Artykuły z kategorii

Wznieść się ponad ziemską naturę

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Język Ari nazywany jest systemem ekranów. Ekran – to antyegoistyczna właściwość, kiedy człowiek może wykonać jakieś działanie bez uwzględniania swoich osobistych interesów. Czym jest ten system i na czym polega?

Odpowiedź: System ekranów oznacza, że człowiek może połączyć się z wyższym światem, wznosząc się ponad swoją ziemską naturę. Ziemska natura człowieka jest bardzo prosta – to nasz egoizm, który istnieje w każdym z nas i zmusza do wykonywania pewnych działań, które nazywają się pragnieniami przyjemności. Człowiekowi wydaje się, że przeznaczone są dla napełnienia samego siebie. W rzeczywistości tak nie jest.

Nasze wewnętrzne poczucie, że działając egoistycznie, dla własnego dobra, napełniamy się i dlatego czujemy zadowolenie, to jest właśnie nasza natura. Ale jest też przeciwieństwo – nie zajmowanie się przyjemnością dla siebie, ale podejmowanie wysiłków, by napełniać nie siebie, a innych. To nie jest proste. Człowiek nie jest w stanie tego zrobić. Ale próbując tak postępować, zaczyna czuć, że istnieje druga część natury, przeciwna do naszego świata, jakby kraina po drugiej stronie lustra.

I jeśli będziemy stopniowo rozwijać w sobie właściwości obdarzania, miłości do innych, co jest przeciwstawne naszemu egoizmowi, możemy zacząć odczuwać tę krainę, ten odwrotny świat. On istnieje obok nas, ale my go nie czujemy, dlatego że nie mamy jego właściwości. Wszystkie nasze właściwości są egoistyczne, zamykające nas w sobie.

Pytanie: Czy ekran pozwala obiektywnie patrzeć na rzeczywistość?

Odpowiedź: Tak. Ari po raz pierwszy opisał właściwości ekranu i wyjaśnił, w jaki sposób możemy go stworzyć w sobie, rozwinąć antyegoistyczne właściwości i poczuć pozaziemski świat nie w egoizmie, ale poza egoizmem. Dlatego wyższy świat nazywany jest „pozaziemskim”, czyli niezakłóconym przez nasze egoistyczne zmysły.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”, 02.08.2022


Ruch w kierunku altruistycznej natury

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Baal HaSulam, opierając swoją metodę na systemie Ari, napisał, że jeśli człowiek wymawia nazwy świateł i kelim/naczyń, to w taki sposób wywołuje na siebie otaczające światło, ponieważ człowiek jakby przypomina sobie to, co jest napisane o jego duszy. Co to znaczy?

Odpowiedź: Chodzi o to, że człowiek chce osiągnąć takie stany, które mówią o właściwościach obdarzania i miłości, o właściwościach przeciwnych jego egoizmowi. Dążąc do tego, wywołuje na siebie szczególne świecenie, szczególną siłę.

Wzbudza w sobie siły, które znajdują się w nim, ale w stanie głębokiego pogrążenia.

Tak wiec, dążąc do przeciwieństwa, czyli ograniczając się we wszystkim i rozdając wszystko, co ma innym, doprowadza się do stanu, kiedy podnosi się nad egoistyczną naturą, która w zasadzie nie jest dla niego tak ważna, i zmierza do altruistycznej natury.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”, 02.08.2022


Im ciaśniej egoizmowi, tym przestronniej Stwórcy

каббалист Михаэль ЛайтманPodejmij wysiłki, aby połączyć się z przyjaciółmi a poczujesz, że w odstępach między wami nie ma miejsca, gdzie mógłby odkryć się Stwórca. Im bardziej się zbliżamy, nie zawężamy tym miejsca, a wręcz przeciwnie, otwieramy miejsce dla odkrycia się Stwórcy. Ponieważ to podlega odwrotnym prawom.

W duchowości nie ma miejsca, to zero! Dlatego jeśli jednoczymy się tak bardzo ciasno, żeby całkowicie przylgnąć do siebie nawzajem, to tym tworzymy miejsce dla Stwórcy. Duchowe miejsce – to potrzeba odkrycia Stwórcy we wspólnym pragnieniu, w jednym kli.

Musimy tak zjednoczyć nasze pragnienia, aby stały się jak jedno pragnienie.

Z lekcji według listu Baal HaSulama nr 38, 10.08.2022


Synapsy do przekazywania informacji duchowych

каббалист Михаэль ЛайтманKabała – to nauka o tym, jak otrzymać odkrycie Stwórcy w naszym świecie, poczuć je i przyswoić do tego stopnia, że ​​można przekazać je innym ludziom i przyszłym pokoleniom. Kabała uczy tego, jak postrzegać rzeczywistość, która nie jest odczuwana przez pięć zwykłych organów zmysłów człowieka.

A jeśli nie jest do uchwycenia przez nasze narządy percepcji, to jak może być postrzegana przez nasz umysł? Nie może! Ponieważ nasz umysł jest konsekwencją wrażeń z naszego świata. W takim stopniu, w jakim rozwijamy się w tym świecie, budujemy w swoim mózgu różne formy, definicje, obrazy, wszelkiego rodzaju połączenia, synapsy.

Dlatego nie jesteśmy w stanie postrzegać świata duchowego. Do tego musimy rozwinąć nowe narządy percepcji: odkryć nowe połączenia między nami w mózgu i w sercu, których nie ma w zwykłym człowieku. Ale my możemy to zrobić. Jeśli stopniowo budujemy takie połączenia, to one działają jak synapsy w mózgu, łącząc dla nas wszelkiego rodzaju pojęcia i przeciwieństwa.

W istocie są to formuły połączenia w materii i przestrzeni wszystkiego, co istnieje. W taki sposób budujemy w sobie narzędzia do postrzegania rzeczywistości, która znajduje się ponad materialnymi zmysłami i umysłem, i zaczynamy odczuwać duchowy świat.

Z lekcji według artykułu „Nauka Kabały i jej istota”, 10.08.2022


Właściwa droga duchowa

каббалист Михаэль ЛайтманKomentarz: Pan powiedział, że na duchowej drodze każdy przechodzi te same stany.

Odpowiedź: Ale w naszym życiu wszyscy też przechodzą dokładnie tą samą drogę. Niemniej jednak różni ludzie przechodzą różne życia.

Komentarz: Jednak człowiek, przechodząc przez stany duchowe, może w nich utknąć na długi czas.

Odpowiedź: To zależy od jego włączenia się we wspólny system. Przyśpieszenie może być tylko dzięki zewnętrznym siłom: na ile człowiek uczestniczy w pracy grupy, na ile otrzymuje energię od przyjaciół.

Pytanie: Jak człowiek może nie pomylić się, pamiętać, że powinno upłynąć dużo czasu, aby coś przyswoić?

Odpowiedź: A to nie jest jego sprawa. W tym człowiek niczego nie określa. Określa tylko jedynie wpływ grupy na siebie. Jeśli włącza się w grupę, jest bliżej nauczyciela i dziesiątki, to dzięki temu porusza się do przodu.

Z rozmowy „Zadzwonił mój telefon. Właściwa droga duchowa“