Artykuły z kategorii

Kongres, odkrywający serca

каббалист Михаэль Лайтман Nadchodzący pod koniec miesiąca kongres nosi nazwę „Odkrywamy serca”. Jak przygotować się do kongresu, aby naprawdę poczuć, jak przedstawiamy serce Stwórcy, gotowe by się oczyścić?

Na kongres przyjeżdża wiele ludzi z różnych krajów, gotowych włączyć się we wspólne zjednoczenie, aby poczuć się jak jeden człowiek z jednym sercem. W taki sposób osiągniemy wielką moc i łatwiej będzie nam przyciągnąć do siebie Stwórcę, jak jest powiedziane: „Pokonali Mnie synowie moi”.

Ten kongres – to jeszcze jeden krok na drodze do ostatecznej naprawy. Na nim możemy osiągnąć wszystko, czego zapragniemy – nie ma co do tego żadnych ograniczeń.

Przecież żyjemy w epoce Mesjasza, w tak zwanym „ostatnim pokoleniu” i studiujemy według właściwej metody. Każdy musi jedynie skierować swoje serce na połączenie się z dziesiątkami, z setkami, z tysiącami – i tak wszyscy razem aby połączyć się ze Stwórcą.

Musimy zrozumieć, co to znaczy „być razem”. Przecież kongres to nie tylko zebranie w jednej sali, ale każdy musi poczuć, że jest gotowy przygotować miejsce dla wszystkich w swoim sercu i rozumie.

Z lekcji na temat „Oczyścić serce”, 27.08.2023


Pytania dotyczące pracy duchowej – 16

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Kiedy czujemy, że nie mamy siły do przezwyciężenia, co może nam pomóc przebić się w modlitwie?

Odpowiedź: Tylko pomoc przyjaciół, dlatego że Stwórca odpowiada tylko na wspólne pragnienie, na modlitwę wielu.

Pytanie: Czy dziesiątka ma wspólny egoizm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie: Bywa że trudno jest mówić o czymś szczerze, na przykład o tym, że jest się gorszym od wszystkich lub że kocha się przyjaciół. Jeśli mówimy właściwe słowa, ale nie czujemy tego w sercu, jak ważna jest przy tym szczerość?

Odpowiedź: Nawet jeśli po prostu wypowiadasz słowa i nie czujesz ich jeszcze w sercu, to również działa.

Pytanie: Czy modlitwa może zaszkodzić temu, o kogo się prosi, jeśli nie osiągnął jeszcze prawdziwej intencji?

Odpowiedź: Nie.

Z lekcji według artykułu Rabasza, 19.08.2023


Poprzez słodycz i gorycz

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Stwórca nieustannie wpływa na nas, albo poprzez przyjemności, albo poprzez pewne niedogodności, ponieważ moje pragnienie postrzega wszystko jako gorycz lub słodycz. Dlaczego Stwórca wybrał właśnie taki sposób oddziaływania na człowieka – poprzez słodycz i gorycz?

Odpowiedź: Dlatego że te dwa smaki są przeciwne i precyzyjnie określają, gdzie jesteśmy, czego pragniemy. Taki jest język Stwórcy, który komunikuje się z nami poprzez przyjemności i cierpienia. Natura rozwija nas w taki sposób, żeby w pełni ocenić wyższe światło, poczuć potrzebę zbliżenia się do niego, ocenić wszystkie jego smaki, wszystkie jego metamorfozy i napełnić się nim.

Obecnie w naszym świecie automatycznie odczuwamy tylko cierpienia i przyjemności. Nie czujemy Tego, który to wszystko w nas wzbudza. Ostatecznie musimy dojść do odkrycia nam Dającego.

Z programu telewizyjnego „Wprowadzenie do nauki Kabały”, 27.08.2023