Artykuły z kategorii

Częściowe zrozumienie Stwórcy

каббалист Михаэль Лайтман Kabaliści twierdzą, że dusza rzeczywiście jest częścią Stwórcy z góry i nie ma absolutnie żadnej różnicy między nią a Stwórcą. Ale w odniesieniu do czego ta dusza jest częścią, a nie całością? (Baal HaSulam, Nauka dziesięciu Sfirot (TES), cz. 1, „Skrócenie i linia”, Wewnętrzna kontemplacja)

Pytanie: Jak zrozumieć, że dusza jest częścią Stwórcy?

Odpowiedź: Generalnie dusza nie jest częścią Stwórcy. Po prostu ten, kto odkrywa Stwórcę, poznaje tylko Jego część. W rzeczywistości Stwórcy nie można podzielić, odciąć od Niego kawałka, jak kamienia od skały. Można jedynie zrozumieć, że ​w taki sposób odbywa się nasze postrzeganie.

Baal HaSulam wyjaśnia nam, że nie ma różnicy między duszą, która znajduje się w człowieku, a samym Stwórcą. Jest różnica w pojmowaniu – człowiek poznaje tylko jakąś część, jakiś przejaw Stwórcy, ale nic więcej.

Ponadto, w miarę swojego duchowego wzrostu, będzie poznawał coraz większą cześć Stwórcy w sobie, aż w wyniku swego duchowego rozwoju, osiągnie poczucie, że ​​Stwórca napełnia go absolutnie wszystkim.

Z programu telewizyjnego „Nauka dziesięciu Sfirot (TES)”


Komnaty i skarby

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: W artykule Wprowadzenie do Księgi Zohar „Zamek i klucz” powiedziano, że w komnatach ukryte są niezliczone skarby. Czym są komnaty wewnątrz człowieka i czym są skarby?

Odpowiedź: Komnaty Stwórcy to kelim (naczynia), czyli ogromne pragnienia, które mogą zostać odkryte i napełnione wyższym światłem, wyższymi bogactwami, które się odkrywają, w tych komnatach. Są one porównane do wielu bogactw. Jednak nie chodzi o bogactwa naszego świata, kiedy od razu przychodzą nam na myśl drogocenne kamienie, złoto, srebro i tak dalej. Chodzi o poznanie, zrozumienie, opanowanie wszystkich tajemnic natury.

Z programu telewizyjnego „Przedmowa do Księgi Zohar”, 21.05.2023