Artykuły z kategorii

Praca kabalisty

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czego doświadcza kabalista, gdy podnosi ludzi na inny poziom?

Odpowiedź: To jest jego praca. Tak pracuje!

Pytanie: Ale istnieje jakiś mechanizm, dzięki któremu zasila całą tę masę?

Odpowiedź: Kabalista żyje dzięki ich pragnieniu. Chcą się w czymś podnieść, przynajmniej w czymś, może nawet biernie, ale chcą. A kabaliście poza tym niczego nie potrzeba.

Pytanie: Na czym polega piękno tego działania?

Odpowiedź: Piękno polega na tym, że następuje połączenie różnych dusz. Kiedy jednoczą się ze sobą, to tym odkrywają Stwórcę, wyższą siłę. I każdy w miarę swojego udziału. A kabalista, który je łączy, czuje to bardziej, ponad wszystkimi. Odczuwa korzyść ze swojego działania zarówno w stosunku do tych dusz, jak i w odniesieniu do Stwórcy.

Z rozmowy „Zadzwonił mój telefon. Jak zostać gwiazdą?”


Laska, nie pozwalająca upaść w drodze

каббалист Михаэль ЛайтманLaska”, na której opieramy się w duchowej pracy w dziesiątce, jest połączeniem Malchut z Biną, jest siłą, której trzymamy się i która nie pozwala nam popełniać błędów i chroni przed upadkiem. Jednocząc się ze sobą w dziesiątce budujemy taką „laskę”, czyli więź między nami. A dzięki połączeniu ze sobą, łączymy się z Biną.

Każdy w jakiś sposób anuluje swoje egoistyczne pragnienie i przyłącza się do maleńkiego pragnienia przyjemności, które mu przyświeca. Tak też, wszyscy razem, możemy uchwycić się za tę siłę, tę koncepcję, która nazywa się „laską” (mate). Oznacza to, że pragnienie otrzymywania przyjemności staje się dla nas niższe (mata) w znaczeniu.

Każdy z nas stara się pokazać przykład przyjaciołom, jak możemy wspólnie trzymać się laski.

Z lekcji według artykułu „Przedmowa do Księgi Zohar”, 12.01.2023


Nakłonić świat ku dobru

каббалист Михаэль Лайтман Stwórca oczekuje od nas tylko reakcji. Od wyższego do niższego (do każdego z nas) przychodzą porcje światła – i żądają od nas prawidłowej zwrotnej reakcji. Wyższy dokładnie wie, co dzieje się z niższym, w jakim stanie znajduje się niższy, ponieważ sam formuje mu ten stan.

Oczywiście wyższy wie, na co gotowy jest niższy. Organizuje dla niego wszystkie zewnętrzne i wewnętrzne warunki dla wolnego wyboru i pozostawia niższemu tylko jedną rzecz, niezrozumiałą i nieznaną niższemu – środkową trzecią część Tiferet. (klipat Noga) Właśnie w tym stanie niższy musi sam sformować środkową linię.

Jeśli niższy, w odpowiedzi na wpływ wyższego, prawidłowo buduje środkową linię, oznacza to, że stał się godny. Wtedy naprawdę nakłonił siebie i cały świat (całe środowisko, które wyższy sformował dla niego w danej chwili) do dobra. Dlatego wszystko, czego wymaga się od niższego, gdy odczuwa brak (chisaron), to zwrócić się do wyższego i otrzymać od niego ten składnik, którego mu brakuje, aby nakłonić siebie i cały świat ku dobru.

Niższemu bowiem brakuje wiedzy, odczucia, a następnie i umiejętności do podjęcia decyzji. Wszystko to musi otrzymać od wyższego. Wyższy pozostawia mu klipat Noga, żeby niższy zechciał zwrócić się do niego i otrzymać to, czego mu brakuje. Jeśli niższy jest gotowy otrzymać to uzupełnienie dla klipat Noga, otrzymuje je – i jest to dodatkowa siła obdarzania, którą nabywa na obecnym stopniu i dzięki niej wznosi się na następny stopień.

Z lekcji według Księgi Zohar. Przedmowa