Kolejność naprawy

каббалист Михаэль ЛайтманKongres „Arawa” w Europie – Litwa 2022. Lekcja nr 1

Pytanie: Jakie nasze działanie będzie tą igłą, która przebije ścianę między nami a Stwórcą?

Odpowiedź: Tylko w połączeniu między sobą, stopniowo będziecie mogli poczuć, co znajduje się między wami a Stwórcą. Powinniście pracować nad zjednoczeniem i wtedy poczujecie, co jeszcze oddziela was od Stwórcy. Dlatego jest powiedziane: „Od miłości do bliźniego, do miłości do Stwórcy”. W takiej kolejności odbywa się naprawa.

Z lekcji nr 1 Kongresu „Arawa“ w Europie – Litwa 2022, 22.07.2022


Na drodze do Stwórcy stoi przyjaciel

каббалист Михаэль ЛайтманKongres „Arawa” w Europie – Litwa 2022. Lekcja nr 1

Pytanie: Istnieją dwa rodzaje pracy duchowej: kiedy jednoczę przyjaciół w swoim sercu i kiedy wychodzę i jakby rozpływam się wśród przyjaciół. Czy istnieje w tej pracy kolejność, zależność i która praca poprzedza którą?

Odpowiedź: To nie ma znaczenia. Potem dowiesz się jaka jest kolejność i zmienność między nimi. Ale najważniejsze jest to, kiedy czujesz siebie bliżej przyjaciela. Ponieważ na drodze do Stwórcy stoi przyjaciel. Jeśli łączysz się z nim, zbliżasz się do niego, a tym zbliżasz się do Stwórcy. Kontakt ze Stwórcą możliwy jest tylko wewnątrz przyjaciela. Kiedy w pełni włączasz się w niego, tam możesz znaleźć swój kontakt ze Stwórcą.

Z lekcji nr 1 Kongresu „Arawa“ w Europie – Litwa 2022, 22.07.2022


Modlitwa, włożona przez Stwórcę

каббалист Михаэль Лайтман Kongres „Arawa” w Europie – Litwa 2022. Lekcja nr 1

Pytanie: Jaką modlitwę Stwórca już włożył w nasze usta?

Odpowiedź: To co poczujesz do Stwórcy, gdy stwierdzisz, że to właśnie ta modlitwa jest tą którą On włożył w ciebie. Na początku będzie ci się wydawało, że ta modlitwa jest twoja, prośba jest twoja, wszystko twoje. A w rzeczywistości – tak nie jest. To jest wszystko co On włożył w ciebie od samego początku.

Z lekcji nr 1 Kongresu „Arawa“ w Europie – Litwa 2022, 22.07.2022


Rajski ogród zamiast pustyni

каббалист Михаэль Лайтман Czujemy, jak daleko jesteśmy od siebie nawzajem i nic nie przyciąga nas do zjednoczenia, ponieważ czujemy w tym połączeniu smak prochu. Ale jeśli spróbujemy wprowadzić w ten stan nowy smak, to bardzo nas to do siebie zbliży.

Jak ożywić to połączenie, aby zamiast smaku prochu wnieść do niego duch życia? Trzeba dodać do niego wody, Chasadim, i proch zamieni się w ziemię. Skąd można wziąć tę wodę? A chociażby z łez! Płaczcie o to, że czujecie smak prochu w waszych połączeniach. Te połączenia muszą zostać ożywione, i wtedy w nich odkryje się Stwórca.

Płaczemy z żalu, że nie jesteśmy w stanie zbliżyć się do siebie. Egoistyczne pragnienia nie pozwalają nam zjednoczyć się w jedno serce i odkryć wyższego świata, wiecznego życia i Stwórcy. Oczywiście sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ale należy prosić! Wówczas wyższe światło wpłynie na nas i zjednoczy nas.

Trzeba konieczne poczuć smak prochu, bo to jest prawda – i wspólnie pracować, aby ten proch, tę pustynię, zamienić w Rajski Ogród.

Z lekcji na temat „Rozbicie jako możliwość do naprawy”, 26.07.2022


Jak zdobyć miłość do Stwórcy

каббалист Михаэль ЛайтманKongres „Arawa” w Europie – Litwa 2022. Lekcja nr 2

Musimy wiedzieć, że dana jest nam przyjacielska miłość, abyśmy dzięki niej nauczyli się nie obrażać Króla. Innymi słowy, jeśli człowiek nie ma tylko jednego pragnienia „sprawić Królowi zadowolenie”, to on z pewnością obrazi Króla, – innymi słowy, odda duchowość w ręce zewnętrznych egoistycznych sił.

I dlatego nie należy lekceważyć ważności pracy nad przyjacielską miłością. Ponieważ dzięki niej człowiek nauczy się tego, jak może wyjść z miłości własnej i wejść na drogę miłości do bliźniego. Kiedy człowiek zakończy pracę nad przyjacielską miłością, tylko wtedy będzie mógł zdobyć miłość do Stwórcy. (RABASZ, Artykuł 13 1986 rok, „Pójdziemy do faraona (2)”)

Komentarz: W tym artykule jest pewna kategoryczność, że nie ma stopniowej manifestacji Stwórcy. Rabasz bezwzględnie powiedział: „Kiedy człowiek zakończy pracę nad przyjacielską miłością, wtedy będzie mógł zdobyć miłość do Stwórcy”.

Odpowiedź: Dzieje się tak dlatego, ponieważ nie ma połowicznych decyzji dotyczących Stwórcy, nie ma możliwości zrobienia czegoś na kilka procent. W stosunku do Stwórcy można działać tylko z pełnym naprawionym kli (pragnieniem). Dlatego jest tak powiedziane: „Od miłości do przyjaciół – do miłości do Stwórcy”.

Im bardziej kochasz przyjaciół lub łączysz się z nimi, tym bardziej zbliżasz się do Stwórcy. Ale rzecz w tym, że można tego nie poczuć. Przecież mamy też etapy połączenia między sobą, ale na razie jeszcze nie odkrywamy Stwórcy. Aby to zrobić, wymagane jest pełne kli. Dlatego będziemy starać się, pójdziemy dalej tą drogą, aż do momentu jej ujawnienia.

Z lekcji nr 2 Kongresu „Arawa“ w Europie – Litwa 2022, 24.07.2022


Modlić się za mężczyzn

каббалист Михаэль Лайтман Kongres „Arawa” w Europie – Litwa 2022. Lekcja nr 1

Pytanie: Zawsze czułyśmy się zależne od męskiej grupy a teraz z ogromną trwogą ujawniamy, że męska grupa w jakiś sposób zależy również od nas. Chcemy znaleźć to miejsce, w którym jest nasze dokładanie wysiłków – to, co zależy wyłącznie od nas.

Jak możemy dojść do takiej modlitwy? Jak dojść do tego punktu, który zależy tylko od kobiet? Chciałybyśmy podać pomocną dłoń mężczyznom, którzy nas teraz potrzebują, czujemy to.

Odpowiedź: Nie ma potrzeby wyciągania ręki do mężczyzn. Powinnyście po prostu się za nich modlić. Kobiety, jak powiedziałem, wiedzą jak to robić. Módlcie się za nich, a odniesiecie sukces.

Z lekcji nr 1 Kongresu „Arawa“ w Europie – Litwa 2022, 22.07.2022


Zatracić siebie w przyjaciołach

каббалист Михаэль ЛайтманKongres „Arawa” w Europie – Litwa 2022. Lekcja nr 1

Pytanie: Powiedział Pan, że należy zatracić się w przyjaciołach. Jak to zrealizować?

Odpowiedź: Zatracenie siebie między przyjaciółmi – nie jest oczywiście łatwe, ale to jest to, co powinniśmy zrobić: kiedy twój egoizm znika, i czujesz tylko przyjaciół, a siebie – nie. Rabasz napisał o tym w liście 8: „Tak bardzo staram się włączyć w przyjaciół, że wszystko znika, a potem ja też znikam i pozostają tylko przyjaciele”. Jest taki list Rabasza, który warto przeczytać.

Z lekcji nr 1 Kongresu „Arawa“ w Europie – Litwa 2022, 22.07.2022


Dlaczego tak trudno jest być w ciągłej modlitwie?

каббалист Михаэль Лайтман Kongres „Arawa” w Europie – Litwa 2022. Lekcja nr 1

Pytanie: Dlaczego zawsze tak trudno jest trwać w nieustannej modlitwie przez całą lekcję? Dlaczego cały czas wyrzuca nas z tego? Jaka jest konieczność tych wejść i wyjść w modlitwie?

Odpowiedź: Dzieje się tak, ponieważ nie przygotowujesz się do tego wystarczająco. Gdybyś przygotował się bardziej do tego, prosił Stwórcę, żeby się nie wyłączać, cały czas poprawnie myśleć, to wtedy byłoby to inaczej. A tak wpadasz na lekcję i dopiero teraz zaczynasz myśleć o tym, co powinieneś robić. Powinieneś myśleć o tym przez wszystkie godziny przed lekcją lub przed takim spotkaniem, jak teraz.

Z lekcji nr1 Kongresu „Arawa“ w Europie – Litwa 2022, 22.07.2022


Promień światła – wpływ Stwórcy na stworzenia

каббалист Михаэль ЛайтманI oto przeciągnął się z nieskończonego światła promień prosty,

Z góry w dół opuścił się wewnątrz tej pustej przestrzeni.

Przeciągnęło się, schodząc po promieniu, światło nieskończone w dół,

I w tej przestrzeni pustej stworzyło wszystkie absolutne światy. (Ari, Drzewo Życia)

Promień wchodzący w pustą przestrzeń – to oddziaływanie Stwórcy, który wpływa na stworzone przez Niego pragnienie znajdujące się w tej pustce. A zatem to pragnienie zaczyna reagować na wpływ Stwórcy (na promień światła) i stopniowo przekształca się w tej pustce.

Promień światła – to nie jest sam Stwórca, ale ta myśl, ten zamysł, który istnieje przed jakimkolwiek działaniem. Wszystko co zostało opisane w księdze „Drzewo Życia” zrozumiał sam jej autora – wielki kabalista XVI wieku Ari. Obowiązkiem każdego człowieka jest to osiągnąć.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”, 05.07.2022


Miejsce, w którym odkrywa się Stwórca

каббалист Михаэль ЛайтманKongres „Arawa” w Europie – Litwa 2022. Lekcja nr 1

Proszę cię również, abyś przykładał więcej wysiłków w miłości między przyjaciółmi, wymyślając sposoby pozwalające na zwiększenie miłości między przyjaciółmi i zniszczenie w was dążenia do dorobków cielesnych. Dlatego że właśnie to sieje nienawiść.

A między tymi, którzy sprawiają zadowolenie Stwórcy, nie może być żadnej nienawiści, wręcz przeciwnie, między nimi panuje miłosierdzie i niezmierzona miłość. I te rzeczy są proste. (Baal HaSulama, List 11)

Najważniejsze dla nas jest oderwanie się od tych wszystkich pięknych słów. Ponieważ w ogóle nie ma żadnych słów, jest tylko jedno uczucie w połączeniu się między nami poprzez wewnętrzne przebudzenie. W nim zdefiniujemy, ujawnimy Stwórcę. Co więcej, zobaczymy, że jest to najprostsze, najkrótsze, najbliższe nam doznanie. W taki sposób odkryjemy, czym jest duchowa właściwość. To tylko kontakt między pragnieniami, między ludźmi, wszystkich ze wszystkimi. I nie ma w tym nic osobistego od nikogo.

Kiedy te dążenia do siebie nawzajem, nie do siebie, a tylko do innych, łączą się, wtedy tworzą między sobą taką strefę, w której odkrywa się Stwórca – takie miejsce, w którym istnieje tylko wzajemne obdarzanie. Właśnie to miejsce między nami musimy stworzyć.

Z lekcji nr 1 Kongresu „Arawa“ w Europie – Litwa 2022, 22.07.2022