Artykuły z kategorii

Jak zwiększyć wpływ światła na siebie?

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Wywołać wpływ otaczającego światła, aby świadomie zrozumieć, co się dzieje, można tylko poprzez pierwotne źródła, czy są jakieś inne metody? Jak zwiększyć wpływ światła na siebie?

Odpowiedź: Wzmocnić wpływ światła można z pomocą naprawy swojego egoizmu na altruizm. Głównym warunkiem jest – „kochać bliźniego jak siebie samego”. Następnie, w miarę zbliżania się do tego, człowiek zaczyna odczuwać poprzez wszystko, co istnieje wokół niego, wyższą zarządzającą siłę.

Światło posiada altruistyczne właściwości. Dlatego, aby poczuć je zgodnie z prawem podobieństwa właściwości, musisz przejawić taką samą altruistyczną właściwość do czegoś, co znajduje się poza tobą, na przykład do drugiego człowieka. W tym stopniu zaczniesz odczuwać światło.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”, 19.07.2022


Czy miliardy przekazane na cele charytatywne zbawią świat?


Bezpośrednie i pośrednie odczucie światła

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Jaka jest różnica między człowiekiem, który bezpośrednio pojmuje wyższe światło, a człowiekiem, na którego wpływa otaczające światło?

Odpowiedź: Chodzi o to, że zwykły człowiek, otrzymując różne wpływy światła, które wszystko wypełnia, odczuwa siebie w jakimś świecie. Powstają w nim nieożywione, roślinne, zwierzęce, ludzkie obrazy, i wśród tych obrazów człowiek istnieje.

Człowiek, który wzniósł się do odczuwania samego światła, a nie jego konsekwencji, odczuwa oprócz nieożywionej, roślinnej, zwierzęcej oraz ludzkiej natury jeszcze i światło, czyli wpływ na siebie i na naturę znacznie wyższego rzędu.

Z pragnienia zrozumienia sensu stworzenia, źródła stworzenia, Stwórcy i siebie w stosunku do Stwórcy, człowiek odczuwa przyczynę tego, co się dzieje, a nie tylko skutek. Daje mu to możliwość zrozumienia poznania sensu istnienia, sensu życia i zmiany tego znaczenia.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”, 19.07.2022