Artykuły z kategorii

Cała natura – to Zeir Anpin

каббалист Михаэль Лайтман Powiedział rabin Chija Rabbi Josi: „Kiedy mówi się, że słowo „na początku (bereszit בראשית)” pośrednio wskazuje na „stworzył sześć (bara szit ברא שית)” – to oczywiście tak jest. (Przedmowa do Księgi Zohar, rozdział „Zamek i klucz”)

Pytanie: „Na początku (bereszit)” – tak zaczyna się Tora. Pierwotne źródła podają, że „Tora” – to Zeir Anpin. Jest jednym z dziesięciu sfirot, która zawiera w sobie jeszcze sześć. Co oznacza „stworzył sześć”?

Odpowiedź: Cała natura, stworzona przez Stwórcę, znajduje się pod Nim i jest stworzona przez Niego z sześciu części: Chesed, Gwura, Tiferet, Necach, Chod, Jesod. Stwórca Sam uosabia Swój wpływ na naturę poprzez trzy wyższe sfiry: Keter, Chochma i Bina. Następnie podąża za nimi sześć pozostałych sfirot.

Malchut jest już ostatnią, siódmą sfirą. Oznacza to że, poprzez sześć sfirot Stwórca tworzy ostatnią, siódmą, w której zawarty jest cały Jego zamysł. Jest to praktycznie to, o czym mówi rozdział „Zamek i klucz” w Przedmowie do Księgi Zohar.

Pytanie: Co to znaczy, że Tora – to Zeir Anpin?

Odpowiedź: Zeir Anpin jest centralną częścią systemu natury, który postrzega wszystko z góry i przekazuje w dół do swoich elementów: nieożywionej, roślinnej, zwierzęcej i ludzkiej natury. Dlatego uważa się, że cała natura – to Zeir Anpin.

Z programu telewizyjnego „Przedmowa do Księgi Zohar”, 21.05.2023


Mądry ojciec

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy można powiedzieć, że Stwórca pogrążył się w taki stan, w którym postrzega siebie jako stworzenie?

Odpowiedź: Nie. W rzeczywistości wszystkie stworzenia znajdują się w jednym, absolutnym, doskonałym stanie. Dlatego, aby stworzenie zrozumiało Stwórcę, przechodzi przez różnego rodzaju etapy, które nazywane są „wygnaniem”, aby z tych poziomów ukrycia, wygnania, ciemności, osiągnąć ten stan, w którym faktycznie się znajduje.

Można to porównać do sposobu, w jaki celowo robię miny dla mojego dziecka, jakbym się gniewał, był szczęśliwy, cierpiący, pasjonujący się czymś, aby wywołać z jego strony przeróżne reakcje, aby dziecko mogło lepiej mnie zrozumieć i rozwijać się.

Zobaczcie, ile wymyślamy zabawek, metod nie dla rozwoju cielesnego dzieci, ale dla ich intelektualnego rozwoju. Przecież gdybyśmy tego nie robili, pozostałyby na zwierzęcym poziomie, jakby zostały porzucone w lesie. Ile ludzkość inwestuje w przedszkola, szkoły, edukację, jest to ogromny świat!

Wszystko tylko po to, aby wychować dziecko, które rodzi się jako kawałek mięsa, jak zwierzę i musimy zapewnić mu rozwój. Dosłownie w ciągu kilku lat dziecko przechodzi w sobie, niesamowite rewolucje i staje się człowiekiem, który nie tylko opanował to, co my rozumiemy, ale wie więcej niż my!

Czy możecie sobie wyobrazić, co jest założone w nas od samego początku?! Jaki potencjał! A wszystko to za sprawą właściwego podejścia do dzieci.

Z rozmowy „Zadzwonił mój telefon. Kim jest Stwórca?”


Co wiesz o systemie, w którym żyjemy?

Żyjemy w jednym globalno – integralnym systemie, który ma wobec nas specyficzne wymagania.

Jakie to są wymagania?

Chodzi o to, że dostosowujemy się do jego globalno – integralnych praw. System, w którym żyjemy, zmusza nas do połączenia się z nim w sposób harmonijnie współzależny, jak części systemu analogowego. My, przeciwnie, działamy wobec siebie nawzajem negatywnie. Przedkładamy korzyści własne nad korzyści innych i całego systemu.

Taka postawa jest destrukcyjna.

Prowadzi to do rozprzestrzeniania się wyzysku, manipulacji i nadużyć w naszych relacjach, a także do wyczerpania zasobów naszej planety. Innymi słowy, obecnie chcemy, myślimy i działamy wbrew prawom globalnego, integralnego systemu, w którym żyjemy.

W związku z tym otrzymujemy niezliczone negatywne reakcje z jego strony, wszelkiego rodzaju problemy i kryzysy na skalę osobistą, społeczną, ekonomiczną i ekologiczną: od narastającej depresji, stresu, niepokoju i samotności poprzez różne wojny i inne konflikty, aż po katastrofy ekologiczne i pandemie.

Globalny, zintegrowany system, w którym żyjemy, reaguje na nasze nastawienie do niego, tj. na nasz stosunek do siebie nawzajem i do przyrody w ogóle.

Możemy uczynić z niego, co tylko chcemy, ale ostatecznie będziemy musieli nauczyć się, jak ten system funkcjonuje z całkowitymi wzajemnymi powiązaniami i współzależnością między jego częściami, jego integralnymi prawami osiągając zrozumienie, jak prowadzić harmonijne i spokojne życie, żyjąc w nim.

Jeśli nie poznamy praw systemu, będziemy odczuwać coraz większe negatywne sprzężenie zwrotne z jego strony, ponieważ siła ochrony w systemie zawsze będzie dominować.

Źródło: https://michaellaitman.medium.com/what-do-you-know-about-the-system-in-which-we-live-9674779d526b


Dlaczego potrzebne jest ukrycie Stwórcy?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Ukrycie Stwórcy jest ukryciem tego, że wszystko jest posyłane przez Niego, że On jest wewnątrz nas, On wszystko zaaranżował. Dlaczego to robi?

Odpowiedź: Dlatego, abyśmy domagali się Jego odkrycia. Ponieważ gdy pragnę tego, chcę odkrycia we mnie właściwości obdarzania, miłości, właściwości połączenia. I okazuje się, że wtedy zmieniam się z egoisty na altruistę.

Pytanie: Ukrycie jest niezrozumieniem Jego celów i planów, nawet jeśli jest dla mnie oczywiste, że Stwórca wszystko dla mnie przygotował?

Odpowiedź: To bardzo złożony system wzajemnych relacji, dlatego nie mogę udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Jeśli dokładnie przeanalizujemy to pytanie, to powinniśmy dojść do zrozumienia, czym jest „wiara ponad wiedzą”.

Istnieje wiele alternatywnych stanów, które mogą istnieć między człowiekiem a Stwórcą, i jest ich znacznie więcej niż między ludźmi.

Z lekcji w języku rosyjskim


Co Stwórca ukrywa przed nami?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co dokładnie ukrywa przed nami Stwórca? Jaki jest centralny punkt ukrycia?

Odpowiedź: „Nie ma nikogo oprócz Niego” – to jest właśnie centralny punkt. Nic innego nie jest przed nami ukryte.

Pytanie: Egoizm jest również ukryty przed człowiekiem?

Odpowiedź: Nie. Kiedy zaczynasz pracować nad odkryciem Stwórcy, widzisz, jak bardzo twój egoizm nieustannie odciąga cię.

Zwykli ludzie nie uważają się za egoistów, ponieważ nie dążą do odkrycia Stwórcy.

Z lekcji w języku rosyjskim