Artykuły z kategorii

Jak wydostać się ze swojego „osła”?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Pan mówi, że jesteśmy „po uszy w ośle”, czyli przebywamy w swoim egoizmie. Jeśli identyfikujemy się tylko z nim, to jak poczujemy swoją duchową formę? Jak odnaleźć siebie, wydobyć się z tego osła?

Odpowiedź: Można to zrobić tylko poprzez przyciągnięcie wyższej siły. Kiedy zaczynasz pracować z grupą, w której każdy dąży do wydostania się ze swojego osła, to budzi się punkt w twoim sercu, który zaczyna pytać: „Dlaczego muszę żyć w tym ośle? Co to jest za życie?

Wtedy wszyscy pomagają sobie i wspólnym wysiłkiem wypracowujecie w sobie prawdziwe pragnienie, aby każdy i wszyscy razem wydostali się z waszego wspólnego osła w istnienie poza nim.

To pragnienie pojawia się podczas studiowania źródeł kabalistycznych. I nie ma znaczenia, że są napisane w skomplikowany i niezrozumiały sposób. Nie ważne. Ponieważ kiedy je czytasz, łączysz się z następnym poziomem, z następną sferą, z której wpływa na ciebie wyższe światło – ten stan, który tam istnieje i podciąga cię ku sobie.

Z jednej strony, twoje cierpienia wypchają cię do przodu jak pestkę z wiśni. A drugiej strony jest to siła, która cię wyciąga. W taki sposób wychodzisz ze swojego osła i zaczynasz odczuwać siebie istniejącego niezależnie. Osioł nie znika, ten świat pozostaje, ale zaczynasz odczuwać że istniejesz również w następnej, wyższej sferze.

Z rozmowy „Zadzwonił mój telefon. Po uszy w ośle!”


Zamrożony język

каббалист Михаэль Лайтман Każda litera hebrajska jest symbolem jakiegoś stanu duchowego, który zawsze składa się z właściwości obdarzania, właściwości otrzymywania i kombinacji między nimi. Na przestrzeni prawie 6000 lat od chwili pojawienia się języka hebrajskiego nie nastąpiły w nim żadne zmiany. Pisownia i gramatyka pozostały dokładnie takie same. Nie zmieniają się, dlatego że świat duchowy, z którego wszystko pochodzi, nie zmienia się.

Jest to zamrożony język, ponieważ nie w naszym świecie założona jest jego podstawa. Nasz świat nieustannie się zmienia, a duchowy świat – nie.

Jednak w ciągu długich lat od kiedy powstał język hebrajski ludzie bardzo się zmienili. Gdybyśmy spotkali człowieka z odległej przeszłości, powiedzmy jak Mojżesz czy Abraham, i gdyby rozmawiali z nami, mielibyśmy wielkie trudności ze zrozumieniem ich języka mówionego. Ale możemy z łatwością czytać teksty pisane.

Są napisane tak samo jak współczesne teksty, a nawet jeszcze dokładniej, ponieważ mówiony hebrajski w ciągu ostatnich stu lat z powodu używania go na ulicy został strasznie zniekształcony. Jednak w pierwotnych źródłach kabalistycznych to niczego nie zmienia.

Z rozmowy „Zadzwonił mój telefon. Telepatia głosowa”


Od czego zależy nasza przyszłość?

Nasza przyszłość zależy od zrozumienia, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy i jak możemy dostosować się do praw rządzących naszym rozwojem. Kiedy to zrobimy, znajdziemy się w harmonijnym i pokojowym świecie. Aż do XXI wieku ewoluowaliśmy zgodnie z egoistycznymi popędami, które w nas rosły. Dzisiaj ludzki egoizm osiągnął swój szczyt i w związku z tym mamy teraz możliwość korzystania z wolnego wyboru w naszym dalszym rozwoju.

Czym jest nasz wolny wybór? To nasza zdolność do wzniesienia się ponad naszą egoistyczną naturę.

Wzniesienie się ponad egoizm jest naszym jedynym wolnym działaniem, ponieważ wszystko inne, co robimy, a co wynika z naszych egoistycznych popędów, funkcjonuje zgodnie z mimowolnym programem, który nieustannie zmusza nas do podążania w kierunku pożądanych przyjemności. Dlatego, kiedy możemy wznieść się ponad własny interes, myśląc i działając dla dobra innych, wykonujemy działanie, które jest poza naszą całą egoistyczną naturą. W tym wolnym akcie nie wyobrażamy sobie przyjemności skierowanej na nas samych, życząc sobie, aby cała dobroć została skierowana na innych.

Jeśli zrealizujemy nasz wolny wybór, wzniesiemy się do nowej natury z nowym postrzeganiem i odczuwaniem życia, które jest wieczne i doskonałe. Prawa natury rozwiną się niezależnie od tego, czy skorzystamy z naszego wolnego wyboru, czy nie. Jednak bez naszego udziału w tej przemianie, będziemy doświadczać życia jako coraz bardziej gorzkiego i bolesnego. Nasze egoistyczne pragnienia nigdy nie mogą zostać spełnione. Im bardziej brakuje nam przyjemności, których nieustannie poszukujemy, tym bardziej będziemy uwikłani w rosnącą sieć problemów.

Nasza zdolność do wolnego wyboru jest tym, co odróżnia nas od zwierząt i wszystkich innych części natury. To właśnie z tego powodu kabaliści twierdzą, że cała rzeczywistość została stworzona dla człowieka: Jesteśmy jedynymi inteligentnymi stworzeniami natury, które są w stanie wznieść się ponad nasz wrodzony egoistyczny stan i zestroić się z prawami natury – prawami miłości, obdarzania i połączenia.

Przed nami ogromna przemiana i jeszcze bardziej niesamowity cel. Nasz obecny stan wymaga od nas poszukiwania odpowiedzi na nowe i większe wyzwania, które napotykamy zmierzając w przyszłość. Jest to rzeczywiście pozytywna sytuacja, do której odnoszę się z wielką nadzieją, a nie z niepokojem.

Źródło: https://bit.ly/41SS87o


Wyższa harmonia duchowego świata

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Kabalistyczne źródła mówią, że gdyby zebrać razem przyjemności wszystkich ludzi w całej historii ludzkości, to i tak nie można ich porównać z odczuciem jednego grama duchowej rozkoszy. Czy tak rzeczywiście jest?

Odpowiedź: Tak właśnie jest. Chodzi o to, że nic nie może równać się ze światem duchowym pod względem siły, głębi, szczegółowości postrzegania, aby w miarę możliwości objąć przeciwstawne właściwości, stany, znaleźć sposób ich porównania, połączenia ze sobą. Tylko nauka Kabały pozwala poczuć tę wyższą harmonię, składającą się z absolutnie przeciwstawnych właściwości.

Odkrycie Wyższego świata zbudowane jest właśnie na porównaniu maksymalnych przeciwieństw, które w naszym świecie nie mogą być, kompletnie nie tylko połączone, ale nawet porównywalne.

Każde duchowe zjawisko składa się z dwóch przeciwstawnych stanów, które na poziomie naszego świata, nie dają się połączyć i nie mogą być studiowane razem. Po prostu w naszym ziemskim umyśle, na materialnym poziomie, nie mają żadnych możliwości połączenia się, oddziaływania wzajemnego. Jakościowo są to zupełnie różne stany. Duchowy świat można scharakteryzować jako porównanie rozbieżnych obiektów i zjawisk.

To sprawia ogromną przyjemność, dlatego że odczuwa się harmonię, gdy wszystko, co można sobie wyobrazić nawet na poziomie naszego świata jako rzeczy, które wzajemnie się negują i wykluczają, w duchowym świecie wręcz przeciwnie, wzajemnie się wspierają i tworzą z przeciwieństw wyższą harmonię.

Pytanie: To znaczy, że jeśli w materialnym świecie dwa przeciwstawne stany wprowadzają człowieka w stan rozpaczy i nie potrafi wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje, to w duchowym świecie jest odwrotnie?

Odpowiedź: W duchowym świecie stają się jeszcze bardziej przeciwstawne, krytyczne, ostro skierowane jeden przeciwko drugiemu. Ale pomiędzy nimi powstaje zupełnie nowe rozwiązanie tego pozornego konfliktu, który na poziomie naszego świata jest niemożliwy do rozwiązania. To oczywiście tworzy nową objętość, w jakiej istnieje wyższy świat.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”


Ja – to dusza!

каббалист Михаэль Лайтман Nauka Kabały wyjaśnia te sfery, w których jeszcze nie jesteśmy w swoich uczuciach. Z wyprzedzeniem opowiada nam o tym, co powinniśmy osiągnąć. Im większą siłę obdarzania, miłości do bliźnich zyskasz, tym w wyższą sferę wzniesiesz się i będziesz czuć się coraz bardziej komfortowo, wiecznym, nieskończonym, doskonałym.

Kabała wyjaśnia, jak jest urządzony system wszechświata. W zasadzie zbudowany jest bardzo prosto, na kombinacji tylko dwóch sił – otrzymywania i obdarzania. Ale ponieważ ten system nie jest nam odkryty i ja nie czuję, gdzie mam jakąkolwiek siłę obdarzania i siłę otrzymywania, nie stykam się z nimi, nie operuję nimi, dlatego jest mi trudno.

Dla mnie to wszystko są czyste spekulacje. Ale jeśli przyjrzeć się psychologii, to tam również zaczną ci wyjaśniać takie rzeczy. Zasadniczo wyjaśniają o tobie, a ty nie odkrywasz tego w sobie i dlatego wszystko wydaje ci się bardzo skomplikowane.

Jednak Kabala jest dla nas najbliższą nauką. Mówi o naszej duszy. Co może być bardziej bliskiego? Ciało człowieka – to tymczasowy kawałek mięsa. Możesz przeszczepić jego organy z jednego do drugiego człowieka, robić z nim co chcesz.

A dusza moja jest stała, wieczna. Utożsamiam się z nią. Ja – to dusza, to nie jest ciało. W ciele wszystko można zmienić, wszystko można przerobić, oprócz duszy.

Z rozmowy „zadzwonił mój telefon. Po uszy w ośle!”


O czym powinni myśleć małżonkowie

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jeśli mówimy o rodzinie przyszłości, to jaką umowę zawierają, kiedy wstępują w związek małżeński?

Odpowiedź: Umowa polega na tym, że on lub ona w pierwszej kolejności powinni myśleć o dzieciach, potem o współmałżonku, a następnie o sobie. Takie w sumie proste. Nie widzę problemu.

I kiedy oni będą w takim stanie umysłu, będąc ukierunkowani na takie myśli, nie będą mieli żadnych problemów. Nawet jeśli nie będą żyć blisko siebie, bo wszystko w życiu się zdarza. Widziałem wiele rodzin, które były szczęśliwe i przy tym nie miały ze sobą bliskiego kontaktu.

Komentarz: To znaczy, postępują według tej formuły: jeśli są dzieci…

Odpowiedź: Są dobrymi przyjaciółmi. A kiedy przede wszystkim żądamy miłości, oddania, to z pewnością to szybko doprowadzi do klęski. Nawet patrząc na nasze życie widzimy, że to nie działa.

Pytanie: Dlaczego więc Stwórca dokonuje tych wszystkich przewrotów?

Odpowiedź: A dlatego, że istnieje różnica między poziomem zwierzęcym a poziomem ludzkim. I my musimy się obowiązkowo podnieść wszelkimi sposobami.

Pytanie: A jaki jest w tym poziom ludzki?

Odpowiedź: Ludzki poziom – kiedy myślę o współmałżonku jako o przyjacielu.

Z programu telewizyjnego „Wiadomości z Michaelem Laitmanem”, 14.02.2022


Czeka nas matriarchat!

каббалист Михаэль Лайтман Komentarz: Pierwszym systemem społecznym był matriarchat. Wcześniej kobiety rządziły wszystkim.

Odpowiedź: Zaczęliśmy od matriarchatu i na nim zakończymy.

Komentarz: Ale zgodnie z prawem natury, mężczyźni w łańcuchu ewolucji, otrzymując światło, są bliżej przekazywania go kobietom.

Odpowiedź: A zatem?! Kto jest nosicielem materii naszego świata – tego, który potrzebuje naprawy i połączenia ze Stwórcą? Kobiety. Część żeńska stanie się rzeczywiście główną, a część męska naprawiającą.

Co jest dla nas ważne: narzędzia, za pomocą których się naprawia, czy to co jest naprawiane? Prawidłowe pragnienie. Kobieta w naszym świecie uosabia uniwersalne pragnienie. A za pomocą czego można je naprawić? Z pomocą mężczyzn. Naprawia się i tyle. Można to odłożyć na później.

Pytanie: Załóżmy, że naprawiliśmy to pragnienie. Jaka będzie rola mężczyzn w przyszłości?

Odpowiedź: Żadna! Wszyscy razem jesteśmy w pełni połączeni ze Stwórcą. Ale właśnie dzięki temu, że kobieca część zostanie naprawiona.

Pytanie: Dlaczego cała starożytna kultura opierała się na tym, że kobieta była na czele społeczeństwa?

Odpowiedź: Dlatego że jest podstawą natury. Dopóki nie zaczął się rozwijać egoizm, a mężczyzna nie zaczął ganiać za zdobyczą, wszystko koncentrowało się wokół kobiety. Tak samo jest u zwierząt. Najważniejsza jest część żeńska, ona rozmnaża potomstwo i troszczy się o nie. A samiec brał udział w stworzeniu potomstwa i odchodził.

Oczywiście są pojedyncze osobniki, które są związane z rodziną na całe życie, albo przynajmniej do czasu, aż dzieci dorosną. I w zasadzie wszystko toczy się wokół matki. Ona jest główną siłą, ona troszczy się o wszystko.

Z rozmowy „Zadzwonił mój telefon. Czeka nas matriarchat!”


Przekazywanie informacji duchowych

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jakie są metody przekazywania duchowych informacji poza tekstami i dźwiękami?

Odpowiedź: Oprócz tekstów i dźwięków może istnieć bezpośrednie połączenie między dwiema osobami, tzw. „wspólny ekran”.

Komentarz: Ale powiedział Pan, że może przejść obok osoby, która znajduje się w duchowym i nie musi z nią rozmawiać, a i tak może Pan nawiązać z nią kontakt. Podobnie jak przy połączaniu dwóch modemów, jeden wysyła sygnał, a drugi odbiera.

Odpowiedź: Tak, można powiedzieć i tak. Najpierw odbywa się przybliżona konfiguracja ze wspólnym ekranem, a następnie stopniowo coraz bardziej precyzyjna.

Pytanie: Ale w naszej sferze, na poziomie ziemskim, informacje duchowe nie są przekazywane w żaden sposób?

Odpowiedź: Nie, oczywiście, że nie. Nie masz takich narzędzi. Czy można polać wodą przewody elektryczne? To są zupełnie inne właściwości.

Z rozmowy „Zadzwonił mój telefon. Przekazywanie informacji duchowych”


Uczucia, zastępujące język

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Językiem ojczystym Pana nauczyciela Rabasza był jidysz. Jak to się stało, że znalazł Pan z nim kontakt bez wspólnego języka ojczystego?

Odpowiedź: Może z moim nauczycielem nie mieliśmy wspólnego języka ojczystego, ale mieliśmy wspólną mentalność. Rabasz doskonale rozumiał Polaków i Rosjan, dlatego że wychował się w Polsce. W 1922 przybył do Palestyny. Był to czas tworzenia się kraju, narodu, i doskonale czuł to, co działo się tutaj przez te lata.

Ale jego polskie korzenie, szczególnie korzenie Baal HaSulama, były bardzo mocno odczuwalne. Więc było mi z nim łatwo, bo pochodzę z tych samych miejsc, które łączą w sobie kulturę rosyjską, białoruską i polską, ducha, i nawet jedzenie.

Pytanie: Chociaż mieliście wspólną mentalność z Rabaszem, mimo wszystko rozmawiał z Panem w jidysz. Czy miał Pan z tym jakieś problemy?

Odpowiedź: Nie, nie czułem specjalnych problemów, aby zrozumieć go jako człowieka i być blisko Rabasza. W końcu jesteśmy prawie z tego samego czasu, tylko trochę przesunięci. Był starszy o czterdzieści pięć lat. Tak naprawdę to jest niewielka różnica w doznaniach, w podejściu do świata.

Oczywiście to, że był kabalistą i odczuwał świat z jego korzeniami z góry, to inna sprawa. Ale generalnie nie było problemów.

Z rozmowy „Zadzwonił mój telefon. Nauczyciel Laitmana”


Wyjątkowość języka hebrajskiego

каббалист Михаэль Лайтман Hebrajski jest językiem duchowych sfer. Jest to kod powiązań sił duchowych, sił naszej duszy we wszystkich możliwych kombinacjach.

Jeśli weźmiemy Biblię to od pierwszego słowa „na początku” („Na początku Bóg stworzył”) do ostatniego słowa „Izrael”, cała kombinacja tych liter przedstawia drogę, którą musi przejść dusza człowieka, dusza każdego w swoim duchowym rozwoju. Każdy człowiek musi przejść drogę od swojego pierwszego do ostatniego punktu, który nazywa się „Izrael”, czyli punkt naszego połączenia ze Stwórcą.

Pytanie: Czy to, że ludzie teraz używają hebrajskiego, nie jest wskazane?

Odpowiedź: Nie, oczywiście. Nie rozumieją tego? To nie ma znaczenia. Ale w zasadzie, w mierze duchowego poznania hebrajskiego będą używać wszyscy ludzie. Nie da się opisać świata duchowego innymi znakami, w innej kolejności i w innej kombinacji. To jest kod. Dlatego hebrajski nie zmienił się przez tysiąclecia. Inne języki przechodzą transformację, natomiast hebrajski się nie zmienia.

Jeśli weźmiesz książkę, która została napisana dwa, trzy, cztery tysiące lat temu, to spokojnie możesz ją czytać, jeśli znasz ten język. Nie będzie żadnego problemu, nie znajdziesz tam ani jednego słowa, którego nie znasz.

Z rozmowy „Zadzwonił mój telefon. Wyjątkowość hebrajskiego”