Artykuły z kategorii

Czy Internet ma przyszłość?

W przyszłości połączenia przez Internet staną się absolutnie zbędne. Zostaną one zastąpione wewnętrznym połączeniem sensorycznym, niezależnym od żadnych urządzeń zewnętrznych. I wtedy, kiedy poczujemy głębokie pragnienie bycia w bliższym związku ze sobą, uzewnętrzni się to w sposób duchowy, poprzez połączenie telepatycznie.

To jest sieć, która tak naprawdę już teraz nas łączy, ale zbliżamy się do czasów w których stanie się ona dla nas odczuwalna i zrozumiała. Motorem napędowym ku temu będzie nasze wzrastające pragnienie do wzajemnego połączenia. Dobrym przykładem takiego pragnienia jest miłość matki do dziecka.

Matka czuje głęboką miłość do swoich dzieci ze względu na więź między nimi zbudowaną poprzez przebywanie dziecka w jej brzuchu, poród, karmienia itd. Na poziomie zwierzęcym są to wspólne korzenie matki i dziecka.

Jak zatem pragnienie głębszej więzi zamanifestuje się wśród wszystkich ludzi?

Pojawi się w nas jako część naszego procesu ewolucyjnego. W porównaniu z innymi poziomami natury – nieożywionym, roślinnym i zwierzęcym – my, ludzie, rozwijamy się w kierunku ujawnienia faktu, że jesteśmy jedną całością. Obecnie odczuwamy to połączenie również, ale na niskim poziomie, w naszych egoistycznych pragnieniach, co popycha nas do wykorzystywania drugiego człowieka oraz przyrody w mniejszy lub większy sposób.

Na późniejszym etapie naszego rozwoju nasze pragnienia będą ewoluowały w zupełnie przeciwnym kierunku, altruistycznym. Ten proces ewolucyjny, który obejmie nas wszystkich nieuchronnie spowoduje w nas radykalną transformację, będzie jednak bardzo zależny od tego w jaki sposób sami ludzie zaangażują się w jego przebieg.

Jeśli zmiana odbędzie się wyłącznie za pomocą środków ewolucyjnych, bez świadomego uczestnictwa człowieka, wówczas doświadczymy jej jako bolesnej drogi naznaczonej cierpieniami.

Z tego powodu nazywamy ten proces „walcem ewolucji”, który jest nam znany od tysięcy lat jako rozwój poprzez presję i ból. Ale istnieje również inny sposób na dojście do celu, taki, który może zaoszczędzić nam złych doświadczeń i pozwoli rozwijać się szybciej. Osiągnięta w wyniku tego wyższa świadomość pozwoli nam stać się mądrymi mieszkańcami tej ziemi.

Bylibyśmy wówczas, jak inteligentne dzieci, które dzięki rozumieniu potrafią z wyprzedzeniem wypełnić swoje obowiązki wobec rodziców lub nauczycieli, unikając tym samym ewentualnych kar. Nie jest jednak karą to, czego doświadczamy w naszym rozwoju, ale dźwignią wznoszącą nas do stanu wyższej przemiany, którą ostatecznie i tak musimy przejść.

Kiedy tego doświadczymy i poczujemy nasze najgłębsze połączenie ze sobą, zaczniemy doznawać wówczas nowego, harmonijnego i kompletnego istnienia.

Źródło: https://michaellaitman.medium.com/what-is-the-future-of-the-internet-e28ebce9b96a


W jaki sposób oddziałuje światło

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Do czego jest podobna struktura światła? W jaki sposób odbywa się jego oddziaływanie, skoro w naszym świecie nie ma nawet analogii?

Odpowiedź: Jest to światło myśli, zrozumienia, oświecenia, odkrycia, mądrości, kiedy odkrywasz coraz więcej nowych receptorów w uczuciach, w umyśle i nagle zaczynasz otwierać się. Tak jakbyś był obudzony i wciąż jeszcze na wpół śpiący, pochylony, pijąc filiżankę kawy, nagle zaczynasz otwierać się od wewnątrz: uczucia, umysł, wszystko zaczyna się budzić – takie jest odczucie oddziaływania światła. Czujesz nowe warstwy świata, głębie ludzi, czujesz jak wszystko się porusza.

Pytanie: Dlaczego takie odczucie nazywa się „światłem”?

Odpowiedź: Światło zrozumienia, jasności, doznań, umysłu. Tak przyjęte jest na świecie. Światło jest podstawą świata, podstawą życia, podstawą natury. Niekoniecznie jest to widzialne światło. To są fale, które niosą informacje, które nas napełniają.

Pytanie: Ale czy to duchowe światło działa jednak na materialny świat?

Odpowiedź: Tak, oddziałuje również na świat materialny, kształtuje go i podtrzymuje. Ale to jest jego bardzo mała odwrotna część, która jest niezbędna tylko dlatego, abyśmy mogli istnieć w iluzji naszego świata i stopniowo z niego wychodzić.

Z rozmowy „Zadzwonił mój telefon. Jak działa światło?”


Intencja na każdy dzień

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jaką najważniejszą intencję, człowiek powinien mieć każdego dnia?

Odpowiedź: Żeby wypełnić to, co człowiek zaplanował. Żeby dzisiejszy dzień przybliżył mnie do celu mojego życia choćby o krok.

Pytanie: Czy kabaliści planują taki krok każdego dnia?

Odpowiedź: Mniej więcej, tak.

Pytanie: Dlaczego pewne sytuacje w życiu powtarzają się z dokładnością co do godziny i minuty? Na przykład pewnego dnia, człowiekowi coś skradziono. Albo spotkał kogoś w tym samym miejscu, o tej samej godzinie.

Odpowiedź: Nie wiem. Nie spotkałem się z taką sytuacją. Nie śledziłem takich rzeczy.

Z programu telewizyjnego „Błyskawiczne pytania do kabalisty”, 18.05.2023


Na co skierowany jest program egoizmu

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Moje pytanie dotyczy programu egoizmu. Jeśli człowiek doszedł do wynalezienia łuku, potem rydwanu itd., to w zasadzie można przewidzieć kolejne etapy rozwoju jego egoizmu. Obecnie istnieje tak wiele różnych technologii. Czy są jeszcze jakieś inne etapy rozwoju?

Odpowiedź: Wszystkie te technologie nie będą potrzebne. Nastąpi większy rozwój komunikacji wirtualnej, która na pewnym etapie pomoże ludziom, dopóki nie będą mieli wewnętrznego połączenie ze sobą. Z połączenia wirtualnego dojdą do duchowego połączenia. Nic więcej nie będą potrzebować. Będą minimalnie korzystać z tego świata, aby ciało mogło istnieć, dopóki całkowicie się nie naprawią.

Wówczas odczuwanie ciała zniknie, ponieważ jest to niższa, egoistyczna zwierzęca część. Nieożywione, roślinne i zwierzęce części natury zostaną włączone do poziomu „człowiek” i to będzie wszystko. Pozostanie tylko jedno pragnienie, składające się ze wszystkich pozostałych. Ale będzie całkowicie ukierunkowane na obdarzanie, a potem ciało i cały ten świat znikną z naszych doznań. Materialny świat i tak jest wymyślony przez nas, czyli istnieje tylko w naszych myślach.

Z rozmowy „Zadzwonił mój telefon. Ewolucja egoizmu”


Dziesięć sfirot tworzących cztery światy

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: We „Wprowadzeniu do nauki Kabały” jest powiedziane, że czteroliterowe imię Stwórcy w ogólnym aspekcie manifestuje się w dziesięciu sfirotach. Jak to zrozumieć?

Odpowiedź: W zasadzie nie są to cztery stopnie zejścia światła, czyli wpływu oddziaływania Stwórcy na stworzenie, ale dziesięć stopni, ponieważ jeden ze stopni składa się z sześciu podstopni. Końcowym wynikiem okazuje się dziesięć.

Te dziesięć sfirot, dziesięć stopni tworzy cztery światy – Acilut, Brija, Jecira, Asija i ich korzeń, zwany Adam Kadmon (AK). Przy tym nasz świat włącza się w ostatni stopień Asija.

Pytanie: Jak człowiek może sobie wyobrazić te światy?

Odpowiedź: Nie może. Jest to stopniowe schodzenie, osłabienie wyższego światła w stosunku do stworzeń, które istnieją na tych czterech stopniach. Wszystko to jest odczuwane wewnątrz człowieka, w jego zrozumieniu.

Z programu telewizyjnego „Wprowadzenie do nauki Kabały”, 14.05.2023


Codzienna lekcja na cały dzień

каббалист Михаэль Лайтман Musimy zrozumieć, że w naszej codziennej nauce nie chodzi o zdobywanie wiedzy, ale o rozwój. Każda lekcja, w której uczestniczyłeś – dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj – to etapy twojego rozwoju. To nie jest studiowanie jakiegoś artykułu czy części Nauki dziesięciu Sfirot. Studiując ten materiał, poznajesz, jakimi etapami będziesz się rozwijać. Dlatego bardzo ważne jest aby w ciągu dnia pozostawać w tym, czego uczyłeś się na lekcji.

Cały dzień powinien kręcić się wokół tych godzin, kiedy spotykamy się na lekcji. Trzeba pracować nad lekcją, przerabiać ją, starać się jej nie stracić, czytać mojego bloga – angażować się w ten materiał tak bardzo, jak to możliwe. Ponieważ przez to już jednoczymy się myślami i znajdujemy się na naszym wspólnym, określonym etapie rozwoju. To jest bardzo ważne, już podzielamy jedną wspólną myśl.

Widziałem, że nawet Rabasz wykonywał tę samą pracę i wracał w ciągu dnia do materiału, który studiowaliśmy rano. I mówił o tym, tymi samymi słowami, przypominając sobie przeczytany artykuł. To dobrze, to znaczy, że człowiek to przeżywa, przenosi z głowy do serca.

Każdego dnia wybieraliśmy się z Rabaszem na spacer, a jeśli przychodziłem trochę wcześniej, zastawałem go siedzącego i czytającego lub piszącego coś związanego z poranną lekcją. Potem, kiedy jechaliśmy samochodem, rozmawialiśmy tylko o artykule, który studiowaliśmy na lekcji, lub o części TES.

Jeśli musiał iść na wizytę do lekarza, to zabierał ze sobą strony artykułu albo tom TES, i siedzieliśmy tam w kolejce i rozmawialiśmy o tym i uczyliśmy się tego. Zwykle był to ten materiał, który ostatnio studiowaliśmy rano.

Z lekcji „Nauka dziesięciu Sfirot”


Materialne pragnienie kabalisty

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy ma Pan jakieś mocne materialne pragnienie?

Odpowiedź: Nie. Mam wszystko, czego potrzebuję do egzystencji: jedzenie, ubranie, mieszkanie. Wokół siebie mam wielu uczniów. Więc mam wszystko.

Pytanie: A czego chciałby Pan teraz, jakie jest Pana główne pragnienie?

Odpowiedź: Jakie jest moje główne pragnienie w tej chwili? Zawsze być dobrze przygotowanym do prowadzania lekcji, aby uczniowie byli ze mnie zadowoleni. Dlatego że mój stan zależy w zasadzie tylko od nich. To wszystko.

Z programu telewizyjnego „Błyskawiczne pytania do kabalisty”, 18.05.2023