Bezpośrednie i pośrednie odczucie światła

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Jaka jest różnica między człowiekiem, który bezpośrednio pojmuje wyższe światło, a człowiekiem, na którego wpływa otaczające światło?

Odpowiedź: Chodzi o to, że zwykły człowiek, otrzymując różne wpływy światła, które wszystko wypełnia, odczuwa siebie w jakimś świecie. Powstają w nim nieożywione, roślinne, zwierzęce, ludzkie obrazy, i wśród tych obrazów człowiek istnieje.

Człowiek, który wzniósł się do odczuwania samego światła, a nie jego konsekwencji, odczuwa oprócz nieożywionej, roślinnej, zwierzęcej oraz ludzkiej natury jeszcze i światło, czyli wpływ na siebie i na naturę znacznie wyższego rzędu.

Z pragnienia zrozumienia sensu stworzenia, źródła stworzenia, Stwórcy i siebie w stosunku do Stwórcy, człowiek odczuwa przyczynę tego, co się dzieje, a nie tylko skutek. Daje mu to możliwość zrozumienia poznania sensu istnienia, sensu życia i zmiany tego znaczenia.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”, 19.07.2022