Droga do obdarzania, poprzez grę

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jak w dziesiątce, grając ze sobą w połączenie, możemy osiągnąć stan, w którym Malchut podniosłaby się do Biny, albo Bina wpłynęłaby na naszą wspólną Malchut?

Odpowiedź: To zależy od tego, jak będziemy w to grać, ponieważ gra kończy się wtedy, gdy wpływa na nas wyższe światło, dlatego kiedy ono na nas świeci, gromadzimy się między sobą w jedno duchowe kli.

Dzieje się to stopniowo. Jeśli chcecie szybciej to osiągnąć? – Wykonujcie swoje działania intensywniej: bardziej łączcie się ze sobą nawzajem, starajcie się pracować razem w jednym pragnieniu, zebranym z waszych indywidualnych pragnień, abyście poczuli to wszystko w sobie.

Intensywność działań zależy od większego wewnętrznego wysiłku każdego przyjaciela. Każdy musi stale wyobrażać sobie, że jest częścią drugiego. Dlatego te wysiłki nazywają się przybliżeniem do siebie nawzajem.

Z lekcji według artykułu Rabasza, 18.02.2024


Duchowa dziesiątka

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jak praktycznie próbować zobaczyć różnicę pomiędzy swoją dzisiejszą dziesiątką a tą samą dziesiątką, ale znajdującą się we wzniesieniu na duchowy stopień?

Odpowiedź: Postaraj uniżyć siebie do poziomu dziesiątki i zgódź się zjednoczyć z przyjaciółmi na jakichkolwiek warunkach. W takim przypadku poczujesz z nimi połączenie i to wystarczy, aby wspólnie rozpocząć duchowe wzniesienie.

Pytanie: Co reprezentuje duchowa dziesiątka, w której musimy nawiązać połączenie na znacznie wyższym poziomie?

Odpowiedź: Duchowa dziesiątka – to moja dziesiątka, tylko jeszcze nie doświadczyłem tego stanu, nie poczułem go na dany moment.

Pytanie: Co wtedy odkryje się w niej?

Odpowiedź: Odkryje się połączenie ze światłem i wyższym światem.

Z lekcji według artykułu „Wprowadzenie do Księgi Zohar”, 16.02.2024


Pobudzić Stwórcę prośbami

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Zjednoczyliśmy się i poczuliśmy, jak ważne jest, podniesienie znaczenia Stwórcy i bycie w jedności. Ale to nieustannie gaśnie. Tracimy to, na co zapracowaliśmy. Jak dążyć do czegoś więcej, wspólnie, a nie w pojedynkę?

Odpowiedź: Próbujcie, ale to następuje bardzo powoli. Stwórca naprawdę czeka, kiedy osiągniecie jedność. Właśnie dlatego sprawia Mu zadowolenie, dawanie wam coraz poważniejszych, większych zadań, abyście zjednoczyli się w waszych pragnieniach.

Pobudzajcie Stwórcę swoimi prośbami, aby nie oddalił się od was i zajmował się waszymi pytaniami.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 13.02.2024


Wprowadzić w życie

каббалист Михаэль Лайтман A ci, którzy nie podążają drogą osiągnięcia scalenia ze Stwórcą, czyli zdobycia pragnienia obdarzania, nazywani są grzesznikami, dlatego że nie podążają drogą, na której mogą zrobić wszystko w imię niebios, lecz robią wszystko dla siebie, a tutaj „grzesznicy”” – to inna właściwość, czyli zupełnie inne wyjaśnienie.

Czyli tam nie ma właściwości sprawiedliwych pośrodku, a wszystkie ich działania są we właściwości grzeszników, to jest nie w imię niebios, ale ze względu na nich samych. W sensie pracy duchowej nazywają się grzesznikami, ale dla ogólnej masy, dla tych, którzy przestrzegają Tory i przykazań, są już nazywani sprawiedliwymi. (Co to jest „zapach jego szat” w pracy duchowej. Rabasz, artykuł 9 1991)

Musimy starać się wypełniać te przykazania Tory, które prowadzą nas do jedności, dlatego że „kochaj bliźniego swego jak siebie samego” jest najważniejszym przykazaniem. Jest to najważniejsze przykazanie, do którego powinniśmy dążyć. Ten warunek musimy rozwiązać i wprowadzić w życie.

Z lekcji według artykułu Rabasza, 12.02.2024


Właściwości wody w duchowości

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co to jest właściwość wody w duchowości?

Odpowiedź: Woda uosabia właściwość obdarzania, a nawet, można powiedzieć, miłości. Cała ludzkość wyszła z wody.

Dziecko rozwijające się wewnątrz matki również znajduje się w wodzie. Woda jest podstawą życia.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 12.02.2024


Pytania dotyczące pracy duchowej – 74

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jaka jest różnica pomiędzy skróceniem i anulowaniem siebie?

Odpowiedź: Skrócenie na egoistyczne pragnienia lub anulowanie siebie, swojego „ja” to jedno i to samo.

Pytanie: Jak można pracować w dziesiątce z Sitra Achra (egoizmem)? Czy można wyjaśnić swoje stany w dziesiątce, jeśli nie mam w sobie przekonania, ale mam wątpliwości?

Odpowiedź: Nigdzie, poza dziesiątką, tego nie wyjaśnisz. Tylko w dziesiątce.

Pytanie: Co to znaczy „zaakceptować wszystkie poziomy, które istnieją na świecie”?

Odpowiedź: Wszystko, co do mnie przychodzi, jestem zobowiązany zwrócić Stwórcy.

Pytanie: W naszym korzeniu, w zamyśle Stwórcy aby sprawić przyjemność swoim stworzeniom, istnieją etapy tworzenia pragnienia otrzymywania, skuteczne i wykonalne w działaniu: wadliwość i sprawność, praca i nagroda. Jeśli mamy być podobni do naszego korzenia, czy konieczne jest uświadomienie sobie tych etapów i realizowanie każdego pragnienia zgodnie z tymi etapami?

Odpowiedź: Na ile je zrozumiemy, na tyle zrealizujemy. Najważniejsze, żebyśmy upodobnili się do oddziaływania Stwórcy, które otrzymamy.

Pytanie: Czego nam brakuje, aby znienawidzić egoizm?

Odpowiedź: Musicie zobaczyć, jak egoizm przeszkadza wam w osiągnięciu najlepszych stanów.

Pytanie: Czy możliwy jest biznes w grupie przyjaciół i do czego może to doprowadzić?

Odpowiedź: Nie, w żadnym wypadku. Biznes w grupie jest zabroniony. Połączenie powinno być tylko i wyłącznie duchowe.

Pytanie: Powiedziano: „Ten, kto okazuje arogancję, Stwórca mówi: Ja i on nie możemy pozostać w tym samym miejscu”. Co oznacza „okazuje arogancję”? Przecież jesteśmy tacy mali, uczymy się anulować.

Odpowiedź: Dlatego właśnie, że jesteśmy tacy mali, bardzo lubimy wywyższać się nad innymi.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 30.01.2024


Bądźcie w radości

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jest powiedziane, że ten, kto służy Stwórcy, powinien być w radości. Czym jest stan wewnętrznej radości?

Odpowiedź: Jeśli dążę do Stwórcy, to powinienem odczuwać radość z tego powodu. Nawet jeśli wciąż mi daleko do bliskości ze Stwórcą, powinienem nieustannie myśleć o Nim, wyobrażać sobie, że mam z Nim więź, cały czas zwracać się do Stwórcy i być w radości.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 14.02.2024


Jak poszerzyć naczynie obdarzania?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Pan mówi, że wyższe światło wpływa na nas i rozszerza nasze kelim/naczynia. Ale moje kelim znajdują się w przyjaciołach i okazuje się, że mogę prosić tylko o wzajemne włączenie poprzez samo-anulowanie. Czy można tak myśleć o rozszerzeniu kelim?

Odpowiedź: Myśl tak, jak jest ci wygodniej, a Stwórca umieści wszystko na swoim miejscu. Wyższe Światło w każdej chwili wykonuje tysiące działań, więc skup się nie na tym, jak to będzie zrobione, ale na tym, że chcesz przyciągnąć światło.

Pytanie: Co powiększa stan w dziesiątce, gdy modli się za inne dziesiątki, za cały Bnei Baruch, za cały świat? Czy to jest rzeczywiście formowanie kelim obdarzania?

Odpowiedź: Tak, to rozszerza obdarzające kelim dziesiątki. Modlitwą waszą za wszystkich, przede wszystkim, w pierwszej kolejności, pomagacie sobie.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 13.02.2024


Dla wszystkich rodzajów dusz

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jeśli Tora jest przeznaczona po to, abyśmy się zjednoczyli, dlaczego kabaliści pozostawili tak wiele materiału, że studiując go, mamy złudzenie, że teraz poznamy kolejne granice?

Dlaczego nie napisali jednego lub kilku artykułów o potrzebie zjednoczenia, abyśmy mogli studiować je raz za razem i nie gubić się w ogromnej liczbie wyjaśnień, pozornie różnych kwestii?

Odpowiedź: Duża liczba artykułów zależy od podziału dusz, od wariantów połączeń między nimi. Dlatego potrzebujemy takiej obfitości materiału.

Pytanie: Jeśli grupa ludzi wybierze jeden artykuł, na przykład: „Nie ma nikogo oprócz Niego” i będzie postępować tylko według niego, czy osiągnie cel?

Odpowiedź: Nie, nie osiągnie. Żaden artykuł nie obejmuje wszystkich dusz.

Z lekcji według artykułu Rabasza, 15.02.2024


Nie trzeba bać się Stwórcy

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jak pracować ze strachem, kiedy czuję obecność Stwórcy i z Jego wielkości zaczynam bać się Jego działań?

Odpowiedź: Stwórcy, nie należy bać się. Musimy spojrzeć na to, na ile oddalamy się od właściwej drogi, od połączenia ze sobą i ze Stwórcą, i musimy prosić Go, aby nam pomógł.

Aby być przywiązanym do Stwórcy przez cały dzień, należy więcej czytać, słuchać i rozmawiać na ten temat z przyjaciółmi.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 14.02.2024