Wznieść się ponad ziemską naturę

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Język Ari nazywany jest systemem ekranów. Ekran – to antyegoistyczna właściwość, kiedy człowiek może wykonać jakieś działanie bez uwzględniania swoich osobistych interesów. Czym jest ten system i na czym polega?

Odpowiedź: System ekranów oznacza, że człowiek może połączyć się z wyższym światem, wznosząc się ponad swoją ziemską naturę. Ziemska natura człowieka jest bardzo prosta – to nasz egoizm, który istnieje w każdym z nas i zmusza do wykonywania pewnych działań, które nazywają się pragnieniami przyjemności. Człowiekowi wydaje się, że przeznaczone są dla napełnienia samego siebie. W rzeczywistości tak nie jest.

Nasze wewnętrzne poczucie, że działając egoistycznie, dla własnego dobra, napełniamy się i dlatego czujemy zadowolenie, to jest właśnie nasza natura. Ale jest też przeciwieństwo – nie zajmowanie się przyjemnością dla siebie, ale podejmowanie wysiłków, by napełniać nie siebie, a innych. To nie jest proste. Człowiek nie jest w stanie tego zrobić. Ale próbując tak postępować, zaczyna czuć, że istnieje druga część natury, przeciwna do naszego świata, jakby kraina po drugiej stronie lustra.

I jeśli będziemy stopniowo rozwijać w sobie właściwości obdarzania, miłości do innych, co jest przeciwstawne naszemu egoizmowi, możemy zacząć odczuwać tę krainę, ten odwrotny świat. On istnieje obok nas, ale my go nie czujemy, dlatego że nie mamy jego właściwości. Wszystkie nasze właściwości są egoistyczne, zamykające nas w sobie.

Pytanie: Czy ekran pozwala obiektywnie patrzeć na rzeczywistość?

Odpowiedź: Tak. Ari po raz pierwszy opisał właściwości ekranu i wyjaśnił, w jaki sposób możemy go stworzyć w sobie, rozwinąć antyegoistyczne właściwości i poczuć pozaziemski świat nie w egoizmie, ale poza egoizmem. Dlatego wyższy świat nazywany jest „pozaziemskim”, czyli niezakłóconym przez nasze egoistyczne zmysły.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”, 02.08.2022