Artykuły z kategorii

Czym jest światło Chochma?

каббалист Михаэль ЛайтманNauka dziesięciu Sfirot”, cz.1, „Pytania i odpowiedzi dotyczące znaczenia terminów”.

Pytanie 18: Co to jest Chochma?

To światło jest podstawą życia stworzenia.

Wyższe światło, które stworzyło pragnienie otrzymywania przyjemności, jest podzielone na dwie części z punktu widzenia stworzenia, ze względu na dwa rodzaje relacji, które powstają w stworzeniu: 1) stosunek do napełnienia i 2) stosunek do Dającego to napełnienie.

Dlatego jeśli chodzi o światło, które stworzyło pragnienie, napełnia je, troszczy się o nie, to nazywa się światłem Chochma. A kiedy mówimy o świetle naprawy, które napełnia stworzenie właściwością obdarzania, nazywane jest światłem Chasadim.

W rzeczywistości nie ma żadnej różnicy w świetle poza stworzeniem. Wyższe światło zawsze znajduje się w absolutnym spokoju. A wszystkie właściwości i zjawiska w nim, „okrągłe” światło i „linia”, światło wewnętrzne i światło otaczające są tylko wrażeniami stworzenia od wpływu tego światła.

Jeśli chodzi o życie stworzenia, to w takim przypadku to światło nazywa się światłem Chochma. A jeśli chodzi o nasze obdarzanie Stwórcy, to mówi się że jest to światło Chasadim. Są to dwa główne rodzaje światła, które wewnątrz siebie dzielą się jeszcze na wiele rodzajów.

Tak więc światło, które działa poprzez pragnienie stworzenia otrzymywania przyjemności, nazywa się światłem Chochma.

Z lekcji według „Nauki dziesięciu Sfirot”, 21.06.2011


Kiedy nic nam się nie chce…

каббалист Михаэль ЛайтманKryzysy toczące się na całym świecie to nie tylko uporczywe kryzysy związane z nadprodukcją. Teraz jest to już globalny kryzys. Ale to nie jest tak, że ludzie są zmęczeni kupowaniem i przesycili się. Chodzi o to, że człowiek zmienił się. To już nie jest ten sam człowiek, który chce podporządkować sobie cały świat. Zmienił się tak bardzo, że nie chce już tego świata. To jest przyczyna!

Zaoferuj mi 20 telefonów, jeszcze tysiąc telewizorów, coś jeszcze, coś innego – nie ciągnie mnie do tego! Nie chcę! Wymyśl dla mnie coś innego. Więc co? Ogólna depresja, która przetacza się przez świat silną falą, sugeruje to, że dzisiaj człowiek nie ma już potrzeby materialnego napełnienia. Wszystko ma swoje granice.

Dochodzimy do tego: „Co dalej? Czym mnie napełnisz?! Co mi sprzedasz?!”. Co jeszcze możesz mi sprzedać? Przecież ja już niczego nie chcę!

Najpierw sprzedaj mi pragnienie, abym coś zechciał. A to, że inwestujesz 50-60% kosztów produktu w reklamę, niczego nie osiągasz tym. To już nie działa. Bez względu na to, jak bardzo kręci się to w telewizji i w internecie, jest praktycznie bezużyteczne.

Człowiek jest nie tylko przesycony zabawkami, ale już w ogóle nie jest nimi zainteresowany. Otrzymał nowy rodzaj pustki – wewnętrznej, która w naszym świecie nie ma źródła napełnienia. W tym tkwi problem.

Z rozmowy „Zadzwonił mój telefon. Jak zrobić rewolucję”


Niekompletny człowiek

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Wiemy, że kabaliści zawsze byli zobowiązani do posiadania żony. Z czym to jest związane?

Odpowiedź: Ma to związek z przedłużeniem potomstwa: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się”.

Pytanie: Baal HaSulam, ojciec Pana nauczyciela Rabasza, nie pozwalał chodzić mu nawet na lekcje, zanim się nie ożenił. Dlaczego?

Odpowiedź: Dlatego że uważa się: jeśli nie masz żony, to jesteś jeszcze niekompletnym człowiekiem.

Z programu telewizyjnego „Szybkie pytania i odpowiedzi”, 06.01.2023


Według czego rozkoszujemy się?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy kontakt ze Stwórcą zawsze odbywa się przez pryzmat człowieczeństwa? Jaka jest różnica w stosunku do tego, co czuję teraz, jak oddaję ludziom, otrzymuję od nich i oczywiście rozkoszuję się w takiej czy innej formie.

Odpowiedź: Tu właśnie jest problem. Dlaczego rozkoszujesz się?

Pytanie: Ze względu na siebie, oczywiście. Czy dlatego nie czuję światła Chasadim, ani światła Chochma?

Odpowiedź: Tak, właśnie dlatego, że manipulując kimkolwiek, dążysz tylko do własnego celu, własnego dobrobytu. Świadomie lub nieświadomie kalkulacja zawsze wynika z tego, ile korzyści osiągniesz z tego działania. A jeśli wydostaniesz się z tych ograniczających ram, to wtedy zaczniesz czuć, co robisz.

Wówczas za całą ludzkością, za wszystkimi ludźmi, od których otrzymujesz i którym oddajesz, zobaczysz wyższą siłę. Jeśli będziesz tylko obdarzać, nie otrzymując nic w zamian, to jest światło Chasadim. A jeśli otrzymujesz ze względu na obdarzanie – jest to światło Chochma.

Z programu telewizyjnego „Nauka dziesięciu Sfirot (TES)”, 15.01.2023


Nagromadzenie doświadczeń zmysłowych i psychicznych

каббалист Михаэль Лайтман Komentarz: Załóżmy, że w pewnym momencie swojego życia odkryła się w Panu pewna cecha. Zaczął się Pan rozwijać, stał się wielkim kabalistą, doszedł do pewnego punktu i teraz z tego punktu patrzy Pan, jakie cechy ujawniły własne doświadczenia, aby teraz mógł Pan postrzegać Stwórcę.

Odpowiedź: Te cechy dały mi możliwość obiektywnego, zdecydowanego oderwania się od siebie, zrozumienia przeciwstawnej właściwości – obdarzania i miłości, pozwoliły mi zrozumieć system wszechświata, powiązań w nim i w tym stopniu, w jakim mogę prawidłowo zrealizować te powiązania, mam możliwość zarządzania swoim przeznaczeniem, kierowania sobą.

Czyli jestem w stanie przyciągać wyższą siłę, stale doskonalić się pod jej wpływem, świadomie, anty egoistycznie, wysiłkami, które staram się w sobie wywołać.

Pytanie: A gdyby Pan otrzymał tę świadomość bez przechodzenia przez różne stany, czy otrzymałby je Pan sztucznie?

Odpowiedź: Nie, nie mógłbym niczego poczuć. Nie ma nikogo bardziej mądrego od tego, który przeszedł wszystkie etapy rozwoju. Nie ma człowieka, który mógłby to zrobić, jeśliby stopniowo nie przeżył tych doznań.

W taki sam sposób gromadzi się doświadczenie u małych dzieci. Kiedyś leciałem do Europy a potem z powrotem z moim czteroletnim wnukiem. Nie wiedział, co to jest samolot, dla niego był to ogromny stalowy ptak, nieustannie brzęczący. Co z tego rozumiał? Nic.

A gdyby człowiek przez to wszystko przeszedł, przeżył, uczył się, wiedział jak i co, to zupełnie inna sprawa. Ale dziecko, wznoszące się w powietrze, nie wie, czym jest powietrze, czym jest tlen, dlaczego wszystko powinno być takie. Nie da się wszystkiego przekazać! To trzeba przeżyć! W rzeczywistości uważamy, że to jest po prostu doświadczenie. To nie jest doświadczenie, to jest stworzenie w nas możliwości odczuwania tych zjawisk, których inaczej byśmy nie odczuwali.

Czym różni się małe dziecko od dorosłego człowieka? Tym, że dorosły ma ogromny zasób doświadczeń, nagromadzenie danych zmysłowych, psychicznych, których dziecko nie ma. Gdybyśmy to wszystko włożyli w dziecko, dali mu i napełnili je, czy mogłoby być jak dorosły człowiek?

Nie można umieścić wszystkich danych, które ma, powiedzmy, 30-letni człowiek. Nie można! Dlatego że zajęłoby to dwadzieścia lat. Program trzeba wypełnić stopniowo, jak w komputerze. Czasami instalacja takich programów zajmuje mi prawie godzinę. Dlaczego? W czym jest problem? Coś zrobiłeś, wprowadziłeś?… Ale nie, program musi się przeformatować, wyczyścić, skasować, zresetować itd.

Tak to działa – dwadzieścia lat, zanim człowiek dorośnie. W przeciwnym razie nie będzie mógł się załadować. Musi wszystkiego doznać! W komputerze nie ma takich odczuć, tam są miliardy operacji, zero-jeden i tyle. A tutaj człowiek musi doświadczyć, przechowywać to wszystko, porównywać, łączyć z przeszłością. Dotyczy to wszystkiego: fantazji, zamiarów i błędów. To jest cały program.

Z rozmowy „Zadzwonił mój telefon. Zobaczyć coś, co nie istnieje”