Czy miliardy przekazane na cele charytatywne zbawią świat?