Artykuły z kategorii

Co to jest Księga Zohar?

каббалист Михаэль Лайтман Księga Zohar jest szczególną księgą, podsumowującą całą naukę Kabały. Została napisana dwa tysiące lat temu w bardzo trudnych warunkach, kiedy dziesięciu mędrców-kabalistów ukryło się w jaskini i w odosobnieniu w pracy między sobą, we wzajemnej wymianie materiałów, wrażeń, odkryć, napisali tę księgę, a po zakończeniu ukryli ją. Księgę Zohar znaleziono dopiero 10-11 wieków później. Ale tak naprawdę odkrywa się właśnie w naszych czasach, po kolejnych 11 wiekach.

Z pomocą tej księgi ludzkość będzie mogła wydostać się ze swojego zamkniętego, żałosnego, ograniczonego stanu, w którym obecnie jesteśmy, do poznania wyższego świata – świata sił i systemów zarządzania naszym światem. Będziemy mogli wznieść się ponad siebie z poziomu rządzonych do poziomu zarządzających, czyli do poziomu zrozumienia, czym jest nasze istnienie, jego program i cel.

Księga Zohar mówi nie tylko o celu i znaczeniu naszego życia na planecie Ziemia, ale o wszystkim co istnieje, nie tylko o naszym układzie słonecznym a nawet galaktyce, ale o ogólnej strukturze całego Wszechświata, o tym, co jest powyżej naszego Wszechświata, który powstał zaledwie 14 miliardów lat temu. Zohar pozwala człowiekowi rozwinąć w sobie takie zmysły, które pomagają mu dostrzec powyżej materii, energii, informacji, powyżej tego wszystkiego, co możemy sobie dzisiaj wyobrazić.

I nie jest to mistycyzm ani nauka naszych czasów. Jest to szczególna nauka, kiedy człowiek z pomocą Księgi Zohar nabywa zupełnie nowych właściwości i zaczyna z ich pomocą badać otaczający świat. Księga Zohar pomaga mu, prowadzi, wyjaśnia. Człowiek w końcu zaczyna rozumieć jej prawdziwe znaczenie. Oto czym jest Księga Zohar.

Księga Zohar ma doprowadzić nas do całkowitego zrozumienia wszystkiego co istnieje i pomóc nam osiągnąć poziom wieczności, nieskończoności, doskonałości.

Z rozmowy o Księdze Zohar


Sfirot – wyższe świecenie

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jeśli parcufim są pragnieniami, to czym są sfirot?

Odpowiedź: Sfirot – od słowa „świecenie” (sapir, meir). Kiedy światło wchodzi w pragnienia i świeci w nich, wtedy te pragnienia nazywane są „sfirot”. A światy od słowa „olama”, „ukrycie”, wręcz odwrotnie, ukrywają w sobie światło.

Człowiek wznosząc się po stopniach światów duchowych odkrywa to świecenie, i ukrycie znika.

Z programu telewizyjnego „Wprowadzenie do nauki Kabały”, 27.08.2023


Czym jest percepcja człowieka?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Świat przechodzi obecnie przez dość złożony etap swojego rozwoju. Każdego dnia jesteśmy atakowani ogromem informacji. Rzeczywistość człowieka obejmuje dosłownie wszystkich ludzi i cały świat z jego szybkimi, gwałtownymi zmianami. W jednej chwili całe twoje życie może zawalić się lub odwrotnie, odrodzić z popiołów.

Czasami zastanawiasz się, jak można przetrwać w takim świecie, jak zachować właściwą podstawę dla swojego rozwoju, jak prawidłowo postrzegać wszystko, co się dzieje? Czym jest percepcja człowieka? Czy jest to właściwość, cecha, umiejętność?

Odpowiedź: Świat – jest tym, co dano nam w odczuciach. Świat sam w sobie jest dla nas nieznany, nieciekawy, nie czujemy go i nawet nie chcemy wiedzieć, czym jest. Interesuje nas to, jak zmienić nasze odczucia, aby były bardziej pewne, napełnione i przewidywalne do następnego stanu. Istnieje takie pojęcie – „rzecz sama w sobie”, „świat sam w sobie”, ale nie powiedziałbym, że to nas przyciąga.

Pytanie: Oznacza to, że istnieje człowiek, a percepcja zostaje dodawana do człowieka. Czy istnieje jakiś duchowy korzeń tego pojęcia?

Odpowiedź: Powiedziałbym, że człowiek jest tym, co postrzega otaczający go świat. A jego miarą jest sposób, w jaki człowiek to postrzega. Całe postrzeganie świata zależy tylko od percepcji człowieka. A całe jego dążenie w życiu polega na tym aby jego percepcja w jak największym stopniu zależała tylko od niego.

Z programu telewizyjnego „Kabala Expres”, 29.04.2022