Artykuły z kategorii

Know-how Kabały

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jaka jest różnica między tym, co oferuje ludzkości nauka Kabały, a tradycyjnym wychowaniem, gdzie mówi się: „Kochajcie się nawzajem, bądźcie dobrymi dziećmi”? Na czym polega nasze know-how?

Odpowiedź: Nasze know-how polega na tym, że powinniśmy tworzyć grupy, w których ludzie będą się między sobą komunikować i zaczną czuć, że zbliżając się do siebie, naprawdę wchodzą w zupełnie inne odczucie świata, że to właśnie w zbliżeniu, i to nawet nie dzieci, ale dorośli powinni wznieść się ponad swój egoizm, ponad siłę, która ich od siebie oddziela.

Ludzie powinni zrozumieć, że zbliżając się pomimo przeciwstawnych egoistycznych sił, będą mogli poczuć zupełnie inny stan swój i innych, związek między sobą i innymi. Ludzie powinni zacząć odczuwać nowy stan społeczeństwa, który opiera się na przyjaźni, miłości i wzajemnej pomocy. Właśnie tego musimy ich nauczać.

To w zasadzie jest założone w podstawie święta Tu be-Aw (Dzień miłości), które następuje po 9 Awa, uosabiającym rozbicie, oddalenie. A 15 Awa (Tu be-Aw) oznacza, wręcz przeciwnie, zjednoczenie, zbliżenie.

Z programu telewizyjnego „Kabała Expres”, 05.08.2022


Przyczyna stworzenia światów

каббалист Михаэль Лайтман I kiedy Stwórca postanowił stworzyć światy i stworzenia je zasiedlające,

Otwierając tym doskonałość Swoją,

Co stało się przyczyną stworzenia światów,

Skrócił Siebie w punkcie centralnym swoim… (Ari, „Drzewo życia”)

Stwórca zapragnął stworzyć stworzenia, które odczułyby potrzebę osiągnięcia Jego poziomu – poziomu Stwórcy. Innymi słowy, odkryłyby w swoim pierwotnym stanie absolutną pustkę i zechciałyby być na poziomie Stwórcy.

Stwórca daje im możliwość wzniesienia się ze stanu, w którym znalazły się na początku stworzenia, do Jego stanu – najdoskonalszego, który oznacza koniec naprawy.

Aby stworzenia mogły stopniowo odkrywać poziomy Stwórcy, zostały stworzone w najniższym stanie i muszą stopniowo poznawać Stwórcę, czyli coraz wyższy i wyższy stan. Dlatego powiedziano, że stworzenie światów jest przejawem Jego doskonałości.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”, 05.07.2022