Artykuły z kategorii

Tylko Stwórca dowodzi paradą

каббалист Михаэль Лайтман W procesie duchowej pracy zaczynamy mieć krytyczne myśli w odniesieniu do przyjaciół. W takim przypadku musimy natychmiast powstrzymać się, zrozumieć, że Stwórca specjalnie przeprowadza z nami taką pracę, obciąża serce, podstawia nieprzyjemne sytuacje, abyśmy zostali ożywieni i zachęceni do szukania Jego pomocy, w pomaganiu przyjaciołom i umacnianiu się w tej intencji w połączeniu z innymi.

Dlatego musimy być przygotowani na ciągłe odłączanie się od połączenia z innymi, na to, że cały czas będziemy zapominać o tym, ponieważ pojawi się tysiące powodów, które nas odciągną. Ale to nie ktoś nas odciąga, to Stwórca oddziałuje na nas poprzez kogoś.

Należy być zawsze dostrojonym do „nie ma nikogo oprócz Niego”, i jednocześnie pracować według swojego systemu, zrozumieć, że pracujemy przeciwko Stwórcy, a On cały czas nas uczy. Tak samo uczymy małe dziecko chodzić, stawiając je na podłogę. Płacze, boi się zrobić krok, a my popychamy je i tak stopniowo zaczyna chodzić.

Aby odkryć właściwość obdarzania, Stwórcę, wystarczy jedna intencja połączenia z innymi. Jeśli coś w nas sprzeciwia się przeciwko temu, to takie uczucie celowo pochodzi od Niego, abyśmy zwiększyli nasze wysiłki. Z większymi wysiłkami zmierzać do przodu, Stwórca nas cały czas „ustawia”: obciąża serce i stawia coraz większe trudności.

Dlatego gdy patrzymy na przyjaciół, należy zrozumieć, że jeśli widzimy w nich coś negatywnego, to nam „podsuwa” nikt inny, tylko Stwórca. Robi to specjalnie, abyśmy wznieśli się ponad nasze uczucia, zaczęli usprawiedliwiać przyjaciół, kochać ich, doceniać, pomimo tego, że specjalnie dostajemy inne myśli i poglądy o nich. Nigdy nie wolno nam o tym zapominać.

To samo dotyczy grupy. Jeśli zaczniemy lekceważąco myśleć o grupie: „Po co i dlaczego jest potrzebna?”, powinniśmy cały czas myśleć, że to Stwórca dowodzi nami.

Z wirtualnej lekcji


Odkryć dla siebie cały wszechświat

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Artykuł „Zamek i klucz” we Wprowadzeniu do Księgi Zohar wspomina o kluczu, który zarówno otwiera, jak i zamyka zamek, czyli coś ukrytego. Co to jest za właściwość wewnątrz człowieka, która otwiera i zamyka zamek w tym kontekście?

Odpowiedź: To zależy od właściwości człowieka, który zbliża się lub oddala od Stwórcy. Zgodnie z tym albo otwiera, albo zamyka dla siebie cały Wszechświat, całą naturę.

Możesz znaleźć klucz, który odkrywa działania Stwórcy wewnątrz siebie, jeśli zmienisz w sobie właściwości otrzymywania na właściwości obdarzania. Zrobić to można tylko wtedy, gdy jesteś w grupie, w związku z innymi podobnymi do siebie, kiedy wspólnie pomagacie sobie wzajemnie wznieść się ponad swój egoizm i odkryć siebie na innych.

Okazuje się, że w ten sposób zbliżacie się do siebie i rozumiecie, jak możecie pojmować całą naturę. Dzieje się tak zgodnie z prawem zgodności właściwości. Można odkryć działania Stwórcy tylko wtedy, gdy sam wykonujesz podobne działania ze swoimi pragnieniami.

Z programu telewizyjnego „Przedmowa do Księgi Zohar”, 21.05.2023


Rutyna zabija duchowość

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co powoduje przemianę uczniów kabalistów w zwykłych chasydów? Przyzwyczajenie?

Odpowiedź: Tak, nawyk staje się drugą naturą. Człowiek przyzwyczaja się do tego. Ma harmonogram, ma grupę. Wszystko jest zorganizowane wokół niego: wszystkie problemy i wszystkie dobre uczynki. Życie płynie automatycznie. I ta rutyna zabija duchowość. Jest przyjemna. Jest stabilna. A jeśli ktoś jest temu przeciwny, to takiego człowieka nie lubią.

Pytanie: Jakie jest wyjście w takim przypadku?

Odpowiedź: Działać w każdy możliwy sposób aby pobudzić siebie i innych, aby jakoś ożywić się! W rzeczywistości grupa bez nauczyciela jest dla niej zawsze tragicznym rozwiązaniem, jeśli w ogóle zostanie uratowana. Nie chcę nic mówić o uczniach Rabasza, w jakim są dzisiaj stanie, ale to wszystko można zobaczyć.

Nawet kiedy zmarł Baal HaSulam, a miał pięciu czy sześciu uczniów, to wszyscy oprócz Rabasza po prostu rozeszli się: siedzieli osobno, czytali psalmy i nie zbierali się razem. To samo stało się z byłymi uczniami Rabasza, których przyprowadziłem do niego jako młodych chłopców. Słyszałem, że czasami zbierają się po dwóch czy trzech w święta. Tak to jest. Praktycznie każdy jest sam. Każdy zajmuje się swoimi sprawami.

Z rozmowy „Zadzwonił mój telefon. Nauczyciel”


W jaki sposób technologia zmieniła nasze wzajemne relacje na poziomie lokalnym i globalnym?

Im bardziej się rozwijamy, tym bardziej stajemy się globalnie połączeni i współzależni, technologicznie i ekonomicznie, tj. z coraz większą liczbą zewnętrznych powiązań między nami. Zbudowaliśmy systemy, w których jeśli jeden kraj wyłączy choćby jeden ze swoich parametrów, które dostarcza światu, ucierpi na tym cały świat.

Odłączenie się od świata stało się niemożliwe. Nasze rosnące globalne połączenia technologiczne i inne zewnętrzne powiązania są milowym krokiem w kierunku odkrycia znacznie głębszej więzi, którą dzielimy. Osiągnęliśmy etap rozwoju, w którym możemy zrozumieć, że jesteśmy globalnie połączeni i współzależni. Co więcej, im bardziej łączymy się w powierzchowny sposób, tym bardziej stajemy się próżni.

Z jednej strony uświadamiamy sobie naszą potrzebę połączenia. Jednak doświadczamy niezliczonych negatywnych skutków naszej obecnej zewnętrznej formy połączenia. Jeśli zrozumiemy, jak pozytywnie łączyć się ze sobą – głęboko odczuwane pozytywne połączenie wykraczające poza zwykłe wysyłanie sobie krótkich, przyjemnych wiadomości, emotikonek i serduszek – wtedy zaczniemy odkrywać inny świat, który wypełni nas wszystkich.

Innymi słowy, nasze rosnące wzajemne powiązania technologiczne są przygotowaniem do znacznie głębszego poczucia naszej wzajemnej więzi – poczucia naszej całkowitej współzależności. Kiedy nauczymy się, jak pozytywnie realizować naszą współzależność, zrozumiemy, że możemy znaleźć źródło naszego spełnienia w innych ludziach i że potrzebujemy innych, aby się spełnić.

Będziemy wtedy poszukiwać więzi z innymi zgodnie ze wspólnym pragnieniem pozytywnego połączenia się ze sobą. Oznacza to, że będziemy szukać innych ludzi, którzy będą chcieli być razem i którzy znajdą spełnienie wyłącznie w naszej wspólnocie. Internet stanie się wówczas wolny od kontroli ludzi posiadających pieniądze i interesy władzy. Nasze szczere pragnienie pozytywnego połączenia się ze sobą nie pozostawi im miejsca na manipulowanie nami.

Takie pragnienie pozytywnego połączenia przyniesie kolejne wielkie rewolucje w wirtualnym świecie, które doprowadzą do kompletnej przebudowy – i zupełnie nowego wykorzystania – Internetu.

Źródło: https://michaellaitman.medium.com/how-has-technology-changed-our-interactions-with-each-other-at-both-local-and-global-levels-b8e33d5dd1ff


Dostroić się do Stwórcy

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: W jaki sposób człowiek powinien się nastawić na postrzeganie tego, co się z nim dzieje?

Odpowiedź: Jest to omówione w najważniejszym artykule o duchowej pracy człowieka: „Nie ma nikogo prócz Niego”. Od samego rana i nieustannie dostrajaj się do tego, że jesteś w świecie, który buduje i który zarządzany jest przez jedną, jedyną siłę i wolę, przez Stwórcę.

I bez względu na to, co postrzegasz, bez względu na to, co ci się przydarza, musisz tylko umacniać się w dążeniu, do utrzymania się w tej świadomości, że wszystko, co pochodzi od ludzi i wszystko wokół ciebie, i to co dzieje się w tobie, wszystko ustanawia Stwórca. On jest pierwszy, a następnie wszystkie jego właściwości naszego świata, które „działają” na ciebie.

Konieczne jest ciągłe sprawdzanie siebie: czy nie zaczynasz tracić z pola widzenia, swojego wewnętrznego kierunku, że wszystko, co dzieje się we mnie i wokół mnie, pochodzi tylko od jedynej wyższej siły. A przyczyną wszystkiego, co się dzieje, jest to, abym bez względu na wewnętrzne i zewnętrzne zmiany, nie zmieniał swojego stosunku do Stwórcy, jako do mojej jedynej przyczyny!