Artykuły z kategorii

Widzieć owoce swojej pracy

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy nie obawia się Pan, że Pana uczniowie przestaną potrzebować Pana, tak jak kiedyś uczniowie Rabasza?

Odpowiedź: Nie wiem! Na razie tego nie czuję. Kiedyś powiedziano mi, że będę żył wiele lat. Ale usłyszałem to przypadkowo od kogoś. Osobiście nie snuję domysłów i nie uważam, że jest to potrzebne. Ponieważ duchowość nie jest związana z latami mechanicznymi.

Chciałbym, aby uczniowie byli ze sobą ściśle związani w świecie, który rozumieją, do którego są w stanie się przystosować i podporządkować duchowo. Podporządkować w dobrym tego słowa znaczeniu, czyli dać mu to, czego potrzebuje, a świat ich zrozumie, zaakceptuje. Świat będzie z nimi w dobrej, życzliwej komunikacji, otrzyma od nich metodę swojej naprawy, wzniesienia, dobrobytu.

Całkiem możliwe, że nagle wszystko się rozpadnie. Nie wiem. Po co zgadywać?

Kabalista chce zobaczyć owoce swojej pracy. A poza tym, kiedy odchodzi z tego świata, to odchodzi w odniesieniu do swoich uczniów. Nie widzą go, nie mają z nim kontaktu, jak wcześniej. A jednak wciąż pozostaje pośród nich. Nadal wyraźnie czuje ich wewnętrzną istotę. Znika ten iluzoryczny świat – olam a-medume, tak zwany wymyślony świat, ale wszystko inne pozostaje.

Nie traci się żadnego połączenia, z wyjątkiem zewnętrznego fizycznego połączenia ludzi, którzy są tylko w nim. Dlatego kabalista traci możliwość działania na ludzi, którzy są tylko w materialnym pojmowaniu, w oczywisty ziemski sposób.

Z rozmowy „Zadzwonił mój telefon. Nauczyciel”


Aktualne znaczenie Kabały

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Dlaczego Kabała jest dziś szczególnie aktualna?

Odpowiedź: Abyśmy przekonali się, że nic nie odpowiada na pytanie o właściwe istnienie, cel stworzenia, z wyjątkiem Kabały.

Trzeba to jeszcze odkryć. Ale w zasadzie jesteśmy już na początku drogi.

Z programu telewizyjnego „Błyskawiczne pytania do kabalisty”, 18.05.2023


Duchowa komórka

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy istnieją jakieś ograniczenia mieszania się dusz, czyli duchowego mieszania? Często mówimy o wzajemnym włączeniu, gdzie jeden człowiek przyjmuje pragnienia drugiego. A na poziomie materialnym wszystko jest jakby uwarunkowane: to jestem ja, to moja żona, dzieci.

Odpowiedź: Pochodzi to z faktu, że mąż, żona i ich dzieci są jedną duchową komórką. Tylko w naszym świecie jest to podzielone na męską część i żeńską część, a w duchowym świecie jest to jeden parcuf, awijut i zakut, pragnienie i ekran, które pracują razem.

Dlatego w duchowości nie ma oddzielnie istniejącej części żeńskiej i męskiej. Ich wspólna praca tworzy następne stany, zwane dziećmi.

Również dlatego w naszym świecie jesteśmy tak zbudowani, że grupujemy się w rodziny. W duchowym stanie nie może być żadnego zamieszania z mężami i żonami, a każdy znajdzie swoją połowę.

Z rozmowy „Zadzwonił mój telefon. Nieuporządkowany seks“


Co było pierwsze, nauka czy Kabała?

Nauka wywodzi się z Kabały, która została odkryta przez Adama ponad 5700 lat temu. Po Adamie pojawili się kabaliści i było to 20 pokoleń przed Abrahamem, tj. przed czasami starożytnego Babilonu, a następnie po Abrahamie pojawili się inni.

Kabała dała nam system, a z niej wyłoniła się filozofia. Istnieje kilka źródeł, dokumentów i pism starożytnych filozofów, a także filozofów i naukowców średniowiecza, począwszy od Platona i Arystotelesa, a skończywszy na Newtonie, Reuchlinie, Leibnizu i innych, którzy opisali, jak wcześni filozofowie studiowali z kabalistami, od których czerpali swoją wiedzę. Rozwinęli tą znajomość rzeczy, i stworzyli z niej fundamenty wszelkich nauk.

W tamtych czasach człowiek miał pragnienie poznania ogólnej natury, która znajdowała się poza naszą percepcją. Innymi słowy, mieliśmy bliższy związek z otaczającym nas światem i byliśmy zainteresowani poznaniem sensu naszego życia.

Dziś może się nam to wydawać nieprawdopodobne, że onegdaj zadawaliśmy tak głębokie pytania, ponieważ teraz jesteśmy oddzieleni od natury i nie dostrzegamy związku między jednym a drugim.

Niestety, ludzkość ewoluowała w swoich egoistycznych pragnieniach, poprzez pragnienie pieniędzy, honoru i kontroli, i rozwinęliśmy znacznie bardziej pragmatyczne i technologiczne podejście do nauki. Dziś jednak, po eonach takiego rozwoju, osiągnęliśmy pozycję podobną do tych dawnych badaczy naszego świata, powracamy do tego samego pytania o sens naszego życia.

Na podstawie KabTV „I Got a Call. What Is Science?” z kabalistą dr Michaelem Laitmanem z 6 marca 2011 roku. Napisane/wydane przez uczniów kabalisty Dr Michaela Laitmana.

Źródło: https://www.michaellaitman.com/jewish/what-came-first-science-or-kabbalah/


Wypełnianie zamysłu Stwórcy

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jak znaleźć swoje przeznaczenie na tym świecie?

Odpowiedź: Myślę, że to nie jest proste. Chodzi o to, że człowiek rodzi się w określonym środowisku, które popycha go do przodu, i zmienia się pod jego wpływem.

Przeznaczeniem każdego człowieka jest osiągnięcie naprawy swojego odnoszenia do ludzi. Jest to obowiązkowe dla wszystkich. Należy zadbać o to, aby odnosić się do innych na tyle pozytywnie, żeby dokładnie w ten sam sposób, odnosili się do ciebie.

Pytanie: Jeśli wypełniamy zamysł Stwórcy, czy wola człowieka w naszym świecie jest iluzją? Czy jest to wola, którą powinniśmy zaakceptować w obecnej sytuacji życiowej?

Odpowiedź: Jeśli wypełniamy zamysł Stwórcy, to możemy postrzegać wszystko, co istnieje, jako propozycję z góry, aby przybliżyć się do przyszłego stanu.

Z programu telewizyjnego „Błyskawiczne pytania do kabalisty”, 18.05.2023


Aby klucz pasował do zamka

каббалист Михаэль Лайтман Ta brama ma jeden zamek i jedno wąskie miejsce, aby włożyć do niej ten klucz, a zauważyć i odróżnić można go tylko dzięki śladowi pozostawionemu przez ten klucz. Czyli dowiedzieć się czegoś o tym wąskim miejscu można tylko za pomocą tego klucza. (Przedmowa do Księgi Zohar, rozdział „Zamek i klucz”)

Pytanie: Klucz jest prawdopodobnie pewnego rodzaju dostępem do ukrytej wiedzy? Jak mogę odkryć to wewnątrz siebie, gdzie włożyć ten klucz?

Odpowiedź: Nie działasz mechanicznie, jakby analizując coś w sobie, ale uczuciowo, rozumiesz, że musisz zmienić niektóre cechy, aby ostatecznie, właściwości Chesed, Gwura, Tiferet, Necach, Chod, Jesod przemieszczały się między sobą, klucz wchodzi do Malchut i odkrywa twoja całą naturę.

Pytanie: Jak człowiek może odkryć ten zamek i klucz w sobie?

Odpowiedź: Jeśli studiuje Kabałę, zaczyna odczuwać swoje połączenie z tajemnicą i w rezultacie dochodzi do tego, że musi ją zrozumieć. Na tym polega cel jego istnienia. Dlatego do tego zmierza. Nie ma innej możliwości..

Z programu telewizyjnego „Przedmowa do Księgi Zohar”, 21.05.2023


Prawda

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czym jest prawdziwa prawda?

Odpowiedź: Jeśli pochodzi z dołu, od nas, to jej nie ma, dlatego że nieustannie się zmieniamy i nie mamy podstawy, na której możemy zbudować prawdę. Prawdziwa prawda pochodzi z naszego korzenia, skąd wszyscy się wywodzimy.

Wszystko, co istnieje w naszym korzeniu, jak w punkcie, jest prawdą. Możesz powiedzieć: „Jeśli to jest już w korzeniu, dlaczego miałbym się na to ukierunkować?” Bo nie masz nic innego do czego możesz się zwrócić. Wywodzisz się stamtąd, nie wiesz nic poza tym, nie możesz niczego wymyślić, fantazjować.

Dlatego to, co znajduje się w korzeniu w absolutnej zgodzie, w symbiozie, w harmonii, w dopełnieniu się nawzajem i tworzy pojęcie „korzenia”, „podstawy”, dla ciebie jest „prawdą”, „prawdziwą”. Tylko i wyłącznie to.

Nie możesz wymyślić nic innego. Do głowy nawet nie może ci przyjść, nic innego, ponieważ jesteś jedynie pochodzeniem tego korzenia. Dlatego poznanie korzenia jest zrozumieniem prawdy.

Z rozmowy „zadzwonił mój telefon. Prawda”


Artykuły Rabasza są bezcennym darem dla ludzi

каббалист Михаэль Лайтман Jeśli dogłębnie wczytać się w artykuły Rabasza, to zrozumiałe jest, że wszystkie są bezcenne. Nie można powiedzieć, że niektóre artykuły są mniej ważne ze względu na niewielką objętość. Wszystkie trafiają dokładnie i bezpośrednio w cel.

Dlatego z roku na rok coraz bardziej doceniam te artykuły. Chociaż na początku nie sądziłem, że w tych artykułach jest aż tyle zawarte. Wydawało mi się, że zostały napisane właściwie dlatego, że Rabasz był zobowiązany do napisania raz w tygodniu, nowego artykułu dla swoich uczniów. W każdy czwartek zbieraliśmy się w swoich dziesiątkach i czytaliśmy cotygodniowy artykuł. Myślałem, że Rabasz pisze po prostu, dlatego żebyśmy mieli co poczytać.

Z czasem oczywiście zmądrzałem i zrozumiałem, że w każdym artykule ukryta jest wielka tajemnica i szczególne przesłanie, przekazane nam przez Rabasza w starannie przemyślanej formie. Chociaż te artykuły mogą wydawać się nam proste i łatwe, to w rzeczywistości dzięki nim dostajemy możliwość, ustanowienia połączenia z samym centrum stworzenia, z jego celem.

Z biegiem lat coraz bardziej doceniam te artykuły i coraz bardziej jestem zdumiony wielkością Rabasza i jego szczególną wysokością duchową. Dzięki tym artykułom, Rabasz wykonał wyjątkową pracę na chwałę Stwórcy. Bez nich nie bylibyśmy w stanie odkryć swojej duszy i osiągnąć prawidłowego połączenia ze Stwórcą.

Dlatego czytając te artykuły, musimy z wdzięcznością postrzegać to co czytamy. Jeśli wydaje nam się, że tam jest napisane o prostych i niezbyt ważnych rzeczach, to na te miejsca trzeba zwrócić szczególną uwagę, ponieważ najwyraźniej nie rozumiemy, co Rabasz chce nam przekazać.

Z lekcji według artykułu Rabasza, 06.06.2023