Artykuły z kategorii

Globalna idea

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co jest lepsze dla rozpowszechniania: kiedy w pełni odkrywasz jedną ideę, czy kiedy próbujesz przekazać jak najwięcej myśli?

Odpowiedź: Idea powinna być tylko jedna – integralne społeczeństwo w integralnym świecie. Obecnie następuje przejście świata od dyskretnego, egoistycznego, indywidualnego do integralnego, połączonego, wspólnego. Nie możemy od tego uciec! To wezwanie natury, wezwanie Stwórcy skierowane do nas.

Musimy to sobie uświadomić i starać się dostosować nasz ruch do przodu w tym samym tempie, w którym odbywa się to z Jego strony, w przeciwnym razie będziemy mieć kłopoty. Bez tego ludzkość nie przetrwa.

Z rozmowy „Zadzwonił mój telefon. Globalna idea”


W jakim języku najlepiej zrozumieć Kabałę?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jaki jest najlepszy sposób studiowania Kabały: w języku ojczystym czy po hebrajsku?

Odpowiedź: Pożądane jest rozumienie Kabały w swoim ojczystym języku, ale jednocześnie trzeba znać kilkadziesiąt, a być może ponad sto słów po hebrajsku. Inaczej jest to niemożliwe.

Jeśli będziesz mówił ,,twarz’’ zamiast „parcuf“, ,,głowa’’ zamiast „rosz“, „nogi” i tak dalej, to wówczas w twojej głowie pojawi się zamęt. A tak, wręcz przeciwnie, odbierzesz te słowa jako sztuczne, aby zdefiniować duszę. One w zasadzie są stamtąd wzięte. Nie ma znaczenia, że w naszym świecie używamy ich w odniesieniu do części ciała. Ale w tym przypadku to proste.

Dlatego uważam, że tłumaczenie tych słów nie ma sensu. W żadnym języku, w żadnej dziedzinie nie tłumaczy się specjalistycznych terminów. Na przykład łaciny w medycynie, języka włoskiego w muzyce, w międzynarodowych językach technicznych wszelkiego rodzaju wyrażeń z języka niemieckiego i angielskiego.

Z rozmowy „Zadzwonił mój telefon. Język Kabały”


Co jest poza Ostateczną Naprawą?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Na czym polega naprawa kabalisty, który jest już poza ciałem?

Odpowiedź: Kabalista istnieje w ogólnym systemie wszechświata, pracuje w nim. W tym ogromnym polu wszystko jest wzajemnie połączone w jeden organizm, w którym sztywne powiązania między jego częściami, jak między komórkami i organami ciała, są stale odnawiane, aktualizowane, zmieniane. Wszystko to prowadzi do ujawnienia ogólnego systemu.

Pytanie: Jaki jest dalszy cel tego systemu? Co się stanie, gdy całkowicie się naprawi?

Odpowiedź: Taki stan nie jest mi znany. Nie jest nigdzie opisany. W Księdze Zohar są jakieś wskazówki na ten temat, ale to są tylko sugestie. Źródła kabalistyczne podają tylko część opisu drogi do końca naprawy, a co istnieje po tym, nie wiemy.

Tam istnieje zupełnie inna rzeczywistość – naprawiona, doskonała, której nawet kabaliści, którzy nie osiągnęli tego stanu, nie mogą zrozumieć. Kabaliści napisali ogólnie, że tam zaczynają się wysokie stany, właściwości, prawa, o którym nic nam nie wiadomo.

Z rozmowy „Zadzwonił mój telefon. Co to znaczy – być poza ciałem?”


Co to jest rodzina?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czym jest rodzina?

Odpowiedź: Rodzina to kilka pokrewnych dusz, które wydają mi się bliższe niż wszystkie inne.

Rola rodziny jest analogiczna według swojego stanu do bliskich komórek w ciele. Jest to wzajemne uczestnictwo, przezwyciężanie przeszkód, aby pomagać sobie i tak dalej. Nic innego i z reguły nie na poziomie duchowym, ale na zwierzęcym poziomie pomocy i przeszkód.

Na poziomie duchowym działa tylko grupa – przyjaciele, podobni do mnie w dążeniu do celu.

Z rozmowy „Zadzwonił mój telefon. Co to jest rodzina?”


Naśladowanie kabalisty

каббалист Михаэль Лайтман Komentarz: Kiedy jeden ze studentów cytuje Pana, brzmi to dziwnie, ponieważ widać, że nie jest na tym samym poziomie. Ale gdy Pan mówi, to brzmi zupełnie inaczej.

Odpowiedź: Dlatego że w moich słowach jest wewnętrzne zrozumienie, energia, ponieważ mówię o tym, co w danej chwili czuję, sprowadzam to na poziom rozmówcy i przekazuję mu to.

Pytanie: A kiedy człowiek cytuje Pana, ale nie jest na tym poziomie, czy coś mu to daje?

Odpowiedź: Oczywiście. Poprzez ciągłe powtarzanie za mną, w jakiś sposób przyłącza się do mnie, a ja z kolei do znacznie wyższego. W taki sposób podłącza się do duchowej drabiny od Świata Nieskończoności i do niego, jak małe dziecko, które stara się upodobnić do dorosłego i w taki sposób rośnie. A sprzeczności nie dadzą człowiekowi żadnego wzrostu.

Z rozmowy „Zadzwonił mój telefon. Naśladowanie Laitmana”