Artykuły z kategorii

Do stanu nieskończoności

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Jak zrozumieć, czym jest nieskończoność?

Odpowiedź: Nieskończoność jest w czasie, w miejscu, w zależności od tego, jakich podstawowych definicji używamy dla niej. W zasadzie nieskończonością nazywa się to, co nie ma końca. Jeśli chcę powiedzieć o jakimś procesie, który nie ma końca, to nazywam go „nieskończoność”.

Komentarz: W naszym świecie trudno jest zrozumieć tę kategorię, ponieważ wszystko jest skończone.

Odpowiedź: Tak, ponieważ tutaj wszystko dzieje się w stosunku do nas. A w rzeczywistości w Kabale nieskończoność odkrywa się jako właściwość Stwórcy, ponieważ jest On nieskończony. W naszym świecie z pewnością czegoś takiego nie ma.

Uczeń studiujący Kabałę jeszcze w tym życiu na tym świecie zaczyna odczuwać wyższy świat, wchodzi w niego, czuje jego ramy. Dlatego nasz świat wydaje mu się całkowicie ograniczony, mały i nieistotny. A wyższy świat staje się dla niego naprawdę światem Nieskończoności. Ale nie sam z siebie, dlatego że tam są światy, stopnie, Sfiroty i tak dalej, ale dlatego, że prowadzi do stanu nieskończoności.

Z programu telewizyjnego „Nauka dziesięciu Sfirot (TES)”, 14.08.2022


Korzyść klipy

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Czym jest „wielkość Stwórcy”? Co oznacza „Jego wielkość jest ukryta przede mną”?

Odpowiedź: Oznacza to, że nie czujesz Go, nie widzisz, nie rozumiesz i nie możesz w żaden sposób na Niego wpływać. W taki sam sposób również On, zgodnie z tym, jakby nie wpływa na ciebie.

Pytanie: Okazuje się, że klipa chroni nas przed światłem Stwórcy?

Odpowiedź: Tak, chroni nas przed zbliżeniem się ze Stwórcą. A gdyby tak nie było, moglibyśmy wyrządzić sobie wielką krzywdę. Tak samo jak boimy się zostawić dziecko samo z jakimiś urządzeniem czy okolicznością, która może mu zaszkodzić.

Pytanie: Studiujemy, że Stwórca – jest siłą miłości, obdarzania, jedności. A jeśli odkryje mi się siła miłości, to czy mogę wykorzystać ją na swoją szkodę?

Odpowiedź: Oczywiście. Będziesz chciał od Niego uzyskać więcej, niż możesz właściwie wykorzystać. I wtedy będziesz musiał się ograniczyć.

Pytanie: Czyli miłość Stwórcy do stworzeń można wykorzystać na swoją szkodę?

Odpowiedź: Oczywiście. Jeszcze jak! To straszna siła! Dlatego istnieje klipa, która to uniemożliwia, i ukrywa taką możliwość.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”, 21.08.2022


Kamienne serce przeszkadza i pomaga

каббалист Михаэль ЛайтманKamienne serce nie pozwala nam zjednoczyć się z przyjaciółmi. Ale w kamieniu jest otwór, przez który mogę połączyć się ze wszystkimi. Kamienne serce akurat otwiera nam drogę do Stwórcy. Bo gdyby nie ono, nie wiedziałbym nawet, że przede mną stoi przeszkoda.

A dzięki temu widzę, że istnieje bariera i że znajduje się w moim sercu. Moje serce jest szczelnie zamknięte i nie mogę przesunąć tego kamienia z góry studni. Oznacza to, że nie mogę obejść się bez pomocy Stwórcy.

Z lekcji na temat „Jeśli Stwórca nie zbuduje domu, ci, którzy go budują, pracują na próżno”, 30.08.2022


Poczuć wszystko na sobie

каббалист Михаэль ЛайтманKomentarz: Wielu Pana uczniów przechodzi przez takie stany, kiedy nie są w stanie wstać na lekcje, przesypiają je, nie przychodzą.

Odpowiedź: Ja też przechodziłem przez takie stany, leżałem w łóżku i nie mogłem ruszyć się z miejsca. No i co z tego? Każdy musi przez nie przejść, aby zrozumieć, czym jest nasza natura. Trzeba to sobie uświadomić na sobie.

To dobrze! Kiedy przechodzi się przez te stany, to w wyniku tego zaczyna się rozumieć, czym tak naprawdę jest wszystko, co istnieje. To, co jest dane człowiekowi, musi poczuć na sobie, z maksymalnym wysiłkiem „za”, „przeciw”, nieważne jak. Bez tego nie będzie żadnej świadomości zła, dobra, niczego. Człowiek musi przejść przez to wszystko, w przeciwnym razie pozostanie małym zwierzęciem.

Osobiście miałem ogromne trudności, ale nie opuszczałam zajęć. Cały czas napędzałem sobie strachu, żeby tylko nie odłączyć się. To jest moje życie, muszę być kabalistą, muszę się wszystkiego dowiedzieć, nauczyć, zrozumieć, przekazać innym. Dostałem taką możliwość myślałem: „Żyję i studiuję u wielkiego ostatniego kabalisty z całego łańcucha starożytnych kabalistów, jestem zobowiązany wziąć od niego to wszystko i przekazać innym – całej ludzkości. Jest to wielka misja, jestem zobowiązany ją wypełnić.”

Specjalnie nałożyłem na siebie tę misję, nie przymierzając jej jak małe dziecko, i wciągnąłem się w to stanowisko. „Jestem zobowiązany” tak poważnie to potraktowałem. Przede mną był ogromny obowiązek zebrania wszystkich notatek Rabasza, książek, zeszytów, prowadzenie jego archiwum, zapisywanie każdego słowa, wszystko to przyjąć i przepuszczać przez siebie. Czyli, jak można najbardziej zaangażować się w to, aby uzyskać zlepek wszystkich jego myśli i pragnień.

Pytanie: Czy to jest prawidłowe, że kiedy ludzie w grupie widzą ciężki stan przyjaciela, starają się jakoś pomóc?

Odpowiedź: Tak prawidłowe! Należy pomagać! Maksymalnie odegrać przed nim ważność celu, wyciągnąć go z tego stanu. Nie jest to łatwa metoda, niełatwa droga. To jest praca ze swoją własną naturą. Nigdzie czegoś takiego nie ma.

Z rozmowy „Zadzwonił mój telefon. Cała prawda o Kabale”


Wiara i zrozumienie

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Kiedy wiara zamienia się w zrozumienie?

Odpowiedź: Jeśli jest to wiara ponad wiedzę, to staje się ona naczyniem/kli dla zrozumienia. Ponieważ wiarą nazywa się światło Chasadim. Wiara ponad wiedzę – to właściwość obdarzania, która panuje nad pragnieniem przyjemności. Pragnienie przyjemności z intencją obdarzania staje się naczyniem/kli dla światła Chochma.

Wtedy światło Chochma, obleczone w światło Chasadim, panuje wewnątrz pragnienia przyjemności, a to jest zrozumienie. Napełnianie światła Chasadim światłem Chochma nazywane jest „całkowitą albo doskonałą wiarą” (emuna szlema).

Z lekcji według Księgi Zohar. Przedmowa


Dwa rodzaje klipot

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Jakie bywają rodzaje klipot? O ile wiem, jest egipska klipa, którą Pana nauczyciel Rabasz nazywał ogólną, i jest klipa, zwana „Amalek“.

Odpowiedź: Tak, Amalek to skrót od „al menat lekabel”, co w tłumaczeniu z hebrajskiego oznacza „otrzymywanie ze względu na siebie”. To właśnie klipa „Amalek” ma na celu odciągnięcie człowieka od wielkości Stwórcy.

A egipska klipa nazywana jest ogólną, dlatego że zamyka nam wszystkim prawdziwy wszechświat, podczas gdy Amalek – jest bardziej indywidualną, wewnętrzną klipą, która jeszcze bardziej zamyka sam rdzeń wyższej wiedzy.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”, 21.08.2022


Zewnętrzna powłoka która chroni płód

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Czy można powiedzieć, że klipa (skorupa) uosabia przeszkody, które należy przezwyciężyć, przed zdobyciem duchowej wiedzy?

Odpowiedź: Tak, to nie są tylko przeszkody. Są specjalnie stworzone w taki sposób, aby chronić płód. Dlatego człowiek, który chce osiągnąć wewnętrzne napełnienie płodu, musi przezwyciężyć te zewnętrzne siły, które chronią płód.

Człowiek powinien tak naprawić siebie, aby zewnętrzne siły nie były dla niego przeszkodą. Oznacza to, że klipa (zewnętrzna powłoka) chroni płód przed człowiekiem, który nie jest jeszcze gotowy doświadczyć tego.

Płód – to wiedza. Gdyby odkryła się, zanim klipa otoczyła płód, zaszkodziłoby to człowiekowi. Widzimy, że zawsze gdy wiedza wpada w ręce ludzi, moralnie do niej nieprzygotowanych, korzystają z niej szkodząc sobie i innym.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”, 21.08.2022


Jesteśmy odpowiedzialni za cały świat!

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Co to oznacza w praktyce: „Cenić swoją wewnętrzną część bardziej niż zewnętrzną” – o konieczności której napisał Baal Ha Sulam w artykule „Przedmowa do Księgi Zohar”?

Odpowiedź: Cenić swoją wewnętrzną część – oznacza szanować swoją misję, obowiązek osiągnięcia wzajemnego obdarzania i zjednoczenia się „jako jeden człowiek z jednym sercem”, w braterskiej miłości – aby objawić Stwórcę, wspólną siłę obdarzania i miłości, która panuje w naturze. To powinno być najważniejsze dla człowieka. Istnieje wyższa siła obdarzania. Wypełnia wszystko, ale my tego nie czujemy, niwelując jej przejaw swoim egoizmem. Naszą prawidłową intencją jest to, aby odkryła się w nas w całej swojej mocy.

Dokonuję prostej kalkulacji: to jedyna rzecz, która jest dla mnie ważna w tym życiu, po to się urodziłem i żyję, muszę to osiągnąć, dopóki żyję na tym świecie. Cała ludzkość zależy od mojej pracy, ponieważ wszyscy jesteśmy połączeni tą samą siecią. Baal HaSulam napisał, że „człowiek z narodu Izraela” – czyli ci, którzy mają punkt w sercu (Isra-El w tłumaczeniu oznacza dążenie do Stwórcy), swoim kierunkiem określają kierunek i stan całego świata.

Taki człowiek nie może powiedzieć: „Mnie się nic nie chce teraz, jestem w upadku, dajcie mi spokój z waszą pracą duchową, idę odpocząć!” Gdzie jest twoja odpowiedzialność i zrozumienie, że za tobą stoją miliony i miliardy ludzi, którzy zależą od ciebie? To ty teraz decydujesz o ich losie, o tym, w jaki sposób będą zmierzać do naprawy – poprzez uderzenia czy świadomie, dobrem.

Jeśli są od ciebie zależni, to jak surowo będą żądać od ciebie twojego wyboru, jeśli wiedziesz wszystkich za sobą – w dobrą albo złą stronę. Nie masz wyboru, tak działa globalna sieć i takie jest twoje przydzielone miejsce w niej. Dlatego cały czas powinieneś być w wyższym strachu, pamiętając, że to Ty decydujesz, co stanie się z całym światem.

Potem odkryjesz, że wszyscy ludzie są twoimi dziećmi, najbliższymi ci osobami! Ale już teraz, poprzez wiarę ponad wiedzę, powinieneś tak myśleć. Wszystko, co robisz – robisz nie dla siebie, ale dla świata! To, jak ważne jest dla nas duchowe, jednoznacznie decyduje o losie całej ludzkości. To, co jest dla nas ważne, będzie ważne dla wszystkich innych.

Tak zbudowany jest cały ten system, w którym jesteśmy połączeni sztywnymi więzami. Ten, kto nie ma punktu w sercu, nie ma możliwości zmiany czegokolwiek – tylko ty masz, który jesteś nazywany „Isra-el” lub „Li-rosz” (Ja-głowa).

Z lekcji według artykułu „Przedmowa do Księgi Zohar”, 20.04.2010


Klipa – ochrona wiedzy duchowej

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Dlaczego klipa – powłoka, która jest intencją na działanie tylko dla własnej korzyści, przeszkadza w odkryciu Stwórcy i wiedzy o wszechświecie?

Odpowiedź: Klipa chroni całą wiedzę duchową. Wiedza materialna, niestety pozostaje dla nas odkryta i możemy ją wykorzystać dla własnej korzyści i kosztem innych. A wiedza duchowa, czyli zrozumienie całego systemu wszechświata, wszystkiego tego, co nas otacza i napełnia, jest dla nas niedostępna do czasu, dopóki nie osiągniemy takiego poziomu naszego wewnętrznego rozwoju, na którym będziemy mogli wykorzystać ją tylko dla dobra innych.

Czyli cały system świata duchowego zbudowany jest tak, że nie można wykorzystać odkrycia Stwórcy i wiedzy o systemie wszechświata, do wykorzystania ze względu na siebie. Tylko dla dobra innych.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”, 21.08.2022


Dwie emanacje wyższego światła

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: W księdze „Nauka dziesięciu Sfirot” jest powiedziane, że na początku stworzenia nie było żadnego wolnego miejsca w postaci pustego powietrza. Nie mamy tu na myśli materialnego powietrza, a dwie kategorie światła w każdym pragnieniu: światło Chochma i światło Chasadim. Czym są te dwa rodzaje światła?

Odpowiedź: Wyższe światło manifestuje się w dwóch podstawowych emanacjach.

Pierwsza – to światło Chochma, które wypełnia stworzenie, zgodnie z naturalnym, pierwotnym, pragnieniem samego stworzenia, czyli pragnieniem przyjemności, bycia napełnionym. Jest ono dane stworzeniu pierwotnie od samego Stwórcy.

Następnie stworzenie wybiera, że pragnie napełnić się tym samym szczególnym światłem, zwanym Chasadim – światłem obdarzania, miłości do Stwórcy, podobieństwa do Niego.

Z programu telewizyjnego „Nauka dziesięciu Sfirot (TES)”, 14.08.2022