Artykuły z kategorii

Problemy integralnego świata

каббалист Михаэль Лайтман Dzisiaj znajdujemy się w takiej sytuacji, kiedy musimy bardzo szybko stworzyć własny system wychowawczo-edukacyjny, aby dotrzeć do wszystkich ludzi i wyjaśnić im, w jakim świecie się znajdujemy. Ponieważ nikt nie może i nie będzie w stanie tego zrobić! Mogą to zrobić tylko ludzie, którzy mają integralne poczucie świata i struktury samych siebie.

Jeśli znajduję się w podzielonym, egoistycznym świecie i nie rozumiem nowego integralnego świata, który zaczyna się manifestować, to nie będę w stanie niczego wyjaśnić. A jeśli już znajduję się w stanie połączenia z innymi, jeśli wyższe światło już uczyniło mnie integralną częścią wszystkich na świecie, wtedy mogę przedstawić im tę metodę i wyjaśnić najbliższą przyszłość.

Przecież kryzys bierze się z faktu, że jesteśmy podzieleni w egoistycznym świecie, a z góry zaczyna schodzić i wnikać w nas matryca integralnego świata. I te dwa światy się ze sobą nie pokrywają. Kiedy jeden wchodzi w drugi, powoduje ogromną liczbę kryzysów, które wpływają na wszystkie obszary życia.

Oznacza to, że musimy szybko pokazać światu, jak należy się przeorganizować pod presją natury, która teraz spada na nas – czyli jak stać się integralnymi, aby to, co stopniowo manifestuje się z natury, było dla nas życzliwe.

Z rozmowy „Zadzwonił mój telefon. Obliczenia na przyszłość”


Egoizm jest stymulatorem postępu

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: W całej historii ludzkości, na różnych kontynentach, nie mając ze sobą żadnego związku, ludzie wymyślali te same rzeczy, na przykład łuki i strzały, rydwany itp. Czy jest to zapisane w danych informacyjnych człowieka?

Odpowiedź: Oczywiście! Jest to nieodłączny aspekt egoizmu. Rozwijając się do pewnego poziomu, egoizm domaga się pewnego napełnienia wówczas wynajduje rydwan, następnie potrzebuje jeszcze większego napełnienia – wynalazł proch strzelniczy, broń i tak dalej. Wzrost egoizmu powoduje w człowieku tę potrzebę.

Pytanie: Więc istnieje jakaś warstwa informacji, która zawiera zapis o tym, że teraz potrzeba, powiedzmy, stworzyć łuk, aby zabić zwierzę?

Odpowiedź: Tak, zaczynam rozumieć, że muszę zabić zwierzę z odległości. Aby to zrobić, muszę go dosięgnąć, dosłownie jakby dotknąć go ręką i uderzyć. Zamiast ostrego kija, zabijam go strzałą. Jak mogę wystrzelić strzałę? Obserwując otoczenie zaczynam rozumieć, jak zrobić łuk. Wcześniej zgromadziłem już jakieś przedmioty, na przykład cięciwę, które wykorzystuję w różnych codziennych czynnościach.

Ale to jest egoizm. U podstaw wszystkiego leży tylko egoizm! W przeciwnym razie nie zrozumiałbym, jak wymyślić tę lub inną innowację. Dlaczego pies lub kot nie używa łuku i strzał? Ponieważ istnieje różnica w naszym egoistycznym rozwoju, nic więcej. Dlaczego ludzkie ręce, nogi, oczy, uszy istnieją w takiej właśnie formie? Tak bowiem kształtuje nas egoizm. Jego osobiste właściwości w każdym z nas formują ciało i wszystkie cechy konkretnego człowieka.

Z rozmowy „Zadzwonił mój telefon. Ewolucja egoizmu”


Odróżnienie Kabały od sufizmu

каббалист Михаэль Лайтман Komentarz: Istnieje taka zasada, zgodnie z którą uczeń powinien być szmatą u stóp nauczyciela.

Odpowiedź: Po pierwsze, to nie ja to powiedziałem. Po drugie, nie szmatą, a „prochem u stóp nauczyciela”, czyli pyłem. Pamiętam moje spotkanie w Anglii z wielkim sufim świata, Irańczykiem, bardzo mądrym starcem. Powiedział do mnie: „Jeśli chcesz być moim uczniem, musisz przyjechać tutaj i mi służyć całkowicie. Abyś kochał mnie tak, jak kochasz siebie”.

To jest absolutna prawda! Sufi mają ten sam system, co Kabała. W zasadzie pochodzi z tego samego źródła – od Abrahama. Dlatego sufi praktykują wartości duchowe od wieków.

Pytanie: A dlaczego sufizm nie zapewnia metody naprawy?

Odpowiedź: Ponieważ nie ma w nim trzech linii rozwoju. Sufizm nie może rozwijać się z pomocą egoizmu, jako że jest zdominowany tylko przez prawą linię. Istnieje jakby w tej samej płaszczyźnie. Lewa linia nie może w pełni się rozwinąć ani nawet w niewielkim stopniu pojąć duchowego świata, ponieważ jest to wyłącznie, jedynie egoizm.

A środkowa linia to Kabała, która wykorzystuje obydwie siły: prawą i lewą. Dlatego człowiek może się rozwijać. Widzimy, w jakim stanie ciągłej wewnętrznej ewolucji znajdujemy się.

Pytanie: Czy nie ma niebezpieczeństwa, że metoda kabalistyczna zniży się do najdrobniejszych szczegółów?

Odpowiedź: Nie, metoda kabalistyczna nie opuszcza się. Staje się wspólna, powszechna, uniwersalna!

Wychodzi ze swojego ukrycia i ujawnia się wszystkim!

Z rozmowy „Zadzwonił mój telefon. Otrzymać od nauczyciela”


Niepokój o dziecko

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jak pozwolić dziecku na samodzielne życie?

Odpowiedź: To jest problem. Myślę, jednak że należy starać się nie wypuszczać go, dopóki nie poczuje, że może pójść i zrobić coś samodzielnie.

Pytanie: Jak rozpoznać, że dziecko jest już samodzielne?

Odpowiedź: Można to poznać po jego własnych działaniach, po jego własnych myślach. Zobaczysz to po nim. Ale nie ma potrzeby spieszyć się.

Z programu telewizyjnego „Błyskawiczne pytania do kabalisty”, 18.05.2023