Oznaki postępu

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jakie są znaki tego że robimy postęp?

Odpowiedź: W takim stopniu, w jakim zbliżasz się do centrum stworzenia, zaczynasz rozumieć więcej, czuć więcej i bardziej odkrywać cały wszechświat. Wszechświat staje się ci bardziej bliski, i zaczynasz bardziej rozumieć siły duchowe, rozumieć Stwórcę.

Musisz szukać i starać się znaleźć w jaki sposób możesz zbliżyć się do Stwórcy.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 19.02.2024


Kiedy Stwórca oddala się

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czasami wydaje się, że włożyłem wiele wysiłku, a Stwórca, wręcz przeciwnie, oddala się od mnie. O czym to świadczy? O tym, że Stwórca chce, abym włożył więcej wysiłku, a być może moje wysiłki są nieprawidłowe?

Odpowiedź: Nie, Stwórca ma takie działania, które są podobne do ruchu uciekającego jelenia, jak powiedziano: „Mój ukochany jest podobny do jelenia”. Wydaje nam się, że Stwórca przed nami ucieka, ale to tak jakby jeleń uciekał przed myśliwym, odwraca się i patrzy wstecz, żeby sprawdzić, czy myśliwy goni go, czy nie.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 19.02.2024


Róża bez kolców

каббалист Михаэль Лайтман Róża wśród cierni jest tą, która jest wybrana spośród wszystkich innych róż na świecie, dlatego że ukłucia, czyli cierpienia, otrzymane od grzesznika, za każdym razem są przyczyną otrzymania nowych sił z góry, dzięki czemu rozwija się jego dusza. (RABASZ. Artykuł 22 (1991). Co oznacza „róża wśród cierni” w pracy duchowej)

Pytanie: Na duchowej drodze nieustannie napotykamy ciernie, które nam przeszkadzają, odciągają od połączenia ze Stwórcą. Co staje się różą w wyniku naszej pracy?

Odpowiedź: Róża symbolizuje Malchut, którą osiągamy w najlepszej formie właśnie dlatego, że przedzieramy się do niej poprzez ciernie. Malchut jest naszym wspólnym pragnieniem, odkrywającym nam Stwórcę.

Pytanie: Czy ta róża (Malchut) została nam dana jako podarunek od Stwórcy, czy też jest to dzięki włożonym przez nas wysiłkom?

Odpowiedź: Nie, to jest nasze egoistyczne pragnienie, które naprawiamy od wszystkich egoistycznych intencji, a wtedy pozostaje czysta róża. Kiedy Malchut łączy się z Keter i nie występuje między nimi żadna różnica, wówczas człowiek w pełni włącza się w Stwórcę i to jest jego właściwy cel.

Z lekcji według artykułu Rabasza, 20.02.2024


Pytania dotyczące pracy duchowej – 76

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Powiedział Pan, że konieczne jest nieustanne sprawdzanie, czy przybliżamy się do Stwórcy. A czy istnieje ogólnie sprawdzenie pragnienia, jak osiągnąć stan „dla niebios”?

Odpowiedź: Kiedy osiągniemy odkrycie Stwórcy, wówczas po wielkości odkrycia zobaczymy, czy zbliżamy się do Niego, czy też oddalamy. A na razie nikt jeszcze nie ma takich odczuć.

Pytanie: Czy przy upadku należy od razu zwrócić się do dziesiątki, czy też należy samemu poradzić sobie z upadkami a do dziesiątki zwrócić się jeśli nie można tego zrobić samemu?

Odpowiedź: Najszybszy sposób na połączenie ze Stwórcą można uzyskać poprzez dziesiątkę.

Pytanie: W jaki sposób moja ucieczka od świętości wpływa na postęp w duchowości całej grupy? Czy tym wyrządzam szkodę grupie?

Odpowiedź: Oczywiście, szkodzisz. Ale jeśli się naprawisz, to również cała grupa podniesie się razem z tobą.

Pytanie: Jeśli stany oddalenia są częste i silne w odczuciach, co to może oznaczać?

Odpowiedź: To świadczy o tym, że się do siebie zbliżacie.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 01.02.2024


Nie ma większego przekleństwa niż brak wiary w Stwórcę

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: W artykule Baal HaSulama z księgi „Szamati” 236 jest powiedziane, że nie ma większego przekleństwa niż niewiara. A kto przeklina człowieka?

Odpowiedź: Jego egoizm, gdy człowiek nie chce używać swojego egoizmu. Poprzez oderwanie nas od siebie nawzajem i od Stwórcy, egoizm buntuje się i bywa, że czujemy, jak nas przeklina.

Korzeniem przekleństwa jest nasz zły początek, który nie chce zgodzić się z tym, co otrzymujemy, ale żąda więcej dla siebie. Aby się przed tym uchronić, trzeba uniżyć siebie, zrobić z siebie zero.

Egoistyczne właściwości są przeciwne naszemu zjednoczeniu. Są za tym, abyśmy zaniedbywali Stwórcę i to, co nam daje. Każdego dnia pojawiają się w nas nowe doznania. Właśnie wtedy musimy ustalić w sobie, dokąd zmierzamy.

Wszystko pochodzi od Stwórcy. Dlatego musimy aprobować wszystkie Jego działania, przybliżać się do siebie nawzajem i w taki sposób zabijać egoizm.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 14.02.2024


To, czego nie zrobi rozum…

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Widzimy na świecie wojny, cierpienia i klęski żywiołowe. Czy można powiedzieć, że do tej pory ludzkość nie wybrała jednak drogi achiszena?

Odpowiedź: Tak, ludzkość nie wybrała drogi przyspieszenia (achiszena). Powinna była wybrać, ale nie wybrała. Jest powiedziane: „To, czego nie zrobi rozum, zrobi czas”. Dlatego musimy nadal próbować odkrywać Stwórcę, odkrywać siebie i pragnąć lepszych czasów.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 13.02.2024


Otworzyć swoją duszę

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Od czego zależy, że jedni osiągają wyniki za pomocą pracy, a inni za pomocą modlitwy?

Odpowiedź: Zależy to od wielu przyczyn: od stanu człowieka, od jego duszy, od tego, jak jest połączony z innymi.

Pytanie: Co oznacza prawidłowa reakcja na ciągłe przebudzenie przez Stwórę?

Odpowiedź: Powinieneś czuć, że jesteś gotowy otworzyć swoją duszę na Stwórcę i pragniesz być w kontakcie z Nim, ponieważ dążąc do osiągnięcia celu stworzenia, napełniasz Go. A miłosierdzie Stwórcy wyraża się w tym, że ci pomaga.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 19.02.2024


Z przyjaciółmi w jednym kręgu

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co to znaczy być w jednym kręgu z przyjaciółmi?

Odpowiedź: Wspólna nauka, przeprowadzanie warsztatów i różnych wydarzeń, które zbliżają was do siebie nawzajem i przybliżają do Stwórcy, a to oznacza, że jesteście w jednym kręgu z przyjaciółmi.

Pomóż im, a przyjaciele pomogą innym w dziesiątce. W taki sposób zaczniecie wspólnie się wznosić, ponieważ człowiek wspina się po duchowych stopniach dzięki temu, że grupa go podnosi.

Pytanie: Jak nauczyć się przyjmować pochwały od dziesiątki i nie odczuwać wstydu?

Odpowiedź: Nie, należy chwalić dziesiątkę i chwalić Stwórcę za to, że dał nam przyjaciół, dzięki którym możemy się rozwijać. Wszystko, co otrzymujemy od otoczenia, przypisujemy Stwórcy, ponieważ to właśnie On daje przyjaciołom pragnienie wzniesienia całej dziesiątki.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 15.02.2024


Pytania dotyczące pracy duchowej – 75

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jak skupić swoją uwagę na możliwości przyciągnięcia światła prowadzącego do wiary?

Odpowiedź: Myśleć tylko o tym.

Pytanie: Czy wrażliwość na światło zależy tylko od wysiłku?

Odpowiedź: Od wysiłku i od tego, jak blisko jesteś z przyjaciółmi w grupie.

Pytanie: Zanim człowiek rozpocznie pracę duchową, jego rozum jest zmieszany z jego sercem. A potem zostaje nagrodzony nową strukturą w sercu, gdzie nie może już myśleć i postępować inaczej niż tego wymaga duchowość. Co zmienia się w umyśle człowieka?

Odpowiedź: Człowiek zaczyna odczuwać siłę światła, które na niego schodzi, i siłę dziesiątki. Dlatego jednoczy się z nią.

Pytanie: Co w dziesiątce pomoże nam wniknąć głęboko w artykuły, aby nie pogubić się, nie wymyślać czegoś wydumanego, i przejść przez stan wzniesienia?

Odpowiedź: Tylko połączenie między wami i czytanie artykułów.

Pytanie: Czy nasze pragnienia zmieniają się podczas przechodzenia przez światy?

Odpowiedź: Pragnienia są w zasadzie takie same, tylko poziom obdarzania zmienia się coraz bardziej.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 31.01.2024


Właściwości, które pomagają osiągnąć środkową linię

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czym są te uczucia, które odczuwam w dziesiątce: miłość, inspiracja, trwoga w sercu?

Odpowiedź: To jest to, co wysyła ci Stwórca. Tak więc, w każdym razie dziękuj Stwórcy i odpowiadaj z wzajemnością.

Pytanie: Strach i trwoga wynikają z wielkości Stwórcy, wielkości przyjaciół. Czy te dwie właściwości pomagają nam osiągnąć środkową linię?

Odpowiedź: Strach i trwoga współistnieją ze sobą w taki sposób, że tworzą w nas właściwą postawę wobec innych. To będzie właśnie środkowa linia, w której możesz zadowolić Stwórcę.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 11.02.2024