech Adama pozwala człowiekowi odczuć dystans, oddzielający go od Stwórcy, a zatem daje mu możliwość podjęcia kroków w kierunku Stwórcy. Jak dziecko, które dopiero uczy się chodzić, i dlatego dorośli je wspierają, pomagają mu w stawianiu pierwszych, małych, niepewnych kroków – tak człowiek z pomocą grupy może poruszać się do przodu, stawiając kroki w stronę Stwórcy.

Człowiek opiera się na grupie, za każdym razem odkrywa, że sam nie jest w stanie nic zrobić i natychmiast upada, jak tylko grupa go zostawi. A potem znowu podnosi się, jak powiedziano: „Tysiące razy upada sprawiedliwy i podnosi się”. W taki sposób człowiek uczy się iść do Stwórcy, z każdym krokiem coraz bardziej zbliżając się do Niego.

Wiara – to światło, które pozwala człowiekowi pracować po to, aby zbliżyć się do Stwórcy, upodobnić się do Niego. Święto Rosz ha-Szana jest odnową, która dotyczy wszystkich stworzeń, które wkraczają w nowy okres, z nowymi warunkami w relacji ze Stwórcą, i dlatego mogą wytyczyć sobie nowy etap drogi.

Z lekcji na temat „Rosz ha-Szana”, 15.09.2023


Pytania dotyczące pracy duchowej – 17

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: W jaki sposób pamięć o przeszłych stanach wzlotów i upadków jest dla nas przydatna, jak możemy ją właściwie wykorzystać?

Odpowiedź: Mamy doświadczenie i dlatego dobrze, że nie zapominamy o przeszłych stanach. Możemy zastosować je w obecnych stanach i przewidzieć przyszłość. Tak się uczymy.

Pytanie: W czym przejawia się skromność Stwórcy?

Odpowiedź: W tym, że wszystko pochodzi od Niego, ale On jest ukryty.

Pytanie: Czy możliwe jest ciągłe dążenie do wiary ponad wiedzą?

Odpowiedź: Nie należy ciągle być w tym, ale trzeba dążyć do tego za każdym razem, gdy masz taką możliwość.

Pytanie: Jak możemy skierować nasze zjednoczenie na jedność ze Stwórcą?

Odpowiedź: Zwrócić się wszyscy razem z każdego serca do Stwórcy, i nic więcej nie jest potrzebne.

Z lekcji na temat Potrzeba zbawienia przez Stwórcę”, 21.08.2023


Nie tracić wiary

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co przeszkadza nam widzieć Stwórcę jako dobrego i czyniącego dobro, i jak wyjść z niedostatku wiary?

Odpowiedź: Na przeszkodzie stoi brak wiary. Nie wierzysz w to, że to pochodzi od Stwórcy, że On jest dobry i czyniący dobro. Kiedy czujesz niesprawiedliwość i urazę, w tym momencie i w tym stopniu Stwórca się ukrywa, nie chce, abyś Go obwiniał.

A kiedy odkrywasz swoje serce, Stwórca przybliża się do ciebie. Oznacza to, że od ciebie zależy, czy Stwórca będzie blisko ciebie, czy nie.

Kiedy mówimy o łączeniu się ze Stwórcą, mamy na myśli to, że pomimo wszystkich problemów i przeciwności, jakie posyła nam Stwórca, chcemy być we wzajemnym objęciu ze sobą i z Nim. Jak jest powiedziane: „Od miłości do stworzeń do miłości do Stwórcy”.

Jeśli będziemy postępować w taki sposób, to odkryjemy cały wszechświat jako jeden system miłości. Jestem pewien, że jesteśmy coraz bliżej tego.

Z lekcji na temat Potrzeba zbawienia przez Stwórcę”, 22.08.2023


Pytania do przemyślenia

Czy darzę ludzkość miłością?

Jeśli miłość do ludzkości od samego początku wydaje się zbyt naciągana, to możesz zacząć od miłości do ludzi we własnym kraju.

Jak sprawdzić, czy kochasz ludzi w swoim kraju?

Czy jesteś gotów podzielić się z nimi wszystkim, co masz?

Jeśli czujesz do nich miłość, to z pewnością podzielisz się z nimi wszystkim, co masz, tak jak robisz to w rodzinie.

Dziś być może chcemy być przyzwoitymi obywatelami, którzy znajdują miejsce pracy i płacą podatki, ale natura wymaga od nas więcej.

Natura chce, abyśmy wszyscy czuli ze sobą znacznie głębszą więź, „jako jeden człowiek o jednym sercu”. Osiągnięcie więzi opartej na miłości jest warunkiem ustanowionym przez naturę i jest sprzeczne z naszą egoistyczną naturą, w której chcemy cieszyć się dla własnej korzyści kosztem siebie nawzajem.

Chociaż nie chcemy priorytetowo traktować dobra innych ze względu na naszą egoistyczną naturę, możemy jednak przeciwdziałać naszemu egoistycznemu pragnieniu, aby zacząć brać pod uwagę innych. Zależy to wyłącznie od sposobu, w jaki wpływamy na siebie nawzajem. Jeśli zorganizujemy w naszych społeczeństwach komunikację, kultu i media, w taki sposób abyśmy wpływali na siebie poprzez wartości i przykłady wzajemnego szacunku wówczas się wspólnie wzmocnimy, aby pozytywnie łączyć się ponad egoistycznymi popędami.

Musimy rozwinąć naszą wspólną świadomość, aby zrozumieć, że nasze pozytywne połączenie ze sobą ponad naszymi egoistycznymi popędami nie jest kwestią etyki czy moralności. Jest to raczej warunek określony w naturze. Im bardziej pozwalamy naszemu ego rozwijać się bez żadnego ruchu w kierunku łączenia się ponad nim, tym bardziej będziemy wpadać w coraz większy dół kłopotów. Musimy zatem dojść do stanu, w którym uświadomimy sobie, że musimy osiągnąć pozytywne połączenie, ponieważ jest to najwyższe prawo natury.

Ani tego nie rozumiemy, ani nie czujemy. Wręcz przeciwnie, nieustannie myślimy w przeciwnym kierunku, o tym, jak możemy sprawić, by było nam wygodniej.

Każde nasze pragnienie, myśl i działanie ma na celu naszą osobistą korzyść, począwszy od tego, jak siedzimy, jemy i pijemy, a kończąc na tym, jak dążymy do różnych celów w naszym życiu.

Natura wymaga jednak od nas, abyśmy wznieśli się ponad naszą wrodzoną naturę i zamiast myśleć o sobie, myśleli o innych. Taka świadomość powinna stopniowo doprowadzić nas do stanu uświadomienia sobie, że po prostu nie możemy pragnąć, myśleć i działać dla dobra innych, aby to zrobić, musimy prosić – prosić o siłę miłości, aby weszła w nasze połączenia.

Natura stworzyła nasz świat w taki sposób, abyśmy w końcu dotarli do prawdziwej prośby o pomoc, zwanej „modlitwą”. Połączymy się wtedy z wyższą siłą w naturze, a ona przekaże wszystkim siłę miłości. Wtedy staniemy się jednością, dzieląc harmonijną i pokojową egzystencję we wspólnym połączeniu między nami i z pozytywną siłą miłości, która jest ukryta w naturze.

Źródło: https://michaellaitman.medium.com/can-you-tell-me-some-questions-which-will-help-me-introspect-32b19783668


Nie istnieją problemy osobiste

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jak przezwyciężenie osobistych problemów może wzmocnić dziesiątkę?

Odpowiedź: Osobiste trudności powinny zostać włączone w dziesiątkę, w przeciwnym razie nie można się od nich uwolnić. Człowiek nie ma osobistych nieszczęść, wszystkie pochodzą tylko z tego, że w dziesiątce nie ma wspólnego pragnienia bycia jedną całością.

Z lekcji na temat Potrzeba zbawienia przez Stwórcę”, 22.08.2023


Kongres, odkrywający serca

каббалист Михаэль Лайтман Nadchodzący pod koniec miesiąca kongres nosi nazwę „Odkrywamy serca”. Jak przygotować się do kongresu, aby naprawdę poczuć, jak przedstawiamy serce Stwórcy, gotowe by się oczyścić?

Na kongres przyjeżdża wiele ludzi z różnych krajów, gotowych włączyć się we wspólne zjednoczenie, aby poczuć się jak jeden człowiek z jednym sercem. W taki sposób osiągniemy wielką moc i łatwiej będzie nam przyciągnąć do siebie Stwórcę, jak jest powiedziane: „Pokonali Mnie synowie moi”.

Ten kongres – to jeszcze jeden krok na drodze do ostatecznej naprawy. Na nim możemy osiągnąć wszystko, czego zapragniemy – nie ma co do tego żadnych ograniczeń.

Przecież żyjemy w epoce Mesjasza, w tak zwanym „ostatnim pokoleniu” i studiujemy według właściwej metody. Każdy musi jedynie skierować swoje serce na połączenie się z dziesiątkami, z setkami, z tysiącami – i tak wszyscy razem aby połączyć się ze Stwórcą.

Musimy zrozumieć, co to znaczy „być razem”. Przecież kongres to nie tylko zebranie w jednej sali, ale każdy musi poczuć, że jest gotowy przygotować miejsce dla wszystkich w swoim sercu i rozumie.

Z lekcji na temat „Oczyścić serce”, 27.08.2023


Pytania dotyczące pracy duchowej – 16

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Kiedy czujemy, że nie mamy siły do przezwyciężenia, co może nam pomóc przebić się w modlitwie?

Odpowiedź: Tylko pomoc przyjaciół, dlatego że Stwórca odpowiada tylko na wspólne pragnienie, na modlitwę wielu.

Pytanie: Czy dziesiątka ma wspólny egoizm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie: Bywa że trudno jest mówić o czymś szczerze, na przykład o tym, że jest się gorszym od wszystkich lub że kocha się przyjaciół. Jeśli mówimy właściwe słowa, ale nie czujemy tego w sercu, jak ważna jest przy tym szczerość?

Odpowiedź: Nawet jeśli po prostu wypowiadasz słowa i nie czujesz ich jeszcze w sercu, to również działa.

Pytanie: Czy modlitwa może zaszkodzić temu, o kogo się prosi, jeśli nie osiągnął jeszcze prawdziwej intencji?

Odpowiedź: Nie.

Z lekcji według artykułu Rabasza, 19.08.2023


Poprzez słodycz i gorycz

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Stwórca nieustannie wpływa na nas, albo poprzez przyjemności, albo poprzez pewne niedogodności, ponieważ moje pragnienie postrzega wszystko jako gorycz lub słodycz. Dlaczego Stwórca wybrał właśnie taki sposób oddziaływania na człowieka – poprzez słodycz i gorycz?

Odpowiedź: Dlatego że te dwa smaki są przeciwne i precyzyjnie określają, gdzie jesteśmy, czego pragniemy. Taki jest język Stwórcy, który komunikuje się z nami poprzez przyjemności i cierpienia. Natura rozwija nas w taki sposób, żeby w pełni ocenić wyższe światło, poczuć potrzebę zbliżenia się do niego, ocenić wszystkie jego smaki, wszystkie jego metamorfozy i napełnić się nim.

Obecnie w naszym świecie automatycznie odczuwamy tylko cierpienia i przyjemności. Nie czujemy Tego, który to wszystko w nas wzbudza. Ostatecznie musimy dojść do odkrycia nam Dającego.

Z programu telewizyjnego „Wprowadzenie do nauki Kabały”, 27.08.2023


Stwórca jako poganiacz

каббалист Михаэль Лайтман Artykuł „Poganiacz osłów” w Księdze Zohar odnosi się do człowieka, poganiającego osły. Poganiacz nie jest zwykłą postacią. Jest to siła, która pogania nasze bydło, czyli człowieka, i wywołuje w nim pewne właściwości, myśli, uczucia, reakcje. Dlatego ten poganiacz jest bardzo niezwykły.

„Osioł” po hebrajsku to „homer”, a „homer” w Kabale to nasze pragnienie otrzymywania. Nazywa się to zwierzęciem, które rozwijamy i popychamy do przodu. Generalnie poganiaczem osłów jest sam Stwórca.

Z programu telewizyjnego „Wprowadzenie do Księgi Zohar”, 03.09.2023