Zobaczyć świat doskonałym

каббалист Михаэль Лайтман Międzynarodowy Kongres „Wznoszenie się ponad siebie”. Lekcja nr 3

Pytanie: Jakimi oczami widzimy prawdziwy świat?

Odpowiedź: Postrzegamy świat, który nas otacza w naszym egoizmie, a chcielibyśmy widzieć go nie zmąconym przez nasze ego – takim, jaki jest w rzeczywistości. Do tego stanu dochodzimy stopniowo, krok po kroku.

W jaki sposób mogę to zrobić? Staram się to wszystko przepracować w grupie, w której znajduję się, tj. widzieć ją lepszą, wyżej siebie. Jeśli to realizuję, wtedy będę postrzegać świat głębiej, na wskroś, świat w którym Stwórca stopniowo mi się przejawi.

Pytanie: Jeśli w naprawionym stanie świat jest doskonały, to dlaczego ciągle mówimy, że on degraduje?

Odpowiedź: Mówimy zgodnie z tym, jak go widzimy. Ale tak zwana degradacja ma na celu popchnięcie nas do własnej naprawy, aby poprzez nas samych zobaczyć świat doskonałym.

Z lekcji nr 3 Międzynarodowego Kongresu „Wznoszenie się ponad siebie”, 07.01.2022