Przyczyna stworzenia światów

каббалист Михаэль Лайтман I kiedy Stwórca postanowił stworzyć światy i stworzenia je zasiedlające,

Otwierając tym doskonałość Swoją,

Co stało się przyczyną stworzenia światów,

Skrócił Siebie w punkcie centralnym swoim… (Ari, „Drzewo życia”)

Stwórca zapragnął stworzyć stworzenia, które odczułyby potrzebę osiągnięcia Jego poziomu – poziomu Stwórcy. Innymi słowy, odkryłyby w swoim pierwotnym stanie absolutną pustkę i zechciałyby być na poziomie Stwórcy.

Stwórca daje im możliwość wzniesienia się ze stanu, w którym znalazły się na początku stworzenia, do Jego stanu – najdoskonalszego, który oznacza koniec naprawy.

Aby stworzenia mogły stopniowo odkrywać poziomy Stwórcy, zostały stworzone w najniższym stanie i muszą stopniowo poznawać Stwórcę, czyli coraz wyższy i wyższy stan. Dlatego powiedziano, że stworzenie światów jest przejawem Jego doskonałości.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”, 05.07.2022