Artykuły z kategorii

Zamówić film z dobrym zakończeniem

каббалист Михаэль Лайтман Wydaje nam się, że my, dzisiejsza ludzkość, jesteśmy w pewnym sensie spadkobiercami dwóch cywilizacji: Rzymu i starożytnej Grecji. Struktura państwa, struktura systemu sądowniczego i bankowego wywodzą się z Rzymu. Filozofia pochodzi z Grecji, a w późniejszym okresie częściowo z Bizancjum. Zasadniczo wszystko to dotyczy materialnego rozwoju ludzkości.

A wewnętrzny, altruistyczny, duchowy rozwój świata pochodzi od Izraelitów – grupy ludzi, która upadła z poziomu duchowego na materialny. Od nich wywodzą się wszystkie religie świata, które dały wszystkim narodom pewne przygotowanie do postrzegania idei duchowych.

W taki sposób ludzkość została przygotowana do tego, aby historia wzajemnego przenikania i połączenia przeszła na nowy poziom. Według Kabały, to musi się wydarzyć: albo poprzez świadomość, albo poprzez kij do szczęścia.

Pytanie: Ale czy rzeczywiście rozwój materialny i duchowy zachodzą jednocześnie?

Odpowiedź: Na poziomie duchowym początek, koniec i wszystkie etapy rozwoju istnieją od samego początku. Na poziomie materialnym tego nie ma, wszystko rozwija się tylko w nas. Możemy przejść te etapy albo w dobrym, albo w złym odczuciu. Wybieramy między dobrem a złem.

Za każdym razem musisz być w określonym stanie. Jeśli chcesz zrozumieć i poczuć, że jest to dla ciebie dobre, musisz zmienić się w taki sposób, aby kolejny przygotowany dla ciebie stan był pożądany. Jeśli jesteś na to gotowy, to oczywiście cała twoja droga duchowa będzie dobrze postrzegana, jeśli nie jesteś gotowy, to będzie źle. Ale to nie zmieni tej drogi.

Masz w sobie mechanizm, który pokazuje ci film, przez który musisz przejść. Tylko ty zamawiasz swój stosunek do tego filmu swoim ciągłym rozwojem, klatka po klatce. Innymi słowy, w duchowości to wszystko już istnieje w jednym obrazie. I stopniowo odsłaniasz ten obraz w miarę swojego rozwoju albo pod wpływem cierpienia, albo pod wpływem świadomości.

To tak, jakbyś zaczął widzieć wyraźnie, masz nową wizję, nową możliwość odczuwania, postrzegania świadomości, rozumienia, przyswajania. Tak otwiera się przed tobą nowy świat.

Z rozmowy „Zadzwonił mój telefon. Historia według Kabały”


Maksymalna korzyść z pytania

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Podczas lekcji można rozpłynąć się w polu miłości i światła i ogólnie o nic nie pytać. Z drugiej strony pytanie daje kontakt z nauczycielem, podnosi dziesiątkę, i to też jest ważne. Jak dokonać właściwej analizy i osiągnąć równowagę, aby zarówno tu, jak i tam czuć się w kontakcie ze Stwórcą?

Odpowiedź: Należy podjąć właściwą decyzję: ile, kiedy i o co możesz pytać, aby przyniosło to maksymalne korzyści Tobie i pozostałym uczestnikom lekcji.

Z lekcji na temat „Sprawdzać siebie (Przeprowadzać krytyczną samoanalizę)”, 24.08.2023


Jak zmienić nasz świat?

каббалист Михаэль Лайтман Komentarz: Pan nazywa nasz świat niski i okropny. Ale w zasadzie ten świat jest w rzeczywistości duchowy.

Odpowiedź: Jeśli go prawidłowo użyjesz.

Pytanie: W rzeczywistości naszym zadaniem jest odwrócenie percepcji, i cały ten świat stanie się harmonijny, piękny, przyjemny?

Odpowiedź: Oczywiście. Tylko nie nasz świat, nie ten, który widzisz, ale twój świat wewnętrzny.

Pytanie: W tym samym czasie nasz świat nadal pozostanie taki obskurny, pogrążony w korupcji, zniekształcony i nigdy się nie naprawi?

Odpowiedź: Wszystko zależy od relacji między ludźmi. Jeśli naprawimy nasze wzajemne relacje, to wszystko się zmieni. Poprzez nasze wzajemne relacje na tym świecie zacznie świecić takie światło, że naprawi cały ten świat, wszystko co stworzyliśmy tutaj zanieczyszczone. Światło wszystko naprawi tak bardzo, że świat będzie czysty i przejrzysty.

Pytanie: Ale w istocie ten poziom również został stworzony przez Stwórcę. Dlaczego uważa się, że jest brudny?

Odpowiedź: Jest to odbicie naszych relacji, coś w rodzaju zbiorowego lustra, które pokazuje zniekształcony duchowy świat. A jeśli zmienię swoje relacje do innych, wtedy wszystko w tym lustrze się zmieni.

Z rozmowy „Zadzwonił mój telefon. Jak zmienić nasz świat?”


Nie zamykaj się na miłosierdzie Stwórcy

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jakie subtelności kryją się w pojęciu „sprawiedliwy”?

Odpowiedź: Sprawiedliwy człowiek, pomimo wszelkich przyczyn i skutków, usprawiedliwia Stwórcę. Odcina się od jakichkolwiek wyjaśnień, jakby nie istniały i w absolutnie wszystkim widzi dobroć Stwórcy. Jak powiedziano: „Nawet gdy ostry nóż znajduje się na twojej szyi, nie odpychaj myśli o miłosierdziu Stwórcy”.

Dlatego wszystko co nas otacza i czego doświadczamy nie jest tym, czym nam się wydaje, że jest. Sprawiedliwy widzi swoje przeznaczenie tylko w chęci i pragnieniu usprawiedliwiania Stwórcy. Ale kiedy odkrywa, że nie może tego zrobić w pełni, przeżywa wielkie nieszczęście. Ostatecznie doprowadza go to do naprawy.

Właśnie na tym polega nasza droga, żeby przejść przez absolutnie wszystkie życiowe trudności, usprawiedliwiając Stwórcę w każdej sytuacji, oraz dostrzegając Jego wielkość i dobroć.

Z lekcji na temat „Potrzeba zbawienia przez Stwórcę”, 22.08.2023


Jawna pomoc Stwórcy

каббалист Михаэль Лайтман Aby pomoc od Stwórcy mogła się zamanifestować, poziom ujawnienia zła przez człowieka powinien osiągnąć taki stan, by zdał sobie sprawę, że znajduje się w takim położeniu, z którego nie ma innego wyjścia, jak tylko prosić i błagać Stwórcę o ratunek.

Musi prawdziwie prosić, aż wszystkie jego aspiracje, łzy i pragnienia zgromadzą się w Stwórcy, i wtedy Stwórca mu pomoże. Kiedy człowiek odkryje prawdziwą potrzebę w prawdziwej pomocy, wtedy poczuje, że ją otrzymuje.

Z lekcji na temat „Potrzeba zbawienia przez Stwórcę”, 23.08.2023