Artykuły z kategorii

Wsparcie w drodze

каббалист Михаэль Лайтман

W każdym człowieku w grupie pojawiają się różne pokusy, które odciągają go od duchowej drogi. Aby nie zboczyć z właściwej drogi, musisz polegać na swoich przyjaciołach, w przeciwnym razie nie będziesz w stanie wytrwać, nie będziesz w stanie iść prosto do celu.

Chociaż takie same pokusy mają również przyjaciele, to jeśli będziecie się trzymać siebie i podążać taką właśnie drogą, cały czas wybierając duchowe środowisko, to na pewno traficie do celu. Nie wolno naciskać na przyjaciół, a jedynie pokazać im, jak bardzo jesteś oddany by osiągnąć cel.

Z lekcji na temat „Potrzeba zbawienia przez Stwórcę”, 18.08.2023


Jak zostać kabalistą

каббалист Михаэль Лайтман Studiując Kabałę, człowiek stopniowo zaczyna odczuwać, jak rodzi się w nim właściwość wychodzenia z siebie. To są właśnie narodziny nowej właściwości w człowieku – właściwości obdarzania, która generalnie nie istnieje w naszym świecie. Tworzy to w człowieku pewien obszar zwany „parcuf”. Parcuf – to świadoma praca z otrzymywaniem przyjemności.

Chodzi o to, że gdy człowiek chce upodobnić się do duchowej właściwości, powinien opanować właściwość miłości, właściwość obdarzania innych. Dlatego wyrażając swój pozytywny stosunek do innych, człowiek zaczyna formować to w postaci dążenia do zbliżenia z innymi, w formie jednoczenia się, obdarzania. Jeśli tak postępuje, to staje się kabalistą.

Z programu telewizyjnego „Wprowadzenie do nauki Kabały”, 27.08.2023